Nahoru ]

Vítám vás v novém týdnu. Pokud jste nezaregistrovali na mojí titulce upozornění na nový článek Pravěcí Egypťané v Austrálii – neuvěřitelné důkazy, nenechte si ho ujít nyní, neb se jedná skutečně o velmi sugestivní příběh.
Na titulce také upozorňuji na hurikán Isabel, který se blíží k východnímu pobřeží USA a který kandiduje na největší hurikán v historii USA. V této souvislosti vám nabízím pohled do "oka" tohoto megahurikánu...pentagramová struktura je zcela určitě náhoda a nic neznamená, že:-)?

Pokud obrázek odkliknete, dostanete se na velký originál.

"A přec jsou chvíle, kdy se zdi mysli tenčí, kdy nic není nevstřebané a nic nebrání představě, že jsme schopni nafouknout bublinu tak velkou, až v ní slunce bude moci vycházet i zapadat, a že můžeme uchopit polední modř a černost půlnoci a být odhozeni a uniknout tomu, co je tady a teď."

 Vlny, Virginie Woolfová

Další náhodná ukázka pro tento týden od Polly...

 


Do nového týdne opět poučná historka od Táni ( díík:-)) )

Tak, a tentokrát jsem nezachránila jestřába!

Hrůůůza, v noci jsem se zpocená probudila a nemohla jsem pěkně dlouho usnout, protože jsem se takto zpronevěřila svému svědomí, nechala jsem se nechutně ovlivnit nějakou blbou redaktorkou, která neví nic o sumaterských tygrech a programu na jejich záchranu, stejně tak ví houby, proč kastrovali toho nebožáčka v Královým Dvoře, a já blbec naletím a nechám se zmanipulovat senzacechtivými masmédii!!!

Včera jsem šla domů přes sídliště, no jako dycky, a jako dycky na mě pokřikovaly moje kroužkové děti, ale tentokrát se nespokojily jen máváním a bojovým pokřikem, zastavily mě, přiběhly a začly mi vysvětlovat, že našli jestřába, malinkatého, Lukáš ho měl v dlani, byl náááádherný, takový inteligentní pohled se ve světě lidí hned tak nevidí, :o))) Právě šli od Šárky veterinářky, která jim poradila, ať ho zavezou do Karviné do Stanice mladých přírodovědců. Víc jim neřekla. No, samozřejmě jsem hned vlezla do budky, vytočila informace a zjistila adresu a číslo do té stanice, hned mě taky spojili, nějaká milá paní mi vysvětlila, co máme s tím jestřábíkem dělat a že ho tedy fakt můžeme přivézt, ale museli bychom to stihnout do pěti, nebo pak zítra od šesti ráno. Měla jsem tam hned jet, měla. Jenže kvůli té blbé krávy z televize se mi v hlavě točilo furt dokola "Jóóó, to vížejo, vezmu ho tam a oni ho vykastrujou!" Takže jsem jen děckám řekla, co jsem se dozvěděla. Lukáš říkal, že ho snad dnes tatínek do Karviné vezme, ale maminka prý toho jestřába doma nechce - a mě to netrklo, nechala jsem to tak a šla domů.

A teď ty výčitky svědomí!

Volala jsem znovu na tu stanici, říkala paní, že žádný jestřáb nedorazil, takže jsem značně nervózní!


Ufffff, právě jsem obtelefonovala celé záblatí, protože mobil na Lukáše ne a ne fungovat, zaktivovala jsem Vojtu, ať najde jestřába a k němu někoho, kdo bude schopný se mnou mluvit, a po hodině pátrání ho mám, tedy ne jesřába, ale čistý svědomí, :o)))) Jestřáb do stanice dorazil, akorát to není jestřáb, ale jakýsi menší šikulka, příbuzný od ledňáčka, :o) Proto ta paní na stanici nevěděla, :o)) Ach bóže, příště se nenechám zblbnout a budu konat dobré skutky do roztrhání těla, to uklidňování černýho svědomí dá strašný práce, :o)))

Zdravím!

T.


Převzato: www.tiscali.cz

Záhadná civilizace z jižní Číny

Světové tiskové agentury, britský The Independent i ČTK přinesly zprávu o nových archeologických objevech, k nimž došlo poblíž čínské řeky Jang 'c Tiang. (Poznámka mé maličkosti, viz 34.týden) Nálezy by údajně mohly změnit i přesvědčení, že čínská historie nesahá zdaleka do takové minulosti, jako starověký Egypt a Mezopotámie. Následující lehce skeptický článek se pokusí ukázat na několik potíží, které jsou spojené s interpretací těchto nových objevů.


V první řadě: Zbytky relativně velkých opevněných měst starých asi 5 000 let a obývaných přibližně 10 000 lidmi samy o sobě nepředstavují žádný světový primát. Palestinské Jericho bylo opevněno již asi před 9 tisíci lety. O něco později pak dosáhl hranice 10 000 obyvatel maloasijský Catal Huyuk.

Něco jiného je to samozřejmě z hlediska dějin čínských. Archeologickými vykopávkami bylo dosud doložené až období Šangů od doby kolem roku 1600 př. n. l (teprve v té době se hlavní město přestalo stěhovat). Čínská historiografie hovoří ještě o dynastii Sia, která by mohla spadat do konce 3. tisíciletí př. n. l. Historičnost doby Sia je sporná; starší vládci jsou pak téměř jistě pouze “mytologičtí”, což ostatně tvrdili už ti kritičtější starověcí čínští historikové.

Jak tedy současní objevitelé nepomněli zdůraznit, města stojící kolem roku 3000 př. n. l. nepochybně převracejí naše představy o čínských dějinách vzhůru nohama. Nejde však zdaleka jen o to, že čínské dějiny by podle tvrzení archeologů byly stejně staré jako civilizace v údolích Eufratu, Tigridu a Nilu. Obrovský otazník vyvstává i díky lokalizaci nově objevených sídel do údolí Jang ´c Tiang.

V čem je problém? Podle čínských historiků a ve shodě s dosavadními archeologickými nálezy se totiž čínská civilizace zrodila v severní Číně, především v údolí Chuang Che (Žluté řeky). Jižní část země kolem Jang ´c byla pokládána za napůl barbarskou a jako součást “Říše středu” (a především čínské kultury) začala být považována až před polovinou 1. tisíciletí př. n. l. (po rozpadu jednotného státu dynastie Čou). Obyvatelstvo jižní Číny se původně dokonce zřejmě odlišovalo i etnicky. Až do doby, kdy byl po zániku říše Chan po roce 200 n. l. sever zaplaven několika vlnami nájezdníků, byla na jihu čínská kultura pouze něčím, co jakoby navenek přelakovávalo místní polobarbarské zvyky - alespoň z pohledu severočínských elit.

Jak se tedy zdá, nově nalezená kultura v jižní Číně neměla na pozdější čínskou civilizaci prakticky žádný vliv, neodrazila se v místní tradici a pravděpodobně tedy téměř beze stopy zanikla (archeologové datují zánik této kultury do doby kolem roku 2500 př. n. l. a spojují ho se změnami klimatu, především s místním suchem; uvidíme, jak se tyto předběžné předpoklady později potvrdí). Čínská historiografie o této kultuře dokonale mlčí - a Číňané přitom byli třeba na rozdíl od prakticky nehistorických Indů svými dějinami přímo posedlí. Takže, nenalezli jsme asi počátky čínských dějin, ale spíše nějaký paralelní proud, který vyschl.

Tento článek vychází z neúplných informací, a z tohoto důvodu obsahuje řadu autorových spekulací. Téměř každé tvrzení by bylo na místě doprovodit výrazy typu “snad”, “zdá se” apod. Lehká skepse vychází každopádně i z podezření, že řada objevů bývá na počátku z pochopitelných důvodů poněkud “nafouknuta”.

Abychom nějak posoudili vyspělost a význam nově objevené jihočínské kultury, museli bychom především vědět, zda se podařilo najít stopy nějakého písemného systému - a pokud ano, zda šlo o čínské znaky. Protože nic podobného ale oznámeno nebylo (a těžko předpokládat, že by si objevitelé takovou "bombu" nechali pro sebe), předběžně bych předpokládal, že v údolí Jang ´c šlo o kulturu “negramotnou”.

Tím ovšem ztrácí tvrzení o srovnatelném stáří čínské civilizace s Egyptem a Mezopotámií smysl. Za předěl mezi historií a prehistorií se totiž pokládá právě existence písemných záznamů. Jak už bylo řečeno, relativně velká opevněná města jsou tak jako tak mnohem staršího data.

Doklady o čínském písmu máme prozatím z doby kolem roku 1600 př. n. l. Písmo samotné téměř jistě bude starší (nejstarší dochovaná fáze je představována už relativně stylizovanými znaky, žádnými obrázky), nevíme ale přesně jak. Nit jeho vývoje se ale z jižní Číny zřejmě neodvíjí.

Takže ještě jednou: Fakta prozatím nasvědčují tomu, že města v jižní Číně zanikla bez toho, aby na ně pozdější čínská civilizace nějak znatelně navázala. Čínská historiografie o nich mlčí; kromě vzdálenosti prostorové zeje mezi zánikem kultury na jihu a jejím zrodem na severu také poměrně výrazná propast časová. Zdá se, že jsme zde tedy postaveni před podobný fenomén, jaký představuje civilizace v údolí Indu - také v Indii je mezi Harappou a árijskou civilizací zřetelný kulturní zlom.

Skutečnost, že čínská civilizace je podstatně mladší, než předpokládají milovníci záhad či nekritičtí obdivovatelé všeho východního, by jí však v našich očích neměl ubírat na výjimečnosti. Ta se však nezakládá na jejím absolutním stáří, ale mnohem spíše na délce nepřetržité kulturní i etnické kontinuity (pomíjíme takové “nepodstatnosti”, jako vpády Hunů a dalších barbarů či import buddhismu z Indie), která trvá až dodnes určitě již od šangské doby, tedy minimálně 3500 let.

Z historie jinak nic podobného neznáme, snad až na kulturu staroegyptskou či židovskou (a to s přimhouřením obou očí, protože Mojžíš na rozdíl od dobře doložených vládců Šangů není v pravém slova smyslu historickou, ale spíše pololegendární postavou).

 
Gigantičtí měkkýši udivují brazilské vědce
12:29 - 9.9.

BRASĺLIA 9. září (ČTK) - Nad stovkami obrovských měkkýšů, kteří zaplavili přehradu v Brazílii, nevěřícně kroutí hlavou tamní vědci. Nemají ponětí, o jaký druh jde, a zároveň vyslovují obavy, neboť místní obyvatelé tyto tvory pojídají, informuje zpravodajský server Ananova.

Měkkýši byli objeveni na vodní nádrži Billings Dam ve státě Sao Paulo. Každý z nich váží přibližně půl kilogramu a hbitě se rozmnožují. "Jsme ohromeni. Nikdy jsme nic podobného neviděli. Tato přehrada je zamořená," líčí místní expert Virgilio Alcides de Farias.

"Chutnají jako kuřata, jsou opravdu výteční," pochvaluje si naopak Joao da Silva, který žije nedaleko přehrady.

Místní úřady již oznámily, že bude přijat zákon zakazující požívání těchto zvířat, dokud je vědci neidentifikují.
 
Egypt chce zpátky poklady, které odnesl Mojžíš
13:05 - 9.9.

KÁHIRA 9. září (ČTK) - "Proces proti Židům" chce zahájit jeden egyptský univerzitní profesor s cílem získat "stamiliardy dolarů" za egyptské poklady, které byly ukradeny v době Mojžíšova odchodu ze země na Nilu. Napsal to egyptský deník Al-Achbár.

Doyen právnické fakulty ve městě Zakazik východně od Káhiry Nabíl Hilmí poznamenal, že spolupracoval s patnáctkou odborníků na mezinárodní právo, náboženské záležitosti a archeologii, aby shromáždil dokumenty, které takový proces ospravedlňují. Chce zároveň celý případ dovést před mezinárodní soudy.

Dokumentace, která má být pohromadě do konce září, by měla Egyptu umožnit požadovat "odškodnění v hodnotě stovek miliard dolarů za předměty ze zlata, stříbra a mědi, jež Židé odnesli z Egypta během exodu vedeného Mojžíšem" před více než 3000 lety.

Tento požadavek není nerealistický, píše Al-Achbar. Jestliže se Židům podařilo znovu získat území Palestiny, není nelegitimní, aby Egypťané získali své poklady.

Univerzita neupřesnila, které mezinárodní instanci by chtěla celý případ předložit.
12.9. 11:12
NEW YORK - "Zjistili jsme, že některé substance v čaji opravdu zastavují či zpomalují rakovinné bujení, především pokud jde o rakovinu kůže," uvedl ředitel Hormelova institutu Zigang Dong. Výzkumníci z Rutgersovy a Minnesotské univerzity objevili v čaji dvě látky, které spadají do skupiny polyfenolů, tedy antioxidantů.

"O antioxidantech lze všeobecně říct, že mají protirakovinné účinky. Najdete je nejen v čaji, ale i ve víně. Ty, které jsme objevili v zeleném a černém čaji, zabraňují hned několika okolnostem, které jsou typické pro vznik rakovinného bujení. V těle jsou aktivovány slunečním UV zářením a dalšími karcinogeny, proti nimž pak bojují," vysvětlují odborníci.

Testy sice prozatím probíhaly pouze na myších a na uměle vypěstovaných lidských buňkách, odsud už je ale podle výzkumníků jen krůček k tomu, že se všechno povede i při testech na lidech. "Podařilo se nám tak objevit jeden z přírodních léků, které jsou schopny v těle bojovat s rakovinou. Je to radost," dodal Dong.
 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 17.9.2003 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce

  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je sluneční oheň a žár rozumně vyvážen analytickou inteligencí Merkura, vládce znamení. V tomto znamení v lidech Slunce rozvíjí soudnost, bystrost. Slunce přeje povoláním souvisejícím se zdravím,medicínou, letectvím.
  City jsou v pod vlivem tohoto znamení poněkud chladně analyzovány a v lidech se může projevovat nedostatek vášně.
  Konjunkce Slunce s Venuší zvýrazňuje význam druhého pohlaví, které nám dává inspiraci. Aspekt pomáhá stabilizaci citového života, umožňuje i nalézt milostný ideál.
  Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá prosazování inteligence, rozvíjí v lidech bystrost, zlepšuje paměť. Aspekt trvá ale pouze do čtvrtka.

   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Býka. Lilith v Býku umožňuje rozpínání smyslnosti a její působení závisí především na postavení Venuše. Lilith v Býku zvyšuje nebezpečí že pudy a vášeň budou suplovány zištností a materiálnem. Díky příznivému trigonu od Slunce a zlepšenému postavení Venuše ve Vahách ale nebude tento týden působit až tak ledovatě:-).
 • Merkur
  je retrográdní a stojí ve znamení Panny. Planeta v tomto znamení přeje sebeanalýze. Jinak je intelekt přísně vědecký, materialistický a až sobecky opatrný. Díky retrográdnosti planety lze očekávat že lidi budou jaksi až "zapškle" a protivně puntičkářští:-)).
  Konjunkce Merkuru s Jupiterem podporuje soulad mezi inteligencí a úsudkem. Je to aspekt zvyšující optimismus, smysl pro formu, estetický cit. Přeje literární tvorbě.
  Sextil Merkuru se Saturnem dává hloubku myšlení, zlepšuje soustředění, zvyšuje prozíravost.
 • Venuše
  stojí ve znamení Vah. Planeta je zde umocněná, láska a city vůbec nabývají na velkém významu. Planeta přeje i umění, uzavírání smluv z oblasti expertiz, daní či práva. Pozice planety sice nezaručuje u svazků vzniklých v tomto období věrnost až za hrob, ale rozhodně přeje rafinovanosti a vzrušení v lásce a milování.
  V neděli pak začne působit trigon Venuše s Neptunem, který velmi rozvíjí uměleckou inspiraci, dává silnou intuici až přecitlivělost.
 • Mars
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Mars v tomto znamení představuje spojení agresivity a tajemství. Postavení přeje policejní práci, ožívají moralisté a sekty u kterých se pojí náboženská horlivost s morálním pokrytectvím. Můžeme očekávat že v tomto znamení budou všichni ještě více "zakonspirovaní" než obvykle:-). Lidé se prostě snaží utajit své činy a myšlenky před okolím.
  Konjunkce Marsu s Uranem často způsobuje prudké politické zvraty. Je to dynamický a výbušný aspekt umožňující rychlejší jednání, chápání ale i možnost rychlejší smrti. Je jako stvořený pro nehody i excesy matky přírody.
  Opozice Marsu s Jupiterem je prostě smolný aspekt. Způsobuje že činy nevedou k úspěchu. Lidé trpí nedostatkem pudu sebezáchovy, jsou lhostejní k následkům svých činů. Obecně je to destruktivní aspekt, přeje bojům, válčení, násilí. Přeje i rozvoji pokrytectví a fanatických církví.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
  Opozice Jupitera s Uranem často přináší náhlé situační zvraty, ztráty a prohry přicházejí bez předchozího varování. Na místě je myslím i varování před excesy přírody.
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. V tomto znamení planeta působí jen slabě. Přeje především okultismu, skrytým esoterním věcem a dějům. Může způsobovat problémy v souvislosti přerušením kontaktu se zaběhlými ději, pořádky, situacemi.
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden týden je síla planet poměrně vyrovnaná.  Nejsilněji bude působit Merkur a Venuše na místě je i dále je varování před neblahým vlivem Marsu a velkých planet. V každém případě se zlepší působení planet na naší intelektuální sféru a zlepšené postavení Venuše nám přinese do citového života větší rovnováhu než tomu bylo v uplynulých týdnech.

Mějte se hezky...

 
Hade, 14.9.2003