Jan Táborský z Klokotské Hory

Andreas Glatoviensis

Jan narodil se na Hoře Klokotské blíž Tábora r. 1500. Odebrav se později do Prahy navštěvoval na tamnější universitě r. 1519 čtení o hvězdářství u mistra Pavla Příbrama. Dlouho však se na universitě nepozdržel, aniž jaké hodnosti tam dosáhl, neboť neuvádí se v dějepisných památkách vysokých škol Pražských.
Znamenitý stal se Jan Táborský tím, že r. 1552 spravil orloj na radnici Staroměstské, vítečné dílo mistra Hanuše, což nemálo svědčí o vědomostech jeho hvězdářských, jelikož k správě té není ani tak zapotřebí hodináře jako spíše důkladného znatele hvězdářství a dovedného mechanika.
Ano Táborský stroj orloje toho o jedno kolo ještě rozmnožil, jak sám uvádí takto:
Ta strana třetí bicí měla jest velmi těžké natahování váhy své, tak že jsem ji musil sám druhý natahovati, ač i rumpálem se natahovalo. Tehdy pro lehčejší natahování vnuknutím Václava Medka vymyslil jsem kolo heverní i radil jsem se o tom s Danielem Skřivanem, hodinářem, může-li to uděláno a upraveno býti na nižší hřídel, na níž je menší vál, a on ohledav to pověděl, že může, i dal jsem mu to udělati, a páni úředníci dali mu za to 7 kop miš., a tudy oblehčeno jest to natahování, že je pacholík natáhne sám1).

Mimo to byl Táborský velmi dovedný knihtiskař, ano má se za to, že řídil v Praze celou jakous školu, kde se kancionaly psaly a pěknými obrázky ozdobovaly.2) Popis orloje Pražského podal a připsal Táborský městské radě Pražské roku 1570, když mu bylo 70 roků. Rukopis ten s podobiznou Táborského na pergamu pěkně psaný chová se v archivu na radnici Staroměstké.

1) Jeho spis "Orloj Pražský" hlava 5. (v archivu radnice Staroměstské).
2) Od něho n.p. byl (r. 1563 psaný) kancionál v Lounech ještě r. 1800, a jiné v Teplicích, v Českém Brodě aj. Srov. Allgemeines historisches Künstler-Lexicon für Böhmen von Gottfried Johann Dlabačz III.díl.