Pavel Příbram z Prahy

Mistra Pavla Příbrama poznali jsme už z učené  rozepře, kterou měl s mistrem Václavem Žateckým. Pavel narodil se v Praze asi r. 1486; navštěvovav tamější universitu byl r. 1506 za děkana Václava Candida povýšen na bakaláře, avšak teprv r. 1515 na mistra in artibus. Téhož ještě roku byl přijat za řádného úda fakulty artistické, zkoušel r. 1516 a 1518 na bakaláře, a byl r. 1517 jmenován děkanem, kterého však vyznamenání ani nepřijal, aniž určené pro případ ten pokuty (kopu grošů) složil, což se mu tehdá velmi za zlé mělo.1)

Mistr Pavel četl na fakultě artistické r. 1519 (nepochybně i dříve) o hvězdářství 2) , a spisovav efemeridy rozdával je svým přátelům k novému roku. Jak už z uvedené prv rozepře patrno, byl mistr Příbram zběhlý hvězdář, neboť jakkoliv byl mnohem mladší mistra Václava Žateckého, skončila se ona pro něj alespoň tak čestně jako pro tohoto, bohužel že pouze pět roků bylo mu lze působiti na universitě, která právě za jeho doby málo učených a bystrých hlav čítala, zemřel totiž na mor dne 5. října r. 1520.
Mistr Tomáš z Rakovníka, tohoto roku děkan fakulty artistické, zaznamenal o něm, že byl egregius astrorum mensor3) , a starý Letopisec Český4) podotýká o něm, že byl učený muž a zběhlý hvězdář. Podobně uvádí Lupáč5), že byl výborný mathematik a že zemřel v sejití se Hladoleta se Smrtonošem, kteréhož prý se dříve vždy obával. Hvězdářských jeho spisů jsem žádný neviděl, vůbec jest jediný spis od něho znám, a ten jest obsahu náboženského.6)

1) Mon.hist.univ.Prag.II.díl.str.262 aj.
2) Jak zaznamenal Jan Táborský v rukopisu svém "orloj Pražský," chovaném v archivu radnice Staroměstské."
3) Mon.hist.univ.Prag.II.d., kde na straně 269 želí mimo něj ztrátu mistra Václava Rožďalovického, kněze, mistra Viktorina ze Všehrd, právníka a řečníka, mistra Václava z Mýta, představeného kostela Roudnického, mistra Václava Lopaty z Libochovic, mistra Václava Žateckého aj.
4) Letopisové Čeští III. díl. str. 440
5) Ephemeris ke dni 5. října 1520, dle jakéhosi rukopisu mistra Šuda ze Semanína.
6) Martina Luthera: Výklad na desatero božích přikázání (Jung. liter.)