Mistr Mikuláš

O Mistru Mikuláši uvádí Prokop Lupáč1), že byl žák mistra Křišťana z Prachatic, a později mathematik na vysokém učení Pražském, který prý dne 5. června r. 1457 předpovídal České zemi mnoho zlého,mimo jiné prý pravil, že jest se čehož obávati, aby král Ladislav nezahynul nepředvídanou, náhlou smrtí. Byl pravdivý věštec (dokládá Lupáč).2)
Jelikož Lupáč ani přijmení ani rodiště mistra toho neudává, a jelikož Křišťan mnoho měl žáků toho jména, nelze mi podati působení a osudů tohoto mistra.

1) Ephemeris.
2) Nepochybně za objevení se dvou vlasatic, které (dle Hájka z Hájku) se ukazovaly od 5. června do 21. srpna.