Jan Jelenius

R. 1576 vydal známý hvězdář Jan Garcaeus knihu "Methodus Astrologiae," tištěnou v Basileji, v které mimo theorii, jak se předvídati dají osudy člověka ze vzájemné polohy oběžnic při jeho narození, uvádí příklady některých tehdá vůbec známých mužů, které jaksi odůvodniti mají domněnky jeho. Mezi četnými příklady těmi jest i "Genesis Johannis Gelenii mathematum studiosi, Lithoměricensis, felicissimi ingenii et capacissimi, nati anno 1535 die 25 decembris."

Kdo by tento mathematik byl, nic bližšího jsem se nikde dočísti nemohl, možná že se o něm Garcaeus, vydávaje knihu tu v Basileji, dověděl od Sigmunda Hrubého z Jelení, který r. 1554 v Basileji zemřel, nebyl-li dokonce onen Jan Jelenius jeden ze dvou synů jmenovaného Sigmunda.