Jan z Blovic

Joannes de Blowicz

Jan narodil se v Blovicích okolo roku 1455. Odebrav se později na universitu Pražskou navštěvoval přednášky mistra Václava Pacovského, který jej též r. 1476 za děkana Duchka z Mělníka na bakaláře zkoušel. Mistrem in artibus stal se Jan r. 1481, a započal ještě téhož roku svá čtení co licenciát na fakultě artistické, načež dne 30. ledna r. 1483 dle stanov university za skutečného úda téže fakulty přijat byl. R. 1484 zkoušel mistr Jan na bakaláře, v rocích 1491, 1492-1495, 1498 a 1502 byl buď dispensatorem buď kolektorem, a v rocích 1485 a 1492, ačkoliv hromadě mistrů přítomen nebyl, jmenován jest děkanem své fakulty. První volbu tuto přijal, když však podruhé volen byl, zaslal celému sboru mistrů list, v němž se omlouval, že pro důležité a neodkladné práce důstojnosti té přijmouti mu nelze, a tedy že určenou pro případ ten pokutu1) přikládá. Celý sbor mistrů, prozkoumav uvedené jim důvody, uznal jejich váhu a vrátil mu ihned zaslané peníze, načež pro onen rok 1492 volil za děkana na místě něho mistra Jakuba ze Stříbra.2)
Mistr Jan z Blovic byl obeznalý mathematik (dle Lupáče) a moudrý lékař, jehož prý rady mnozí svobodní páni království Českého, zejména pan Holický ze Šternberka se dotazovali. Mistr Jan zemřel na podzim r. 1502, a pochován jest u kostela sv. Benedikta.3)

1) Jest-li že zvolený děkan úřadu svého nepřijal, musil složiti za pokutu kopu grošů (Tomek děj. univ. str. 34).
2) Mon. hist. univ. Prag.II. díl; příčiny proč volby nepřijal nejsou však zejména uvedeny.
3) Ephemeris; chybně však udává Lupáč den jeho úmrtí 3. červenec, neboť ještě 9. října r. 1502 jmenován byl kolektorem.