Václav Colidius

V c.k. universitní knihovně nalézá se rukopis o 6ti listech v 8ce1) s názvem:
Knížka neb tabule, v kteréž se obsahuje, jakým spůsobem ouroky vedle nového nařízení v tomto království českém (totiž 100 kop ročně 6 kop počítajíc) od desíti tisíc až do jednoho groše míš. a to rozdílně od desíti let pořád až do jednoho týhodne spočísti se mohou. Což jeden každý tuto snadně vyrozuměti a svobodně užívati může. Vypsáno z jedné tabule ode mne Václava Petržílky Sušického 6. května r. 1621
  Malý tento spisek obsahuje samé číslice; uvádí se v něm totiž, že z 10000 kop přijde úroků 6000 kop za 10 roků; 5400 kop za 9 roků atd. se vypočítávají úroky z 10000 kop až za 1/2, 1/4 roku, za 6, 5 týdnů, za 4, 3, 2 týdny a  za jeden týden. Podobně se uvádějí úroky v poznamenaných časích z 9000 kop, z 8000 kop atd. až z jednoho groše.
Na konci spisku toho psáno: Colidius numeros Venceslaus finxit, at istud de Nigro excudit Ponte Georgius opus. Pragae 1598. Z čehož lze souditi, že onu "knížku neb tabulae" vypsal pro domácí potřebu Václav Petržílka Sušický z tištěného spisku vydaného u Jiřího Černomostského od Václava Colidia. Kdo by tento Colidius byl, není mně povědomo.2)

1) Sign. XVII. J.12.
2) Jungmann ve své Historii literatury české má za to, že onu knížku napsal původně Václav Petržílka Sušický r.1621, latinský však onen přídavek tomu nasvědčuje, že knížka ta jest pouhý opis knížky vytištěné. Možná, že Colidius od colis (místo caulis) nazýval se vlastně "Štopka" ne-li dokonce "Petržílka"