Úvod

Na následujících stránkách je představena technologie flash pamětí, zpracované jako semestrální práce pro předmět 36NM (Nová média) vyučovaném na katedře počítačů ČVUT FEL. Autor

Specifikace zadání

Porovnejte technologie a prostudujte principy fungování. Zaměřte se na vlastní uchování informace.

Jak přišla flash paměť ke svému jménu?

Pojem flash paměti poukazuje na specifický druh paměti EEPROM. Flash paměť se zásadně liší od EEPROM ve způsobu výmazu uložené informace. Zatímco EEPROM paměť provádí výmaz byte po bytu, flash paměť maže data po celých blocích. To z ní dělá preferující technologii pro aplikace vyžadující častou obnovu většího objemu dat. Dalším významným rozdílem je i větší hustota dat.

Obr. Zařazení flash pamětí
Obr. Zařazení flash pamětí (Intel)

Výhody a nevýhody

Jak už bylo řečeno flash pamět vychází z paměti typu EEPROM a tudíž ji řadíme do skupiny energeticky nezávislých pamětí, tzn. paměti uchovávající informaci i bez přísunu energie. Díky principu uložení informace nepobsahuje pohyblivé části, má tichý chod a malé rozměry. Důležitým faktem je i velice krátká přístupová doba (50 - 110 ns). Mezi hlavní nevýhody patří omezený počet zápisových cyklů, jež vychází z jejich struktury.

Využití

Oblast použití flash pamětí je velice široká od paměťových karet do fotoaparátů, přes mobilní telefony, PDA, síťové prvky, po různá domácí zařízení (např. herní konzole); viz. obrázek.

Obr. Aplikace flash pamětí
Obr. Aplikace flash pamětí, SLC - single-level cell, MLC - multi-level cell (Toshiba)