Slovníček

bitzákladní pamě»ová jednotka, nabývá hodnot "0" a "1"
byteskupina 8 bitů
EEPROMElectrically programmable and erasable read-only memory - elektricky programovatelná pamět umoľňující výmaz a přepis, uchovávající informaci i po odpojení napájení
non-volatile (pamě»)anglický termín pro skupinu energeticky nezávislých pamětí
injectionproces při kterém je náboj hromaděn pomocí vysokých elektrických polí; viz. hot-carrier injection
flash (pamě»)termín popisující paměti, kde k výmazu dochází po velkých sekcích
treshold voltage/prahové napětíje takové napětí, při kterém dojde k otevření tranzistoru