next up previous
Next: Literatura Up: Keltské Hradiště u Stradonic Previous: Vybraná bibliografie k problematice

Keltské hradiště u Stradonic

Poděkování

Děkuji....

...Ivaně Peškové, profesorce dějepisu Gymnázia Jiřího z Poděbrad, bez níž by mé cesty vedly do horších končin, za rady a pomoc

...Hademu, holotropnímu Keltovi, za báječné místo a poskytnutí fotek

...Petru Linhartovi a skupině Majerovy brzdové tabulky za muziku a inspiraci

...knihovně AÚ AV ČR za poskytnutí některých materiálů

...svému dědečkovi za štědrou podporu

...Detvan, Jin, za synergii

\resizebox*{!}{5cm}{\includegraphics{cesta-hade.ps}}
Hradiště (foto: Hade)

Elektronická verze této práce je na webové adrese http://eldar.cz/kangaroo/seminarky. Patrně se (jednou) stane součástí větší internetové stránky o Keltech (http://eldar.cz/kangaroo/keltove).kangaroo@eldar.cz