Nahoru ]

Fotečka z ranního lesa. Vyfotil jsem ji na dovolené. To ráno mi ještě přišel kopec zahalený v mrakách romantický, čtvrtý den nepřetržitého deště již poněkud méně...

Vítám vás v novém týdnu.  V úvodu bych vás rád upozornil na dosti hustou žalobu na průběh zásahu na Czech Teku: http://verunka.celakovice.cz/?pageid=360
A ještě jedno upozornění mnohem příjemnější. Polly zaznamenala další úspěch. Její básničky byly oceněny na Ortenově Kutné Hoře. Obsadila druhé místo (první nebylo uděleno) a naplnilo se to co říkám stále. Je prostě nejlepší:))
Oceněné básně najdete >>ZDE>>. A pokud se chcete seznámit i s jejími ostatními básničkami navštivte i její osobní stránky. A ještě do třetice na její "eldaří stránky povídek" přibyly dvě nové: Žínka a Sklo se nekřičí.
Pokud čekáte že budu nějak komentovat situaci v New Orleans, tak nebudu. Uskutečňuje se pouze to co zde předpovídám již delší dobu. A bude hůř, neb není možné jinak...

"Smutek se nekřičí, smutek se polyká."

Nina Bouraoui, Mrtvá ruka

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...

 


 

Vědci: Zemské jádro se točí rychleji než povrch

Země, zemské jádro (Autor: profimedia.cz)
29. srpna 2005 17:05
Američtí vědci přišli s převratným objevem. Podle jejich zjištění se zemské jádro otáčí rychleji než zemský povrch. Studií vzorků lávy dospěli k závěru, že jádro ročně "předběhne" rotaci povrchu až o půl stupně, píše magazín Science.

S teorií přišli už v roce 1996 Xiaodong Song z univerzity v Illinois a Paul Richards z Kolumbijské univerzity. Odhadli, že pevné jádro je rychlejší o jeden stupeň ročně.

Odborná veřejnost jejich závěry přijala velmi chladně. Song a Richards se nevzdali a pokračovali ve výzkumu. S týmem spolupracovníků sledovali projevy zemětřesení na opačných koncích země, kdy seizmické vlny musely projít zemským jádrem.

Po několika letech zopakovali měření na stejných místech a zaznamenali odchylku. Zjistili, že když s odstupem více let zasáhne určitou oblast zemětřesení, seizmické vlny se šíří rychleji než u předchozích otřesů. Z toho vyvodili, že se jádro musí otáčet.

"Je to prosté," popisuje Richards závěry studie. "Každý den se jádro posune o kousek více než povrch." Odborníci nazvali tento jev "superrotací". Tvrdí, že za devět set let získá zemské jádro náskok jedné otáčky vůči povrchu.

Pohyb by údajně neměl mít na lidstvo žádný zásadní vliv, avšak vědci doufají, že by jim výsledky mohly pomoci objasnit, jak se vytváří magnetické pole, které planetu chrání před nebezpečným kosmickým zářením.
Z čeho se skládá Země
Zemská kůra - do 35 km pod povrchem
Svrchní plášť - do 400 km pod povrchem
Střední plášť - do 900 km pod povrchem
Spodní plášť - do 2900 km pod povrchem
Vnější jádro - do 5100 km pod povrchem
Vnitřní jádro - do 6378 km pod povrchem
Převzato: www.scienceworld.cz

Tvorba nových vesmírů inteligentními bytostmi?
31.08.2005

V jedné z variant hypotéz více světů se spekulovalo o tom, že v černé díře dojde - alespoň z pohledu pozorovatele uvnitř - k procesu, který je obdobou inflace. Vesmírů tak neustále přibývá, ovšem různých různě rychle.

Protože nový vesmír má do určité míry dědit vlastnosti svého předchůdce (sadu fyzikálních zákonů, konstant...), je pak schopnost tvořit černé díry měřítkem jakési evoluční úspěšnosti (vesmíru i jeho potomků). Dědičnost by pravděpodobně nebyla stoprocentní, takže by mohla fungovat i další podmínka pro existenci darwinovské evoluce, totiž variabilita.
Není jen tak docela jasné, jak by různé vesmíry a jejich stále se větvící větve soupeřily o nějaké místo na slunci, třeba se vzájemně požíraly apod. Spíše to vypadá, že by jejich linie byly nezávislé. Tahle podmínka pro vznik adaptací, tedy soutěž o omezené zdroje, by možná chyběla. Každopádně - pokud to tak funguje, není se alespoň co divit, že i v našem vesmíru ochotně vznikají černé díry - protože takových vesmírů je nutně většina.

Ed Harrison z Massachusettské univerzity v Amherstu však jde na celý problém vzniku nového vesmíru ve vesmíru mateřském z trochu jiné strany. Což kdyby šlo o dílo inteligentních bytostí?
Harrison si to představuje nějak tak, že by na malý kousek hmoty byla aplikována obrovská energie. Takový objekt by pak zmizel z našeho časoprostoru, "někde jinde" by však začala kosmická expanze. Z tohoto hlediska by pak bylo jasné, proč je náš vesmír právě takový, aby v něm mohla vzniknout inteligence - prostě tyto své vlastnosti zdědil. (Eventuálně by mohl být výsledkem cílené "modifikace" původního vesmíru, která by vznik života ještě usnadnila, urychlila apod.)

A jak že vznikl první "inteligentní" vesmír? Samozřejmě se můžeme uchýlit ke stvoření, jednodušší je ale říct, že se v rámci multiverza objevil náhodou. Původně byla drtivá většina vesmírů mrtvých, ty obydlené však posléze začaly převládat (protože pouze ty měly potomky).

Zdroj: Marcus Chown: Vesmír hned vedle, Granit, Praha, 2003

Poznámky:
- Kniha na první pohled působí poněkud pouťovým dojmem. Fakt, že autor je vědeckým poradcem New Scientistu a v předmluvě k českému vydání se o knize pochvalně vyjadřuje Jiří Grygar, je snad však jistou zárukou solidnosti.
- Nemohly by se oba principy (vznik nových vesmírů v černých dírách i inteligentních zásahem) nějak doplňovat/kombinovat? Ostatně i při umělé konstrukci vesmíru se využívají černé díry.
- Byl by nový vesmír opravdu nutně nedostupný? Nemohly by se tímto způsobem snažit inteligentní bytosti přežít kolaps nebo tepelnou smrt svého původního vesmíru?
- Popsaný postup tvorby nového vesmíru vede ke vzniku miniaturní černé díry. V ní snad dojde k jakési obdobě inflace, malé černé díry jsou ovšem nestabilní a ihned se kvantově vypaří. Skutečně zůstane nafukující se černá díra v nějakém "prostoru vedle", jak si myslí Harrison a snad i Alan Guth (jeden z autorů inflační teorie), nebo prostě zmizí?


autor: Pavel Houser
 

 A jak tento týden ?

 

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 7.9.2005 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení jsou sluneční žár a oheň tlumeny analytickým myšlením Merkura, který je vládcem znamení. Slunce bude do našich životů zavádět soudnost, bystrost a klidnější nálady. V tomto znamení přeje Slunce lékařům, obchodu, chemii. Nedostatkem je poněkud přílišné rozebírání citů a pořádnější z nás (což rozhodně není můj případ) mohou pocítit až puntičkářská nutkání.
  Konjunkce Slunce s Merkurem posiluje inteligenci a pomáhá jejímu prosazení.
  Opozice Slunce s Uranem bude
  do středy zodpovědná za náš špatný úsudek, umíněnost, přehnanou touhu po nezávislosti. Silně zvyšuje díky zvýšení lidské impulsivity nebezpečí nehod a násilí ve všech podobách.
  Mimochodem je to aspekt který Slunci dominoval celý minulý týden!
  Od středy začne působit trigon Slunce s Marsem. Trigon Slunce s Marsem působí velmi dobře na fyzickou kondici, dodává energii, jen při tomto aspektu dejte pozor na přecenění svých fyzických možností. Stoupá i nebezpečí přehřátí organismu.
  Od neděle pak začne působit kvadratura Slunce s Plutem. Aspekt komplikuje sexuální vztahy, lidé mají tendence k sebedestruktivnímu chování, i malé problémy se stávají nepřekonatelnými překážkami. Působní aspektu bude mírněno předešlými aspekty, ale i tak je ostražitost na místě.
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, stojí ve znamení Lva. V tomto znamení vůle je tento bod smyslnosti a pudů také vůli podřízeno. Pudová stránka bývá často sublimována do umělecké tvorby nebo jiných náhradních činností.
 • Merkur
  stojí ve znamení Panny. Planeta je zde v plné síle. Přeje lékařským povoláním, filosofii analytickému myšlení. Inteligence je ovšem příliš materialistická a vyznačuje se až sobeckou opatrností.
  Opozice Merkuru s Uranem způsobuje nevyváženost v ideálech, ostrý jazyk a nervovou labilitu. Vyvolává mezigenerační problémy. Pozor si dejte i na nehody. Naštěstí nebude vliv aspektu díky silnému postavení Merkuru příliš silný.
 • Venuše
  stojí ve znamení Vah. Planeta je v tomto znamení umocněna a láska je pro lidi velmi důležitou oblastí. Rozvíjí v talentovaných lidech umělecké schopnosti, přeje smlouvám z oblasti práva, daní, či expertiz. Váhy sice nejsou pevným znamením a tak novým vztahům nezaručují věrnost, ale přejí rafinovanému milování.
  Konjunkce Venuše s Jupiterem. Konjunkce Venuše s Jupiterem přeje ve Vahách umění a všem kteří se uměním zabývají. Aspekt přeje dlouhodobým milostným vztahům a přináší štěstí při cestování.
 • Mars
  stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. Planeta podporuje agresivitu a potlačuje v lidech citovost. Lidé po vlivem Marsova působení většinou marní energii orientací na peníze. Dejte si rozhodně pozor na prochladnutí, neb planeta přeje angínám a zánětům krku.
   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Vah. Jupiter v tomto znamení vnáší vše co je společné či společenské do individuálních osudů. Lidé se více otvírají a zajímají se o veřejné dění. Jupiter přeje rozkrývání širokých souvislostí v událostech kolem nás. Za zmínku stojí fakt že Váhy jsou tradičně spojovány s Čínou a tak lze očekávat že pod vlivem Jupitera dojde k většímu otevření Číny světu a růstu jejího vlivu na svět.
  Ještě v pondělí bude působit trigon Jupiteru s Neptunem. Aspekt rozvíjí duchovnost, plodnost a okultní síly. Pro působení tohoto aspektu je ale důležité spolupůsobení rychlých planet. Jinak aspekt se často vykládá i jako návrat vůdce.
  Ve čtvrtek tento aspekt nahradí sextil Jupiteru s Plutem. V globální hledisku se aspekt vkládá jako zánik nějakého politického systému. Obecně pak posiluje úlohu esoteriky.
   
 • Saturn
  stojí ve
  znamení Lva. Planeta v této pozici trpí. Vše ovlivňuje politika. Kruté rysy Lva se zde volně rozvíjejí, vše systémové i systém sám může dospět až k diktatuře a tyranii. V podstatě se dá i říct že období bude přát všemu starému a konzervativním autoritám.
 • Uran
  je retrográdní a stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  je retrográdní a stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  je stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude nejsilněji působit Venuše a Merkur, síla ostatních planet bude vyrovnaná.

Mějte se hezky...

Hade, 4.9.2005