Nahoru ]

 
Vítám vás v novém týdnu. Obrázek vlevo rozhodně nenaznačuje mojí lásku k zimě, je to pouze taková ilustrace a připomínka toho že ta zatracená zima stále ještě nekončí.

Nejprve vás musím upozornit  na stránky Polly kam přibyla povídka Mámení s kterou se Polly umístila na 11. místě soutěže PÁBITELÉ KOLEM NÁS, pořádané u příležitosti nedožitých devadesátých narozenin spisovatele Bohumila Hrabala.
 
Ještě jednou gratuluji (uuuuuu:-)) prostě tak) a víš co viď:-))....

Minulý týden jsem přidal na titulku dva odkazy:
Americká vláda překrucuje vědecká fakta a doporučení vědců, která odporují její politice. Uvádí to zpráva podepsaná renomovanými vědci, včetně nositele Nobelovy ceny za chemii F. Sherwooda Rowlanda.
Jsme na úpatí hory Baigong Šan, v opuštěném koutě Čínské provincie Qinghai.Na jižním břehu solného jezera stojí kovová pyramida údajně vysoká něco mezi 50 a 60 m. Před stavbou se nacházejí tři jeskyně, každá s trojúhelníkovitým vstupem. Poblíž jeskyně jsou po jižním břehu solného jezera poházeny další půlky trubek, kusy kovu a podivně tvarované kameny. Mohly by to být zbytky mimozemské odpalovací rampy , jak horečně spekulují čínská média?  

Osvobodit se od sebe stejně jako od druhých, rozjímat bez extáze, myslet bez závěrů - tak, zbaveni Boha, prožijeme krátký interval, který nám tu poskytuje k extázi nepozornost katů. Zítra nás čeká gilotina. A ne-li zítra, pak pozítří.

F.Pessoa - Kniha neklidu
Náhodná ukázka od Polly pro tento týden


A do nového týdne opět poučná historka ze života od Táni:-))


Cestička do školy


Včera bylo u nás veselo. Liu přišel v sedm z florbalu a předložil mi k podpisu kus papíru, na kterém bylo napsané

Předepsaná cesta na obědy.
V zájmu bezpečnosti žáků gymnázia byla stanovena následující cesta na obědy do jídelny ZŠ Masarykova. Pokud student nedodrží předepsanou trasu, bude vystaven kárnému řízení.
Studenti použijí zadní východ z gymnázia, který bude dovybaven čtečkou čipových karet. Po chodníku pokračují k brance vedoucí do parku P.Bezruče. Odtud postupují po cestičce k hlavní bráně parku na ulici Studentská. Po přechodu pro chodce přejdou na ulici Skalní, kde pokračují po pravé straně (ve směru chůze) směrem na ulici Školní. Na křižovatce s ulicí Zelenou použijí přechod pro chodce a pokračují dále Školní ulicí, po pravé straně (ve směru chůze). Hlavním vchodem ZŠ Masarykova se přesunou do jídelny, postupují po vyznačené trase a dodržují pokyny pracovníků ZŠ Masarykova. Pro zpáteční cestu použijí levou (opačnou) stranu Školní ulice. Studenti jsou povinni přizpůsobit své chování provozu na zmíněných komunikacích v době jejich přesunu.


Tak. Bez autora, bez datumu, prostě kus papíru. Libor, tedy taťka Libor, když jsem mu to dala k přečtení, nabyl dojmu, že si z nás Liu vystřelil, a seřval ho na ultimo, že teda tu nejsme pro srandu králíkům. Liu ovšem trval na svém, dostal to od paní učitelky, které to dal nový pan ředitel, že to mají žáci i rodiče podepsat. Taťka řval čím dál víc, že si má přestat vymýšlet cypoviny a dělat z něj debila. Takže jsem volala Iris, zda její synek má podobný pamflet. Ano, Tomáš dostal stejný papír, a Iris ho bez čtení podepsala, :o) Takže Liu byl osvobozen z křivého nařčení, nicméně pořád tu je ještě ten problém s panem ředitelem, který - jak se zdá - předpokládá, že jeho studenti jsou dementi a rodiče jakbysmet.
S Liborem od rána přes telefon ladíme tu správnou odpověď panu řediteli, nakonec jsme se shodli na následujícím znění:

Vážený pane řediteli,
po přečtení Vašeho posledního předpisu jsem utrpěl značný šok, neboť můj původní předpoklad, že se jedná o nemístný žert mého syna, se nepotvrdil a že je tedy myšlen zcela vážně.
Zdůrazňuji, že můj syn při přijímacím řízení na gymnázium prošel i psychologickými testy, které neprokázaly žádnou úchylku, proto věřím, že cestu do školy, ze školy, jakož i na oběd zvládne samostatně.
Dovoluji si Vás upozornit, že Gymnázium Františka Živného v Bohumíně až doposud požívalo mé důvěry v schopnost dovést mého syna k maturitě, ve stínu posledních dvou Vašich zpráv však shledávám, že tato důvěra možná není na místě.
Rád bych, kdybyste mě přesvědčil o opaku vysvětlením Vašeho přístupu nebo, lépe, nějakým jiným, smysluplnějším prohlášením, například o zdokonalení vyučovacích osnov a postupů.
S úctouJsem zvědavá, jestli Liu bude ještě zítra studentem bohumínského gymnázia, :o)))
Mimochodem, jak jsme to s Liborem diskutovali, David mi říkal, že včera s tím pamfletem kdosi mával U Partyzána, :o))) A aby mě uklidnil, ukázal mi předpis EU pro prodej lískových oříšků, asi vím, čím se pan ředitel inspiroval, :o)))

Zdravím!!

Táňa.


Převzato: http://www.zvedavec.org

Další výrobky Velkého bratra

Věděli jste, že automobilka Generl Motors už tři roky rutinně montuje do svých vozů zařízení, které lze na dálku zapnout a poslouchat, o čem si posádka povídá? Toto zařízení využívá GPS a hlásí polohu vozu kdekoliv na světě s přesností na několik metrů. Vše se opět prezentuje jako úžasná pomoc zákazníkům - kolikrát jsme to už slyšeli?

Firma General Motors rutinně instaluje do všech modelů vozů vyšší třídy zařízení OnStar. U vozů nižších tříd tak činí na požádání. Je to vlastně zabudovaný mobilní telefon s GPS určený k pomoci řidiči v případě, že se dostane do potíží. Např. uvázne-li někde, zabloudí-li, dostane-li infarkt a pod. Řidič v takové situaci stiskne knoflík a může hovořit se vzdáleným dispečinkem. Pomocí satelitů lze určit polohu vozu kdekoliv na zeměkouli s přesností na několik metrů. OnStar také automaticky hlásí na dispečink aktivaci airbagu, takže skutečně může zachránit někomu život.

O čem se mluví méně, je to, že zařízení lze ze vzdáleného střediska zapnout a bez vědomí osádky naslouchat konverzaci ve voze. Jde o tzv. recovery mode. OnStar nedává žádnou indikaci, že odposlouchává. Teprve při ukončení odposlechu se na displeji rádia objeví zpráva, nebo - není-li rádio v provozu -, systém zapípá. Režim recovery mode byl údajně vestavěn kvůli zlodějům. Policie díky němu může poslouchat, o čem si zloději v ukradeném autě povídají.

Když FBI, která si nikdy nenechá ujít žádnou příležitost, jak šmírovat své občany, zjistila, co automobilky do vozů montují, byla hned celá žhavá toho využít. Objevila se v OnStar a prezentovala soudní příkaz k odposlechu. Nešlo o příkaz podle Patriot Act, ale o obyčejný kriminální případ. Automobilka vyhověla, ale odvolala se a odvolací soud rozhodnutí soudu nižší instance zrušil. Mezi oběma soudy uběhly skoro dva roky a mezitím FBI hojně odposlouchávala lidi v autech se systémy OnStar, mávaje pokaždé rozhodnutím prvního soudu.

Odvolací soud zdůvodnil své rozhodnutí tak, že je-li zařízení zapnuto někým v centrále, neumožní to řidiči, aby jej sám použil, bude-li potřebovat rychlou pomoc. Například dostane srdeční záchvat a bude marně mačkat knoflík Emergency.

Jinými slovy šlo o přerušení služby a tím pádem porušení dohody mezi automobilkou a zákazníkem. Automobilka totiž garantuje zákazníkům, že zařízení bude vždy použitelné.

Cítíte, jak slabý je to argument? Ani jeden soud se nezabýval otázkou porušení soukromí nebo nedej bože překročením Ústavy. Takové detaily nemají dnes žádnou váhu. Jediné, co zatím zadrželo šmíráky z FBI, bylo vágní odvolání na málo pravděpodobnou situaci. Ostatně stačil by protiargument, že v takovém případě bude ucho v centrále FBI dosti dobře spraveno o situaci ve voze (např. chrčení nebo volání o pomoc bude v centrále slyšet) a může učinit patřičné kroky. Může se také postiženému řidiči ozvat a pomáhat mu radou a udržovat ho při vědomí dokud nedorazí pomoc. Pro řidiče je to vlastně ještě pohodlnější - nemusí ani mačkat příslušné tlačítko.

Je s podivem, že právníci FBI takto neargumentovali, ale předpokládám, že na dalším soudním jednání budou.

Anebo - a to je ještě pravděpodobnější - automobilky vyjdou FBI vstříc, provedou se drobné konstrukční změny, které umožní, aby "zákaznický servis" nebyl přerušen ani při odposlechu a všichni budou spokojeni.

Podle odborníků není těžké převést zařízení OnStar na dálku do recovery mode (odposlechu) technicky zdatným amatérem a vůbec to nemusí být FBI nebo dispečink OnStar. Šikovným zločincům a cizím rozvědkám se tak otevírají netušené možnosti.

V současnosti je systémem OnStar vybaven zhruba milion vozů v Severní Americe a je to prý nejoblíbenější a nejžádanější zařízení. I např. konkurenční Acura začíná tento systém montovat do svých vozů.

Co z toho vyplývá pro nás jako zákazníky? Nebavte se ve voze o ničem důvěrném. Nevíte, kdo vás slyší. Anebo ještě lépe: kupte si bryčku a koně. V bryčkách zatím OnStar není.

Druhý výrobek, který se dostává na trh, a který by Velký bratr miloval, je TiVo, neboli digitální videorekordér.

Skvělé zařízení. Za pouhých 199 dolarů umožní divákům v kterémkoliv okamžiku zastavit nebo vrátit obraz v televizi a prohlédnout si ho znovu kolikrát chtějí. Do jeho digitální paměti se vejde až 80 hodin nahrávek, má schopnost vyhledat pořad na základě jeho jména, vysílacího času či autora, zvládá úschovu a zobrazení divákových vlastních digitálních fotografií a nahrávek, lze jej ovládat dálkově.

A opět, jako v předchozím případě, se vůbec nemluví o tom, že zatímco divák sleduje TiVo, TiVo sleduje jeho. A že někam v tichosti hlásí každé přepnutí kanálu i čas, který člověk strávil na tom kterém pořadu a také samozřejmě to, co si nahrál nebo vrátil k opakovanému shlédnutí. TiVo také hlásí které reklamy divák přeskočil a které shlédl. Na stránkách TiVo (odkaz viz výše) o tom nenajdete ani zmínku.

Znovu se nám tvrdí, že nejde o šmírování, protože TiVo přece neví, kdo mačká knoflík ovládačů (zatím to neví, ale jen počkejme, až budeme mít mikročip pod kůži) a také údajně nehlásí svou svou přesnou lokaci.

V Orwellově románu 1984 sledovala policie lidí prostřednictvím televizních obrazovek. Podobnost čistě náhodná.

Teoreticky jsme dnes v situaci, kdy ještě částečně můžeme tyto elektronické špiony odmítnout. Nekupovat si auto s GPS a se zařízením podobným OnStar, nepoužívat digitální videorekordéry, nevlastnit mobilní telefon, neplatit plastikovými kartami, nepoužívat komerční software. Ale jaký je to život? Můžeme se vrátit na začátek minulého století? Obávám se, že ne.

Rozsah šmírování, který umožňuje moderní technika, bere dech. Poslední, co schází do mozaiky, je ten nešťastný mikroprocesor pod kůži, aby každé takové šmírovací zařízení ihned vědělo, koho právě šmíruje. A pak nebude pro vlády světa žádným problémem zmapovat doslova každou vteřinu každého člověka pod jejich kontrolou, zaznamenat celý jeho život do detailů, které si nedovedeme představit.

Zdroje

http://www.newsmax.com/archives/articles/2003/12/10/213653.shtml 
http://news.com.com/2100-1029_3-5109435.html 
http://www.suntimes.com/output/rosenthal/cst-ftr-phil05.html 

 
Převzato: http://www.putnici.sk

Upíri v dejinách Európy


Každý rok navštevujú stovky ľudí cintorín vo Whitby v anglickom Yorkshire, aby tu pátrali po neexistujúcom hrobe románového upíra Draculu z knihy spisovateľa Brama Stokera. Je však vcelku dobre možné, že hľadajú na tom nesprávnom mieste, keďže v roku 1978 našli robotníci pracujúci pri výkopových prácach pri dome na Peckham Hill Street v Londýne zvláštnu náhrobnú dosku, ktorá niesla nápis "Gróf Dracula, 17.12. 1847". Niekoľko dní po oznámení senzačnej správy v miestnych novinách sa síce niekdajší nájomník David Perrin priznal, že tabuľu tam zo žartu zakopal pred 13 rokmi, avšak lovci tajomstiev z "Fortean Times" zaznamenali okolo oného domu ďalšie kuriózne veci.

VAMPÍRI, KNIEŽATÁ TEMNOTY

Aj táto historka ukazuje do akej miery našu predstavuo upíroch ovplyvnila kniha Brama Stokera "Dracula", publikovaná v roku 1897. Odvtedy si čierneho grófa z Transylvánie predstavujeme očami Jonathana Harkera zvyčajne takto: "Tvár mal veľmi pretiahnutú, tenký nos sa vyznačoval vysokým mostíkom a zvláštne klenutými nozdrami, čelo mal vysoké a vlasy s výnimkou spánkov husté. Podobne husté mal aj obočie, ktoré mu nad nosom takmer zrástalo. Ústa, pokiaľ ich bolo vidno pod ťažkými fúzmi mal nehybné, kruté a beleli sa v nich obzvlášť ostré zuby, ba zuby mu vytŕčali aj ponad pery, ktoré mal na svoj vek prekvapujúco červené. Uši mal bledé, hore zahrotené, bradu širokú a mocnú, líca pevné, aj keď chudé. Najviac pôsobila jeho nezvyčajná bledosť ... jeho ruky sa zdali biele a jemné, ale keď som sa ne pozrel zblízka, všimol som si, že sú drsné, široké a s malými prstami. Čo je čudné, uprostred dlane mu vyrastali chĺpky. Nechty mal dlhé a ostré"

Podľa štúdie doktora Mora, ktorý zhrnul vo svojej knihe dokonca všeobecnú teóriu vampirizmu a takto nadviazal na lekársky spis dr. Montague Summera "The Vampire in Europe" majú hroby upírov vždy otvory, podobné myším dieram alebo akoby ich prerazila ceruza, alebo prsty. Citujme presne podľa Mora v preklade dr. Ludvíka Součka:

"Týmito otvormi uniká z hrobu dematerializovaný upír v podobe akejsi ektoplazmy, čo sa mimo hrobu opäť materializuje do ľudskej respektíve strašidelnej podoby. Vďaka tejto schopnosti nie sú pre upírov prekážkou ani zatvorené dvere, či priklincované vrchnáky rakiev. Zjavenie upírieho dvojníka signalizuje zvyčajne hmla v bezprostrednej blízkosti hrobu a výskyt netopierov, či vlkov, alebo aspoň vlčích hlasov."

Materializáciu upírov veľmi výstižne popísal opäť Stoker, ktorý sa zrejme o tieto vážne mienené štúdie opieral. Jonathan Harker pozoruje v jednej zo siení na Draculovom hrade vírenie akéhosi poprašku v mesačnom svetle. poprašok mu pripomínal drobné prachové zrniečka, ktoré ustavične krúžili a vytvárali celé strapce akýchsi obláčikov. V tónoch zavýjania psov /spomeňme si na Mora/ nadobúdali partikuly nové a nové tvary, ktoré sa menili na nezreteľné prízraky, zhmotňujúce sa do podoby ženských vampírov.

Upíri sú údajne schopní aj iných neobyčajných činov: napríklad Dracula sa dokáže škriabať dolu hlavou po zámockom múre. Pre vampírov nie je problém meniť sa na zvieratá v závislosti od toho, odkiaľ pochádzajú: v Európe na vlkov a líšky, na Blízkom Východe na hyeny, v trópoch na tigre a leopardy. Zvláštnosťou upírov je aj to, že ich nevidno v zrkadle /to, ako vieme, zobrazuje iba skutočnosť/ a nevrhajú tieň.

INŠPIRÁCIA BRAMA STOKERA

K napísaniu svojho hrôzostrašného románu sa Abraham Stoker pripravil naozaj veľmi dobre. Autor sa vo svojej knihe inšpiroval historickým príbehom o rumunskom kniežati Vladovi IV. Draculovi /1431-1476/, známom ako Vlad Tepes, Narážač. Dracula, ktorý dlhší čas balansoval na ostrí meča medzi uhorským kráľom Matejom Korvínom a tureckým sultánom Mehmedom v snahe uchovať si nezávislosť suverénneho vládcu, bol totiž mimoriadne ukrutný. Novšie historické výskumy dokazujú, že Dracula s obľubou stoloval uprostred lesa kolov, na ktorých boli napichnuté telá jeho obetí. Existujú dokonca dobové drevoryty, na ktorých sú tieto desivé scény znázornené.

Podľa prameňov konzumoval krv svojich nepriateľov. Nechal si ju naliať do misy, potom vzal chlieb, namáčal si ho a jedol. Podľa toho sa dá naozaj povedať, že bol žijúcim upírom.

Abraham Stoker vo svojom románe prostredníctvom profesora Van Helsinga hovorí, že Dracula bol obdarený takou silou vôle, že bol schopný - pri spojení s podivnými skrytými silami pôsobiacimi v jeho domovine - návratu z ríše mŕtvych v podobe upíra. "Táto sila vôle", pokračuje Stoker, "bola nepochybne príznačným povahovým rysom skutočného grófa Draculu. Čo sa však týka oného návratu z ríše mŕtvych, zohráva tu úlohu tajomstvo, ktoré obklopuje pohreb a smrť Vlada Draculu."

História uvádza, že štyridsaťpäťročný Dracula padol v novembri 1476 niekde pri Bukurešti v jednej zo šarvátok s tureckými oddielmi. Tvrdí sa, že zomrel na cválajúcom koni prebodnutý kopijou, alebo sťatý zozadu mečom, načo boli jeho telesné pozostatky pochované pod oltárom v kaplnke ostrovného kláštora Snagov. Po neúspešných pokusoch o odhalenie hrobky pri oltári boli v rokoch 1931-32 prevedené rozsiahle vykopávky na celom ostrove. Takto bol v blízkosti prahu kaplnky objavený neoznačený hrob s neúplnou kostrou bezhlavého tela, útržky červenej hodvábne látky a šparky s Draculovým znakom. Všetky artefakty boli dopravené do bukurešťstkého Historického múzea, odkiaľ však zase po čase záhadne zmizli...

GRÓFKA DRACULA

Alžbeta Báthoryová /1560-1614/, známa ako "Krvavá grófka", či "Grófka Dracula" predstavuje ďalší historický prototyp sadistickej postavy, ktorý ďalej ovplyvňoval formovanie tradičnej predstavy o vampirizme. Transylvánska šľachtičná, ktorá sa vydala v roku 1575 za grófa Františka Nádašdyho, páchala svoje zločiny prevažne na území dnešného Slovenska po celé štvrťstoročie od roku 1585 do roku 1610. Nechala zavraždiť niekoľko stoviek mladých žien a dievčat, v krvi ktorých sa kúpala, aby ju staroba nepripravila o sviežu pleť a krásu tela. Väčšinou išlo o poddané, ale medzi jej obeťami bolo aj mnoho vznešených dievčat zo šľachtických rodín, ktoré jej zverili do výchovy. Báthoryovej prítomnosť na panstvách Čachtice, Beckov, Vranov, Šarvár, Léka, Ečed, Fuzér a inde znamenala prakticky nebezpečenstvo smrti pre mladé ženy, ktorých sa zmocňovali jej služobníci a odvliekali ich do temných kobiek hradov a kaštieľov, kde čakali na deň svojho veľkého utrpenia a smrti.

Postupne sa nenávisť rodinných príslušníkov poznávajúcich pravdu neustále stupňovala - túto skutočnosť napokon vystihuje aj fakt, že pomáhači grófky-upíra sa neodvážili za bieleho dňa vyjsť bez silného ozbrojeného sprievodu za múry kaštieľa alebo hradu.

Zhruba v tom istom čase jej zločiny hlásili vo Viedni Imrich Megyeri, vychovávateľ jej syna Pavla a potom aj čachtický kazateľ msg. Ján Ponický. Ďalšie dokumenty predložili priamo dvornej kancelárii vo Viedni pravdepodobne aj samotní Čachtičania

Začiatkom roku 1610 začal preto palatín Juraj Thurzo z poverenia panovníka Mateja II. riešiť tento mimoriadne závažný prípad.

Od marca do júla 1610 bolo vypočutých 42 svedkov a už tieto prvé výpovede vrhli svetlo poznania na temnú históriu zločinov, ktoré grófka spáchala. Vo výpovediach bolo zaznamenané, že Báthoryová mučila svoje obete vlastnými rukami takým ukrutným spôsobom, že takmer všetky zomreli. Jej hradní služobníci sa tomu ľahostajne prizerali, no našli sa aj takí, ktorí jej v tom pomáhali.

Zrejme najotrasnejšia je skutočnosť, že Báthoryovú zadržali až 29. septembra 1610, teda ešte po začatí vyšetrovania mala na základe prezumpcie neviny možnosť naďalej pokračovať vo vraždení. Hoci ju sám Thurzo so svojím sprievodom prekvapil pri mučení istého dievčaťa, na jeho rozhodnutí to nič nezmenilo.

2. až 7. januára 1611 zasadal v Bytči súd, ktorý vyniesol rozsudok nad pomocníkmi "grófky Draculu". Dorotu Szentesovú a Helenu Jó, dojku Báthoryovej detí, upálili a smrti sa tiež nevyhol ani zlopovestný Ján Ujváry alias Ficko, ktorý pomáhal sadizmom šialenej grófke azda najviac.

Poprava odsúdených sa konala oného 7. januára, ale hlavná vinníčka procesu vzhľadom na svoju "urodzenosť" vyviazla z toho zatiaľ len domácim väzením.

Matej II. po týchto udalostiach vyjadril svoj zásadný nesúhlas s rozhodnutím tribunálu a preto posiela Thurzovi list, aby započal nový súdny proces proti Báthoryovej a žiada pre ňu nekompromisne hrdelný trest.

V priebehu roku 1611 bolo teda vypočutých 224 svedkov väčšinou z Považia a ďalších 12 zo zadunajských panstiev. Súd obdržal ďalšie svedectvá o neslýchaných zločinoch, o čom vydal dokument dňa 26. júla 1611. Napriek týmto skutočnostiam Thurzo v ničom neponáhľal s radikálnym rozhodnutím a tak Báthoryová ostala v internácii na čachtickom hrade, kde 21. augusta 1614 zomrela, čím definitívne unikla na tomto svete trestu za svoje hrozné zločiny.

Po stáročiach, keď sa už s odstupom času odhodláme nahliadnúť na tieto desivé udalosti, nemôžem sa ubrániť pocitu, že pre grófku s mŕtvolne bledou pokožkou vampíra, v dlhých splývajúcich šatách a s decentnou čipkovanou vreckovkou medzi končekmi pestovaných prstov, tak ako ju predstavuje dobová maľba, neexistuje ani dostatočne veľký trest.

Ak sa teda rozhodnete navštíviť zrúcaniny hradu alebo kaštieľa v Čachticiach, z ktorého sa dnes zachoval iba nebadateľný múrik v záhrade medzi stromami, možno to budete počuť aj vy: tichý, zvláštny zvuk, ktorý si dlho ani neuvedomujete. Ale za chvíľu si mimovoľne chcete zakryť uši a nemôžete sa toho zbaviť. Či už chcete alebo nechcete, počujete odkiaľsi zo stratena bezhlasé, avšak dobre počuteľné výkriky úzkosti a plač nešťastných obetí...

SYMFÓNIA HROZY

Mnohí bádatelia sú dnes presvedčení, že vyriešili záhadu, ktorá sa skrýva medzi riadkami Stokerovho románu. Dnes už veľmi dobre vieme do akej miery bola románová postava Draculu inšpirovaná osudom a činmi reálne žijúcej osoby. Napriek tomu, keď počujeme slovo upír, nemal by to byť Vlad Tepes, ktorého si pod týmto menom predstavujeme. Upír je totiž tradičnou folklórnou postavou ktorá si našla cestu do sveta filmovej a literárnej hrôzy.

Dracula sa stal nesmrteľným hlavne vďaka filmom . Týka sa to predovšetkým klasického snímku nemeckého režiséra Friedricha Wilhelma Murnau /1885-1931/ a scenáristu Henrika Galeena "Nosferatu - symfónia hrôzy", s nezabudnuteľným Maxom Schreckom v hlavnej úlohe. Názov a dej filmu je však sčasti poznačený ťažkosťami so získaním autorských práv - "nosferatu" je vo východných krajinách ekvivalentným výrazom pre upíra:

Sprostredkovateľ nehnuteľností v Brémach vyšle jedného zo svojich podriadených, ktorý je krátko ženatý na panstvo grófa Nosferatu do karpatských pralesov. Cesta mladého muža v hmle a s plašiacimi sa koňmi záprahu, vlkmi a tajomnými vtákmi je iba nevinnou prelúdiou k stračným udalostiam na grófovom hrade. Majiteľa zámku objaví po dlhom blúdení temnými chodbami, ako leží v rakve so zeminou a vyzerá ako mŕtvola. V noci prichádza k spiacemu úradníkovi a vysáva mu krv. V tej istej chvíli sa v Brémach prebudí úradníkova žena Nina a upír sa musí od svojej obete vzdialiť. Prichádza obdobie morového roku, ktorého hrôzu umocňuje postava Nosferatu zakrádajúceho sa svetom. Všade, kde sa objaví, vybiehajú húfy potkanov a ľudia padajú na zem mŕtvi. Nosferatu sa dostáva do Brém, kde sa dostáva do Brém, kde sa stretáva s Grétou. Tá namiesto toho, aby pred ním v hrôze utiekla, pozve strašného hosťa s otvorenou náručou do spálne. A tak dochádza k zázraku: slnko prerazí mraky a upír sa rozplynie na hmlu.

V symbolickej rovine "Nosferatu" poukázal na veľmi tenkú hranicu, ktorá oddeľuje "náš" svet od desivého impéria temných snov a predtúch. Krajina, zrúcaniny zámku, ľudia, to všetko naberá v okamihu hrôzostrašné podoby. Karpatské lesy sú ako bludisko strašidelných bledých stromov, ktorých poskrúcané haluzie sa týči oproti temnej oblohe, úradníkov koč sa postupne mení na pohrebný voz prízrakov. Chvejúce sa slnečné lúče predchádzajú príchod vampíra, Nosferatu sa pohybuje v spomalených záberoch a narastá do obrovských rozmerov, ako inkarnácia zlovestného osudu.

Podľa názoru niektorých kritikov ide o vôbec najlepší film, aký kedy o upíroch vznikol. To bol však len začiatok Draculovej slávy a nesmrteľnosti tejto postavy, ktorú nezískal krvou svojich obetí, ale vďaka celuloidovému pásu. V tomto filme vyzerá Dracula tak, ako by mal upír podľa súčasného podania vyzerať.

ZLOČINY ZA TEMNÉHO MESIACA

Aby sme pochopili podstatu fenoménov, stojacich pri zrode viery v upírov musíme si uvedomiť, aký názor panoval v stredoveku na smrť.

"Ľudia sa v tej dobe domnievali, že každá smrť prináša aj ďalšiu", píše americký folklorista dr. Paul Barber. "Inak povedané, ak krátko nato umrelo niekoľko ďalších ľudí, všetci si mysleli, že ten prvý zomrelý privolal smrť na ostatných. Obyčajne otvorili hrob a na jeho tele hľadali znaky vampírov . Zistili napríklad, že nedávno pochovaná mŕtvola má na perách krv. Samozrejme, že si z toho urobili záver. Ak mala mŕtvola na perách krv a bola väčšia ako pred pochovaním, mysleli si, že mŕtvy určite chodil piť krv živých ľudí. "

Moderné súdne lekárstvo má pre tento fenomén oveľa racionálnejšie vysvetlenie. Mŕtve telo sa rozkladá. Pritom vznikajú plyny a tie vytvárajú v mŕtvom tele zvýšený tlak. Krv pod týmto tlakom vychádza z úst a ostáva na perách. Bez medicínskych znalostí si však tieto javy ľudia v minulosti nedokázali uspokojivo vysvetliť a podľa rôznych údajov prežíva viera v chodiace mŕtvoly v niektorých krajinách Európy dodnes.

Pokiaľ sa viacerí bádatelia snažili rozlúštiť záhadu upírov v poverách, rozprávkach a histórii, našli sa iní odborníci, ktorí sa sústredili na kriminálnu a psychopatologickú stránku problému a dopracovali sa k zaujímavým a desivým výsledkom zároveň

"Dnešné výskumy s upírmi dokazujú, že niektorí ľudia túžia konzumovať ľudskú krv", hovorí americký psychopatológ Dr. Leonard George. "Takže ak hovoríme o upíroch v modernom kontexte, nemáme na mysli lietajúceho človeka-netopiera a podobne, ale skôr ľudí, u ktorých vznikne nutkanie piť ľudskú krv. Pre túto chorobu je typický tzv. Renfieldov syndróm. Prvé príznaky sa zväčša objavia už v detstve. Pri nejakej malej nehode dieťa, poväčšinou chlapec, môže zistiť, ze krv má príjemnú a zvláštnu chuť. Zapáči sa mu to a to ho môže priviesť k dalšiemu stupňu, ktorý sa nazýva autovampirizmus a prejavuje sa pôžitkom z konzumácie vlastnej krvi. Toto môže viesť až ku zoofágii, ktorá je tretím štádiom choroby. Zoofágia je obľuba konzumácie zvieracej, ale nie ľudskej krvi. Vampirizmus sa v tomto štádiu môže prejavovať aj chytaním domácich zvierat.

Najrozvinutejnejšou formou Renfieldovho syndrómu je však skutočný vampirizmus. Osoby v tomto štádiu túžia konzumovať krv iných ľudí. Niektoré z nich sa vkrádajú do nemocníc, či krvných bánk a pokúšajú sa ukradnúť krv zo zásob. Toto štádium Renfioeldovho syndrómu môže vyústiť až ku prípadom sériových vrážd kedy sa páchatelia násilne zmocňujú krvi iných ľudí."

Pravdepdobne najznámejší prípad modernej histórie, kde sa v profile sériového vraha potvrdila diagnóza Renfieldovho syndrómu bola Haighova aféra. Koncom štyridsiatych rokov rozoberali anglické noviny bizarný príbeh Johna Georga Haigha, elegantného gentlemana, ktorý sa stal známya ako "Londýnsky upír". Haighovými obeťami boli jeho priatelia, osoby, ktoré mu plne dôverovali. Pod zámienkou, že im ukáže svoju firmu lákal svoje obete do opusteného odľahlého skladiska na kraji mesta. Netušili však, ze idú na smrť. Haigh vraždil svoje obete rýchlo, obvykle jediným výstrelom revolverom do zátylku. Podľa rôznych domnienok sa Haighova posadnutosť krvou začala už v detstve. Puritánski rodičia jeho neposlušnosť často krotili prísnymi telesnými trestami. Raz keď ho poranili kefou na vlasy, vytryskla mu krv. Začal si sať ranu a vychutnávať nový pocit.

Jednalo sa o klasický prípad Renfieldovho syndrómu: Vlastná krv ho po čase prestala uspokojovať a on začal vraždiť, aby sa dostal k čerstvej. Navyše svoje obete , skôr ako ich telá rozpustil vo vitriole, okrádal aj o osobné veci. Zašiel dokonca tak ďaleko, že falšoval podpisy, aby sa dostal k ich majetku. Haigh sa pri svojom zatknutí nakoniec bez okolkov priznal, že v priebehu niekoľkých rokov zavraždil deväť ľudí. Za vraždy ho v roku 1949 odsúdili na trest smrti, ktorý bol v ten istý rok aj vykonaný.

Zvláštny prípad londýnskeho upíra desil ľudí už pred polstoročím. Haigh však nie je jediným, kto bol považovaný za novodobého upíra. Žiaľ, za posledné dvadsaťročie sa vyskytlo len v USA množstvo prípadov ľudí, ktorí boli natoľko psychicky narušení, natoľko zločinne posadnutí, že boli ochotní z túžby po krvi aj vraždiť.

V roku 1975 bola v New Yorku odsúdená jedna žena za beštiálnu vraždu spojenú s vysávaním krvi. V Kalifornii bol o tri roky neskôr odsúdený muž menom Richard Trenton Chase za sériu vrážd, pri ktorých sa dokázala konzumácia krvi z tela obetí. Podľa svojich zločinov dostal prezývku "Vraždiaci upír".

V roku 1980 v štáte Massachussetts jeden psychicky narušený mladík údajne počul hlasy, ktoré mu prikazovali vraždiť kvôli krvi, aby sa takýmto spôsobom stal upírom.

V roku 1985 stopovala na Floride jedna devätnásťročná dievčina, zastavil jej muž menom John Brennan Cutchley, profesiou úspešný inžinier. Keď ho zatkli, získal okamžite prezývku "Znásilňujúci upír". V štáte Minnesotta v roku 1988 sa traja tínedžeri po vzhliadnutí moderného vampírskeho filmu rozhodli rozohrať podobný scenár aj v skutočnosti. Prepadli tridsaťročného bezdomovca, ktorý sa ich útokom nedokázal ubrániť.

Dr.Miloš Jesenský
Převzato: www.lidovky.cz

Vědci poprvé pozorovali dramatické zmizení vesmírného tělesa uvnitř vzdáleného gravitačního víru


WASHINGTON 20. února 2004 | 07:15 První přímý důkaz o zatím jen teoretickém fenoménu černých děr vědcům poskytly snímky z observatoří Chandra a XMM-Newton, které tento záhadný úkaz zaznamenaly v galaxii 700 milionů světelných let vzdálené od Země.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) oznámil, že se mu podařilo získat důkaz, že záhadné černé díry opravdu dokážou pohltit hvězdu. Jasně to demonstrovaly údaje ze dvou vesmírných observatoří, které doložily pohlcení a zničení části hvězdy v černé díře. Tento úkaz potvrdily snímky z observatoře Chandra, kterou má na oběžné dráze NASA, i ze stanice XMM- Newton, která patří Evropské kosmické agentuře (ESA). Zprávu uveřejnila na svých internetových stránkách BBC.

Vědci se domnívají, že zničenou hvězdu nejdříve vytlačila jiná z její oběžné dráhy tak, že se začala pohybovat velmi blízko gigantické černé díry. Postupně se dostala do vlivu její obrovské gravitace. Přitažlivé síly černé díry hvězdu vtáhly dovnitř a částečně ji rozmetaly. Tento úkaz již dlouho astronomové teoreticky znali, zatím se jim ho však nepodařilo nijak dokázat. Nově získané údaje jsou však nejlepším potvrzením jejich teorie.

Drtivá síla gravitace 100 milionů sluncí

Černá díra, která se nachází v centru galaxie známé jako RXJ1242-11, je podle odborníků od Země vzdálena 700 milionů světelných let a hmotností 100milionkrát převyšuje Slunce. Hvězda, kterou zničila, měla hmotnost srovnatelnou se Sluncem.

"Zničená hvězda se prostě jen dostala do špatné oblasti. Díky tomu jsme však získali zásadní informaci o tom, jak se černé díry zvětšují a jak ovlivňují hvězdy a okolní plyny," uvedla Stefanie Komossová z německého fyzikálního ústavu Maxe Plancka. Podle odhadů síla černé díry zničila asi jedno procento hvězdy a její zbytek odmrštila do kosmu.

"Gravitace černé díry je natolik velká, že se dokáže roztočit uprostřed a vytvořit vír, který se pohybuje až rychlostí několik tisíc kilometrů za sekundu. Díra pak pohltí všechny hvězdy a tělesa, které se nacházejí v jejím okolí," vysvětlil na tiskové konferenci kolega Komossové Guenter Hasinger. Podle něj se černé díry nacházejí v každé galaxii, kterých jsou ve vesmíru miliardy a každou chvíli v nich nějaká hvězda zmizí.

ver
Převzato: www.novinky.cz

Vědci nalezli za Plutem dosud neznámý objekt


Astronomové z observatoře v kalifornském San Diegu zjistili, že za nejvzdálenější planetou naší soustavy Plutem obíhá kolem Slunce ještě další objekt o průměru až 1800 kilometrů. Těleso z ledu a kamene, které však nelze považovat za planetu, bylo předběžně pojmenováno 2004 DW.

Pokud by se informace o jeho rozměrech potvrdily, šlo by o největší vesmírný objekt objevený v naší sluneční soustavě od roku 1930, kdy vědci poprvé zpozorovali její devátou planetu Pluto o průměru 2300 kilometrů.

2004 DW by tak mohl být mnohem větší než měsíc Pluta, Charon (průměr 1300 kilometrů). Za posledních dvanáct let odhalili astronomové v naší sluneční soustavě na 800 vesmírných těles, ale jen pět z nich svým průměrem přesáhlo 1000 kilometrů.

Objekt 2004 DW objevili kalifornští experti v úterý s pomocí 122centimetrového teleskopu Samuela Oschina.

nek, Právo, BBC

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 25.2.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce

  stojí ve znamení Ryb. V poslední znamení Zvěrokruhu v sobě symbolizuje rozklad sil které oživují tento svět na základní složky - fyzickou, mentální a duchovní. Každá z nich si hledá svoji cestu a svoje působení... Jistě vás proto asi nepřekvapí přemíra často rozporuplných pocitů a činů jak vašich tak vašeho okolí.Tradičně znamení Ryb ovlivňuje osud arabských států.
  Konjunkce Slunce s Merkurem pomáhá prosazování inteligence a zlepšuje chápání.
  Konjunkce Slunce s Uranem zanáší do lidských činů a skutků prvky, které přesahují individuální osudy, nicméně se ale může stát že vše se mění v boj s větrnými mlýny bez jasných a pro budoucnost potřebných výsledků.
  Ttrigon Slunce se Saturnem udržuje vitalitu, vytrvalost, metodičnost a v lidech vyvolává sklony k filosofii.
  V pátek poněkud zhorší působení těchto aspektů opozice Slunce s Jupiterem. Je aspektem, který způsobuje že lidé neznají míru v žádné oblasti. Projevuje se i mylným odhadem, lidé mrhají příležitostmi a penězi.
   

   

 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Blíženců. V tomto znamení Lilith působí spiritualizaci a zjemnění pudů. Její působení je v tomto znamení oslabeno, neb je zde podřízena rozumové kritice a instinkty jsou neutralizovány rozumem.
 • Merkur
  Merkur stojí do středy ve znamení Vodnáře. V tomto znamení planeta přeje intuici a rozvíjí tvůrčí inteligenci. Merkur bude přát novým vědním oborům a i astrologii. Dává intelektuální nezávislost, umožňuje přímé jednání v mezilidských vztazích.
  Od čtvrtka bude planeta stát ve znamení Ryb. V tomto znamení vede Merkur lidi spíše k odloučení intelektu od reality. Přeje rozvíjení paranormálních schopností, dává inspiraci ale bohužel i značnou dávku pesimismu. Přeje lékařství.
  Konjunkce Merkuru s Uranem probouzí v lidech intelektuální nezávislost, přeje literatuře, vědě a informatice.
  V pátek začne působit trigon Merkuru se Saturnem. Aspekt dává hloubku myšlení, zlepšuje soustředění. Zlepšuje i chápání matematiky a historie.
 • Venuše
  stojí ve znamení Skopce. Planeta je v tomto znamení poškozena. Lidi sice ovládá touha a láska, ale nedostatek stability v tomto znamení dělá z milostný života zmatečnou horskou dráhu řítící se nahoru a hned zase dolů. Zvyšuje tendence vrhat se do neuvážených milostných vztahů, a lidé trpí citovými vzplanutími jež rychle pomíjejí. V tomto znamení přeje planeta pouze vztahům, kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.
  Trigon Venuše se Saturnem přeje dlouhodobým vztahům, citům prověřeným časem. Nezlepší působení Venuše nijak výrazně, ale díky němu nebudou dlouhodobé vztahy ohrožovány výkyvy.
 • Mars
  stojí ve znamení Býka. V tomto znamení je planeta vždy poškozena. Planeta podporuje agresivitu a potlačuje v lidech citovost. Lidé po vlivem Marsova působení většinou marní energii orientací na peníze. Dejte si rozhodně pozor na prochladnutí, neb planeta přeje angínám a zánětům krku.
  Od čtvrtka působící sextil Marsu se Saturnem toto působení ještě podtrhne. Aspekt odsouvá city na vedlejší kolej, působí proti zpohodlnění a pocitu bezpečí.
  Kvadratura Marsu s Neptunem je aspekt dosti zrádný a nebezpečný. V lidech vyvolává hyperemotivitu, vyhledávání absurdna a nadpřirozena, prostě iluze, útěky z reality. V každém případě zhoršuje významně schopnost chápat druhé. Dejte si pozor i na zlomeniny nohou.
  Trigon Marsu s Jupiterem bude zvyšovat naši energii. Lidé jsou pod vlivem aspektu rozhodnější a aktivnější.
 • Jupiter
  je retrográdní a stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
 • Saturn
  je retrográdní a stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
  Trigon Saturnu s Uranem. je aspektem jehož působení často podstatným způsobem mění politickou situaci, umožňuje zavést nové vědecké hypotézy, pomáhá měnit stávající paradigma.
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
 • Neptun
  stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden bude síla planet vyrovnaná.

Mějte se hezky...

 
Hade, 22.2.2004