Nahoru ]


2.2.2003

Vítám vás v novém týdnu. Týden minulý byl poměrně bohatý na astronomické události. A tak bude dobré začít jejich připomenutím. Možná spolu všechny tak nějak souvisí. Celý týden bylo možné na snímcích SOHO sledovat průchod komety X5 kolem Slunce. Některé záběry byly skutečně vydařené a ukázaly že kometa má patrně dvojité jádro viz obrázek vlevo.
Kdo jste pozorovali záběry SOHO stejně pilně jako já tak jste si nemohli nevšimnout podivností na některých fotografiích. Vypadalo to jako když družice začala od určitého okamžiku snímat vlastní světlo, zkrátka jakoby sama svítila. Další vývoj byl ještě překvapivější.
Na základě těchto pozorování se sama vnucuje myšlenka zda podivné snímky podivně chovajícího se Slunce nesouvisí s katastrofou raketoplánu Columbia. Tomu je věnovaná i stránka kterou najdete >>ZDE>>.

Když jsem přemýšlel nad nějakým mottem či úvodem do nového týdne, tak v bedně ukazovali ve zprávách pseudonáboženské třeštění Američanů kolem mrtvých z raketoplánu a shodou okolností jsem v tu chvíli četl tuto básničku od FERLINGHETTIHO. Asi synchronicita.. A tak vám ji nabídnu také:
FERLINGHETTI (Lunapark v hlavě)
Jednou za věčnost
objeví se pár takových chlápků
a jeden z nich
který se objeví de facto pozdě
je nějaký tesař
z nějaké díry
jako Galilea
a hned začne chvástat
a rozhlašovat že je příbuzný
toho co stvořil nebe
a zemi
a že ten pásek
co nám tohle všecko de facto spískal
je jeho Táta
A krom toho
Říká dál
Je to všechno zapsáno
na nějakých pergamenových svitcích
které nějací Jeho stoupenci
nechali ležet někde u Mrtvého moře
před dávnými časy
a které nenajdete ani
za dva tisíce let nebo tak nějak
nebo v nejlepším případě
za devatenáct set čtyřicet sedm
let
abychom byli přesní
a kterým ani pak
stejně nikdo nebude věřit
tak jako mně
když už jsme u toho
Ty si ňákej moc žhavej
říkají Mu
A uklidní Ho
Přibijí Ho na kříž aby vychladl
A potom každý
pořád kopíruje
ten kříž
co On na něm visí
a pořád si pobrukuje Jeho jméno
a volá na Něho aby slezl dolů
a šel si zaválet
s jejich kapelou
jako by On byl to eso
které jim musí zatroubit
jestli to jejich hraní nemá stát za starou belu
Jenže on neleze dolů
z kříže
Klidně si visí dál
na tom svém kříži
a zdá se že už je opravdu vyflusaný
že už je opravdu klidný
a taky
podle přehledu
posledních novinových zpráv
z pramenů nezaručených jako obvykle
opravdu mrtvý


Převzato: www.blisty.cz
Má vesmír smysl?
"Čím více se vesmír zdá být srozumitelný, tím víc připadá beze smyslu," napsal fyzik Steven Weinberg. Podobný názor zastávají mnozí vědci. Paul Davies z australského Střediska pro astrobiologii na Macquarie University, který 27. ledna přednášel v Londýně o původu života, s tímto názorem nesouhlasí.
Před sto letu využil matematik a filozof Bertrand Russell druhého zákona termodynamiky k ostrému útoku proti teismu. Druhý zákon termodynamiky v podstatě tvrdí, že vesmír umírá, propadá nezadržitelně chaosu. Russell psal o "drastické smrti sluneční soustavy", k níž dojde, až za několik miliard let vyhasne slunce. Russell argumentoval, že pokud je vesmír odsouzen k zániku, hmotná existence je nesmyslná, i lidský život a veškeré úsilí je marné. Nedávno aplikoval chemik Peter Atkins tutéž myšlenku na nesmyslný pohyb molekul, který vyvolává stále vyšší stavy entropie, termodynamickou rovnováhy a makroskopickou nečinnost. Podle Atkinse je bezcílný pohyb molekul symbolem nesmyslnosti celého vesmíru.
Tento argument však podle Daviese předpokládá, že entropie je jen jediným vhodným měřítkem změn v kosmu. Rozhodnutí používat jen tohoto měřítka je podle něho ideologické - Russell a Atkins si ho zvolili, protože kreslí deprimující obraz k zániku odsouzeného vesmíru. Jsou ale i jiná měřítka.
Existují spolehlivé astronomické důkazy, že vesmír začal existovat stavem téměř naprosté neurčitosti. Bohatství a rozrůzněnost dnešních fyzických systémů vznikly v důsledku celé řady dlouhodobých sebeorganizujících a zesložiťovacích procesů. Z tohoto hlediska je tedy historie vesmíru historií jeho obohacování. Zadruhé je chybou tvrdit, že systém, který má omezenou životnost, nemá žádný smysl. Lidské životy a kultury mají také omezenou životnost a jsou konečné, přesto mají cíl a smysl.
Biologové používají údajnou absenci jakéhokoliv směru ve fyzických procesech na podporu názorů obdobných Weinbergovu názoru. Gould argumentuje, že je příroda slepá a darwinismus je založen jen na náhodných změnách. Dospívá k přesvědčení, že je-li evoluce slepá, vesmír jako takový nemá smyslu.
Ovšem argument, že biologická evoluce nemá žádný směr, není úplně přesvědčivý. Vezmeme-li biosféru jako celek, míra její složitosti zjevně výrazně vzrostla od doby, kdy byl život na Zemi omezen jen na pár mikrobů.
Otázkou je, zda jde o systematický vývoj směrem k větší složitosti, anebo zda je to všechno jen důsledek náhodného bloudění biologickými strukturami.
Důkazy vyplývající ze zkamenělin jsou mnohoznačné. Někteří dnešní biologové tvrdí, že alespoň v některých druzích existuje jasný trend vůči větší složitosti.
Poslední dobou přicházejí někteří kosmologové s teorií existence mnohonásobných vesmírů. Tato teorie tvrdí, že je náš vesmír jen malou součástí obrovského množství vesmírů. Různé vesmíry možná existují paralelně, bez hmotné spojitosti, anebo jsou možná propojeny "červími dírami" ve vzdálených oblastech. Většina takových vesmírů by byla asi neviditelná, protože jejich zákonitosti by nedaly vznik životu. Jen v malé množině vesmírů, kde náhodou vznikly správné podmínky pro život, by vznikli i vědomí svědci, kteří by byli schopni tuto složitost ocenit.
Tato teorie také podporuje představu, že kosmos nemá smysl - každý rys přírody, který by navozoval dojem, že jde o určitý účel, je zastánci této teorie odmítán jako náhodná záležitost. Ovšem teorie o existenci mnoha paralelních vesmírů není verifikovatelná, takže je jako vědecká teorie pochybná. Kdyby v kosmu vládl princip náhody, biologická podstata, "uživatelnost", přírody by byla vůči samostatnému vědomí jen minimálně přátelská, ve skutečnosti je však biologická vstřícnost přírody vůči živému vědomí značně vysoká.
Potíž také je, že pojmy jako smysl a účel jsou čistě lidské kategorie, které mají smysl jen v rámci lidské společnosti a při aplikaci na neživé systémy mohou být v nejlepším případě jen metaforami.
Avšak vědci se odedávna proviňují tím, že užívají v přírodě kategorie, které mají kořeny jen v lidské společnosti. Dnes je módní považovat vesmír za gigantický počítač. Informační teorie, která vyplývá z lidské komunikace, je dnes aplikována na fyzikální problémy v termodynamice, v biologii a v kvantové mechanice. Nedokonalým způsobem však tento popis přece jen zachycuje určité základní rysy vesmíru.
Autor této přednášky Paul Davies netvrdí, že je vesmír živou bytostí, ale poukazuje na to, že vesmír zřejmě sdílí s živými organismy některé vlastnosti, stejně jako má i mechanistické a počítačové vlastnosti. Vesmír je strukturován smysluplným způsobem a vědci se snaží zjistit, proč jsou záležitosti tak či onak organizovány. Pokud by vesmír neměl žádný smysl, pořádek na světě by neměl žádný základ a neuvěřitelná racionalita světa by musela být - zcela zázračně - produktem absurdity.
Takže lze Weinbergovo tvrzení ze začátku článku obrátit: čím víc se zdá být vesmír beze smyslu, tím více je nepochopitelný.
Zpráva o stavu Unie obrovský úspěch?

Převzato: http://www.zvedavec.org)

Jako učenlivý žák svého velkého vzoru graduoval Bush svůj projev o stavu Unie postupně. Nezačal napadat Irák hned, kdepak. To by byla školácká chyba. Začal americkou ekonomikou. Projev byl pečlivě sestaven a taktován. Dovedu si představit, jak to do něj výrobci image nalévali. Několik statistických dat: Vůdce hovořil 59 minut, přičemž slovo Irák bylo poprvé použito až po 47 minutách. Jeho projev byl prý přerušen potleskem 77 krát. To vychází na 1,3 potlesku každou minutu, neboli potlesk každých 46 sekund.

Vzpomínám si při té příležitosti na Souostroví Gulag od Solženicyna. Popisuje tam scénu, kdy po vyslovení slova Stalin posluchači vstali a tleskali. Potlesk neutichal ani po deseti minutách, protože se každý bál přestat první. Nakonec to jeden udělal. Téhož večera si pro něj došli. "Nikdy nesmíš přestat tleskat jako první, pamatuj si," řekl přátelsky zatčenému při prvním výslechu komisař.

Ve svém článku Pojďme si zahrát na jasnovidce z 2.1., jsem napsal (cituji): "V poselství O stavu Unie Bush označí stav ekonomiky za uspokojivý a vyjádří optimismus, že Amerika je na dobré cestě. Dostane se mu frenetického potlesku." Tak vida, jak se to naplňuje.

A co na to Američané? Podle průzkumu veřejného mínění prováděného sdělovacími prostředky na různém stupni servilnosti se zdá, že většina Američanů je opilá vidinou krve a války. Jinak to nelze nazvat. Šest z deseti dotázaných souhlasí s válkou v Iráku (co na tom, že osm a půl z deseti nedokáže na mapě určit, kde ten Irák je), dva ze tří si myslí, že projev Vůdce byl přesvědčivý. Podle ABC 62 procent schvaluje Vůdcovo válečné počínání.

Jaká je skutečnost? Co se prostých Američanů týče, nevylučuji jejich slepotu. Lůza se dá kontrolovat velmi snadno. Nevzdělaná lůza ještě snadněji. O tom, že v kontrolovaných a servilních amerických mediích chybí diskuze na téma nutnosti války a na další ožehavá témata, se snad nemusím zmíňovat.

Demokraté projevili nad projevem Vůdce mírné pochybnosti v mezích zákona. Sen. Tom Daschle po projevu řekl: "We need a lot better evidence to justify a war on Iraq" (Potřebujeme mnohem lepší důkazy, abychom zdůvodnili válku v Iráku).

Existují ovšem značné rozdíly mezi tím, co Vůdce říká, a skutečností. Jen těžko bychom hledali jediný pozitivní moment v jeho úřadování.

Za dva roky svého úřadování stačil Vůdce zničit kvetoucí ekonomiku země. Změnil přebytek 313 miliard ve státním rozpočtu na 21 miliardový deficit (a zřejmě větší). Amerika prochází nejdelší hospodářskou recesí od doby velké hospodářské krize. Dow Jones Index se propadl z jedenácti tisíc na osm a občas sklouzává i na sedm tisíc. Nasdaq index ztratil 75 procent své hodnoty. Je pravdou, že by krize přišla tak jako tak, ale na její délce a hloubce má Vůdce lví podíl. Na tom se shodují jeho odpůrci s jeho zastánci. Důvěra spotřebitelů je nejnižší za 13 let.

Cena ropy vyběhla na 33 dolarů za barel a analytici předpovídají, že půjde ještě mnohem výše. Americký dolar se propadá na historické minimum, investoři se ho zbavují a hledají jiné, pevnější měny.

Byla těžce otřesena důvěra v korporativní Ameriku. Bush nereagoval přesvědčivě, když se provalily praktiky firmy Enron. Teprve když se projevil dominový efekt a do potíží se dostaly další přední americké firmy, pokusil se chybu napravit. Jeho projev byl sice bezzubý a makléři z Dow Jones se jím nenechali ošidit, ale prostý Američan mohl být uklidněn pečlivě zinscenovaným televizním show, ve kterém policie odváděla v želízcích několik vysokých manažerů dalších vytunelovaných firem.

Bylo prokázáno, že Vůdce sám má prsty v podivných finančních machinacích texaské naftařské a těžařské společnosti Harken Energy Corp. Nikdo se ale neodvážil případ sledovat a aféra vyšuměla do ztracena.

Co se ochrany přírody týče, Bílý dům od šedesátých let nepamatuje tak rozsáhlou devastaci životního prostředí, jako za vlády současného Vůdce. Několik ředitelů ekologických vládních organizací podalo demisi, protože nebylo schopno čelit tlakům Washingtonu. Byly uvolněny limity produkce oxidu uhlíku a dalších škodlivin. Rozšířily se oblasti kácení lesů v dosud chráněných přírodních rezervacích. Vůdce také prosadil těžbu ropy v chráněných a dosud nedevastovaných oblastech Aljašky a následnou stavbu ropovodu vedoucí napříč poslední panenskou přírodou Aljašky. Na tomto území se vyskytujé některé ohrožené a vzácné druhy fauny a flory.

Amerika pod vedením Vůdce odstoupila od dříve podepsaných dohod z Kjóto o omezení produkce skleníkových plynů.

Po stránce odzbrojení Vůdce nařídil jednostranně ustoupit od smlouvy ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) o omezení testování raketového obranného systému. Nyní se investuje stovky miliard dolarů do budování ochranného raketového deštníku, o kterém se už teď ví, že je nespolehlivý.

A máme tady lidská práva. Snad na žádném poli nedošlo k takové devastaci, jako na poli lidských práv. Jen připomeňme: Protiústavní zákon USA Patriot Act protlačený kongresem i parlamentem nečistým (a protiústavním) způsobem (poslanci vůbec neměli text zákona k dispozici, když k hlasování došlo, zasedání bylo schválně drženo přes noc, nebyla rozprava o zákoně, nebyl čas o něm přemýšlet, tlak na urychlené schválení, protože "teroristé nespí"), zrušení prvního a čtvrtého dodatku ústavy, zrušení habeas corpus (práva obžalovaného být předveden před soudce a dozvědět se obžalobu), rozsáhlé odposlechy, čmuchání a šmírování v datech obyčejných lidí na celém světě, rozsáhlé investice do ještě dokonalejší šmírovací techniky, stavba koncentračních táborů, zrušení práva soukromí při jednáních mezi obžalovaným a jeho právníkem, povolení tajných prohlídek v soukromých domech a kancelářích bez nutnosti předložit důkaz o potřebě takové prohlídky, budování obrovského a předraženého ministerstva lásky (říkají mu ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, ale Orwellův termín je mnohem výstižnější).

Patří se zmínit i o tom, že Vůdce je posedlý tajnůstkářstvím. Jeho zásady jsou Vše musí být tajné. Občan má vědět co nejméně. Nic mu není potom, jak jeho vláda vládne. Aministrativa pod jeho vedením dostala příkaz dělat obstrukce při dotazech občanů a odmítne-li vydat informace (ačkoliv ještě stále platí zákon o svobodném přístupu k informacím), může počítat v případném sporu s podporou Bílého domu.

V zahraniční politice naprosté selhání, sebestřednost, arogance, poškozování zájmů Ameriky (ztráta dobrého jména země), zvýšená podpora nejhorších zkorumpovaných, diktátorských a teroristických režimů světa.

Vůdce odmítl uznat mezinárodní soud zabývající se válečnými zločiny. Přinutil svět, aby akceptoval skutečnost, že Američané (spolu s Izraelci) nepodléhají jurisdikci tohoto soudu a nemohou tudíž být souzení za válečná zvěrstva - i kdyby jim byla prokázána. Vůdce se tak povýšil nad zákony morální i lidské. O několik měsíců později bylo oznámeno, agenti CIA mohou beztrestně zavraždit kohokoliv na světě v kterékoliv zemi světa a Vůdce jim předem garantuje imunitu. Tak daleko nezašel žádný z jeho vzorů.

Boj proti terorismu je snad nejtrapnějším fiaskem Vůdcovy vlády. Po té, co přepadení a následná okupace Afghánistánu stála (a ještě bude stát) daňové poplatníky 12 miliard dolarů (bombardování Jugoslávie v roce 1999 stálo 3 miliardy, původní odhad amerických stratégů pro afghánskou válku byl 1,481 miliardy) a zahynulo při ni skoro 4 tisíce afghánských civilistů, jsou Osama bin Laden a další nevyšší představitelé jeho hnutí nadále na svobodě a Američané nemají nejmenší zdání, kde. Afghánistán je v rozkladu, Američany dosazena loutková vláda kontroluje jen několik ulic kolem vládních budov a její nejvyšší představitel se musí nechat hlídat americkou gardou, protože vlastním lidem nemůže věřit. Zemi ovládají tlupy loupeživých mafiánských mužahadínu a místní vůdci neposlouchají americké bratry (ačkoliv se rádi nechávají uplácet sta tisícími dolarů z kapes amerických daňových poplatníků). Výroba a prodej narkotik vylétla do závratných výšin. Po Američanech se střílí kdekoliv se objeví. A to nejen v Afghánistánu, ale i v Kuvajtu a dalších státech, kde přišli "šířit svobodu a demokracii".

Další chystaná agrese proti nezávislému státu je na obzoru. Nesmírně drahá a zbytečná. Nepodložena žádným důkazem. (Všimněte si, jak Vůdce ožije, kdykoliv hovoří o potřebě svrhnout Saddama.) Válka, která bude stát desítky miliard dolarů a přinese Americe sta miliony nových nepřátel a která hrozí přerůst ve světovou.

Vůdce si už dříve vyhradil právo tzv. předběžného úderu (preemptive strike) a netají se ochotou použít jaderné zbraně, uzná-li to za vhodné.

A navzdory tomu všemu se Vůdci dostalo 77 potlesků za 59 minutový projev. Může být lepšího důkazu o tom, jak shnilé a nefunkční jsou demokratické instituce této země? Uvědomují si vůbec ti šaškové, kteří dnes tleskají figurce maniackého degenerovaného alkoholika bažícího po světovládě, co je v sázce? Obávám se, že nikoliv.

© 2002, 2001 Vladimír Stwora

Převzato: www.tiscali.cz

Na Svatý grál moderní vědou


Po staletí se tvrdí, že poklady, jež templáři našli při svém prohledávání zbytků jeruzalémského Šalamounova
chrámu, na čas spočinuly ve Francii a poté byly odvezeny na bezpečnější místo do Anglie, konkrétně do kamenného
chrámu Rosslyn Chapel poblíž Edinburghu.


Zda je tomu tak, tím se trápí historici, archeologové i křesťané po staletí. Podle legendy templáři v 15.
století nejenže bydleli v Šalamounově chrámu, ale také jej důkladně prohledali a odvezli si odtud tucty
relikvií - např. prvotní evangelia, Archu úmluvy, Svatý grál - a dokonce možná mumifikovanou hlavu samotného
Krista.

Po více než 550 letech nástupci rytířského řádu templářů chtějí využít moderní technologie a legendu podrobit
vědecké analýze. Válečný mnišský řád získal před papežem na počátku 14. století azyl ve Skotsku u Roberta
Brucea v Bannockburnu, k němuž se připojili a bojovali za něho. V jeho "kapli" - chrámu Rosslyn Chapel - pak
mají být relikvie uloženy.

Vědecký průzkum má proběhnout tzv. neagresivní metodou, kdy bude země v chrámu a kolem něj zkoumána ultrazvukem
a termální zobrazovací technologií, zda se někde neskrývají tyto poklady. "Plánujeme průzkum země přinejmenším
do hloubky 6,1 metrů," říká k tomu John Ritchie, vrchní herold a mluvčí řádu templářů.

"Přístroje, které používáme, jsou velmi sofistikované a schopné prozkoumat okolí až do vzdálenosti 1,6
kilometrů, aniž bychom nějak narušili fyzicky zemi. Víme, že zde v okolí je pohřbeno mnoho rytířů a nejspíše
najdeme množství pohřebních artefaktů, které tento projekt konečně také odkryje."

Rosslyn Chapel či také Collegiate Chapel of St Matthew (Univerzitní chrám sv. Matouše), jak se dříve jmenoval,
byl postaven ve vrcholném gotickém slohu v roce 1446 Sirem Williamem St Clairem, třetím a posledním knížetem
Orkney. Interiér je plný biblických scén, včetně pádu člověka, vyhnání z ráje, narození Krista, ukřižování a
vzkříšení.

"Rosslyn je úchvatná stavba," svěřuje se Ritchie. "je to kniha zapsaná do kamene, protože ve středověku se
předávala poselství symbolickým jazykem, zapsaným do kamene chrámů. Tyto stránky jsme však ještě nerozluštili."

O tom, že gotické stavby mají předávat nějaká poselství, mluví i Charpentierova kniha Tajemství katedrál, která
vyšla i v češtině, kde se autor soustředí na chrámy v Chartres (podle něj je zde zobrazena cesta templářů z
Jeruzaléma do Francie) a Notre Damme v Paříži.

Pilíře a oblouky Rosslynu jsou bohatě pokryty stovkami kamenných listů, ovoce, zvířat a postav. Některá
kuriózní zobrazení prý znázorňují kaktusy a kukuřici, tedy rostlinu a plody, které přivezl až Kryštof Kolumbus
po své výpravě v roce 1492!


"V každé části chrámu jsou různé série zobrazení, vztahujících se k různým časovým obdobím" potvrzuje Ritchie.
"Abychom je dokázali přečíst a porozumět jim, musíme se vrátit do 15. století a podívat se na ně očima
tehdejšího člověka. Všechny ty symboly odkazují na události v historii. Tato kniha v kameni přináší celé
apoštolské učení, astrologické jevy podle ročních období a rostliny a plodiny těchto období."

Podle templářů, ale i svobodných zednářů, skrývají kamenné ornamenty tajný kód, a pokud se jej podaří odhalit,
povede k objevu místa uchování výše umíněných, zatím legendárních pokladů.

Jeden ze sloupů s ornamenty, známý jako Učednický pilíř, prý obsahuje skříňku, v níž je ukryt Svatý grál, prý
pohár, který použil Ježíš při poslední večeři a později - podle legendy - do něj byla zachycena jeho krev.

Doufejme, pokud výsledky průzkumu k něčemu povedou, že je templáři dají k dispozici.

[Jan Lipšanský - 26. 1. 2003]

 

 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 5.2.2003 .

Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?

 • Slunce
  stojí ve znamení Vodnáře. V tomto znamení Slunce umožňuje rozvíjet přátelství, přej jak duševní, tak technické tvůrčí činnosti, filmovému umění, novým vědním oborům. Nicméně v tomto znamení nám Slunce může připravit i dosti chaotické a dobrodružné chvíle, které mohou ohrožovat především naše domácí zázemí.
  Konjunkce Slunce s Neptunem pomáhá směřovat vůli k nějakému ideálu, rozvíjí duchovní schopnosti. Aspekt může často způsobovat iluze v lásce a přeje výrazným osobnostem a divadlu.
  Opozice Slunce s Jupiterem která bude působit celý tento týden je aspektem, který způsobuje že lidé neznají míru v žádné oblasti. Projevuje se i mylným odhadem, lidé mrhají příležitostmi a penězi.
  Konjunkce Slunce s Uranem zanáší do lidských činů a skutků prvky, které přesahují individuální osudy, může se ale stát že vše se mění v boj s větrnými mlýny.
  Ve čtvrtek se přidá sextil Slunce s Plutem, v lidech vyvolává touhu po vzpouře, zvyšuje i tvúčí schopnosti a sexualita působí v souladu s vůlí.
  V pátek by mohl trigon Slunce a Saturnu poněkud zmírnit působení Slunce, které celý týden bude naši psychiku spíše dráždit a na víkend dodá metodičnost, vytrvalost a jistou rovnováhu.
       
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Skopce. Lilith ve Skopci podporuje živou a aktivní smyslnost, vášnivost a nutí lidi projevovat toto i navenek. Díky sextilu s Uranem bude přát i nezávislosti v oblasti sexuality. Trigon s Venuší ještě více podtrhne a zesílí její působení.
 • Merkur
  stojí ve znamení Kozoroha. V tomto znamení je duch a inteligence podtržena i ctižádostí. Planeta přeje výzkumu, vzdělávání a analýze faktů. Nicméně Merkur v Kozorohu zatěžuje naši psychiku častými pesimistickými náladami.
 • Venuše
  stojí do úterý ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje lásce, sňatkům, umění a cestování. 
  Od středy již bude ve znamení Kozoroha. Planeta v tomto znamení přeje především párům kde je mezi partnery velký věkový rozdíl. Obecně pak v lidech vyvolává píše sklony k samotě. V umění přeje především zpěvu.
  Konjunkce Venuše s Plutem bude způsobovat že budeme pociťovat lásku jako cosi osudového. Aspekt často způsobuje že lidé nevědomě ničí fungující vztahy protože propadají novým citovým vzplanutím. Aspekt přeje rafinovanosti v sexu, magickým osudovým láskám, umělecké tvořivosti, obchodu s uměním.Aspekt ve středu končí.  
 • Mars
  stojí ve znamení Střelce. V obecném pohledu Mars v tomto znamení podporuje vznik útočných, koloniálních válek. V lidech pak vyvolává snahy revidovat principy, diskutovat. Přeje sportovcům, cestovatelům. Myšlenky jsou rychlé a činy prudké.
  Celý týden bude působit konjunkce Marsu s Plutem. Aspekt často v lidech vyvolává sklony ke vzpouře, k boji se zavedeným řádem, plavbě proti proudu. Aspekt také působí kladně na sexualitu.
  Působení Marsu ještě zesiluje sextil Marsu s Neptunem (ten ale ve čtvrtek končí), který nám dodá duševní energii a bude posilovat i citovou stránku našich osobností a k tomu trigon s Jupiterem který podněcuje aktivitu a rozhodnost.
 • Jupiter
  stojí ve znamení Lva. V tomto znamení planeta přeje prosazení nějakého nového ideálu, završení nějakých dlouhodobých ideových, či morálních snah. Může dát nový směr a nové vedení. Díky poškození vede lidi k přehnaným a výstředním reakcím.
  Opozice Jupitera s Neptunem - nechává vyplouvat na povrch nízké lidské pudy - chtivost, sobeckost, často způsobuje skandály, pády duchovních vůdců. Lidé velmi často selhávají, způsobují katastrofy.
 • Saturn
  stojí v Blížencích. Díky poškození lze očekávat nárůst depresivních nálad a zvýšené podezřívavosti mezi lidmi. Období nepřeje cestování, způsobuje nestabilitu i dlouhodobě zaběhlých dějů a situací.
  Nastupující opozice Saturn - Pluto je to aspekt předcházející změny. Na celosvětové úrovni označuje hlubinné proudy a vření. Aspekt předcházel například nástupu Hitlera k moci a druhé světové válce. V minulosti předcházel i zániku společenství a civilizací, či politických uskupení. Aspekt je vždy signifikantem krize.
  V roce 2001 opozice nastoupila 19.6. a vrcholila 5.8.2001, další vrchol přišel 2.11.2001. Loni opozice vrcholila 26.5.2002. 
  Za zmínku stojí fakt že opozice by měla být nejsilnější v březnu 2003, kdy by měl údajně Nibiru vstoupit do sluneční soustavy.
 • Uran
  ve Vodnáři je v domicilu a tudíž dobře umístěn. Podporuje prospěšné změny a je nakloněn bojům za morální cíle.
 • Neptun
  ve znamení Vodnáře přeje ideálům a idealistům. 
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce. V tomto znamení planeta přeje nové mystice, novým myšlenkovým proudům, esoterice a nekonvenční sexualitě.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Síla planet bude velmi vyrovnaná. Stejně jako minulý týden budou hvězdy "jitřit" naši psychiku a celkově zhoršuje vliv hvězd především působení "silných" opozic. Situace bude dále "houstnout".

Mějte se hezky...

Hade, 2.2.2003