zážitkový prázdninový kurz

CHKO Kokořínsko, 30.6.-12.7. 2007

        

Fotky

Nové: Fotky od Alacy zo Sekiera, přelom roku 2007/2008.

Fotky z kurzu v nízkém rozlišení, které si můžete prohlédnout na webu.

Od Ayali a Míry
Od Robbyho
Od Norne

Fotky ve vysokém rozlišení jsou zabalené zipem, měl by je umět rozbalit každý počítač. Balíky jsou hodně velké takže stahování může trvat třeba i hodinu, ale zato si pak můžete fotky prohlédnout u sebe na počítači a nemusíte čekat až se každá fotka zdlouhavě natáhne z internetu.
Pokud by někdo opravdu, ale opravdu!, nemohl fotky stáhnout a vypálit si je, ozvěte se mi (Míra) a já vám je vypálím.

Od Ayali a Míry (cca 1GB)
Od Robbyho (cca 300MB)
Od Alacy (10MB)

Textíky

Dotazníček Ekostopa
Desatero o udržitelném životě
Libreto hry "Ropný zlom"
Globální klimatické změny a hospodářství
Sborníček (pozor má přes 3MB!)
Divadlo "Audience u Pana Y"
Masáže od Bratra - Aldariona

Výzvy, které kurz přinesl (při reflexi bunkru)
Návrhy řešení globálních problémů (poslední den)

Zprávy radia united (v mp3, 9MB)

Druhým dechem

Zastav se, na chvíli, ponoř se - nejen sám, i s námi do chvil jiných i těch co znáš, rozhlédni se v místech neznámých, skvělých krajinách i těžkých bažinách. Udělej s námi krok, naber druhý dech, dá ti radost, sílu, novou inspiraci tvořit, svůj život. Krok ke svým hranicím i za, k tomu, aby se problém stal výzvou. Za loukou i lesem pádí svět, civilizace. Kam? Kdo ví kam? Je na čase pohlédnout na ni znovu, z nadhledu i zblízka, rozkrýt sítě složitých vztahů, ze kterých je stvořena. Zdá se, že dochází jí dech.

Věk: 16 až 28+
Cena: 1890,- Kč (990,- Kč pokud získáme grant. Dozvíte se na začátku června.)
Kontakt: Zdeňka Řezbová,
Tel: 608 567 092

Cena zahrnuje: Ubytování pod střechou, ve vlastním spacáku a na své karimatce, domorodou bezmasou stravu třikrát denně, celodenní (občas i celonoční) program a spoustu dalších milých překvapení!

Podrobnější informace viz níže ...

Ilustrace: Zdeňka Řezbová

O kurzu

Komu je kurz určen?

Kurz je určen těm, kteří se zajímají o dění kolem sebe, o druhé lidi, o globální a environmetální témata a nechtějí jen pasivně přihlížet, ale chtějí se na proměně současného světa nějakým způsobem aktivně podílet.

Cíle kurzu

Cílem kurzu je poskytnout informace, nad kterými nemáme jindy čas nebo prostor přemýšlet, ale je to i příležitost sáhnout si fyzicky či psychicky na dno, poznat a posunout své vlastní hranice. Při tom všem ti mohou pomoci noví přátelé, které na kurzu potkáš. Zkusíme poznat Zemi a přírodu jinak než s turistickou nostalgií, zjistíme, co konkrétně pro ni můžeme udělat a snad najdeme i svůj kousek zodpovědnosti. Na kurzu se nebudeme jen trápit nad neutěšeným stavem globalizované zeměkoule. Bereme současný stav jako výzvu, ne jako důvod k rezignaci.
Na kurzu se dotkneme několika vzájemně provázaných témat jakými jsou ekologie, environmentalistika, energetika, politika, sociologie, lidská práva, práva zvířat či alternativní životní styl. Naším cílem je neřešit tato témata jednotlivě v oddělených celcích, vytržené z kontextu. Není ovšem možné ve dvanácti dnech komplexně postihnout všechny globální problémy. Přesto se pokusíme společně odkrýt hlubší souvislosti současné globální situace, pochopit je a nalézt efektivnější cesty, jak se s nimi vypořádat.
Kurz nabízíme jako možnost vytvořit si vlastní názor a naučit se kritickému myšlení, jako jednomu z předpokladů svobodné a autentické osobnosti. Pokusíme se skrze různé typy her prokouknout a narušit naše zažité názory a stereotypy. Nemůžeme být připraveni na vše, co přijde, ale můžeme změnit sebe tak, abychom obstáli v každé situaci a uměli prožít svůj život co nejplněji.

Jak je kurz organizován?

Kurz je v podstatě velký happening, k němuž organizátoři pouze vytvářejí podmínky, vše ostatní je v rukou účastníků. Je dlouhý 12 dní a účastní se ho okolo dvaceti mladých lidí ve věku 16-30 let z celé České republiky. Na kurzu se většinou vidí poprvé. V týmu nechybí kvalifikovaný zdravotník a dobroty pomáhají připravovat jeden až dva kuchaři. Na přednášky zveme odborníky a odbornice, kteří se tématy dlouhodobě a profesionálně zabývají.
Program je dlouho předem promýšlen a je co nejpestřejší, aby si každý mohl najít to, co ho zajímá. Fyzicky náročné hry nebo práci střídají přednášky a tvůrčí dílny. Hry rozvíjející racionální stránku osobnosti doplňují skupinové a sebepoznávací aktivity. Intenzivní program je sestaven tak, abychom si nejen namáhali mozek při přednáškách, ale abychom nové poznání zažili i skrze prožitkové a simulační hry, pohyb, tvorbu, divadlo, hudbu, zpívání a občas i docela obyčejné blbnutí :-).

Naše inspirace a motivace

U zrodu kurzů stál pocit, že nestačí přírodě pomáhat na brigádních akcích a opravovat hrady nebo sázet stromečky (i když i tahle práce je samozřejmě záslužná), ale že je třeba účastníkům letních táborů také sdělit něco navíc, co si po skončení léta odnesou s sebou. Snažíme se proto inspirovat tím nejlepším z tradice různých ekokurzů, kurzů globální výchovy a zážitkových kurzů.

Kolik kurz stojí a proč?

Cena kurzu zahrnuje ubytování, vegetariánskou stravu, materiálové vybavení, program, návštěvy hostů a další výdaje. Pokrývá pouze náklady na pořádání kurzu, sami organizátoři připravují kurz bez nároku na odměnu. Cílem je zachovat cenovou dostupnost studentům a všem mladým lidem. Cenu se snažíme snížit i tím, že podáváme žádost o grant, který bude akci částečně financovat.

Těšíme se na Tebe :o)

Zdenka, Honza, Hanka, Elsa, Jenda, Dan, Shaman a pes Drak