Jenek z Prahy

Jenko de Praga

Jenek byl uveden do koleje Karlovy r. 1366 a vyučoval na fakultě artistické.
K r. 1367 se připomíná1) , že dne 26. dubna za děkana Jindřicha z Nanaxen zkoušel na bakaláře a r. 1369 za děkana Jindřicha Wolera (de Novo ponte) na mistra; r. 1373 za děkana Františka z Ravensburku a r. 1387 za děkana Jakuba z Bryczen byl opět examinatorem na bakalářství a mistroství. Mistr Jan Hus zmiňuje se mimo o jiných též o Jenkovi v jednom kázání r.1409, podotýkaje, že byl hbitý mathematik2).
Další jeho působení a osudy nejsou známy.

1) Monum. hist. univ. Prag. I. díl.
2) Ruk. bibl. kap. Praž. O. LXXI (dle Tomka)