Mistr Havel

Gallus

Mistr Havel byl nepochybně první učitel hvězdářství na fakultě artistické mladé university Pražské, kde veřejně přednášel o rozmanitých a strašných polohách hvězd a s velkou určitostí prý předpovídal Karlu IV., že Staré Město Pražské bude vytopeno a Malá Strana že lehne popelem. Karel, prý založiti Nové Město za Hradčany na rovině Bubenečské, sřekl se úmyslu toho, a založil je mezi Vyšehradem a Vítkovem (Žižkovem) r. 1348 1).

Prokop Lupáč z Hlavačova praví o něm: "mistr Havel byl vznešený, slavný a znamenitý hvězdář, i v umění lékařském dospělý. Ten mnohé knihy psal, jakž se v starých kronikách dokládá, ale které by byly, a jsou-li na světlo skrz tisknutí vynešeny, věděti se v jistotě nemůže"2). Podobně uvádí Balbín, že byl Havel výborný hvězdář, jemuž málo bylo věku toho rovných, že mnoho byl napsal, jak se prý nejedni zmiňují, že však on ničehož už z toho nespatřil. Tentýž Havel předpovídal České vlasti veliké záhubné povodně ze skupení těles nebeských, které prý se též dostavily3).

Jakýsi mnich františkánský sepsal na počátku 15. století knihu nazvanou sbírky medicinských a chirurgických spisů, v kteréž v 12 odděleních uvádí též tractatus urinarum magistri Galli, venerabilis quondam canonici Pragensis4).
Má se za to, že ten byl týž mistr Havel, jakož i že r. 1346 byl arcibiskupským vikářem pro kraj Hradecký.5)

1) Hammerschmidt progromus gloriae Pragenae; Procházka de secul. liber. artium.
2) Historia o císaři Karlovi IV. k r. 1377.
3) Lupáč rerum Boemicarum ephemeris sive kal. ke dni 22. června r. 1445.
4) Jungmann. literatura.
5) Švenda 1. zlatý a stříbrný obraz města Králové Hradce nad Labem.