D r n e k   u   S m e č n a

50°11´20,8´´N; 13°58´41,32´´E

Drnek - východ Slunce o Beltinu 2003, vlevo dobře patrná silueta hory Říp.

Velice zajímavý kámen se nacházel na jižním okraji lesíka .....

Drnek u Smečna; http://www.geolab.cz

I. vojenské mapování - josefské
1764-1768;


Na mapce je vyznačen modrou šipkou kámen jižně od Drnku
a růžice severně.

Drnek - kámen zvaný Žába Drnek - kámen zvaný Žába

Děti z Drnku si k něnu rádi chodily hrát, říkali mu "žába".
Asi v roce 2002 si ho vyhlédl obyvatel z Drnku na okrasu své zahrady a kamínek si odvezl.

Drnek - kamenná růžice

Další zajímavost se nachází na rozhraní katastrů severo-východně od Drnku. Asi 2 km severně od kamene.
Označen na mapce nad roklí u Malíkovic. 50°12'12.38"N; 13°57'50.67"E
Na kamenný kruh o průměru něco málo větší čtyř metrů, nás upozornil občan z Drnku, který je nalezl náhodou při práci v lese. Potřeboval zde otočit traktor a na kameny téměř naboural.
Děkujeme, že nás o nálezu informoval.

K čemu sloužila tato pískovcovými kvádříčky tvořená směrová růžice, jež je v hlavních směrech propojena naplocho kladenými opukovými kameny? Také kolem útvaru je z opuky položený kruh, dnes neúplný? O stáří ani účelu nevíme nic.
Poblíž na západ se nacházelo středověké hradiště Svídná.

Drnek - kamenná růžice Drnek - kamenná růžice

Po prozkoumání okolí se domníváme, že u kruhu stávalo nějaké stavení, které je dnes v nízkých rujnách zarostlých keři a vysokou trávou.

Drnek - cesta k Ledcům

Bez zajímavosti není ani to, že cesta vede na hraně dosti příkrého srázu do rokle a narazili jsme také na vytržený hraniční sloupek s označením ČSR. Pokud bychom touto cestou šli dále na východ po pěti kilometrech bychom došli ke kamenům u Ledců.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz