D r a h o m y š l   u   L o u n

50°18'54.24"N; 13°38'56.82"E; 220 m n.m.

Nádherný menhir u Drahomyšle.


"Zakletý mnich"
stojí 400 m severně od vsi Drahomyšl (8km od Žatce), na levé straně polní cesty směrem na Strkovice.
Na mapě z r.1764 je značen, písemná zmínka o něm se objevuje k r. 1668; v odborné literatuře až v roce 1859.

Drahomyšl; http://www.geolab.cz

I když nedosahuje takové výšky jako klobucký, vynahradí si to vzhledem, a osobně ho považuji za nejhezčí kámen, který jsme dosud viděli.

Snad jen nedopatřením nebyl zařazen mezi chráněné kulturní památky.

Kámen u Drahomyšle

Kámen je vysoký 220 cm a je tvořen světlým křemitým pískovcem či křemencem, odhad hmotnosti je 2,2 tuny.

Také k němu se vztahují lidové pověsti ochranné, např.:

Kámen u Drahomyšle

Když chtěli lidé tento kámen odnést do mlýna, nemohli s ním vůbec hnout.
V jiné zprávě musel být kámen, který někdo do mlýna skutečně přenesl, znovu vrácen na místo, protože v mlýně se začali dít podivné věci.

Jiná pověst vypráví,
že zde převor kapucínského kláštera v Žatci vzkřikl na mladého prchajícího mnicha, jež svedl měšťanskou dceru k útěku z domova, svou kletbu. Ten na místě zkameněl.
Dívka za to, že způsobila toto neštěstí byla obviněna z čarodějnictví a podle žateckých smolných knih, které popisují tuto událost, upálena. Mělo se tak stát roku 1668.

Kámen u Drahomyšle Nákresy kamene v Drahomyšli
Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz