D o l n í   C h a b r y   v   P r a z e

50°8'31.77"N; 14°27'7.35"E; 300 m n.m.

Craber 1273 - chrabrý, bojovný; dnes je tato ves součástí Prahy 8, v okolí byla nalezena šňůrová keramika i pozůstatky po keltském a slovanském osídlení; románský kostel z 12. stol; dřevěná lidová stavba zvonice.

Dolní Chabry

Zkamenělý slouha stojí před domem č.p. 542 v Ládevské ulici, nedaleko od silnice z Prahy směrem na Veltrusy.

Snad se zde křižovaly velmi staré cesty vedoucí přes Prahu.
Jde o vyvýšené stanoviště, v minulosti, kdy kámen stál uprostřed luk, jistě s dalekým rozhledem
(dnes brání zástavba).

První zjištěná zpráva o něm pochází z r. 1914.

Dolní Chabry - Praha, nákres kamene s azimuty pohledu

Tento masivní buližníkový menhir má v úrovni země obvod 2,75 cm a výšku 1,57 cm.

Dolní Chabry Dolní ChabryV září roku 1980 bylo zde kopáno vodovodní potrubí do hloubky tří metrů, při té příležitosti byl proveden průzkum podloží kamene.

Byla zjištěna vrstva navážky v síle půl metru, pod ní se nachází 10 cm tenká vrstva černošedé humózní spraše a pod ní další 60 cm vrstva svrchnomiocénského štěrkopísku. Z toho je patrné, že kámen nemohl být přírodním výtvorem, ale byl sem lidmi dopraven.

Z jakých pohnutek, to zůstává, podobně jako u ostatních opuštěných vztyčených kamenů, záhadou.

Jelikož nepatřím mezi lidi na tyto enegie vnímavé, nemohu nijak z vlastní skušenosti posoudit.
Pokud by se někdo z vás chtěl podělit o svůj zážitek napište.

Při kopání v zahradě rodinného domku, poblíž menhiru byl nalezen ještě jeden podobný kámen.
Dle staré chybné informace se něměl dochovat.

Dolní Chabry

Podle sdělení majitelky domu zůstával na místě a v roce 2006 byl za pomoci jeřábu znovu usazen.
Dokonce byl odkryt ještě jeden malý kámen.
Celá skupina je dle senzibilů energeticky propojena, kameny se navzájem dobíjejí a působení na člověka je velmi silné. Už dříve sloužil jediný kámen jako dobíječ energie, uzdravovatel. Pro někoho bývá zase pobyt v jeho přítomnosti nepříjemný.
Za zmínku stojí samozřejmě i archeoastronomické umístění. Pravé úpatí vrchu Ládví (128°; 1km; 358,9 m); svatyně v Makotřasech (15,5 km; 270°); hradiště Rusavky u Minic (13,5 km; 308°)