B u d i h o s t i c e   u   V e l v a r

?? N; ?? E; 230 m n.m.

Budohostice leží na Bakovském potoce, asi 2 km severovýchodně od Velvar. Roku 1045 za Břetislava I., náležely klášteru břevnovskému, r. 1088 částečně ke kostelu vyšehradskému. Dodávaly potraviny na královský dvůr Přemysla Otakara I. Ve 13. století byly zemanské sedění, tvrz ze 14. století z níž vedla podzemní chodba do tvrze v Dolní Kamenici. Budihostice byly jako jediné ve středních Čechách od konce 18. stol. do r. 1848 svobodnou obcí.

Pomístní název Ke kamenu si 1 km východně od vsi Miletice, na katastrální mapě z roku 1840 je označeno podobně K kamenu jiné místo asi kilometr jižněji. S největší pravděpodobností jde o označení míst pro sběr kamene, jak je zřejmé ze starých map, nebo pozůstatek vyznačených křížků.

Budihostice; http://www.geolab.cz


I. vojenské mapování-josefské
1764-1768 a 1780-1783 (rektifikace), měřítko 1: 28 800

Výskyt menhiru je sporný.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz