Language English
Můžeme tvrdit, že naši dávní předci byly primitivní? Mnohá konání lovců a začínajících zemědělců jsou pro moderního člověka těžko pochopitelná a zároveň obdivuhodná.
Essay of Stonehenge

Nebudeme hledět na monumentální stavby Střední Ameriky, Egypta či Irska zůstaneme především na české půdě a zamyslíme se nad dovednostmi a znalostmi našich předků jednoduchost a přesnost s jakou dokázali předpovídat slunovraty, rovnodennosti a určovat světové strany si zasluhují nejen náš obdiv, ale jejich pochopením se nám poodkrývají některé otazníky z naší vlastní minulosti ...

Astrologický kruh z počátku 16. století. menhir v Javorníku. Kříž ve stromě r.1567 Studie O. Sébillota.

Mathematikové v Čechách od založení university Pražské do 1620.

Místa s výskytem záhadných kamenů, menhirů, milníků, a jiných kamenných staveb; pozůstatků kamenných řad a křížů,
lokality zajímavé z pohledu archeoastronomického.


Střípky z časopisů - o času, kalendáři, astronomických názorech, zvycích a pověrách , megalitech a podobných zajímavostech.

Různé teorie a náhledy - malá zamyšlení nad různými otázkami z naší historie .


Pravěká astronomie v Čechách


Archeoastronomická orientace menhiru u Klobuk v Čechách25. září 2008

WebArchiv - archiv českého webu