Letní škola žurnalistiky
Naše práce
V celém průběhu Letní školy jsme pracovali též na přípravě časopisu. Bylo třeba zvolit redakční radu, vymyslet název a uspořádání časopisu, sepsat články, vysázet, vytisknout a nakopírovat -- to vše v deseti dnech.
Výsledek se (doufáme) zdařil a tak časops Legatis můžete najít i zde.

legatis.zip (223 kB) obsahuje publikované i nepublikované texty ve formátu MS Word 97.

S K E T A
Dalším výsledkem prázdninové spolupráce některých z nás je webový časopis Sketa, který si můžete prohlédnout na adrese http://eldar.cz/sketa.


Hlavní stránka | Lektoři | Účastníci | Program | Naše práce | Kontakt | Fotografie

Stránky vyrobil (C) Honza Šípek kritika na moji hlavu