Letní škola žurnalistiky // Centrum nezávislé žurnalistiky & Open Society Fund // Praha, 1. - 11. července 1998
Lektoři

Účastníci

Program

Kontakt

Fotografie

Naše práce

Soukromé stránky pro účastníky


V červenci 1998 se v Praze uskutečnila první letní škola žurnalistiky. O ní pojednávají tyto stránky. Na podzim pak následovala podzimní škola pro všechny studenty, kteří se nedostali na letní. V červenci 1999 pak CNŽ desetidenní seminář uspořádalo znovu, následoval seminář pro středoškolské učitele, kteří se podílejí na školních časopisech. (Bohužel nikdo z obou škol zatím neposlal slíbené materiály na stránky - škoda!) Zatím poslední akcí bylo pražské setkání studentů z první a druhé školy. Zamotané, což?


SKETA - nezávislý webový časopis

píchačky

Centrum nezávislé žurnalistiky školilo mladé novináře

Skupina mladých lidí se zájmem o novinařinu se ve středu 1. července 1998 sešla v žižkovském hotelu Prokopka za účelem doplnění svých znalostí.
Studenti z celé České republiky se mohli semináře zúčastnit díky spolupráci Open Society Fund a Centra nezávislé žurnalistiky. „Myšlenka Letní školy vznikla v Americe, kde se takové kurzy pořádají běžně," prozradila Olga Jeřábková z Centra nezávislé žurnalistiky Praha. „V New Yorku sídlí mateřská organizace a ta se rozhodla, že bude Letní školy pořádat všude, kde jsou Centra nezávislé žurnalistiky. To znamená v Praze, Bratislavě, Budapešti a Bukurešti." Komise složená z Olgy Jeřábkové (CNŽ), Milady Cholujové (CNŽ), Zdenky Almerové (OSF) a Dr. Barbory Osfaldové (Fakulta sociálních věd UK) vybrala z 38 přihlášených 24 účastníků. Podmínkou pro přijetí bylo včasné zaslání závazné přihlášky s přiloženou esejí na téma – v čem vidím význam studentských časopisů a jakéhokoli příspěvku pro školní časopis. „Bylo velice obtížné vybrat ty nejlepší, protože každému se líbí něco jiného," řekla paní Jeřábková. Pro vybrané studenty začaly tyto prázdniny neobvykle. Místo toho, aby se rozjeli někam k vodě nebo na chalupu, zasedli hned 2. července před americkými lektory, kteří je přijeli zasvětit do tajů novinářského světa. Po 10 dnů se se studenty dělili o své zkušenosti tři vyučující. Novinářka Lucinda Fleeson , která je v současné době na stáži v ČR, Candace Parkins Bowen – ředitelka scholastických médií pro Kent State University a Merle Dieleman – učitel angličtiny a žurnalistiky na střední škole Pleasent Valle y. „Mezi českými a americkými studenty nevidím žádný rozdíl, ale studenti z Čech se mi zdají více nadšení," prozrazuje Candace, „naším cílem není udělat ze všech novináře. Pokud se stanou dobrými čtenáři, budou moci požadovat od novinářů víc. A tím se bude žurnalistika stále vyvíjet."
Ne všichni studenti uměli dokonale anglicky, o překlad se tedy postarali tlumočníci Kateřina Vondrová, Kateřina Šindelářová, Lucie Malá a Jiří Schneider.
V Praze se konala Letní škola poprvé a paní Jeřábková k ní podotkla: „Rádi bychom v tom pokračovali a pokud budou peníze, budeme to dělat třeba i o zimních prázdninách."
Všichni tedy získali nové přátele i zkušenosti. Paní Jeřábková na závěr uvedla: „Škola se nedělá proto, aby ze studentů byli novináři. To je pouze na nich. Je to pro ně dobré v tom, že dostanou základy etiky, naučí se lépe komunikovat, klást otázky a nakonec to nejlepší je, že člověk pozná spoustu nových lidí."

Barbara Plchotová, Petra Pospíšilová
Přednášky o základech psané žurnalistiky byly na denním programu.. Foto Tomáš Kubeš
Přednášky o základech psané žurnalistiky byly na denním programu. Foto Tomáš Kubeš.


Hlavní stránka | Lektoři | Účastníci | Program | Naše práce | Kontakt | Fotografie

Stránky vyrobil (C) Honza Šípek | poslední aktualizace 8. února 1999 v 19:32