Píchačky Banner

Použití

Tento soubor obsahuje informace, které by vám mohly pomoci při používání Píchaček.


[ Základy | Použití voleb | Možné volby | Struktura mejlu | Velikost obrázku | Znakové sady | Fonty | Barvy ]

Základy

Abyste mohli vložit na svoji stránku Píchaček, musíte je nejdříve vytvořit na stránce pro vytvoření. Poté můžete na svoji stránku dát něco jako následující HTML příkaz:

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name">
Toto je základní použití Píchaček. Jméno name na konci horního HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

UPOZORNĚNÍ: Pokud používáte služby tohoto počítadla, žádáme vás, abyste dali na svoji stránku odkaz na Píchačky vložením obrázku s odkazem. Zde jsem jich pro vás několik vytvořil.

Například:

<a href="http://eldar.cz/pixacky/"> <IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name"> </a>
<a href="http://eldar.cz/pixacky/"> <IMG SRC="http://eldar.cz/pixacky/images/countlogo_s.gif"> </a>
Počet přístupů na stránku zjišťují <a href="http://eldar.cz/pixacky/">Píchačky</a>
<a href="http://eldar.cz/pixacky/">Píchačky</a> této stránky říkají, že jste návštěvník číslo <IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name">
<a href="http://eldar.cz/pixacky/">Skvělý Píchačky </a> říkají, že jsi teprve <IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name"> návštěvník... Zkoušej to dál!
<a href="http://eldar.cz/pixacky/">Píchačky</a> zaznamenaly, že jsi číslo <IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name/-c/1">, který navštívilo tuhle stránku.
Budou vypadat takto:

Počet přístupů na stránku zjišťují Píchačky
Píchačky této stránky říkají, že jste návštěvník číslo
Skvělý Píchačky říkají, že jsi teprve návštěvník... Zkoušej to dál!

Píchačky zaznamenaly, že jsi číslo , který navštívilo tuhle stránku.


Použití voleb

Počítadlo nabízí několik možností voleb, které mění vzhled vašeho výsledného obrázku vašeho počítadla. Použijete je vložením do příkazu IMG SRC navzájem oddělené pomocí / znaku ``lomítko''. Některé volby jsou doplněny hodnotou -- tyto hodnoty jsou též odděleny znakem / . Například volba -d vyžaduje číselný argument, v našem příkladu je to 4. HTML příkaz bude vypadat takto:

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/name">
Nyní:

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name">
Poznámka: Jméno name na konci HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

Všimněte si, že jméno name je od volby -d odděleno znakem / a že -d je od svého argumentu 4 odděleno dalším /.

Nyní, když používáme volbu a argument -d/4 , mužeme přidat volby -r a -z . Ani jedna z těchto voleb nemá nevyžaduje argument, takže HTML příkaz se změní z:

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name">
Na:

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/-d/4/-r/-z/name">
Poznámka: Jméno name na konci HTML příkazu nahraďte jménem počítadla, které jste vytvořili.

Všimněte si, že znak / odděluje volby i jejich argumenty. Všimněte si, že argument 4 je stále nalevo od volby -d (a stále oddělen znakem /). Tak to musí být u všech voleb, které vyžadují argumenty.


Možné volby

Následující seznam ukazuje všechny možné volby Píchaček.
-d/number
Určuje kolikamístný obrázek mají Píchačky vrátit. Hodnota number musí být nahrazena číslem jako např. 4 nebo 6. Koukněte se na část Velikost obrázků níže pro podrobnější informace.

Také můžete použít volbu -r (zarovnání zprava) a -z (doplnění nulami), podle toho, jak chcete svoje číslo zobrazit.

-c/number
Vybírá znakovou sadu. Hodnota number musí být nahrazena číslem od 0 do 27 (v současnosti). Koukněte se na stránku Znakových sad pro podrobnější informace.

-f/color
Určuje barvu popředí obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-b/color
Určuje barvu pozadí obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-e/color
Určuje barvu prázdných políček v obrázku počítadla. Barva color musí být šestimístné hexadecimální číslo. Koukněte se na stránku Barev níže pro podrobnější informace.

-h
Touto volbou potlačíte zobrazení čísla počítadla, pouze se započítá přístup na stránku a jako obrázek se vrátí prázdný obrázek.

-n
Vrátí obrázek počítadla, ale nezapočítá přístup. To může být využito za zvláštních okolností.

-r
Určuje, že číslo bude v obrázku zarovnáno zprava. Pokud má vaše počítadlo hodnotu 12 a žádáte obrázek se čtyřmi místy pomocí volby -d/4, pak Píchačky vrátí obrázek 12__ (12 a za ní 2 prázdná místa). Použitím této volby bude obrázek vypadat __12 (2 mezery potom číslo).

-z
Vyplní prázdná místa nulami. Pokud má vaše počítadlo hodnotu 12 a žádáte obrázek se čtyřmi místy pomocí volby -d/4, pak WEBovský počítadlo vrátí obrázek 12__ (12 a za ní 2 prázdná místa). Použítím této volby dostanete 0012 (2 nuly potom číslo). Abyste viděli nějakou nulu, musíte nastavit počet čísel počítadla.

Pročtěte si, prosím, výše uvedenou část Použití voleb pro podrobnější informace ohledně použití těchto voleb..


Informace o pristupech mejlem

Mejlem vám můľou chodit i informace o adresách, ze kterých se někdo na vaąi stránku díval, tedy pokud si nastavíte počítání IP adresy jednou denně a zasílání těhle informací. Pro rýpavé uvádím strukturu jednotlivých řádek.

1401. 000212 194.228.163.146
^   ^ ^ ^ ^------IP adresa stroje, prelozit jde treba programem nslookup
|   | | \________den, kdy doslo k pristupu
|   | \___________mesic
|   \_____________fragment y2k (tedy, mame rok 00, ze ;)
 \____________________cislo pristupu

Velikost obrázku

Určením počtu číslic pomocí volby -d/number znáte i velikost obrázku, který bude navrácen. Díky této informace můžete nastavit parametry WIDTH a HEIGHT v HTML příkazu IMG. Tyto hodnoty umožní browserům, jako např. Netscape vymezit místo pro obrázek, předtím než se nahraje a zatímco se zobrazuje text. Všechny vaše IMG příkazy by měly obsahovat tyto parametry.

Výška (HEIGHT) obrázku, které vrací Píchačky je vždy 20 (pixelů) a šířka (WIDTH) se počítá jako patnáctinásobek počtu číslic počítadla. Takže, pokud máte volbu d/4 , bude šířka (WIDTH) 4 * 15 tedy 60 (pixelú).

<IMG SRC="http://eldar.cz/cgi-bin/wc/-d/4/name" WIDTH=60 HEIGHT=20>
10 číslic bude mít šířku 10 * 15 tedy 150, atd.. Výška je vždy 20.

Poznámka: Pokud chcete, aby mělo vaše počítadlo jiné rozměry, můžete změnit hodnoty HEIGHT a WIDTH v příkazu IMG a browser by měl upravit obrázek odpovídajícím způsobem. Obrázek vypadá nejlépe, pokud se šířka i výška mění poměrně. Například pro obrázek, který má šířku 60 a výšku 20, by mělo být zvětšení stejné, tedy např. 120 na šířku a 40 na výšku. Některé znakové sady se při změně velikosti horší.


Dodatky:


[ Základy | Použití voleb | Možné volby | Struktura mejlu | Velikost obrázku | Znakové sady | Fonty | Barvy ]

PÍCHAČKY - počítadlo na webové stránky zdarma
založeno na WEBovském počítadle
TM by Edas. All rights reserved
Mapování barev TM Vosa
Pokud máte nějaký dotaz, nebo připomínku, pište na adresu kangaroo@eldar.cz.
© Eldar 2000