Nostradamus, rok 1999 a Velký král hrůzy

Pochybuji, že se najde mnoho lidí (pokud nějací), kteří do dnešního dne neslyšeli o apokalyptických předpovědích, spojených s roky okolo konce tisíciletí. Tyto předpovědi, mají základ jednak v Nostradamových Centuriích a zároveň v reálné astrologické situaci, která je velmi nepříznivá zvláště pro letošní léto.

Hned v úvodu je třeba říci jedno. Nejčastější námitka skeptiků k varováním, které na předchozí upozorňují, zní asi takto: "Milénium je v podstatě umělý bod na pomyslné časové ose, náš kalendář je vymyšlený a začíná Kristovým narozením, které není přesně specifikováno. Nikdo neví jestli se Kristus narodil skutečně v roce 1 (po roce 1 př. n. l. následoval rok 1 n. l.). Celý humbuk okolo konce tisíciletí je nesmysl a výplod iracionality".

To vše je samozřejmě nezvratná pravda. Tento názor má bohužel jednu vadu.

Ani Nostradamovy Centurie, ani astrologie, se na milénium neodvolávají a ona chmurná předpověď v Centuriích se dokonce vůbec nevztahuje k roku 2000, ale k létu roku 1999. To, že nepříznivé planetární aspekty vrcholí v těchto letech, nemá na kalendář už vazbu vůbec.

11. srpna 1999 dojde k astrologicky velmi vyjímečnému jevu, planety budou uspořádány do velké kvadratury, planetární kříž obklopí Zemi a to během úplného zatmění Slunce, které spadá na stejné datum.

Kříž symbolizuje utrpení a smrt, život a vykoupení. Zatmění spojí světlo a tmu ve velkém nebeském představení. Symbolika Kříže, Světla a Tmy jsou základními prvky většiny náboženství.

To jsou fakta, co z nich lze vyčíst?

 

 Interpretace Nostradamových Centurií i astrolologických výpočtů k roku 1999 je velmi různorodá. Minimálně stejně různorodá je i interpretace vzájemného vztahu Centuríí a astrologie, neboť Nostradamus byl i astrologem, a proslulé verše obsahují velké množství symboliky z oblasti astrologie.

Nemám, v žádném případě, ambice přidávat k existujícím teoriím a interpretacím svoje vlastní. Myslím, že to ani není třeba. Zkusím se v následujících řádcích zamyslet nad těmi existujícími.

Nejčastější interpretace předpokládá obrovské přírodní katastrofy, které svými následky budou mít globální dosah pro celé lidstvo. Přepokládají se zátopy, vlna zemětřesení, probuzení tzv. Ohnivého kruhu (oblast s vysokou seismickou aktivitou zahrnující známý St. Andreas a Tichomoří), třetí světová válka, globální radioaktivní zamoření apod. Zkrátka hrůz široká paleta.

V poslední době mě zaujala teorie o srážce Země s velkým meteoritem právě v době předpovězené Nostradamem. Zaujala mě ze dvou důvodů. Za prvé autor není astrolog, takže staví pouze na svých úsudcích a interpretacích Nostradamova proroctví a za druhé mě zaujala komplexnost s jakou se do problému pustil. Zde je ukázka úvah, které jsem na Smakyho stránkách našel:

 

Velký král děsu

Následující verše autor interpretuje jako popis velkého meteoru:

"Po velkém trápení pro lidstvo,

. nějaké větší připravoval

Velký iniciátor

. století obnoví:

Déšť, krev, mléko, hladomor,

. železo a nákaza,

V nebeském ohni viděném.

. dlouhá jiskra běžící"

 --The Prophet Nostradamus Century2, Quatrain 46

 

 1. Po velké (druhé) světové válce

2. Století obnoví ...přechod do nového století

3....říká co meteor přinese. Železo možná znamená zbraně a třetí světovou válku

4. Dlouhá jiskra, která provází komety, (ocas komety)

 

 "Když zatmění slunce

. bude pak

V božím světle

. netvor bude viděn:

Každý bude se lišit

. ve výkladu

Vysoká cena nehlídaná:

.žádný nebude připravený"

 --The Prophet Nostradamus Century 3 Quatrain 34

 

1. Zatmění slunce přijde v srpnu 1999. Nostradamus se nezmínil o specifickém národu nebo oblasti světa a proto musíme předpokládat, že mluvil o Francouzích nebo Francii. Samozřejmě, zatmění bude viditelné ve Francii.

A. Srpnové zatmění je pravděpodobně datum průletu komety, nebo čas, kdy se meteor sám poprvé stane viditelným pouhým okem.

2. V jasném denním světle bude meteor viděn na obloze jak se přibližuje.

3. Každý bude se lišit ve výkladu - někteří lidé uvidí kometu jako náboženské znamení.

 

Rok 1999,

. sedmý měsíc,

Z oblohy přijde

. velký král děsu

Znovu vzkříšený, velký

. Král Mongolů (Angolmois?)

Dříve a po Marsu

. vládnout bude šťastně

 

1.Sedmý měsíc může být buď červenec, nebo září, které je 7. měsícem, od latinského slova pro sedm - Sept - Nostradamus může možná mluvit i o měsíci září (September).

2. Z oblohy... další odkaz na děs přicházející z oblohy.

3. Král Mongolů (Angolmois)...možná, že dopad vzkřísí sílu vůdce armády, kterou N. přirovnává k Čingischanově (?) armádě..

4. Dříve a poté, co Mars... Mars byl bůh války...předtím a poté než udeřil meteor bude válka nebo války.

 

Tam objeví se

. na severu

Ne daleko od Raka

. vousatá hvězda

Susa, Siena, Boeotia, Eretria,

Velký Říman umře

.přes noc

 

1. Vousatá hvězda... další odkaz na kometu.

2. Susa, Siena ect... vše umístěno v blízkosti Itálie, nebo přímo v Itálii.

3. Velký Říman...zemře papež

 

Země a vzduch bude mrazit

. tak mnoho vody

Když oni přijdou

. pro čtvrteční uctívání:

jaká bude vůle

není trh jak býval

Od čtyř částí

. oni přijdou ctít to.

 

1. ...popisuje zimu po pádu meteoru.

2. Čtvrtek nesvětí žádné hlavní náboženství (křesťané mají svátek v neděli, Židé v sobotu a Muslimové v pátek) čtvrtek by mohl možná být pamětní den pro ty kdo zemřeli, když meteor udeřil - den dopadu je čtvrtek(?).

3. nejpravděpodobněji znamená, že život po dopadu bude velmi tvrdý,

4. ...4 části - je symbol pro všechny země - světové strany

 

Následky dopadu velkého meteoritu nechávám na vaší fantazii (nicméně dinosauři by mohli vyprávět kdyby přežili). Pokud vaše fantazie nestačí, doporučuji, pro zkažení nálady a barvité podrobnosti, navštívit autorovy stránky na adrese http://members.aol.com/SmakYAdowN/meteor.html

 

Ale…

je tu k předložené teorii jeden nezanedbatelný fakt, ten se ostatně vztahuje i ke všem ostatním teoriím a vysvětlením Nostradamova poselství. Nelze zapomenout na dobu a podmínky ve kterých Nostradamus své Centurie tvořil. V dusném prostředí inkvizičních procesů a neustálé hrozby pronásledování, zapsal své proroctví jako šifrovaný text, který je, podle mého názoru, v dnešní době, už velmi obtížně interpretovatelný.

Jediné skutečně nesporně jasně časově identifikovatelné čtyřverší je vztaženo k létu roku 1999. Pokusme se o interpretaci Nostradamových slov.

V červenci (nebo září - sedmém měsíci) 1999,

Se snese z oblohy ( přijde z nebe, vesmíru, vzdušnou cestou)

. velký král děsu

Znovu vzkříšený, velký (nebo dá znovu vzniknout)

. Král(i) Angolmois(ovi)

Předtím a potom bude úspěšně vládnout Mars

 

Určení času je víceméně jasné jedná se zcela jednoznačně o rok 1999 měsíc může být buď červenec, nebo září. To co přinese ony změny přijde z nebe, nebo z vesmíru, zkrátka snese se shůry. Velký král děsu, král Angolmoise - často je král Angolmoise vysvětlován jako přesmyčka slova Mongoilse - potom je interpretace král Mongolů. Osobně se mi zdá tato interpretace přitažená za vlasy. Je to čistá spekulace. Stejně tak dobře může jít o slovo odvozené od anglického slova ANGLE - úhel, roh - mohl mít na mysli nějaké upřesnění aspektů planet, které může být zašifrováno v dalším textu. A možná, že je všechno úplně jinak.

Dalším bodem textu je planeta Mars - po celé léto roku 1999 je vůči ostatním planetám ve velmi nepříznivém postavení. V astrologii zaujímá Mars obecně velmi důležité místo. Tato planeta je považována za signifikátora energie, akce. Tradičně jsou jeho nepříznivé aspekty spojovány s násilím, katastrofami, válkami, prudkými či násilnými změnami. Pro zajímavost - např. rok 1988 a první čtvrtletí roku 1989 byli právě ve znamení Marsu. Mars dokonce stál ve svém znamení Skopce. Změny, které po té a během tohoto období přišly, jsou notoricky známé.

Prakticky celé léto 1999 bude stát Mars ve znamení Štíra (energie, nezastavitelná síla, protiútok,energie skrytá v podzemí, mýtus Lucifera vzpírajícího se světlu - vzpoura).

Pro porovnání doporučuji nahlédnout, například na graf povodní v roce 1997 a graf pro poslední dny července 1999. Očekávání jakési živelné katastrofy s rozsáhlými následky je, z hlediska výše uvedeného, zcela na místě.

 

Přesto…

si umím představit ještě jinou variantu. Zkusme si představit situaci, kdy se zjistí (v červenci, nebo září), že pověstná tvář na Marsu (mimochodem, šaráda NASA kolem jejích snímků je více než zajímavá) a pyramidy v oblasti Cydonia (pokud vím nebyly nové snímky zveřejněny dokonce vůbec, přestože Cydonia byla zcela určitě fotografována ještě nejméně jednou) jsou více než skutečné a mají všechny předpoklady, aby byly označeny jako dílo lidských rukou. Mám tím na mysli prokázání společného původu těchto obdobných staveb na Zemi i Marsu. Vznikla by úžasná platforma pro velké množství teorií pro zdůvodnění tohoto faktu, jen zkusit domyslet. Zdánlivě by se v každodenním životě nic nezměnilo. Padlo by (nebo bylo vážně otřeseno) ale paradigma o vývoji života. Jak by reagovaly církve a náboženství na tento fakt? Jak by reagovali historici a archeologie? Myslím, že svět takový jak ho známe dnes by doznal radikálních změn, právě díky změně paradigmatu.

Tato myšlenka je zdánlivě naprosto šílená. Na Marsu byly sice nalezeny vyschlá koryta řek, hluboké kaňony vymleté vodou a skály erodované dešti a proudy vody. Vědci nás však přesvědčují, že jsou to stopy po vodě, která zmizela či zmrzla před miliony let. Myšlenku, že tomu tak nemusí být, vyloženě nabízí historie astrologie.

Vzhledem k historicky hlubokým kořenům dějin astrologie může většinu lidí napadnout názor, že Mars byl planetou války, krve a násilí odpradávna. Omyl! Není tomu tak. Mars se totiž stal bohem a planetou války až na přelomu posledního tisíciletí před naším letopočtem. Do té doby byla na místě Marsu Venuše. Ano, naše vlídná Jitřenka byla považována za planetu zhouby a neštěstí. Venuše - jako egyptská Isis - bývala zobrazována v doprovodu draků a hadů.

Co způsobilo náhlou změnu v zařazení obou planet? Nabídnu vysvětlení, které mi připadá nesmírně logické a velmi pravděpodobné. S touto teorií přišel L. Souček v knize "Tušení stínu". Důvodem k této změně zařazení obou planet byla náhlá, radikální a děsivá změna barvy Marsu. Žádná planeta není barvou nápadnější. Mars v příznivé opozici září na obloze jako rozžhavený kov. Je tak snadné asociovat s ním krev, válku, násilí. Lidem v té době kdy Mars nahradil jako "zlá" planeta Venuši, asi těžko mohla uniknout rychlá změna barvy, kterou si snadno dali do souvislosti s válkami a katastrofami, které provázaly dobu před třemi tisíci lety.

Je vůbec možné, aby došlo k náhlé, prudké změně barvy Marsu v té době? Odpověď zní - proč ne. Opět si sáhnu pro příklad k nebohým dinosaurům. Jak by se pozorovateli z Vesmíru jevila naše modrá planeta po zásahu asteroidem (k teorii pádu meteoritu na Zemi se již přiklonila většina vědců a bylo dokonce lokalizováno místo dopadu - v Mexickém zálivu)? Planeta zahalená černými mračny z tisíce požárů…, oceány hnědé a zakalené, tam kde byly bujné pralesy zčernalá spáleniště.

 

Na závěr

doporučuji pro další teorii knihu O. Neffa "Milénium", která se skvěle hodí na vylepšení krásných letních dnů o letošní dovolené či prázdninách.

Všem, kteří navštívili moje stránky přeji krásnou letní sezónu 1999.

Hade, 13.2.1999

 

Copyright 1999 Eldar