- M i c h a e l  N o s t r a d a m u s -
V poslední době o něm mnoho slyšíme. Proč? Blíží se totiž přelom tisíciletí, potažmo Nostradamem předpovězená třetí světová válka. Ale je to skutečně tak, jak se nám někteří lidé - a někdy je máme za pomatence - tvrdí? Na takovou otázku se nedá odpovědět hned. Nejprve se budeme muset o samotném velkém Michaelovi de Notredam dozvědět něco víc.
Narodil se r. 1503 v St. Rémy v blízkosti Avingonu v Provenci ve Francii, jako syn notáře Jacquese Nostradama. Jeho otec byl žid, pocházející z kmene Isaschar a je tedy možné, že byl pokrevně spojen s proroky Iziášem, Jeremiášem a Malachiášem. Mimo to on sám později napsal, že k věštění je potřeba vrozených dispozic.
Nostradamův dědeček, Johan de St. Rémy, jej již jako malého naučil zákonitostem pohybu vesmíných těles i to, jak se z nich dá vyčíst budoucnost.
Mladý Michael se uvedl do světa jako lékař. Když odešel studovat medicínu do Montpellieru, zastihla město morová rána. Na rozdíl od svých kolegů a učitelů, kteří houfně prchali pryč, zůstal, aby pečoval o nemocné. Použil zde rostlinných výtažků k účinné dezinfekci a tak zachránil spoustu lidských životů. Od té doby byl znám jako veliký lékař.
Odstěhoval se do Itálie, oženil se a měl dvě děti. Ironií osudu však o celou rodinu přišel zásahem další morové epidemie. V roce 1555 si jej povolal zpátky do Francie král Jindřich II. nejen jako úspěšného lékaře, ale i jako osobního věštce.
Hned zpočátku dostal Jindřich II. od Nostradama varování, aby si dal pozor na rytířský turnaj o svých narozeninách. Bohužel v té době nebylo zvykem společensky se znemožňovat kvůli nějaké předpovědi a Jindřich II. o dva roky později zemřel na následky zranění oka, které utrpěl v rytířském turnaji u příležitosti jeho životního jubilea. Teprve tehdy si uvědomí, že Nostradamovy předpovědi mají tendenci se splnit.

Nejzajímavějším dílem, které slavný věštec napsal byly Centurie, soubory předpovědí od roku 1555 do roku 3797, kdy má přijít konec lidstva.
Začal je psát již před svou osobní pohromou v Itálii a užívá v nich velmi zastřený jazyk, kterému porozumí "jen lidé příštích věků". Jsme to my, komu Nostradamus své dílo určil.
Prvních sedm Centurií věnoval 1. března 1555 svému synu Caesarovi. Cítil, že má příliš málo času a že musí synovi předat co nejvíce ze svých znalostí a vědomostí. Varoval ho kupříkladu před tím, co přijde, před černou magií, kterou sám používal a nastínil, kam půjde světový vývoj.
Další tři Centurie, dopsané 27. června 1558, věnuje již Jindřichu II. a v předmluvě se mu omlouvá, že jeho předpovědi nebudou vždy pouze pozitivní. A také nebyly - přesvěčte se sami, zde jsou některé z nich.
předpověděl:
Napoleona popsal včetně jeho postavy i charakteru, druhou i třetí světovou válku i s technickými detaily, z Centurií dokonce údajně čerpal i Adolf Hitler, pád berlínské zdi i s jeho atmosférou a malichernost jugoslávské války.
Jak to všechno dělal? Většinou vylezl na střechu svého domu, položil si před sebe vědro s vodou a upřeným pohledem na odlesk hvězd v hladině vody se uváděl do jakéhosi tranzu, kde viděl své výjevy. Tyto pak zapisoval a pomocí astronomických výpočtů zbavoval všelijakého balastu, který přidala jeho fantazie. Vzhledem k tomu, že se bál zneužití ve své době, psal svá čtyřverší velmi jinotajně, což se mu povedlo do té míry, že se dnes jeho vykladači dodnes přou, co mělo jak být.

Snad jsme společně poodhalili roušku tajemství nad člověkem, k jehož hrobu se generaci co generaci chodili klanět francouzští vladaři.

POZOR! Zde můžete najít kompletní Nostradamovy CENTURIE v originále! Též ke stačení jako 155kB zip!