@zdravotnictvi ..

wordcloud
HOT: @ukraine, @russia, @israel, @palestine

zdroje: #hygpraha.cz #mzcr.cz #sukl.cz #szu.cz

hygpraha.cz

mzcr.cz

sukl.cz

szu.cz