:

TEXTY .::..::. .::..::. .::..::.


 
N O V I N K Y
K O N C E R T Y
D I S K O G R A F I E
B I B L I O G R A F I E
A U D I O / V I D E O
T E X T Y
Č L Á N K Y
O B R Á Z K Y
V Z K A Z Y
L I N K Y
K O N T A K T


Zkracovani samohlasek je docela zabavne, ostravacky dialekt to ovšem byt nema. Ale on se stejně vždycky někdo urazi. Třeba tak - ma snad verš opily svařeč co kresli ohněm v mracich znamenat, že svařeči su ožrani? Kdy nam to ten rozhořčeny mlady muž ale vlastně řikal?

O. Janota