Podívejte se W95 na zoubek!
Ačkoliv se to nezdá, Windows 95 jsou velmi dynamický operační systém, kde uživatel (skoro na úrovni programátora) může nastavit prakticky všechno. Bohužel tyto funkce nevyvoláte pouhým kliknutím myši, jsou nastaveny v tzv. registru. Ten můžete editovat pomocí programu regedit.exe v adresáři Windows. Obsahuje jednotlivé větve, které zapisujeme jako DOSovou adresářovou strukturu, které obsahují položky, přičemž každá položka může mít nějakou hodnotu. Před každou úpravou registr zálohujte!

Některé tipy:

Tipy při spuštění:
Tento počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Tips

Složky pro ukládání dokumentů:
Tento počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\User Shell Folders\Personal\

Přípony:
Tento počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Extensions\

Uživatelské profily:
Tento počítač\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProfileList\

Ikonka Ikony se zapisují "názevsouboru.přípona,pořadí ikony v souboru"

HKEY_CLASSES_ROOT = typy souborů

Názvy zvukových událostí
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\

Zvuky v systému
HKEY_CURRENT_USER\AppEvents\EventLabels\Schemes\Apps

Barevná schémata
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Appearance\Schemes

Nastavení barev systému
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Colors
(RGB = poměr ČERVENÉ (R), ZELENÉ (G) a MODRÉ (B) v rozsahu 0-255; 0 0 0 = černá, 255 255 255 = bílá)

Aktuální ukazatele (cursory)
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Cursors

Schémata cursorů, soubry jsou řazeny za sebou
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Cursors\Schemes
Znamená to, že si můžete cursorové schéma přenést z jiného počítače do systému pouze tak, že zkopírujete potřebné soubory a do registru vimportujete schéma

Nastavení parametrů Plochy
HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\desktop\WindowMetrics\

Systémové ikony
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Shell Icons\
Smazané programy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Když některé programy smažete pomocí příkazu DEL, mohou zůstat v okně "Přidat nebo ubrat programy". Zde se jich zbavíte...

Neznámý
HKEY_USERS\uživatel\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
V této větvi by se (domnívám se) měly dát nastavit (lépe řečeno zakázat) přístupy k některým operacím v Průzkumníku (file menu,....)

Název vaší firmy
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RegistredOrganization

Vaše jméno
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RegistredOwner

Sériové číslo
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ProductId

Adresáře
Jestliže se vám nelíbí označení adresáře "složka souborů", změnte to na
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\
zde je možné změnit i standartní ikonu složky (pardon, adresáře)

Podobné nastavení, jenomže pro mechaniky (Windows jim říká "jednotky")
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Drive\


Na vyhledávání ostatních se pracuje. Pokud nějaké znáte, pošlete nám je na adresu dole. Snad si nemyslíte, že vám všechno předžvýkáme!?


Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek