Keltský životní prostor


Tématem této části je, jak jistě došlo každému, kde Keltové vlastně žili.
Vzhledem k tomu, že už je známo to, že vznikli na Dunaji, je celkem logické, že si málokdo myslí, že obývali jižní Afriku. Jejich přibližný životní prostor ukazuje mapa. Jak většině lidí došlo, je onen prostor (životní) vyznačen zelenou barvou. Zelená barva však nenaznačuje životní prostor v celé jeho délce a šířce, jelikož Keltové žili v době, kdy se teprve začínali zapisovat do dějin jako poměrně výbojní a na základě toho si urvali území dokonce i v Malé Asii a v podobných zapadákovech. Na mapě jsou tedy znázorněna pouze území, na kterých Keltové žili v podstatě po většinu času své existence, případně na některých z nich ještě žijí dodnes. Na takových územích pak měla šanci rozvinout se jejich kultura a tak podobně. Je však celkem logické, že na tak velkém území by se jen stěží udržela kulturní kompaktnost. Proto je logické, že se neudržela. Je sice pravda že diferencializace nebyly v žádném případě tak veliké, aby se snad dalo mluvit o jiné kultuře a je možná i nemístné mluvit o subkultuře. Přesto to budeme nyní brát tak, jako kdyby o subkulturu doopravdy šlo.
V zásadě mluvíme o třech skoro subkulturách. Irsko - Anglické, Galské a Východní (pracovní označení Česká oficiálně nepoužíváme, jelikož to vypadá nacionalisticky)

Zpátky na Kelty!