Keltové - Irská a Britská subkultura


Irská a Britská skoro subkultura je subkulturou z našeho pohledu asi nejkeltštější. Je tomu tak z jednoduchého důvodu. O této subkultuře máme totiž asi nejvíce informací a zachovalo se nám po ni mnoho památek. Zachovaly se nám římské zprávy o dění v Británii. Ty nás poměrně spolehlivě informují o, řekli bychom, každodenních aktivitách. Poměrně zajímavé jsou zprávy o náboženství, kterýchžto máme z této oblasti bezkonkurenčně nejvíce. O tom pak více rubrika Keltské náboženství
Z předchozích řádek může vyplývat, že Keltové byli v Británii a Irsku nejméně ovlivňováni. Je pravda, že v době kdy tam žili se je nikdo nesnažil ovlivnit, ale Keltové byli ovlivněni hlavně předchozími kulturami, kteréžto mají návaznost na období megalitických staveb. To, jak se toto ovlivnění projevilo je dost zřetelné. Jeden nejznámější příklad za všechny je například keltská "adaptace" Stonehenge. O této stavbě se ví, že její počátky sahají právě někam do doby megalitických staveb (kam také jinam, že), ale také jsou informace o oné keltské adaptaci. Ta pravděpodobně nebyla provedena jen kvůli tomu, že Keltové našli někde nějaký velký šutry a nějak je přerovnali.
Z této oblasti pak toho nejvíce víme o keltské sociologii. Takže většina informací uvedených v této rubrice má své kořeny právě v Británii a Irsku.

Zpátky na Kelty!