Definice virtuálního nepořádku

Ano již je to tak. Dnešní virtuální svět se stále více blíží světu skutečnému. Bohužel. Přenášejí se totiž i mnohé nešvary, které by bylo hodno odstranit. Nepovedlo se. Nejmenším zlem je virtuální nepořádek. Co však toto na první pohled prosté sousloví vyjadřuje? To je téma mého krátkého rádoby útvaru.
Vše spočívá hlavně ve vpádu Grafic User Interfase na naše monitory. Původně šlo o OS/2 a 16 bitová Windows. Již zde dochází k jistým diferencializacím. V OS/2 je již od počátku jasně zřetelná snaha umožnit uživateli co největší volnost. Stará Windows jsou v tomto ohledu zcela jiná, jakýkoliv chaos je znemožněn hlavně tím, že je zcela nemožné ve Správci programů vnořovat skupiny do skupin. Nic však netrvá věčně. Časem stará dobrá přehledná Windows nahradí jejich mladší a větší sourozenec Windows 95. Ten již stojí na podobném základu jako OS/2, a proto je zcela nemožné časem opět nevytvořit na pracovní ploše lidově řečeno "bordel" (not. Neplést s Veřejným Domem). Jak je to možné a jak tomu zabránit? Hlavním problémem je to, že na pracovní ploše se jak známo pracuje. Tam se hází spousta věcí, které jsou zrovna potřeba a na kterých se pracuje. Netrvá dlouho a na plochu se všechno nevejde a je potřeba to všechno nějakým způsobem zabalit. Zabaluje se přirozeně do složek nebo Folderů, jak se říká v angličtině. Znovu po nějakém čase dochází k přehlšlení složek na pracovní ploše. Z toho vyplývá, že je nutno zařazovat položky do složek a složky do dalších složek a tak dále. Nakonec vzniká něco takového že i účetnictví Motoinvestu je proti tomu přehledná situace. Možná se to zdá nepravděpodobné, ale to a) může tvrdit jen účetní Motoinvestu a za b) hned všechno uvedu na pravou míru. Uvedení na pravou míru spočívá hlavně v malém matematickém důkazu množství dokumentů na ploše. Pokud máte na ploše 5 skupin a v každé dalších 5. V každé z pěti máte dalších pět dokumentů. Z toho vyplývá, že máte 53 dokumentů na pracovní ploše a 52 kombinací jak se k jisté pětici dokumentů dostat. A těď si to zkuste nakombinovat a zjistíte, jakým způsobem se má situace. A to je toto množství ještě poněkud minimální (vycházím ze svých zkušeností, a to mám Windows 95 14 dní). Takže vážení, a teď, co z toho vyplývá za situaci. U svého počítače začínáte mít stejné problémy jako jste měli ve své kanceláři před několika lety, kdy se o jakékoliv automatizaci nedalo mluvit. Znovu se začíná stále častěji ve vašich ústech objevovat věta "Kam sem to sakra dal". To je sice hezké, ale co s tím? Sám doposud neznám řešení. Jedno nastínil jistý profesor informatiky na jedné střední škole - Na plochu si necpat ikony, ale jen zástupce v podobě textu. Vyzkoušel jsem to a není to to pravé. Asi nám všem nezbude nic jiného, než že si ve svých moderních super grafických uživatelských systémech budeme muset zavést jako shell Správce programů.
Jak vidno přílišná realita není vždy příliš k užitku.
Moulin


Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek