Budoucnost začne zítra

Předvánoční beseda o vědeckofantastické literatuře

Vědeckofantastická literatura, mezinárodně označovaná anglickým terminem science-fiction, zkráceně sci-fi, nebo prostě S-F získává nejen ve světě, ale i u nás stale větší počet příznivců. Knihy tohoto žánru rychle mizí z knihkupeckých pultů a přitom dávno nejsou, alespoň zčásti, pouhým okrajem literatury, nejsou určeny jenom k pobavení a rozptýlení, ale mají daleko vyšší ambice. Protože právě na přelomu dvou let se více upínáme k budoucnosti, k tomu, co nás čeká, sešel jsem se se třemi renomovanými autory z oblasti sci-fi # zasloužilým umělcem MUDr. Josefem Nesvadbou, Jaroslavem Veisem a Ondřejem Netfem, abych si s nimi, jakožto literárními experty na budoucnost, trochu o té budoucnosti popovídal. Vzhledem k k tomu, že právě budeme vítat rok 1986, jak podle vašich představ budeme vítat rok 2000?

J. Nesvadba: #Rok 2000 vyvolává všeobecně různé magické představy. ]e však zajímavé, ze toto datum nejvíce vzrušovalo veřejnost v šedesátých letech. Na Západě vycházely tehdy různé futurologické studie, nabízející prognózy pro konec 20. a počátek 21. století. Řada těchto lineárních předpovědí skutečně vyšla, například rozmach mikroelektroniky a biotech- nologie. Ovšem na druhé straně snad žádná z těchto prognóz nepředpokládala energetické a ekologické potíže, čI dokonce ekonomickou krizi, která sužuje kapitalistický svět. Řekl bych, že je příznačné, ze čím více se k roku 2000 blížíme, tím méně nás vzrušuje. a tím více je to pro nás datum jako každé jiné."

O. Neff: #Musím říci, že jsem se s rokem 2000 už prakticky setkal, a to jinak než ve sci-fi nebo v prognostické studil. Šel jsem totiž platit hrob a ten se platí dvacet let dopředu. K mému úžasu tam lhostejná úřednice vepsala datum 2004. Pro ni je to už realita. Jinak mám obavu, že Silvestr roku 1999 bude obrovsky trapnou záležitostí, protože každý, kdo bude na vítání roku 2000 úcasten, se bude bát promluvit, aby neřekl něco banálního a trapného."

J. Veis: #Představuji si, jak čtyřiapadesátiletý Neff a třiapadesátiletý Veis půjdou na Silvestra roku 1999 navštívit třiasedmdesátiletého doktora Nesvadbu. Nemyslím, že to bude příliš zábavné setkání."

(Smích kolem stolu.)

Připijeme si někdy na Silvestra s mimizemšťany? A čím asi?

O. Neff: #To záleží na tom, jestli mimozemšťané budou mít nějaké lepši narkotikum než my. Evropská civilizace převládla na světě i v alkoholu # koňak máme z Francie, whisky ze Skotska, vodkou přispěly slovanské země. Pokud tedy mimozemšťané přivezou něco, co nás příjemně opojí, leč nezabije, budeme s nimi asi užívat jejich narkotikum."

J. Veis: #Historie nám v tomto směru nabízí nepřiliš vábnou paralelu # Evropané otrávili alkoholem Indiány. Nám se může stát, že mimozemšťané nás pro sebe zcela neškodnou drogou úplně vyhubí."

J. Nesvadba: #V poslední době převažuji ve vědeckých kruzích názory, že jsme jediné rozumem obdařené bytosti ve vesmíru. To filozoficky vede k určité renesanci antropocentrismu # ačkoliv jsme malí, nepatrní a na periférii vesmíru, jsme jediní a výjimeční."

O. Neff: #Myslím si, že je matematicky zcela vyloučeno, abychom byli ve vesmíru sami. Na druhé straně vážně pochybuji o tom, že se s nějakými mimozemšťany vůbec kdy setkáme. Chtěl bych to ukázat na jepici. Představte si, že by byla myslícím tvorem. Pokud by žila v Evropě, tak jepice třeba v Americe by pro ni byla naprosto nedosažitelná i při veškerém vývoji soudobé techniky. Prostě by to nemohla stihnout. Zkrátka pro jepici v Evropě by neexistovala jepice v Americe a naopak."

Ale mnohé vědeckofantastické romány popisují expedice, které sa vydaly hledat neznámé civilizace s tím, že teprve prapravnuci původních členů výpravy mají šanci dospět k cíli. Že tedy příslušný hvězdolet bude sloužit více generacím.

O. Neff: #Když něco takového čtu, tak si říkám # to by musela být sakra prima parta, abych letěl s sebou."

J. Nesvadba: #Mimozemšťané možná jsou, ale nemají zájem na nějakém kontaktu. Nebo jsou úplně jiní. Třeba dvourozměrní jako figurky v obrázkovém seriálu. Nedefinovatelně jiní, což by předem vylučovalo možnost setkání."

I. Veis: #Je zajímavé, že jsou lidé, kteří mimozemšťany prostě potřebují a tudíž v ně skálopevně věří. Jsou přesvědčeni o existenci létajících talířů # UFO, o tom, že Daniken má pravdu, a nic je v tom nedokáže zvrátit. Pro ně jsou mimozemšťané realitou. Stejně jako člověk, který věří v horoskopy, je opravdu horoskopem ovlivňován, protože podle nebo jedná."

Dovolte mi teď kacířskou otázku. Bude v budoucnosti vůbec sci-fi? Nevyčerpá se někdy tematika natolik, že tento žánr prostě zanikne?

J. Nesvadba: #Možná, že skutečně nebude v té podobě. jak ji známe dnes. Ale určitě bude, řekl bych, jiná literatura. Tedy druhá větev literatury, která bude vždy potřebná. Literatura fantastická, metaforická, plná tajemství..."

O. Neff: #Lidi bude vždycky zajímat budoucnost. A tedy pokud vůbec bude nějaká literatura, určitě bude i sci-fi. Ovsem nepřevládnou-li třeba videokazety a budou-li lidé ještě vůbec číst."

Zhruba někde v těchto okamžicích se zastavil magnetofon. A protože na besedu o vědeckofantastické literatuře rozhodně nestačí pouhý blok a tužka, poděkoval jsem všem přítomným a raději se jich už na nic neptal.

Připravil Jan BAUER

Zemědělské noviny, silvestr 1985Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek