Podivuhodný svět Julese Verna

Přes pět generací uchvátily knihy jednoho z významných světových spisovatelů, jemuž bylo toto označeni dlouho odmítáno, "obyčejného autora knih pro děti", Julesa Verna. Koho by nezlákal svět techniky, skutečné i fantastické, svět moří, zaoceánských dálek i podmořských hlubin. Jeho knihy vycházejí u nás stále ve větších nákladech a během okamžiku mizí z pultů knihkupectví. Mnozí z rodičů dnešní mládeže uchovávají jako svůj poklad starší vydání "vernovek", které pro ně znamenaly nesmírně mnoho.

Životu Julese Verna a se věnuje Ondřej Neff v krásně vyplavené knize nakladatelství Mladá fronta, jejíž titul je zvolen příznačně: Podivuhodný svět Julesa Verna. Autor sleduje především životní pouť spisovatele, kterou ohraničuji dvě data (narozen 8. února 188, zemřel 24. 4. 1905). Při čtení jeho děl se však nechce na toto strohé sdělení přistoupit. Ondřej Neff rozdělil monografii na dvě části, první věnoval vylíčení všech známých skutečností Vernova života, druhou rozboru díla. Provázíme tedy mladého Julese uličkami rodného Nantes, seznamujeme se s jeho otcem, matkou, bratrem a třemi sestrami. Advokátní dráha budoucího spisovatele nijak neláká, ale odporovat otci se nehodí, proto k rozchodu dochází až po delší době. Paříž čtyřicátých let otevírá svou náruč, Verne se seznamuje s Viktorem Hugem, Alexandrem Dumasem a dalšími osobnostmi, píše divadelnt hru a postupně se dostává ke svým "vědeckým románům". Setkání s nakladatelem Hetzelem přináší životní změnu, podepisuje s ním smlouvu na vydavatelské právo na dvacet let. Začínají vycházet svazky Vernových Podivuhodných cest.

Autor monografie vychází z dosud zveřejněných zpráv o Vernově životě, některé skutečnosti osvětluje, jindy klade otázky, na něž budeme moci odpovědět - zdali vůbec - až později. I druhou část zpracovává v sepětí s Vernovým životem. Zajímavé je srovnání technických "kouzel", popisovaných ve vernovkách, s dobovým stavem vědeckého poznáni, především s rozvojem přirodních věd.

Ondřej Neff si také všímá posunu ve společenském myšleni ]ulese Verna, jak se projevilo v jeho dílech. Bouřlivé události, kterých je ve Francii svědkem, nástup Napoleona III, události roku 1848, válka prusko-francouzská, Pařížská komuna, přelom století, to vše působalo na tehdy již populárního autora. I když později odjel z Paříže a žil dlouhá léta v Amiensu, nezůstával stranou událostí. Koncem šedesátych let se také stýkal s utopickými socialisty, Elyésem Reclusem, Louisou Michelovou a dalšími. "Věřil, že technický pokrok přinese pokrok sociální a mravní. Bude ovšem nutno postavit vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, mezi ovládanými a vládci, na novou základnu - na bázi spolupráce." Verne potom mění etickou kompozicí svého díla. Proti individualismu a vztahům podloženým penězi staví nové vztahy mezi lidmi, založené na důvěře, věrnosti a oddanosti. Kolektivy hrdinů jeho děl tak tvoří jistý "předobraz společnosti ideálního typu". Tak vznikla v Podivuhodnych cestách, čítajících na šedesát titulů, díla ojedinělá, Děti kapitána Granta, Dvacet tisíc mil pod mořem a Tajuplný ostrov.

Ondřej Neff se pokusil odkrýt část života velkého spisovatele, která je čtenářům zpravidla neznámá. Početně skromná literatura o Julesu Vernovi tak byla obohacena o podnětnou publikaci, která na řadu otázek odpovídá a mnohé dalším badatelům klade.

FRANTIŠEK CINGER

Rudé právo, 2. IV. 1979Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek