Svět prizmatem smíchu

Už v úvodu nazvěme jeho práci tantastikou či SF (speculative fiction), nebo( tyto terminy výstižněji charakterizují náplň knihy. Neff se neomezuje pouze na vědeckofantastickou povídku, ale i plně využívá svých fabulačních schopností a téměř marnotratně rozdává vypravěčský dar. Povídky nejsou pouhými vizemi vzdálené budoucnosti. Právě naopak. Neffova SF promlouvá důsledně k dneš-u a odhaluje mnoho palčivých problémů. Největší Neffova síla je ve schopnosti pohlížet na svět prizmatem humoru a smíchu. Ten je jednou laskavý, jindy ironický, nikdy však zlý.

Domnívám se, že netrefím vedle, když za nejzdatnější označím úvodní a závěrečnou povídku souboru. V první si Neff bere na mušku konzumní způsob života, v němž se předčasně dospívá, ale l rychleji stárne. Lidstvo je přesyceno zábavním průmyslem, a tak si vymýšlí nejrafinovanější
(...)
kterých dalších povídkách (Struna života aj.). Nenávist a zášť sousedů je tak velká, že Matouš odmítá pomocnou ruku ke smíření, kterou nabídla náhoda v podobě Jakubovy nemoci. Zášť jde doslova pres mrtvoly a je dotažena ad absurdum. Neméně kvalitní jsou i ostatní povídky, z nichž jako z artéských studní vtipu a Invence tryskají gejzíry groteskní hyperboly, ironie i satiry, aby čas od času dopadly na zem v podobě nostalgického a očistného deště slz. Uvedených prostředků využívá Ondřej Neff nejen k výsměchu "drobným" lidským slabostem (Nápad za všechny prachy, Portonský dryák), ale i k zamyšleni nad otázkami války a míru a s nimi spojenou otázkou osobní odpovědnosti jednotlivce (Bílá hůl ráže 7,62), zrovna jako k pranýřování byrokratické mašinérie (Kolosální přehmat dohlížitele Bicava) nebo třeba bezduché frázovitosti a opotřebovaným klišé (Zvláštní příloha Televizních novin). Za pozornost stojí i několik kolik kosmetických vad. která se nepodařilo během korektur odstranit. Pro ilustraci uvádím jed- nu úsměvnou ze strany 288: "ještě štěstí, že Roman je tak šikovný, víte, to je můj bratranec, prostředni syn mé sestry . . ."

IVO SLAVÍK
(Mladá fronta, 29.11.1985Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek