Když uletí včely
Ačkoli máme v české literatuře humoristický odkaz světové extratřídy, v posledních letech — tomuto žánru jaksi nedařilo. Existuje sice původní edice humoru a satiry HU-SA, ale značná část její produkce vyvolá u čtenáře úsměv, leda když si sám natáhne ústní koutky nahoru. Ostatně něco podobného můžeme dost dlouhou dobu sledovat u českých filmových komedií. Proto člověka potěší, jestliže narazí na humoristický román české provenience, při jehož četbě se bez zábran vychechtá a uvolní se, přestože k textu přistupuje opatrně, poučen mnohými svrchu popsanými zkušenostmi.

Takovou knížkou je bezesporu román Ondřeje Neffa A včely se vyrojily. (Vydalo Středočeské nakladatelství a knihkupectví v Praze s Ilustracemi Jiřího Pavlíka a v pěkném nákladu 15 000 výtisků). Je to příběh malého Jirky Váchy a jeho maminky Elišky, který se jím podařilo přežít, přestože na počátku byl maminčin experimentální výbuch, jenž rozmetal jejich rodinný domek v Lahovicích na okraji Prahy, čiperná paní Eliška Váchová chová včely, které jsou „veliké, vyžrané a líné", zásadně nelétají po kytičkách a nedávají med „pod záminkou, že slouží výhradně vědeckým úče- lům". Jirku jeho maminka uchvacuje svou činorodostí, vymyšlením pokusů, jež hned ověřuje v praxi v rámci tzv. technologických přestávek. Pokusy často končí katastrofou. Jedna z nich tedy způsobí zvrat v životě celé rodiny, přestěhování na Žižkov a sérii střetnutí se strýci a tetami. Záběr příběhu se rozšiřuje, děj lačně vtahuje další a další postavy a nakonec se obloukem vrací zpět do Lahovic.

Ondřej Neff humorem nešetří, rozdává ho naplno a pořád. Jeho postavy nemohou člověka nepobavit, ať je to Jirkův „stále spící" otec, nositel špatných zpráv pan Láska, nebo „zlá" teta Alexandra. Bláznivá komedie přechází často až do absurdity, ale nikdy nepřestává být lidsky srozumitelná. Neffova knížka neztrácí své vyprávěcí tempo a čtenář se může smát nahlas na jejím začátku stejně jako na konci.

A včely se vyrojily je bravurně napsaný román, a přestože známe Neffovo další spisovatelské zaměření, sluší se napsat, že se zrodil další český humorista.

KAREL BLAŽEK

Rovnost, 13.3.1984Kangaroo's Homepage
Copyright Kangaroo Soft 1999 (Kangaroo a Moulin)
poslední aktualizace
nápady, připomínky -> kangaroo@eldar.cz
Mapa stránek