Tento tvar na snímku m08-06460, ležící na východ od "Tváře" se do jisté míry podobá snímku "Tváře". Všimněte si známky hrany u vrcholu, trojúhelníková fasety v pravo dole, zešikmené hrany a dalších morfologické podobností. Nedostatek zřetelnějších stínů neumožňuje detailnější analýzu tvarů. Střed se jeví jako dutina.
 

 

 

 

Na animaci níže vidíte výsledek nové metodiky pro analýzu málo kontrastních snímků, kterou provedl provedl Marek J. Carlotto.

© 2000 Marko J. Carlotto

Hade,26.6.1999