Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů města PODĚBRAD a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BACÍLEK Rudolf * 1.10.1885 3. pluk, 2. rota

+ 21. 5.1937

BEK Karel * 13. 8.1892 4. strážní rota

BERNARD Jaroslav * 28. 9.1887 1. pluk

BLÁHA František * 26. 2.1886 6. pluk, 10. rota

major + 23. 5.1945 v KT Terezín

BORECKÝ Jan * 30. 7.1887 nemocnice č. 3

BOUČEK Bohuslav * 2. 4.1886 4. pluk

MUDr. + 22.11.1963 v Praze

BOUČEK Jaroslav * 16. 1.1888

+ 30.10.1961 v Praze Vokovicích

BRUNCLÍK František * 13. 9.1881 1. pluk, 1. rota

BŘEZINA Václav * 27. 3.1895

BUŘIČ Josef * 6. 1.1890 3. pluk, 7. rota

ČECH Josef * 27.12.1888 6. pluk

ČERMÁK František * 18. 2.1890 8. pluk, 11. rota

ČERMÁK Josef * 7. 1.1888 9. pluk, 9. rota

DOSTÁL Oldřich * 20.10.1884 5. pluk

DOUBRAVA Václav * 13. 9.1891 1. dělostřelecká brigáda

DROBNÝ František * 3. 6.1892 9. pluk, 12. rota

+ 13. 1.1978

DRŠATA Jiří * 21. 6.1896 1. pluk, 6. rota

praporčík + 31. 8.1971 v Poděbradech

HÁJEK Antonín * 7. 6.1888 5. pluk, 10. rota

+ 11. 3.1964 v Poděbradech

HALLER František * 7. 4.1888

HAVLÍK Jan * 18. 7.1893

HODAČ František * 23.10.1894 4. pluk, telefonní

+ 5. 8.1944 v Mnichově

HONČÁK Vojtěch * 4. 4.1891 2. pluk, 10. rota

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HORÁK Vojtěch * 3. 4.1879

HRADECKÝ František * 11.10.1895 2. jezdecký pluk

HRADECKÝ Oldřich * 1. 3.1896 1. pluk

+ 20. 5.1970 v Nymburce

HROUDA Jindřich * 19.10.1888 5. pluk, 10. rota

HůLA Josef * 9. 8.1884 2. pluk, 10. rota

CHUDA František * 6. 2.1883 4. pluk, hospodářská rota

+ 30.12.1955 v Duchcově

JEHL Bedřich * 28.10.1891 8. pluk

JELÍNEK Jaroslav * 28. 6.1886 4. pluk, 2. rota

podporučík

JIRÁK Josef * 8. 2.1886 5. pluk, 1. rota

JOUKL Bedřich * 9. 6.1895 1. pluk

+ 24. 5.1937

KAŠÍK Václav * 19. 4.1882 2. pluk, 2. rota

KERHART Josef * 20. 8.1886 5. pluk, 2. rota

KERHART Vojtěch * 4. 7.1892 7. pluk, 2. rota

podporučík + 31. 5.1978 v Poděbradech

KETNER Otakar * 1. 1.1891

+ 6.11.1979 v Říčanech

KOŠŤÁL František * 20. 4.1895 8. pluk

+ 24. 4.1933

KROUPA František * 5. 3.1893 7. pluk, 4. rota

+ 13. 3.1959 v Poděbradech

KROUPA Josef * 7.11.1888 1. divizní štáb

+ 31. 5.1963 v Nymburce

KRUPIČKA František * 24.11.1888

MALÝ Václav * 18. 8.1892 5. pluk

NEJEDLÝ Josef * 27. 8.1896 7. pluk, 2. rota

NETŘEBSKÝ Josef * 21. 1.1893 7. pluk, 8. rota

NOHÁČEK Karel * 14. 3.1894 2. pluk, 10. rota

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

NOVÁK Karel * 22. 3.1893 4. pluk

+ 7. 7.1976 v Poděbradech

NOVOTNÝ Bohuslav * 30.12.1891 8. pluk, 8. rota

+ 8.10.1957 v Poděbradech

NOVOTNÝ Jan * 4. 3.1891 1. pluk, 2. rota

+ 2. 7.1917 u Zborova

NOVOTNÝ Jaroslav * 1. 7.1894 8. pluk

+ 28.10.1979 v Městci Králové

PAZDERKA Václav * 19.12.1895 6. pluk, 4. rota-kulomety

PEK Oldřich * 7.12.1895 7. pluk

PEKÁREK František * 31.12.1890 7. pluk, 8. rota

+ 17.12.1969 v Kolíně

PETZOLD Jindřich * 13. 9.1875 technický oddíl

POPPER Otto * 14. 4.1892 ČNR

RACMAN Bohuslav * 5. 7.1894 1. pluk, 1. rota

REIL Vítězslav * 22. 9.1890

RIEGER Robert * 23. 3.1878 7. pluk, 1. rota

válečný invalida + 13. 4.1959 v Hořicích v Podkrkonoší

RULC Bedřich * 19. 3.1882 2. inženýrská rota

SMRČKA Antonín * 26. 5.1893 8. pluk

+ 25. 4.1978 v Jihlavě

SMRČKA František * 3. 8.1888 8. pluk

SMRČKA Rudolf * 1.12.1891 8. pluk

poručík + 24. 1.1973 v Proboštově - Teplice

SERYNEK František * 23. 3.1888 1. jízdní pluk

SCHLINDENBUCH Emil * 6.12.1895 5. pluk

SLEZÁK František * 31. 3.1891 8. pluk

+ 14. 7.1954

SOBĚSLAV Antonín * 1. 8.1881 5. pluk

STARÝ Karel * 10. 5.1885 1. pluk, 1. rota

+ 11. 8.1918 v Djurtulu - Rusko

SUTNER Václav * 28. 9.1877 3. pluk

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

SVOBODA Alois * 28. 9.1886

SVOBODA Ludvík * 15. 1.1893 3. pluk, 1. rota

ŠANDA Josef * 4.11.1886

ŠEBOR Jan * 27. 8.1888 2. pluk, lehké dělostř.

+ 13. 2.1959 v Poděbradech

TÁBORSKÝ Dominik * 5. 8.1874 4. pluk, 5. rota

+ 20. 2.1959

TOMEK Josef * 24. 7.1881

TOMEK Václav * 19. 5.1877 3. pluk, 4. rota

TROJÁNEK Karel * 26.11.1896 1. inženýrská rota

TŘEŠTÍK Vladimír * 10.11.1894 1. pluk

+ 31.10.1981 v Praze Holešovicích

TURINSKÝ Antonín * 7. 1.1896 1. pluk, 6. rota

VACKE Rudolf * 17. 7.1886

+ 18. 7.1967 v Chomutově

VACH František * 12. 2.1893 1. pluk, 11. rota

+ 29.12.1974 v Brně

ZMRZLÝ Josef * 25. 5.1894 6. pluk, 4. rota-kulomety

+ 4. 6.1969 v Nadslavi - Jičín

BLÁHA František, rodák z Poděbrad, kde vychodil nižší gymnásium. Další kvalifikaci získal na soukromé škole, kde absolvoval obchodní kurs. Jednoroční presenční službu v rakousko-uherské armádě vykonal u zeměbraneckého pluku pěšího číslo 12 v Čáslavi, ke kterému nastoupil po vypuknutí války jako záložní poručík. Sedm dní po příjezdu na frontu dne 29. 11. 1914 padnul do ruského zajetí. V zajateckém táboře se dobrovolně hlásil do legie a byl povolán k 1. střelecké brigádě koncem června 1916. Absolvoval úspěšně důstojnickou školy v Kyjevě a odešel k záložnímu praporu k 6. střeleckému pluku. Na podzim roku 1917 už v hodnosti poručíka nastoupil u náborové komise generála Jaroslava Červinky /Červinka Jaroslav, generál, * 13. 5. 1848 v Ostředku u Benešova, inspektor Čs. vojsk na Rusi./ Bratr Bláha byl jmenován komisařem města Samary, potom krátce velel 10. rotě a v září 1918 se stal vojenským velitelem Jekatěrinburku. Přes různé funkce byl jmenován vojenským atašé u 1. sibiřské armády. Do vlasti se vrátil až v červnu 1921. Ve vlasti jako major. V roce 1932 byl jmenován generálem. Po německé okupaci se zapojil do činnosti vojenského odboje v Obraně národa. Byl za tuto činnost gestapem zatčen dne 17. 11. 1944 a vyšetřován v hradecké věznici. Poté od ledna 1944 vězněn na Malé Pevnosti v KT Terezín, kde se nakazil tyfem. Umírá 23. května 1945 jako 59 letý. Pohřben je v Poděbradech. Bratr generál byl členem Sokola.

DRŠATA Jiří se narodil 21. 6. 1896 v Poděbradech, Labská 94. 20. února 1916 se přihlásil do legie a v červenci 1916 vstoupil do legie v Kyjevě, kde prodělal výcvik. 26. 9. 1916 odjel na jihozápadní frontu se 6. rotou 1. pluku Jana Husa. V zimě 1916 - 17 na rozvědkách - Meduch, Stanislav, Trošťance, Sineky. V r. 1917 ve škole pro důstojníky - pohyb za frontou. 3. 7. 1917 boj u Zborova, 6. 7. 1917 ústup od Zborova - Cecova - Ostašovka - Jizerná - Hlubočka - Borky. 5. 8. 1917 uvítání profesora Masaryka. 20. 9. 1917 povýšen na praporčíka. Pohyb pluku po Ukrajině až do Žitomíru, odchod 11. 2. 1918. 12. 2. 1918 byl pluk napaden Němci v Broněvikách, byli odraženi a pochod dál na Kyjev. V Prilukách nástup do vlaku a přesun na východ - Penza a další boje v Povolží, Nikolajevský front, magistrála. Návrat do ČSR 2. 11. Zůstal sloužit v armádě, kde přestoupil k letectvu a dosáhl hodnosti plukovníka, polního pilota letce. Vyznamenání: Čs. válečný kříž se čtyřmi ratolestmi, medaile Sv. Jiří za chrabrost, Čs. italský kříž. Řád Sokola s meči, Čs. revoluční medaile, Čs. spojenecká, Čs. Zborovská pamětní medaile, Čs. pilotní odznak, pozorovatel jugoslávský, pilotní odznak francouzský čestný. Pochvalné uznání za chladnokrevnost při požáru letounu ve vzduchu.

HODAČ František se narodil v Poděbradech 23. října 1894, kde vychodil 3 třídy měšťanky. Politicky organizován jako sociální demokrat, povoláním holič. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. zeměbraneckého pluku a zajat byl na ruské frontě 1. 7. 1917 v Kaluši v Haliči. Do legie vstoupil 14. 10. 1917 a zařazen byl k 1. záložnímu pluku k 10. rotě a dne 3. 11. 1917 vřazen ke 4. střeleckému pluku k telegrafnímu oddělení. Dne 25. 5. ke štábu 2. praporu a dne 12. 9. 1919 byl přeložen k 2. praporu ke 3. rotě, která byla přečíslována na 7. rotu. Dne 10. 1. 1920 byl odeslán 21. transportem do vlasti. Účastnil se bojů při ústupu z Ukrajiny a na Povolžské frontě. Ve vlasti pracoval jako úředník nemocenské pojišťovny v Poděbradech. Byl zajat gestapem za národní odboj 27. září 1942 a vězněn v Kutné Hoře, v Mladé Boleslavi, v KT Terezín v Malé Pevnosti a v Norimberku. Popraven byl v Mnichově 5. srpna 1944. Zemřel jako 50 letý. Je evidován na VHA v Praze v Karlíně pod číslem 1/I.

Seznam legionářů I. odboje v Itálii, občanů města PODĚBRAD a zde bydlících:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BUREŠ Václav * 1898 33. pluk

bydlel ve škole + 26. 5.1982

ČÁBELA Václav * 11. 9.1889 33. pluk

bydlel v čp. 320/II

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ČERVINKA Antonín * 18. 2.1897

DVOŘÁK Karel * 1895

bydlel u pily

GIBÁLEK Rudolf * 14. 1.1895 39. pluk

bydlel na soudě

GREGOR Václav * 20. 7.1893 44. prapor, domobrana

bydlel v čp. 342/II + 6. 5.1972

HELEKAL František * 1891 13. prapor, domobrana

HLADKÝ Josef * 1891 13. prapor, domobrana

HOLÍK Václav * 4.12.1896

bydlel v čp.376/III + 22. 2.1976

HORA Miloš * 3. 2.1897 31. pluk

bydlel v čp. 303 + 7.12.1969

HORYNA František * 9. 7.1892 anglická brigáda č. 5

JEŽEK Leopold * 3. 5.1882 39. pluk

bydlel v Luxoru + 24. 4.1963

KAJZR Václav * 3. 9.1895 32. pluk

bydlel v čp. 888 + 26. 9.1972

KARLÍK Ladislav * 30.12.1897 33. pluk

+ 19. 4.1965

KOPET Josef * 28.10.1897 39. pluk

KOŘEN Ferdinand * 15. 3.1895 31. pluk

+ 9. 8.1952

KROULÍK Bohumil * 1895

MIKŠOVSKÝ Antonín * 23. 6.1892 33. pluk, 6. rota

bydlel v čp. 19/IV + 25. 6.1973

NOVOTNÝ Vilém * 16. 2.1899

+ 7. 5.1959

PACLT Václav * 19. 2.1890 domobranec

+ 2. 2.1976

PELIKÁN Josef * 2.10.1892 39. pluk

RAŠEK Josef * 11. 3.1890 39. pluk

+ 29.10.1969

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

RECLER Rudolf * 1898 domobranec

ŠANTRůČEK Josef * 16. 2.1884 14. prapor, domobranec

ŠÁRA Jan * 9. 6.1895 17. prapor, domobrana

četař + 9. 8.1992

ŠÁRA Václav * 8.11.1895 41. pluk

+ 23. 1.1973

TAUNC Vojtěch * 30.12.1893 31. pluk

bydlel v čp.215/III + 20. 7.1973

ZVĚŘINA Josef * 23.12.1899 29. prapor, domobrana

bydlel v čp. 277/II + 12.11.1983

Seznam legionářů I. odboje, občanů města PODĚBRAD, kteří bojovali ve Francii:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HEŘMÁNEK František * 22.10.1884 21. pluk

+ 2. 2.1967 v Poděbradech

HEŘMÁNEK Karel 21. pluk

KALČIČ Ladislav * 27. 6.1884 22. pluk, 11. rota

+ 23.10.1918 ve Francii

KOPECKÝ Josef * 4. 9.1876 22. pluk, 10. rota

PAVÉZKA Martin * 11. 4.1889 22. pluk, 10. rota

RůŽIČKA František * 12. 2.1954 23. pluk

+ 11. 2.1954 v Poděbradech

RůŽIČKA Svatopluk * 29. 6.1896 23. pluk, kulometná rota

+ 14. 1.1954 v Praze 1

ŠUMAVSKÝ Josef * 25. 1.1896

+ 1. 6.1969 v Nymburce

 

Seznam legionářů I. odboje ve Francii, občanů města PODĚBRAD, rodáků, kteří ve Francii jako legionáři padli:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

DATTEL Václav * 23. 5.1891 Francie

+ 30.10.1918 v St. Maixent

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

DOSTÁL Václav * 5. 7.1888 rota "Nazdar"

nadporučík + 9. 5.1915 ve Francii

KALČIČ Ladislav * 27. 6.1884 Francie

+ 23.10.1918 padl na kótě 153

DOSTÁL Václav, nadporučík, se narodil v Poděbradech 5. 7. 1888 z otce Leopolda a matky, rozené Kallmüngetrové, která byla členkou Prozatímního divadla v Praze. Otec Leopold byl spolumajitelem poděbradského cukrovaru. Bratr Dostál byl 10. z 11 sourozenců. Navštěvoval nižší gymnásium v Kolíně a reálnou školu v Praze. Povinnou vojenskou službu v rakousko-uherské armádě odsloužil jako záložní důstojník. Studoval chemii na České technice v Praze a studium ukončil titulem ing. Volil cestu diplomatickou. V Paříži navštěvoval školu Ecole libre des sciences politiques - to jest školu orientálních jazyků. Přiženil se do rodiny Ernesta Denise. V roce 1914 ukončil studie. Přihlásil se do francouzské armády v hodnosti poručíka v Bayonne k 1. pluku cizinecké legie do 1. roty. V říjnu ukončil výcvik dobrovolců u 1. pluku cizinecké legie, 1. roty a 9. května 1915 padl v boji jako velitel v čele jednotky u vesnice Targette střelnou ranou do hlavy. Bylo mu 27 let. Veden je jako nezvěstný - disparu á La Targette.

Seznam dobrovolníků, kteří v roce 1919 bojovali proti maďarským bolševikům Bely Khuna na Slovensku a bydleli ve městě PODĚBRADY nebo se zde narodili:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BRYCHTA Jaroslav * 1899 2. pluk

DOBIÁŠ Jan, JUDr. 1. prapor

ing., podporučík

VOŇKA František * 10. 1.1887 1. sokolský prapor

+ 28.12.1961 v Poděbradech

 

Seznam legionářů, kteří bojovali v Rusku, na Sibiři a ve Francii, občanů města PODĚBRADY, narozených mimo okres Nymburk:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ALMAN Jan * 8. 3.1895 Rusko, 1. pluk

+ 11. 4.1961 v Městci Králové

Rodák z Janštejna - Jihlava. Bydlel v Poděbradech.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BENEŠ František * 18. 2.1893 Rusko, 10. pluk

+ 14. 1.1956 v Turnově

Rodák z Čechtic - Ledeč. Bydlel v Poděbradech.

BRYCH Alois * 21. 6.1887 Rusko, 3. pluk

+ 22.11.1956 v Poděbradech

Rodák z Kolína. Bydlel v Poděbradech.

ČÁLEK František * 9.11.1895 Rusko, 5. pluk, 12. rota

Rodák z Chrtniče - Habry. Bydlel v Poděbradech.

ČÍŽEK Josef * 20. 2.1892 Rusko, Francie, 21.pluk

+ 12.11.1968 v Městci Králové

Rodák z Bezděčína - Tábor. Bydlel v Poděbradech čp. 964.

DŘEVO Jan * 14.11.1895 Rusko, 3. pluk, 10. rota

+ 23. 6.1961 v Kosmonosích

Rodák z Klenovic - Kojetín. Bydlel v Poděbradech čp. 643/II.

DVOŘÁK Jan * 20. 5.1895 Rusko, 2. pluk záložní

+ 14.12.1954 v Praze 11

Rodák z Jarošova - Jindřichův Hradec. Bydlel v Poděbradech, Prokopova 893/III. Pracoval v Dílnách ČSD v Nymburce od 5. 11. 1920.

EICHLER František * 30. 3.1896 Rusko

Rodák z Kozenic - Mnichovo Hradiště. Bydlel v Poděbradech čp. 873/III.

FANTA František * 7. 2.1894 Rusko, štáb těž. dělostř.

Rodák z Jílového - Zbraslav. Bydlel: Kluk - Poděbrady.

FIŠER Zdeněk * 1. 7.1893 Rusko, 3. dělostř. pluk

+ 28.12.1968 v Poděbradech

Rodák ze Senomat. Bydlel v Poděbradech, nám. Míru.

HANUŠ Miroslav * 8.11.1886 Rusko, II. divize

+ 3. 4.1966 v Jesenici, Praha západ

Rodák z Bezděkova - Pardubice. Bydlel v Poděbradech.

HEINZL Rudolf * 23. 2.1875 Rusko, 2. pluk

+ 11. 6.1954 v Poděbradech

Rodák z Mirošova - Rokycany. Bydlel v Poděbradech čp.549/II.

HEŘMÁNEK František * 22.10.1884 Rusko, Francie, 21. pluk

+ 2. 2.1967 v Poděbradech

Rodák z Jandštýna-Ledeč. Bydlel v Poděbradech, Na Hrázi čp. 345.

 

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HOUŽVIČKA Václav * 16.10.1893 Rusko, 3. pluk

+ 17. 9.1953 v Poděbradech.

Rodák z Kutné Hory. Bydlel v Poděbradech.

HRADEC Josef,ing. * 8. 2.1890 Rusko, samost. rota

+ 21. 6.1960 v Praze

Rodák ze Zdětína - Mladá Boleslav. Bydlel v Poděbradech.

HUČÍK František * Rusko

+ 6.11.1966

Bydlel v Poděbradech čp. 268/II.

JEŽEK Josef * 28.10.1896 Rusko, 7. pluk, úderný p.

+ 23. 7.1977 v Liberci

Rodák z Čermné - Lanškroun. Bydlel v Poděbradech.

KÁRNÍK Karel, JUDr. * 2. 6.1895 Rusko, 5. pluk, 3. rota

+ 31.10.1967 v Městci Králové

Rodák z Kolína. Bydlel v Poděbradech čp. 33/I.

KEIL Karel * 25. 2.1886 Rusko, 7. pluk, zákop. r.

Rodák z Prahy Vinohrad. Bydlel v Poděbradech.

KLIČKA Josef * 10.10.1897 Rusko, 1. čs. nemocnice

Rodák z Prahy. Bydlel v Poděbradech.

KOPAČKA Josef * 29. 1.1887 Rusko, 7. pluk, 10. rota

+ 22.11.1968 v Praze 6

Rodák z Horušic - Třeboň. Bydlel v Poděbradech čp. 467/II.

KREJČÍ Antonín * 10. 6.1888 Rusko, 8. pluk

Rodák z Větr. Jeníkova. Bydlel v Poděbradech.

KRŠKA František * 30.11.1893 Rusko, 1. jízd. pluk

+ 26. 2.1980 v Poděbradech

Rodák z Protivína - Písek. Bydlel v Poděbradech čp. 6.

KUČERA František * 31. 5.1879 Rusko, 11. pluk, 5. rota

Rodák z Hornatic - Roky. Bydlel v Poděbradech.

KULÍK Václav * 27. 2.1895 Rusko, 3. pluk, těž. děl.

nadporučík

Bydlel v Poděbradech.

KYSELA Josef * 11. 3.1889 Rusko, 4. pluk, 1. rota

Rodák se St. Smrkouče. Bydlel v Poděbradech.

 

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

MALÝ Jaroslav * 31.10.1893 Rusko, 1. pluk

Rodák ze Skřivan - Nový Bydžov. Bydlel v Poděbradech čp.663.

MAREŠ Karel * 1. 8.1892 Rusko, 2. pluk, 3. rota

+ 6. 2.1979 v Kolíně

Rodák z Humpolce. Pracoval v Dílnách ČSD v Nymburce od 13. 5. 1921. Bydlel v Poděbradech v čp. 109/III.

OTRUBA František * 7. 2.1895 Rusko, 3. pluk

+ 21. 1.1972 v Praze 9

Rodák z Nemošic - Vyškov. Bydlel v Poděbradech čp. 86/III.

PETERKA Josef * 23. 1.1894 Rusko, 6. pluk

Rodák ze Židlochovic. Bydlel v Poděbradech, Koutecká čp. 5/V.

PLATIL Antonín * 14. 6.1895 Rusko, 6. pluk, 3. rota

+ 9. 9.1963 v Poděbradech

Rodák z Křesína - Roudnice. Bydlel v Poděbradech, Módní dům.

PROKŠ Josef * 26. 4.1878 Rusko, 2. divize

zdrav. zubní technik

Rodák z Německého Brodu. Bydlel v Poděbradech.

RADISCH Rudolf * 22. 3.1885 Rusko

+ 19. 1.1965 v Městci Králové

Rodák z Prachovic. Bydlel v Poděbradech čp. 317.

SEDLÁČEK Václav * 20.10.1894 Rusko, 7. pluk, 2. rota

+ 2. 8.1957 v Poděbradech

Rodák z Mnichova Hradiště. Bydlel v Poděbradech.

SLIVANSKÝ Jan * 27.12.1879 Rusko, mobilní oddíl

+ 9. 4.1957 v Poděbradech

Rodák ze Skorčova - Kouřim. Bydlel v Poděbradech čp.241/III.

STUDENOVSKÝ Josef * 4. 2.1895 Rusko, 8. pluk, 8. rota

+ 27.12.1969 v Žilině

Rodák z Měšic - Tábor. Pracoval v Dílnách ČSD v Nymburce od 18. 2. 1921 a bydlel v Poděbradech, Koutecká čp. 34.

SUCHÁNEK Rudolf * 20. 3.1887 Rusko, 3. diviz. lazaret

MUDr. + 29.10.1957 v Poděbradech

Rodák z Lužcí - Nový Bydžov. Bydlel v Poděbradech.

TROJÁNEK Antonín * 3. 1.1890 Rusko, 3. pluk, hudba

rotmistr

Rodák z Velkého Tchova. Bydlel v Poděbradech.

VENZARA Jaroslav * 3.10.1896 Rusko, 1. pluk, 8. rota

+ 2.10.1975 v Písku

Rodák z Milevska. Bydlel v Poděbradech čp. 616/II.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ZBOŘIL Bohumil * 8.12.1884 Rusko a Francie, 22. pluk

+ 22. 5.1936

Rodák z Týnce nad L.-Kolín. Bydlel v Poděbradech čp. 350/III.

ZITA František * 16. 4.1898 Rusko, 1. pluk

+ 15.10.1975 v Poděbradech.

Rodák z Malé Skály. Bydlel v Poděbradech čp. 729/III.

ZOUREK Bohumil * 16. 9.1886 Rusko, 1. pluk, 6. rota

+ 28. 8.1978 v Městci Králové

Rodák ze Štítar - Kolín. Bydlel v Poděbradech čp. 100/II.

 

ČÍŽEK Josef, narozen 20. 2. 1892 v Bezděčíně, okres Tábor, rolník, svobodný. Odveden byl do rakousko-uherské armády 7. 10. 1913 k 28. regimentu Landwehr v Praze. Dne 18.8. 1914 byl zajat v Srbsku a držen v zajateckém táboře v Orleans a 16.7. 1916 zařazen k 21. pluku čs.legií. Demobilisován byl 11. 11. 1919 v Jindřichově Hradci. Zemřel 12. 11. 1968 v Městci Králové.

 

Z knihy bratra Karla Fibicha "Povstalci", část Povolžská fronta - díl 3.

STARÝ Karel, desátník ruských legií, narozen 10. 5. 1885 v Poděbradech. Vyučil se strojním zámečníkem, složil topičskou zkoušku ve sklárně, v níž přišel o pravé oko. Později se stal správcem továrny na pískové cihly. Od dětství cvičil v Sokole. Roku 1905 absolvoval cvičitelskou školu České obce sokolské a stal se náčelníkem poděbradské sokolské jednoty. Přispěl nejvyšší měrou k vítězství družstva ČOS na mezinárodních závodech v Praze /1907/, v Lucemburku /1909/, Londýně /1910/, Turině /1911/ a Paříži /1913/. ČOS reprezentoval i jako účastník zájezdu do USA, Černé Hory apod. V roce 1909 odjel jako učitel tělocviku do ruského Vilna, kde učil na gymnásiu, reálném učilišti a na technice. Světová válka ho zastihla v Moskvě. Hned na začátku války se přihlásil do České družiny, ale jako rakouský příslušník byl uvězněn, po 4 dnech propuštěn a internován 9 měsíců ve Vologdě. Počátkem r. 1916 se opět hlásí do České družiny s úmyslem dostat se do Francie. Jsa jednooký, nebyl by nikdy musel jít do boje, ale on se dobrovolně hlásí, aby mu jako Sokolovi nemohl nikdo vytknout, že nepomohl, když toho bylo zapotřebí. Ačkoliv se rozpakoval bojovat proti sovětům, vytrval na frontě a padl v boji 11. 8. 1918 u Djurtjul nedaleko Ufy- Birska. V boji proti bolševikům na řece Bělé při útoku na Djurtjuly střelen do srdce. In memoriam dostal tato vyznamenání: Medaile za vítězství /7. 4. 1926/,Revoluční medaile /17. 1. 1939/ a Válečný kříž /17. 4. 1939/. Svědkem smrti bratra Karla Starého byl bratr František Svoboda, rodák z Číněvse.

Vojenské rozhledy 1/1995 - PhDr. Zdeněk Vališ:

Divizní generál in memoriam František BLÁHA

* 26. 2. 1886 Poděbrady

+ 21. 5. 1945 Terezín

Generál Bláha byl při jakémkoli jednání nekompromisní k vlažným a tvrdý k zbabělým, především však byl tvrdým k sobě. Při svém relativně vysokém věku /téměř šedesát let/ jezdil ve sněhu a dešti na kole desítky kilometrů, jen aby mohl "svoji" organizaci rozšířit ... Pro vlast a národ vykonal práci, jakou za celou dobu německé okupace vykonal málokterý vysoký důstojník ...

Po ukončení nižšího gymnázia získal další kvalifikaci na soukromé škole, kde absolvoval obchodní kurz. Jednoroční prezenční službu v rakousko-uherské armádě vykonal u zeměbraneckého pěšího pluku 12 v Čáslavi, ke kterému nastoupil záhy po zahájení první světová války. Tentokrát již v hodnosti poručíka v záloze. Sedm dní po příjezdu na východní frontu, 29. listopadu 1914, padnul do ruského zajetí.

V zajateckém táboře se dobrovolně hlásil do vznikajícího Čs. vojska na Rusi, avšak k 1. čs. střelecké brigádě se dostal až koncem června 1916. Za jedenáct měsíců poté /mezitím stačil úspěšně absolvovat důstojnickou školu v Kyjevě/ odešel k záložnímu praporu 6. střeleckého pluku. Na podzim 1917 už v hodnosti poručíka nastoupil u náborové komise generála Jaroslava Červinky.

Krátce po ukončení kurzu u francouzské vojenské mise byl kapitán Bláha jmenován komisařem města Samary. Potom krátce velel 10. rotě a v září 1918 se stal vojenským velitelem Jekatěrinburku. Od června následujícího roku již zastával úřad dispozičního důstojníka odboru Generálního ubytovatele Čs. vojska na Rusi, poté důstojníka pro spojení štábu Sibiřské armády a dnem 14. srpna 1919 byl jmenován vojenským atašé u 1. sibiřské armády. Major Bláha svoji sibiřskou anabázi ukončil u štábu Dálného východu, kde se zabýval evakuací Čechoslováků do vlasti.

Podobně jako mnoho jiných "brášků" našel i František Bláha během pobytu v Rusku svoji životní družku - Valentinu Petrovnu. Manželé přijeli do Prahy až v červnu 1921.

Bláha byl v hodnosti majora přijat do tvořící se čs. branné moci. Mírovou službu zahájil na zpravodajském oddělení hlavního štábu. Následující rok byl odvelen na Podkarpatskou Rus k pěšímu pluku 21 a později k pěšímu pluku 45 v Chustu. Po odvelení praporu převzal v prosinci 1923 podplukovník Bláha velení celého pluku.

V této funkci absolvoval další kurzy, zejména kurz pro velitele vojskových těles a pak kurz pro vyšší velitele v Praze. Ovšem sám také v řadě kurzů přednášel, jako například po přidělení k Pěchotnímu učilišti v Milovicích. Tehdy plukovník Bláha zastával funkci zástupce velitele učiliště a současně byl učitelem praktické části kurzů pro první ročník posluchačů vysoké školy válečné a pro velitele vojskových těles.

Koncem roku 1932 převzal velení 21. pěší brigády v Košicích, odkud po roce odešel do Prahy jako velitel Velitelské školy. Krátce poté byl jmenován do první generálské hodnosti - brigádního generála. Na jaře 1935 se odstěhoval do Josefova, neboť byl ustanoven velitelem tamní 7. pěší brigády. Svoji poslední funkci v předválečné čs. branné moci - zástupce velitele 4. pěší divize v Hradci Králové brigádního generála Karla Kutlvašra - převzal dnem 1. ledna 1938.

Také generál František Bláha se po německé okupaci aktivně zapojil do činnosti Obrany národa, ve které zastával funkci velitele v severovýchodních Čechách se střediskem v Hradci Králové a po zatčení divizního generála Z. Nováka /22. června 1944/, který vybudoval třetí zemské vedení Obrany národa v Čechách a zapojil vojáky do Přípravného revolučního národního výboru, pokračoval v jeho činnosti na krátkou dobu právě František Bláha z titulu prvního zástupce generála Nováka.

Ještě předtím se snažil vytvořit velitelskou síť ve význačnějších politických, průmyslových a strategicky důležitých střediscích severovýchodních Čech. Proto počáteční práce jeho skupiny spočívala ve vyhledávání spolehlivých vyšších důstojníků a jejich povšechné informování.

Postupem času se mu podařilo vytvořit tuto velitelskou síť: Turnov - major Cerman, Mladá Boleslav - podplukovník Sokolář /zastřelen během heydrichiády/ - potom podplukovník Toufal, Jičín - plukovník F. Vondráček a major Kruliš, Jaroměř - podplukovník Hnilica, Náchod - podplukovník Šlais, Hradec Králové - plukovník B. Borecký, major M. Černý a nakonec štábní kapitán F. Umlauf. Třebechovice - podplukovník L. Vlasák, Nový Bydžov, Chlumec nad Cidlinou a Poděbrady - plukovník J. Pánek /zastřelen za heydrichiády/, Rychnov - podplukovník Gakš, Potštejn - plukovník Květoň a major V. Kurz, Pardubice - podplukovník E. Maršák /umučen gestapem v Pardubicích/ a plukovník Vondra. Přelouč - major J. Mikšíček, Vysoké Mýto - major Lakomý a kapitán vládního vojska J. Vrátník. Choceň - major F. Novotný, podplukovník Hrstka, podplukovník Kučera, major Krejčí, kapitán Kubík a štábní kapitán Seidl, Česká Třebová - podplukovník Navara, Litomyšl a Polička - podplukovník Pokorný, Havlíčkův Brod, Humpolec, Hlinsko a Chotěboř - plukovník Buben a major Bachna. Spojkami na ústředí, respektive na generála Nováka, byli podplukovníci Slávek Weinstein a J. Růžička.

Na přelomu let 1943/1944, kdy situace začala, podle přesvědčení generála Bláhy, dozrávat, vydal rozkaz, aby velitelé jednotlivých podúseků či středisek vytvářeli potřebné štáby a navázali styk s určenými politickými komisaři a ostatními místními organizacemi.

Prostřednictvím zpravodajského důstojníka štábu - štábního kapitána Františka Umlaufa navázal v létě 1944 Bláhův štáb spojení a spolupráci s Velkým Josefem - nadporučíkem J. Šanderou. Velitel paravýsadku Barium měl mít vytvořenou organizaci čítající 56 000 mužů /Hradecko 27 000, Opočansko 8 000, Nechanicko 6 000 atd./, kterým podle úmluvy s generálem Bláhou měl být dodán velitelský sbor jeho vojenské organizace a současně připojeny jednotky získané Bláhovou organizací, jako Sokolové, policie, četnictvo, vládní vojsko a další.

V důsledku toho generál Bláha rozdělil svůj úsek na tři a později na čtyři divize. Velitelem 1. divize se stal brigádní generál A. Slunéčko, který tehdy žil v ilegalitě na Turnovsku. Tato jednotka zahrnovala Turnov,Mladou Boleslav a Jičín. Druhou divizi tvořil Hradec Králové, Jaroměř, Náchod, Rychnov, Nový Bydžov a Chlumec. Plukovník B. Borecký byl určen velitelem 3. divize, která pokrývala Pardubice, Přelouč, Vysoké Mýto, Choceň, Českou Třebovou, Litomyšl a Poličku. Poslední, čtvrtá, divize pak zastřešovala Havlíčkův Brod, Humpolec, Hlinsko a Chotěboř. Jejím velitelem se měl stát plukovník generálního štábu Buben.

Po prvním hlášení do Londýna o vojenské organizaci v severovýchodních Čechách byl generál Bláha čs. zahraničním odbojem potvrzen jako velitel tohoto úseku pod krycím jménem Blažena. Současně byli schváleni i velitelé jednotlivých úseků, respektive divizí.

Poté generál Bláha požádal čs. velení v Londýně, aby veškerá nařízení, zvláště k povstání, mu byla dávána za souhlasu Moskvy. Na potvrzení přijetí svého požadavku žádal o sdělení hesla: "Boženko, vše je v dohodě". Hlavní velitel divizní generál S. Ingr jej v následující depeši ujistil, že "vše se děje a bude díti za souhlasu Moskvy". Ovšem požadované heslo odvysílal jen Londýn, Moskva mlčela. Hlavní velitelství čs. branné moci v Londýně žádalo 1. října 1944, aby Bláha do sedmi dnů hlásil místa pro shozy zbraní, jejich počty a druh. Dále požadovalo přípravu míst k uskladnění, povozy k převozu a stráže k hlídání zbraní.

Snad právě tento urychlený požadavek generálu Bláhovi naznačoval, že rozkaz k povstání může očekávat v nejbližší době - koncem října nebo v první polovině listopadu. Sám byl rozhodnut akce nezahájit dříve, dokud Rudá armáda nepřekročí Bílé Karpaty. Pro tento případ měl v úmyslu zajistit Českomoravskou vysočinu a tuto udržet až do příchodu sovětských jednotek. Současně počítal se zajištěním severního směru - přechodů v Krkonoších a Orlických horách a také západního a jihozápadního směru proti jednotkám SS v Milovicích a Benešově. Dále počítal, jakmile to situace dovolí, provést v celém úseku mobilazaci, vyčistit a obsadit pohraničí postupem až na Soví a Rychlebské hory.

Mezitím pokračovaly přípravné práce urychleným tempem. Byli vyhledáni a informováni vytipovaní důstojníci pro štáby budoucích jednotek, procvičovalo se technické provedení přijetí shozených zbraní. Prostřednictvím ilegální komunistické organizace vojáci získali podrobné plány letiště v Hradci Králové. Tamní Rakušané dokonce slíbili provádět rozkladnou činnost mezi ostatními německými letci a pro případ přepadení letiště slíbili přidat se k českým vlastencům. Postupně bylo získáno několik důstojníků a asi 600 letců. Výsledek této spolupráce se plně projevil v květnu 1945, kdy Rakušané odstranili velitele příslušníků SS, zničili letadla, a proto nemohlo být provedeno jak zamýšlené bombardování Hradce Králové, tak zesílení letectva při náletu na Prahu ...

V tomto stavu příprav byla vyzrazena organizace Velkého Josefa. Již 4. října začalo zatýkání železničářů v Jaroměři a Hradci Králové. Při jejich výslechu na gestapu došlo k prozrazení i vojenské organizace generála Bláhy. Zatčeni byli všichni podvelitelé úseku až na podplukovníky Gakše a Pokorného, kteří uprchli. Dále byla zatčena část důstojníků určených pro štáby nabo jako velitelé. I když Barium omezilo svou činnost, 16. ledna 1945 se při zatýkání u Žamberka těžce postřelil Velký Josef, který na následky zranění zemřel v hradecké nemocnici začátkem března. Druhý den radiotelegrafista skupiny Malý Josef /četař aspirant J. Žižka/ spáchal sebevraždu ...

Generál Bláha, aby se vyhnul eventuálnímu zatčení, odjel z Hradce Králové 2. října 1944 do Josefova, kde měl hlášen trvalý pobyt. Cestou domů se ještě zastavil v bytě plukovníka

B. Boreckého, aby mu vydal směrnice pro další činnost. Prý jakmile se poměry uklidní, zase se vrátí. Již 17. listopadu 1944 jej gestapo vylákalo na schůzku s "nějakým" důstojníkem. Samozřejmě že následovalo zatčení, výslech v hradecké věznici.

Byl přesvědčen o naprosté porážce Němců. Nebral proto své zatčení nikterak tragicky, neboť věřil, že všichni spoluzatčení z toho šťastně vyváznou, protože válka skončí dříve, než dojde k soudu. Ze stejného důvodu při výsleších na gestapu mluvil velmi otevřeně a přímo řekl, že Němci válku prohráli ...

Za věznění v Terezíně pak svým spoluvězňům často opakoval, že "tyto naše zkušenosti nám nemohou nikterak uškodit, neboť nám pomohou k ráznému vyúčtování s Němci jednou provždy". Díky zrádnému skvrnitému tyfu, kterému nakonec podlehl v osvobozeném Terezíně, ztratila čs. armáda dalšího vynikajícího důstojníka ...

 

Členové Jednoty čs. obce legionářské v PODĚBRADECH a okolí a jejich místa narození:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BAŠTA Čeněk * 7. 2.1888 Rusko, 10. pluk

Libice nad Cidlinou + 19. 2.1962

BEDNAŘ Václav * 26. 9.1890

Vlkov

BENEŠ Karel * 10. 9.1896 Rusko, 2. pluk

Předhrádí + 7.1987

BERAN Bohumil * 27.10.1894 Rusko, 8. pluk

Pňov + 2. 1.1981

BERAN Jan * 15. 2.1874

Sokoleč

BERÁNEK Josef * 7. 3.1880 Rusko, 1. pluk

Písková Lhota

BLECHA Bedřich * 24. 3.1886 Rusko, 5. pluk

Libice nad Cidlinou + 24. 4.1959

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BLECHA Emil * 26. 2.1880 Rusko, 4. pluk

Kostelní Lhota + 1949

BORECKÝ František * 12. 9.1878 Rusko, 6. pluk, 7. rota

Kouty

BORECKÝ Jan * 6. 1.1870

Opolany

BORECKÝ Jan * 30. 7.1887 Rusko, nemocnice č. 3

Poděbrady

BOUČEK Jaroslav * 16. 1.1888

Poděbrady + 30.10.1961

BRUNCLÍK František * 13. 9.1881 Rusko, 1. pluk, 1. rota

Poděbrady

BRZÁK Štěpán * 6. 2.1893 Rusko, 4. pluk, nestroj.

Úmyslovice + 2. 4.1964

BŘEZINA Václav * 27. 3.1895

Poděbrady

BUDIL Josef * 24. 1.1887 Rusko, železn. odd.

Dobšice + 11. 1.1939

BULÍČEK Josef * 21. 1.1893

Sány

BULÍČEK Josef * 3.11.1880 Rusko, 5. pluk, 2. rota

Odřepsy + 19. 6.1954

BURÝŠEK Josef * 3. 1.1895 Rusko, 2. pluk, 7. rota

Přední Lhota

BUŘIČ Josef * 6. 1.1890 Rusko, 3. pluk, 7. rota

Poděbrady

CABRNOCH Václav * 9. 1.1894 Rusko, 2. pluk, ženijní

Přední Lhota

CYRUS Karel * 26. 6.1895 Rusko, 7. pluk, 3. rota

Kluk + 10. 6.1956

ČAPEK František * 4. 7.1878

Křečkov

ČECH Josef * 27.12.1888 Rusko, 6. pluk

Poděbrady

ČEJKA Josef * 20. 3.1895

Opolany + 25.11.1959 příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČERMÁK František * 18. 2.1890 Rusko, 8. pluk, 11. rota

Poděbrady

ČERMÁK Josef * 7. 1.1888 Rusko, 9. pluk, 9. rota

Poděbrady

ČERNÝ František * 5.10.1886 Rusko, 2. pluk, 5. rota

Velké Zboží + 31. 5.1954

ČERNÝ Josef * 5. 8.1880

Okřínek

ČERNÝ Vojtěch * 20. 4.1893 Rusko, 2. pluk

Velké Zboží

ČÍŽEK Josef * 20. 2.1892 Rusko, Francie, 21. pluk Bezděčín-Tábor + 12.11.1968

DĚDEK František * 15. 8.1881 Rusko, 9. pluk, 1. rota

Senice

DOUBRAVA Václav * 13. 9.1891 Rusko, 1. dělostř. brigáda

Poděbrady

DROBNÝ Alois * 31. 1.1893

Kostelní Lhota + 15. 6.1959

DROBNÝ František * 3. 6.1892 Rusko, 9. pluk, 12. rota

Poděbrady + 13. 1.1978

DUBEN Václav * 9.11.1888

Poděbrady

ELIÁŠ Josef * 13. 2.1893 Rusko, 9. pluk, zál.

Dobšice + 27.10.1967

EŠNER Václav * 3. 8.1895 Rusko, 10. pluk střel.

Okřínek + 11. 7.1981

FIALA Václav * 10. 9.1892 Rusko, 6. pluk, 10. rota

Opočnice + 1976

FIKEJS Břetislav * 1. 1.1890 Rusko, 3. štáb. divize

Opolany + 22. 9.1954

HÁJEK Antonín * 7. 6.1888 Rusko, 5. pluk, 10. rota Poděbrady + 11. 3.1964

HÁJEK František * 21. 7.1894 Rusko, 8. pluk, 6. rota

Kolaje + 10. 9.1947

HÁJEK Josef * 14. 2.1874 Rusko, 8. pluk, 9. rota

Kolaje + 13. 2.1956

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HALEŠ Karel * 20. 9.1875 Rusko, 2. inž.

Poděbrady

HALLER František * 7. 4.1888 Poděbrady

HAVLINA František * 22. 7.1897 Rusko, 3. pluk, 10. rota

Libice nad Cidlinou + 14. 2.1966

HAVRÁNEK Václav * 3. 2.1893 Rusko, 7. pluk, 3. rota

Kánín

HERCOG Václav * 31.12.1886

Sokoleč + 26. 4.1961

HERČÍK František * 11.10.1895 Rusko, 8. pluk

Poděbrady

HEŘMÁNEK František * 22.10.1884 Rusko a Francie, 21. pluk Jandštýn-Ledeč + 2. 2.1967

HLAVÁČEK František * 16.11.1896 Rusko, 5. pluk

Opolany + 22. 8.1924

HLAVATÝ Jan * 22. 5.1892 Rusko, 7. pluk, 2. rota

Pňov + 24.12.1972

HOBORT František * 19.12.1895

Předhrádí

HODAČ František * 23.10.1894 Rusko, 4. pluk, telefonní

Poděbrady + 5. 8.1944

HOMOLA Josef * 23. 2.1884 Rusko, 6. pluk

Kostelní Lhota + 23. 5.1955

HORÁK Vojtěch * 3. 4.1879

Poděbrady

HORÁLEK Rudolf * 16. 4.1888 Rusko, 1. pluk

Libice nad Cidlinou

HOTOVEC František * 10. 6.1880 Rusko, 3. pluk, 4. rota

Písková Lhota

HRADECKÝ Oldřich * 1. 3.1896 Rusko, 1. pluk

Poděbrady + 20. 5.1970

HROUDA Alois * 9. 4.1896 Rusko, 7. pluk, 1. rota

Vrbice + 16. 6.1972

HROUDA Jindřich * 19.10.1888 Rusko, 5. pluk, 10. rota

Poděbrady

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HUČÍK František * Rusko Poděbrady + 6.11.1966

HůLA Josef * 9. 8.1884 Rusko, 2. pluk, 10. rota

Poděbrady

CHUDA František * 6. 2.1883 Rusko, 4. pluk, hosp. rota

Poděbrady + 30.12.1855

CHVALINA Alois * 2. 4.1893 Rusko, 3. ženijní

Poděbrady

CHVALKOVSKÝ Josef * 13. 5.1880

Choťánky

JANEBA František * 16. 2.1895 Rusko, 5. pluk hosp.

Pátek

JANEBA Jan * 28. 1.1892 Rusko, 4. pluk, 9. rota

Pátek + 10. 2.1950

JEHL Bedřich * 28.10.1891 Rusko, 8. pluk

Poděbrady

JEHLIČKA Václav * 14. 1.1878

Kánín

JECH Alois * 7.10.1877

Pňov + 10.12.1956

JEŽEK František * 22. 6.1890 Rusko, 6. pluk, 10. rota

Písková Lhota

JIRÁK Josef * 8. 2.1886 Rusko, 5. pluk, 1. rota

Poděbrady

JIROUŠEK František * 18. 3.1896

Kostelní Lhota

JOUKL Bedřich * 9. 6.1895 Rusko, 1. pluk Poděbrady + 24. 5.1937

JOZEF Karel * 7. 5.1880 Rusko, 5. pluk hosp.

Pátek

JOZEF Václav * 24. 4.1883 Rusko, 2. pluk, 6. rota

Pátek

KALINA Václav * 23. 1.1865 Rusko, 3. pluk, 1. rota

Kánín

KARBYLA Jaroslav * 14. 9.1887

Velké Výkleky

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KÁRNÍK Karel, JUDr. * 2. 6.1895 Rusko, 5. pluk, 3. rota Kolín + 31.10.1967

KAŠÍK Václav * 19. 4.1882 Rusko, 2. pluk, 2. rota

Poděbrady

KATZ Gustav * 25.7.1886 Rusko, 1. jezdecký pluk

Podmoky

KAUCKÝ Václav * 2. 2.1889 Rusko, 4. pluk, 7. rota

Vrbice

KERHART Josef * 20. 8.1886 Rusko, 5. pluk, 2. rota

Poděbrady

KETNER Otakar * 1. 1.1891

Poděbrady + 6.11.1979

KONÍČEK František * 30. 8.1893 Rusko, 1. pluk, 7. rota

Žehuň

KONÝVKA Jan * 16. 4.1898 Rusko, 3. pluk

Kánín + 10. 8.1981

KROUPA František * 5. 3.1893 Rusko, 7. pluk, 4. rota

Malé Zboží + 13. 3.1959

KOSINA Bohumil * 23.12.1897 Rusko, 7. pluk, 3. rota

Žehuň + 20.12.1976

KOŠŤÁL František * 20. 4.1895 Rusko, 8. pluk

Poděbrady + 24. 4.1933

KOTEK Bedřich * 8. 4.1889 Rusko, 2. pluk

Předhrádí + 20. 4.1963

KOTEK Bohumil * 19. 9.1890 Rusko, 3. pluk, 2. rota

Předhrádí + 1942

KOUTSKÝ Václav * 2. 2.1889 Rusko, 4. pluk, 7. rota

Vrbice

KOZÁK Cyril * 25. 8.1887 Rusko, 8. pluk

Žehuň + 26. 5.1953

KRATOCHVÍL Josef * 15.12.1873 Rusko, 1. zál. pluk

Písková Lhota

KREJČÍK František * 2. 4.1883 Rusko, 6. pluk, 12. rota

Opolany

KREJČÍK Jan * 28.12.1892 Rusko, 3. střelec. pluk

Opolany

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KROUPA František * 5. 3.1893 Rusko, 7. pluk, 4. rota

Poděbrady + 13. 3.1959

KROUPA Josef * 7.11.1888 Rusko, 1. divizní štáb

Poděbrady + 31. 5.1963

KRŠKA František * 30.11.1893 Rusko, 1. jízd. pluk Protivín + 26. 2.1980

KRUPIČKA František * 24.11.1888

Poděbrady

KRYKA Jan * 10. 6.1897

Velké Zboží

KUBÁLEK Josef * 21. 8.1896 Rusko, 6. pluk, 3. rota

Velenice

KUCHTA Jan * 25. 6.1881 Rusko, 8. pluk, 4. rota

Velenice + 25. 4.1963

KůRKA Josef * 11. 5.1889 Rusko, 7. pluk

Opolany + 1. 6.1965

KůRKA Václav * 12.10.1894 Rusko, 8. pluk Polabec + 23. 9.1959

LÁDRA Bohumil * 1. 8.1891

Pňov + 25. 7.1973

LÍBAL Václav * 25.11.1880

Pátek

LITERA Jan * 30. 6.1888 Rusko, 5. pluk

Vrbice

LITERA Josef * 5.11.1893 Rusko, 7. pluk

Podmoky + 29. 2.1968

LOUDA František * 25. 9.1891 Rusko, 8. pluk

Velké Výkleky + 7.10.1966

LUDVÍK František * 13.10.1891 Rusko

Přední Lhota

MACHůRKA František * 1.11.1888 Rusko, 8. pluk

Písková Lhota

MACHůRKA Josef * 15.12.1895 Rusko, 1. pluk zál.

Písková Lhota

MACHůRKA Václav * 27. 1.1894 Rusko, 8. pluk

Písková Lhota + 22.10.1959

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

MÁLEK Josef * 13. 2.1895 Rusko, 4. pluk

Velké Zboží

MÁLEK Josef * 20. 2.1892

Okřínek + 2.11.1958

MALÝ Jaroslav * 31.10.1893 Rusko, 1. pluk Skřivany

MALÝ Václav * 18. 8.1892 Rusko, 5. pluk

Poděbrady

MAŇÁSEK František * 19. 1.1893 Rusko, úderný prapor

Opolánky + 20.10.1965

MARTINEC Václav * 20.10.1894 Rusko, 5. pluk

Pátek + 29. 3.1961

MĚCHEJŘ František * 17. 8.1893 Rusko, inž. rota

Libice nad Cidlinou + 13. 4.1967

MOC Jan * 21. 9.1875 Rusko, 5. pluk, 11. rota

Opolany

MRZENA Vojtěch * 7. 1.1889 Rusko, 6. pluk, telef.

Křečkov + 16. 4.1983

MÜLLER Jan * 8. 4.1893 Rusko, 5. pluk

Pátek

MÜLLER Václav * 26.10.1894 Rusko, 5. pluk

Pátek + 21. 3.1953

NEDOBITÝ František * 30. 8.1895

Velké Výkleky + 28. 6.1969

NEJEDLÝ Josef * 27. 8.1896 Rusko, 7. pluk, 2. rota

Poděbrady

NEJEDLÝ Karel * 22.10.1889 Rusko, 8. pluk

Pátek + 21. 6.1962

NETÍK Václav * 9. 4.1896 Rusko, 4. pluk, 9. rota

Vrbice

NOHÁČEK Karel * 14. 3.1894 Rusko, 2. pluk, 10. rota

Poděbrady

NOHÁČEK Karol * 1. 9.1897 Rusko, 2. pluk, 1. rota

Křečkov + 22. 6.1970

NOVÁK František * 4.10.1884 Rusko, 6. pluk, 7. rota

Podmoky

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NOVÁK Karel * 22. 3.1893 Rusko, 4. pluk

Poděbrady + 7. 7.1976

NOVÁK Václav * 23. 9.1894 Rusko, 8. pluk, 10. rota

Sokoleč + 12. 7.1964

NOVÁK Václav * 25. 2.1893 Rusko, 4. pluk, 3. rota

Sokoleč

NOVOTNÝ Bohuslav * 30.12.1891 Rusko, 8. pluk, 8. rota

Poděbrady + 8.10.1957

NOVOTNÝ Ferdinand * 16. 2.1891 Rusko, 1. jezdecký pluk

Okřínek

NOVOTNÝ Jaroslav * 1. 7.1894 Rusko, 8. pluk

Poděbrady + 28.10.1979

NOVOTNÝ Josef * 17. 9.1889 Rusko, 5. pluk

Okřínek

NOVOTNÝ Karel * 15.10.1882 Rusko, 3. pluk, 2. rota

Okřínek + 18. 6.1964

NOŽIČKA Josef * 15. 4.1886

Velenice

OTRUBA František * 7. 2.1895 Rusko, 3. pluk Nemošice-Vyškov + 21. 1.1972

PALUSKA František * 10. 3.1888 Rusko, 1. pluk, hudba

Sokoleč + 25. 5.1969

PAROUBEK Štěpán * 26.12.1886

Křečkov

PAROULEK Josef * 7. 6.1880

Klipec

PEK Oldřich * 7.12.1895 Rusko, 7. pluk

Poděbrady

PEKÁREK František * 31.12.1890 Rusko, 7. pluk, 8. rota

Poděbrady + 17.12.1969

PEŘINA František * 24.10.1890 Rusko, 5. pluk, 7. rota

Opolany + 1.10.1956

PEŘINA Rudolf * 4. 6.1890

Odřepsy + 5. 5.1980

PEŘINA Václav * 29. 9.1891 Rusko, 5. pluk, 7. rota

Choťánky

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

PETZOLD Jindřich * 13. 9.1875 Rusko, technický oddíl

Poděbrady

PIRO František * 28. 9.1896 Rusko, 6. pluk střelecký Přední Lhota + 5.11.1990

PIVOKOUSKÝ Václav * 1.11.1893 Rusko, 2. pluk

Žehuň + 13. 3.1978

PLACHÝ Josef * 3. 5.1888 Rusko, 1. pluk

Kánín

POLÁK Josef * 2. 8.1880 Rusko, 8. pluk

Oseček

POPPER Otto * 14. 4.1892 ČNR

Poděbrady

POTMĚŠIL Jan * 28.12.1893 Rusko, 4. pluk, 10. rota

Přední Lhota + 22. 3.1942

POTMĚŠIL Jan * 11. 1.1878 Rusko, stráž. rota

Opolánky + 19.12.1930

POTMĚŠIL Rudolf * 23. 8.1891 Rusko, 3. pluk

Podmoky + 14. 3.1969

POTMĚŠIL Václav * 13. 4.1893 Rusko, 2. pluk, 6. rota

Podmoky

PROCHÁZKA František * 25. 5.1893 Rusko, 4. pluk

Křečkov + 26.12.1974

PROCHÁZKA Karel * 14.11.1880 Rusko, 5. pluk

Pátek

RACMAN Bohuslav * 5. 7.1894 Rusko, 1. pluk, 1. rota Poděbrady

RADISCH Rudolf * 22. 3.1885 Prachovice + 19. 1.1965

REIL Vítězslav * 22. 9.1890

Poděbrady

RIEGER Robert * 23. 3.1878 Rusko, 7. pluk, 1. rota Poděbrady + 13. 4.1959

ROBOVSKÝ František * 4. 8.1895 Rusko, 6. pluk, 11. rota

Kánín + 28.11.1964

ŘEHÁK František * 12. 6.1891 Rusko, 8. pluk, zál.

Dobšice

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

SALAVA František * 27.10.1883 Rusko, 5. pluk, 6. rota

Písková Lhota

SEKERA Josef * 3. 3.1895 Rusko, 5. pluk, 12. rota

Pátek

SERBUS Josef * 2.11.1892 Rusko a Francie

Pátek + 20.12.1980

SKÁLA Josef * 27. 9.1894 Rusko, 4. pluk

Sány + 9. 5.1964

SKOŘEPA František * 16.11.1894 Rusko, 7. pluk, 1. rota

Vrbice

SLEZÁK František * 31. 3.1891 Rusko, 8. pluk Poděbrady + 14. 7.1954

SMLSAL Alois * 16. 3.1889 Rusko, 5. pluk

Vrbice + 23.11.1977

SMRČKA Antonín * 26. 5.1893 Rusko, 8. pluk Poděbrady + 25. 4.1978

SMRČKA František * 3. 8.1888 Rusko, 8. pluk

Poděbrady

SOBĚSLAV Antonín * 1. 8.1881 Rusko, 5. pluk

Poděbrady

SOMOR Václav * 26.10.1892 Rusko, 7. pluk

Písková Lhota

SOUČEK František * 6. 1.1893 Rusko, 1. dělostř. brig.

Křečkov + 20. 2.1979

SOUKAL Richard * 22.10.1896 Rusko, 1. pluk, zál.

Písková Lhota

SRŠEŇ Břetislav * 9. 2.1884 Rusko, 7. pluk, 4. rota

Předhrádí + 16. 9.1961

STEKLÝ Karel * 17.11.1887 Rusko, 1. pluk

Žehuň + 4.12.1958

SUCHÁNEK Bohuslav * 7. 4.1889 Rusko, 1. pluk

Kouty + 20.12.1975

SUCHÁNEK Vít * 27. 7.1892 Rusko, 3. pluk

Kouty + 24.12.1967

SUTNER Václav * 28. 9.1877 Rusko, 3. pluk

Poděbrady

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

SVOBODA František * 14. 3.1895 Rusko, 5. pluk

Pátek + 17.11.1970

SVOBODA Karel * 9. 5.1877

Žehuň + 24. 2.1961

SÝKORA Jan * 19.12.1894 Rusko, 9. pluk, 9. rota

Žehuň + 21. 3.1974

ŠAFER Vladimír * 22.10.1881

Oseček

ŠAFRÁNEK František * 31.10.1892

Opolany

ŠANDA Josef * 4.11.1886 Poděbrady

ŠAŠEK František * 25.11.1890 Rusko, 1. stř. pluk

Poděbrady + 29. 8.1962

ŠEBOR Jan * 27. 8.1888 Rusko, 2. pluk, lehké děl.

Poděbrady + 13. 2.1959

ŠPINKA Jaroslav * 1. 1.1896 Rusko, 8. pluk, 3. rota

Sokoleč

ŠTAJNER Karel * 8. 8.1891 Rusko, 5. pluk, 10. rota

Kluk

ŠTĚPÁN František * 11. 8.1891 Rusko, inž. rota

Opočnice + 26. 6.1945

ŠTĚPÁN Václav * 8. 6.1895 Rusko, 7. pluk, 1. rota

Opočnice + 18. 7.1969

ŠTĚPAŘ František * 20. 1.1897 Rusko, 1. pluk, 10. rota

Sokoleč + 16. 7.1978

ŠTĚPINA Bedřich * 19. 3.1894 Rusko, 10. pluk, 2. rota

Kouty

ŠTĚRBA František * 20. 1.1895 Rusko, 1. pluk, 6. rota

Poděbrady

ŠTYCH Josef * 1. 7.1895 Rusko, 1. dělostř. brig.

Přední Lhota

ŠULC Josef * 21.11.1894

Úmyslovice

ŠULC Václav * 3.11.1897

Úmyslovice + 7. 9.1968

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

TÁBORSKÝ Dominik * 5. 8.1874 Rusko, 4. pluk, 5. rota Poděbrady + 20. 2.1959

TICHÝ Jan * 8.10.1877 Rusko, 1. brig.

Žehuň

TOMEK Josef * 24. 7.1881

Poděbrady

TRNKA Bedřich * 27. 9.1894 Rusko, 8. pluk, 10. rota

Oseček + 6. 8.1973

TROJÁNEK Karel * 26.11.1896 Rusko, 1. inženýrská rota

Poděbrady

TŘEŠŇÁK Alois * 1. 1.1891 Rusko, 2. pluk, 4. rota

Sokoleč + 8. 8.1959

TŘEŠTÍK Vladimír * 10.11.1894 Rusko, 1. pluk

Poděbrady + 31.10.1981

TUREK František * 20. 2.1894 Rusko, 8. pluk, 6. rota

Kolaje + 9. 3.1967

TYKVA Josef * 4. 7.1896 Rusko, 3. pluk, 12. rota

Kouty

URBÁNEK Jaroslav * 27. 3.1877 Rusko, strážní rota

Kouty

URBÁNEK Josef * 9.11.1883 Rusko, 2. pluk, 2. rota

Choťánky + 4. 1.1920

VACKE Rudolf * 17. 7.1886 Poděbrady + 18. 7.1967

VACH František * 12. 2.1893 Rusko, 1. pluk, 11. rota

Malé Zboží

VALENTA Alois * 27. 1.1890 Rusko, 3. pluk, 1. rota

Velké Zboží

VANČURA František * 9. 6.1894 Rusko, 5. pluk

Odřepsy

VANČURA Václav * 15. 1.1897 Rusko, 1. pluk

Úmyslovice + 25.10.1967

VANÍČEK František * 12. 9.1888 Rusko, 6. pluk, 3. rota

Opolany

VÁVRA Josef * 8.12.1888

Písková Lhota

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

VAVRUŠKA Václav * 20. 8.1881

Kluk

VEJTRUBA Josef * 14. 4.1894 Rusko, 9. pluk, 11. rota

Písková Lhota

VEVERKA František * 9. 8.1892 Rusko, 2. pluk

Libice nad Cidlinou + 2. 8.1967

VINČ Josef * 22. 1.1896 Rusko, 5. pluk

Písková Lhota

VINTER Eduard * 10. 2.1889 Rusko, 2. pluk, kulomety

Písková Lhota

VIZEK František * 10.10.1886 Rusko, 7. pluk, 5. rota

Žehuň

VOHEŇ Jan * 18. 1.1891 Rusko, 3. pluk, 4. rota

Pátek + 27. 6.1977

VOJTĚCH František * 11.11.1891 Rusko, 3. pluk, kulomety

Libice nad Cidlinou

VOLEJNÍK Alois * 26. 6.1881

Žehuň + 9. 9.1965

VOLEJNÍK Arnošt * 16. 7.1898 Rusko, 8. pluk

Žehuň + 30. 4.1977

VOLEJNÍK Karel * 6. 8.1895

Sány + 16. 3.1937

VONDRÁK Václav * 27.11.1891

Sány + 10.11.1949

VONDRUŠKA František * 28. 3.1893 Rusko, 8. pluk

Žehuň + 5. 3.1960

VONDRUŠKA Karel * 14. 9.1883 Rusko, 5. pluk

Žehuň + 22. 3.1969

VONDRUŠKA Václav * 24. 8.1895 Rusko, 7. pluk, 3. rota

Žehuň + 23. 6.1971

VRBENSKÝ Václav * 12. 5.1896 Rusko, 1. pluk, 6. rota

Sány

VYSKOČIL Karel * 4. 1.1885 Rusko, 6. pluk

Kostelní Lhota + 7. 1.1957

ZEMAN Josef * 16. 3.1892 Rusko, 4. pluk, 6. rota

Odřepsy

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ZIKMUND Josef * 25. 7.1890 Rusko, 8. pluk

Křečkov

ZIKMUND Václav * 8. 2.1881 Rusko, 8. pluk

Žehuň + 28. 1.1970

ZMRZLÝ Josef * 25. 5.1894 Rusko, 6. pluk, 4. rota Poděbrady + 4. 6.1969

ZRADIČKA Jan * 17. 8.1887 Rusko, 5. pluk

Kostelní Lhota

ZUBÍK Václav * 27. 2.1895

Velké Zboží + 14. 5.1973

ŽIVNůSTKA Josef * 9. 9.1895 Rusko, 1. pluk

Písková Lhota + 20. 2.1959

ŽIŽKA Josef * 24. 7.1877 Rusko, 7. pluk

Velké Zboží

Členové Jednoty čs. obce legionářské v PODĚBRADECH a okolí a jejich místa narození, důstojníci:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BLÁHA František * 26. 2.1886 Rusko, 6. pluk, 10. rota major + 23. 5.1945 v KT Terezín

Poděbrady

BOUČEK Bohuslav * 2. 4.1886 Rusko, 4. pluk

MUDr. + 22.11.1963 v Praze

Poděbrady

FIALA Vlastimil * 11. 8.1891 Rusko, 5. pluk

major + 1947

Opočnice

CHARVÁT Václav * 1. 8.1886 Rusko, 5. pluk, neř.

poručík

Pátek

JANOUŠEK Vojtěch * 6. 1.1895 Rusko, 1. pluk, 1. rota

poručík + 11. 5.1984 v Hradci Králové

Opočnice

JELÍNEK Jaroslav * 28. 6.1886 Rusko, 4. pluk, 2. rota podporučík

Poděbrady

KERHART Vojtěch * 4. 7.1892 Rusko, 7. pluk, 2. rota podporučík + 31. 5.1978 v Poděbradech

Poděbrady

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KOVÁŘ Jaroslav * 2. 9.1888 Rusko, 10. pluk

podporučík

Sokoleč

KŘIČKA Bohuslav * 1. 4.1886 Rusko, 10. pluk

poručík

Choťánky

SMRČKA Rudolf * 1.12.1891 Rusko, 8. pluk poručík + 24. 1.1973 v Proboštově - Teplice

Poděbrady

ŽÁK Karel * 2. 3.1892 Rusko, 6. pluk, 3. rota

major + 22. 3.1967 v Praze 6

Křečkov

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, ve Francii, v Itálii a na Slovensku, občanů obcí KLUK, POLABEC, PŘEDNÍ LHOTA a VELKÉ ZBOŽÍ přidružených k městu Poděbrady, zde narozených nebo bydlících:

KLUK

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CYRUS Karel * 26. 6.1895 Rusko, 7. pluk, 3. rota

+ 10. 6.1956 v Kluku

KROULÍK Bohumil * 1895 Itálie

NĚMEČEK Jan * 14.10.1883 Rusko, 9. pluk, telef.od.

SOMMER Alois * 11.10.1892 Rusko, 1. pluk

SOMMER Karel * 21. 2.1897 Rusko, 2. pluk

+ 26. 8.1979 v Praze 10

ŠTAJNER Karel * 8. 8.1891 Rusko, 5. pluk, 10. rota

POLABEC

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KůRKA Václav * 12.10.1894 Rusko, 8. pluk

+ 23. 9.1959 v Městci Králové

PILUŠA Ludvík * 1. 3.1898 Rusko, 9. pluk, telef.od.

+ 2. 2.1969 v Městci Králové

PŘEDNÍ LHOTA

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BURÝŠEK Josef * 3. 1.1895 Rusko, 2. pluk, 7. rota

CABRNOCH Václav * 9. 1.1894 Rusko, 2. pluk, ženista

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HNÁTEK Antonín * 3. 4.1897 Rusko, 3. pluk, 1. rota

+ 17. 9.1918

LUDVÍK František * 13.10.1891 Rusko

PIRO František * 28. 9.1896 Rusko, 6. pluk

čp. 112 + 5.11.1990

POTMĚŠIL Jan * 28.12.1893 Rusko, 4. pluk, 10. rota

+ 22. 3.1942 v KT Osvětim

ŠTYCH Josef * 1. 7.1895 Rusko, 1. dělostř. brig.

 

VELKÉ ZBOŽÍ

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČERNÝ František * 5.10.1886 Rusko, 2. pluk, 5. rota

+ 31. 5.1954 v Terezíně

HUBÁČEK Josef * 15. 3.1883 Rusko, 1. pluk, 4. rota

+ 19. 7.1956 ve Velkém Zboží

KOLAŘÍK Alois * 2. 9.1889 Rusko, Kornilův prapor

+ 8. 2.1967 v Poděbradech

KRYKA Jan * 10. 6.1897 Rusko

MÁLEK Josef * 13. 2.1895 Rusko, 4. pluk

MALÝ Josef * 10. 1.1894 Francie, 23.pluk,1.kulom.

+ 14. 3.1968 v Kostomlátkách

Bydlel v Kostomlátkách, kde prožil svůj plodný život a je zde veden jako legionář.

POŽIVIL Václav * 20. 3.1881 Rusko

Pracoval u ČSD a byl ve Velkém Zboží starostou.

ŠAFRÁNEK Josef * 27. 6.1892 Rusko, 1. pluk

VALENTA Alois * 27. 1.1890 Rusko, 3. pluk, 1. rota

ZUBÍK Václav * 27. 2.1895 Rusko

+ 14. 5.1973 v Karlových Varech

ŽIŽKA Josef * 24. 7.1877 Rusko, 7. pluk

 

 

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce PODLUŽANY a zde narozených. Legionáři z Itálie. Obec přidružená k Rožďalovicím.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

JEČNÝ František * 30. 9.1889 Rusko, 3. pluk

rodák

KULHÁNEK František * 3. 8.1885

rodák z Vinič.Lhoty + 31. 3.1965 v Rožďalovicích

SEVERA Josef * 23. 9.1898

rodák + 8. 2.1974 v Rožďalovicích

SEVERA Štěpán * 19. 2.1882 Itálie, 33. pluk

bydlící + 26. 6.1969 v Rožďalovicích

Ženatý, rolník. Odveden do rakousko-uherské armády 1904, nástup do války 1. 8. 1914 jako příslušník 18. pluku 3. roty v Hradci Králové. Zajat /nezjištěno/. Přidělen k legii v Itálii dne 15. 5. 1918 k 33. pluku u 3. al. roty a na štábu. Demobilisován v Mladé Boleslavi 31. července 1919.

STRAKA Václav * 25. 9.1882 Rusko, 6. pluk, 5. rota

rodák

Po válce bydlel ve Kbelích u Starých Benátek.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce PODMOKY a zde narozených. Legionáři ve Francii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HLAVATÝ František * 4. 6.1863

rodák

CHVALKOVSKÝ Josef * 20.8.1896 Francie, 22.pluk, 12.rota

rodák

Zajat na rumunském bojišti. Do Čs. vojska byl zařazen dne 20. 12. 1916, dne 16. 1. 1917 byl jmenován aspirantem a získal Francouzský Válečný kříž. Ke konci války dosáhl hodnosti podplukovníka. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně pod číslem 748968.

KATZ Gustav * 25. 7.1886 Rusko, 1. jezdecký pluk rodák

LITERA Josef * 5.11.1893 Rusko, 7. pluk rodák + 29. 2.1968

LUKAVEC Jaroslav * 27. 9.1889 Rusko, 1. záložní pluk

rodák + 18.11.1967 v Mimoni - Česká Lípa

Před válkou pracoval jako obuvník ve Velenicích.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NOVÁK František * 4.10.1884 Rusko, 6. pluk, 7. rota rodák

Po válce příslušník četnictva jako štábní strážmistr. Sloužil na Slovensku v Haliči u Lučence.

NOVÁK Josef * 27. 8.1884 Rusko, stráž. oddíl

+ 3. 5.1964 v Liberci

NOVOTNÝ František * 20. 8.1895 Rusko, 5. pluk, 1. rota

rodák + 13. 6.1966 v Hořicích

NOVOTNÝ Václav * 12.11.1893 Rusko, 5. pluk

rodák + 5. 4.1964 v Městci Králové

PAČES František * 8. 1.1894 Rusko, 1. pluk, 10. rota

rodák

POTMĚŠIL Rudolf * 23. 8.1891 Rusko, 3. pluk rodák + 14. 3.1969

POTMĚŠIL Václav * 13. 4.1893 Rusko, 2, pluk, 6. rota

rodák

SEDLÁČEK Josef * 17. 2.1884 Rusko, 2. pluk, 8. rota

rodák + 19.11.1970 v Přední Lhotě u Poděbrad

VOLEK František * 11.12.1895 Rusko, 2. jezdecký pluk

rodák 1. eskadrona

VOLEK Karel * 18. 8.1891 Rusko, 1. pluk, 12. rota

rodák + 31. 7.1965 v Praze 4

 

NOVOTNÝ František, narozen 20. 8. 1895 v Podmokách, okres Poděbrady, otec Jan. 2. ročníky školy měšťanské, vyučen zedníkem, svobodný. Odveden do rakousko-uherské armády k 10. Landwehr. Zajat 10. 7. 1916 v Haliči, držen v zajetí v Alexandrov - gubernie Cherson. Do legií vstoupil 28. 6.1917 a 15. 7. 1917 zařazen k 5. pluku TGM, 1. rotě. Evidován pod č. 36071 ve Vojenském historickém archivu v Praze Karlíně.

 

PAČES František, narozen 8. ledna 1894 v Podmokách, okres Poděbrady. Tři třídy měšťanské školy, svobodný, povoláním topič. V rakousko-uherské armádě sloužil u 8. dragounského pluku. Zajat a přihlásil se do legie 1. 3. 1916 v Kyjevě. Zařazen 5. 5. 1917 do 1. střeleckého pluku k 10. rotě. Povýšen na svobodníka 11. 11. 1918 a vyznamenán medailí M. R. Štefánika Sokol s meči. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce PŘEDNÍ LHOTA a zde narozených. Přidružená obec pod Poděbrady.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BURÝŠEK Josef * 3. 1.1895 Rusko, 2. pluk, 7. rota rodák

CABRNOCH Václav * 9. 1.1894 Rusko, 2. pluk, ženijní

rodák

HNÁTEK Antonín * 3. 4.1897 Rusko, 3. pluk

rodák + 17. 9.1918 padl v Jekatěrinburku

LUDVÍK František * 13.10.1891 Rusko rodák

PIRO František * 28. 9.1896 Rusko, 6. pluk střelecký bydlel v čp. 112 + 5.11.1990

Rodák z Vosic u Pardubic.

POTMĚŠIL Jan * 28.12.1893 Rusko, 4. pluk, 10. rota rodák + 22. 3.1942

SEDLÁČEK Josef * 17. 2.1884 Rusko, 2. pluk

bydlící + 19.11.1970 v Přední Lhotě

Rodák z Podmok.

ŠTYCH Josef * 1. 7.1895 Rusko, 1. dělostř. brig. rodák

HNÁTEK Antonín, rodák z Přední Lhoty, škola obecná, vařič cukru, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 10. zeměbraneckého pluku Landwehr. Zajat byl 10. 7. 1916 Hulavice. V zajateckém táboře v Moskvě. Do legie vstoupil 21. 7. 1917 a zařazen k Čs. záložnímu praporu k 1. rotě. A 10. 10. 1917 přeřazen k 3. střeleckému pluku k 1. rotě. 13. 9. 1918 v boji proti bolševikům byl těžce raněn a umírá v Jekatěrinburku dne 17. 9. 1918. Ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně je evidován pod číslem 13343.

POTMĚŠIL Jan, narozený 28. prosince 1893 v Přední Lhotě u Poděbrad. Legionář bojující v Rusku a na Sibiři, sloužil u 4. pluku 10. roty. Ve vlasti voják z povolání v hodnosti plukovníka. Zatčen gestapem 21. března 1940 za velezradu. Vězněn a vyšetřován v Kolíně, Klatovech, na Borech. Vězněn v koncentračním táboře Malá Pevnot Terezín a v koncentračním táboře Osvětim, kde byl 22. března 1942 umučen.

Příslušný do Přední Lhoty, okres Poděbrady, vyznání českobratrské evangelické, absolvent střední hospodářské školy v Chrudimi. VHA Praha Karlín, ze služebního spisu č. 18015/I: odveden 1. 5. 1914 v Mladé Boleslavi a dne 25. 8. 1914 zařazen k 8. zeměbraneckému pluku v Praze a dne 16. 9. 1914 přeřazen k 29. zeměbraneckému pluku do Českých Budějovic. Dne 6. 5. 1915 zajat v Karpatech. Umístěn v zajateckém táboře Simbirsk. Dne 3. 8. 1916 zapsán do čs. legií v Borispolu a zařazen do 1. střeleckého pluku, dne 30. 3. 1917 přeložen k 3. střeleckému pluku a 1. 11. 1917 jako četař důstojn. zástupce byl přeložen k 4. střeleckému pluku. Dne 1. 5. 1919 jmenován poručíkem. Dne 23. 4. 1920 - 13. 6. 1920 evakuován transportem lodí "Amerika" do vlasti. Dne 8. 1. 1921 byl jako kapitán aktivován v Hradci Králové.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce PŘEROV NAD LABEM a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ARAZIM Alois * 17.12.1895 Rusko, 4. pluk

rodák + 22. 2.1954 v Přerově

BENEŠ Matěj * 1. 9.1893 Rusko, 5. pluk

rodák

CALDA Josef * 1. 1.1890 Rusko, 2. jezdecký pluk

rodák + 2. 9.1967 v Lysé nad Labem - Litol

Narozen z otce Václava. Vychodil obecnou školu, dělník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 8. dragounského regimentu jako desátník. Zajat byl na ruské frontě 28. 7. 1916 v Pužníky a držen v zajateckém táboře v Ufě. Do legie vstoupil 12. 4. 1918 a zařazen byl k 2. jízdnímu pluku ke 3. eskadroně /2. jízdní pluk byl plukem "Sibířským"/. Na svobodníka byl povýšen 30. 11. 1918 a na desátníka 25. 11. 1919.

DIVÍŠEK František * 6. 6.1893 Rusko, 2. telef. oddíl

rodák + 14.12.1971 v Přerově

DVOŘÁK Josef * 13. 5.1889 Rusko, 2. pluk, 7. rota

rodák + 9. 4.1964 v Chrášťanech, Praha západ

DUŠEK Antonín * 24. 4.1878 Rusko, 2. pluk, 11. rota

rodák

CHRAMOSTA Antonín * 26. 5.1894 Rusko, 6. pluk

rodák + 3. 7.1961 v Přerově

JUNGR Václav * 22. 9.1889 Rusko, diviz. obvaz.

rodák

KREJČÍK Josef * 7. 1.1892

rodák + 7. 8.1964 v Nymburce

KUČERA Jan * 5. 5.1880

rodák + 30. 5.1957 v Děčíně

PROCHÁZKA Jaroslav * 9. 5.1894 Rusko, 9. pluk

rodák + 27. 8.1976 v Praze 6

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

SALAMÁNEK František * 14. 2.1896 Rusko, 2. pluk, kulomety

rodák + 27.12.1965 v Praze 4

SLOVÁK Josef * 8. 9.1894 Rusko, 7. pluk

rodák

STRNAD Alois * 19. 5.1892 Rusko, 8. pluk, 12. rota

rodák + 29. 5.1967 v Českém Brodě

ŠPITÁLSKÝ Ladislav * 27. 9.1891 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák

ŠPITÁLSKÝ Leopold * 19.12.1887 Rusko, 7. pluk, 5. rota

rodák

VALENTA Vojtěch * 19. 2.1883 Rusko, 8. pluk

rodák str. pušky

PROCHÁZKA Jaroslav, narozený 9. 5. 1894 v Přerově nad Labem.

Absolvent obchodní akademie, bankovní úředník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 13. regimentu jako kadet aspirant. Zajat byl 7. 9. 1915 u Suzdalu na řece Seretu. Do legie vstoupil 27. 7. 1917 k 9. pluku k 7. rotě jako podporučík, na poručíka byl povýšen 5. 12. 1919. Raněn v boji u Nikolajevsku 20. 8. 1918. Vyznamenán byl Křížem Sv. Jiří. Evakuován lodí "Karači Maru" 5. 12. 1919 jako poručík 9. pluku 7. roty. Evidován je pod číslem 32075/I ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce RAŠOVICE a zde narozených. Přidružená obec k Budiměřicím.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BOROVIČKA Václav * 16. 6.1894 Rusko, 7. pluk

rodák

SERBUS Václav * 7.11.1888 Rusko, 7. pluk, 10. rota

rodák

SERBUS Vít * 2. 7.1893 Rusko, štáb 1. divize

rodák + 31. 1.1978 v Prosečnici - Benešov

ŠULC Antonín * 21.10.1896

rodák + 8. 7.1957 v České Lípě

ŠULC František * 24.11.1889 Rusko, 6. pluk, 1. rota

rodák + 4. 3.1963

Po válce pracoval v nymburských Dílnách ČSD a byl skladníkem u ČSD, v Nymburce bydlel v čp. 1281.

VOLEK Antonín * 23. 8.1884

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, v Itálii a na Slovensku, rodáků obce ROŽĎALOVICE a také těch, kteří zde prožili velkou část svého plodného života:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ADAMEC Jan * 27. 3.1891 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák z čp. 329 + 27. 7.1964

CICHRA Alois * 3. 6.1893 Rusko, 6. pluk, 9. rota

bydlel v čp. 127

Rodák z Hadravové Rosičky - Pelhřimov.

ČERV Karel * 30.10.1891 Rusko

Rodák z K. Radouně u Jindřichova Hradce.

DOVOLIL František * 17. 4.1874 Rusko

rodák z čp. 77 + 21. 8.1949

ENDLER František * 25. 7.1895 Rusko, 3. pluk

rodák z čp. 324 + 20. 4.1979 v Rožďalovicích

HAVLÍK Alois * 18. 1.1895 Rusko, 5. pluk, žen.

rodák + 15. 6.1918

HAVLÍK Karel * 13.11.1894

bydlel v čp. 219 + 8.11.1966 v Liberci

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 15. 11. 1920.

HOJSÁK Josef * 18. 2.1897 Itálie

rodák + 15. 6.1918 popraven

HOLANEC Jan * 18. 6.1896 Rusko, 4. pluk, 2. rota

bydlel v čp. 322 + 17. 7.1980 v Rožďalovicích

Rodák z Pohoří u Nového Města nad Metují.

HORÁK Josef * 19. 8.1890 Rusko, 1. pluk

rodák

KADLEC Pavel * 13.10.1889 Rusko

bydlel v čp. 167 + 17. 5.1951

Rodák z Rojetína - okres Tišnov.

NĚMEČEK Jan * 4. 5.1884 Rusko, 12. pluk, 1. rota

rodák

RASOCHA Václav * 14. 1.1894 Rusko

bydlel v čp. 127 + 12.10.1971

Rodák z Výskytné okres Pelhřimov.

ŘEHOUNEK František * 23.12.1887 Rusko, 3. pluk, 8. rota

rodák

ŘEHOUNEK Rudolf * 6. 4.1890 Rusko, 3. pluk, 2. rota

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

SASKA Jan * 10.11.1882 Rusko, dělostř.4.baterie

rodák

TYKVA Josef * 5. 6.1896

bydlel v čp. 76 + 11.10.1960

Rodák ze Všechlap, kde je také uveden.

VEPŘEK Alois * 15. 5.1897

bydlel v čp. 204 + 26.12.1980

Rodák z Oumolína - Kutná Hora.

VODIČKA Julius * 9. 2.1887 Rusko, 2. pluk, telef.

rodák

ŽÁK Antonín * 7. 1.1886 Rusko, 1. diviz., 2.prap.

rodák

Dobrovolci na Slovensku - 1919:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

JANČÍK František

rodák - údajně

KEBL Václav * 28.11.189 Sokol - prapor

rodák + 22. 3.1961

TARABA Štěpán * 25.12.1891

rodák + 5. 2.1950

VÍZNER František * 24. 7.1897

rodák + 11. 1.1972

ADAMEC Jan, narozen 27. 3. 1891 v Rožďalovicích, absolvent školy měšťanské a reálky v Jičíně, dále absolvoval vysokou školu zvěrolékařskou ve Vídni. Člen T. J. Sokol, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 11. regimentu Landwehr v hodnosti desátníka. Zajat byl 13. 6. 1915 u Sienavy v Haliči a vězněn v zajateckém táboře v Kamenci Podolském. Do legie vstoupil 9. 2. 1917 a byl 27. 5. 1917 zařazen k záložnímu pluku ke 4. rotě. Dne 1. srpna 1918 byl jmenován praporčíkem a 1. 8. 1919 poručíkem a zařazen k 3. střeleckému pluku Jana Žižky z Trocnova. Dne 1. 11. 1919 byl povýšen na nadporučíka a 1. ledna 1920 na kapitána. Byl evakuován dne 28. února 1920 lodním transportem lodí "Sheridan" do vlasti, kam dorazil 23. dubna 1920. Evidován je ve Vojenském historickém archivu v Praze pod číslem 34896/I.

HOJSÁK Josef, narozený 18. 2. 1897 v Rožďalovicích, vyučen knihařem, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 32. regimentu od roku 1916. Zajat byl na italské frontě 22. 8. 1917 u Cuco. Do legie vstoupil 3. 2. 1918 a 25. 4. 1918 přesunut do Foligno. Zařazen k 31. čs. střeleckému pluku k 6. rotě dne 3. 3. 1918. Nezvěstný v boji u Montello od 15. 6. 1918, kdy byl zajat Rakušany a popraven oběšením. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze pod číslem 347/II.

HOLANEC Jan, narozen 18. 6. 1896 v Pohoří - okres Nové Město nad Metují, 3 třídy měšťanky, vyučen zahradníkem, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 30. regimentu Landwehr. Zajat byl 6. 6. 1916 u Omelno, v zajateckém táboře Šablínka - cukrovar v gubernii Cherson. Zařazen v legii byl 9. 12. 1917 k 1. záložnímu pluku k 5. rotě. Přeřazen k 4. střeleckému pluku ke 2. rotě dne 21. 1. 1918. Nezvěstný od 12. 6.1918 v prostoru Rtičevo. Ze zajetí se vrátil 3. 6. 1919 přes Ukrajinu a sloužil do 30. 11. 1920. Demobilisován 20. 5. 1921 v Jičíně.

ŘEHOUNEK František, otec František. Narozen 23. prosince 1887 v Rožďalovicích, okres Jičín. Vychodil školy obecnou a měšťanskou a vyučil se pekařem. Ženatý, otec 2 dětí. Odveden do rakousko-uherské armády v Liberci k polním myslivcům 12. ryt. pluku. Zajat byl 7. 5. 1915 u Sienové. Zajatecký tábor v Muromi. Do legií vstoupil 4. 5. 1916 a zařazen byl do armádní zvěrolékařské nemocnice, 1. divize. Dne 30. 3. 1917 určen k vozatajské rotě 3. pluku. A 3. dubna 1917 k 8. rotě 3. pluku. Evakuován byl 28. 2. 1920 lodí "Sheridan" 18. transportem do Prahy, kam dojel 23. 4. 1920. Ve vlasti pracoval jako dozorce vězňů v Kartouzech. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze pod číslem 14091.

ŘEHOUNEK Rudolf, Sergej - otec František. Narozen 6. dubna 1890 v Rožďalovicích, okres Jičín. Vychodil obecnou a měšťanskou školu, vyučil se truhlářem, byl členem T. J. Sokol a politicky organizován v národ. social. straně, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 74. pěšího pluku. Zajat byl 27. 11. 1915 a vězněn v zajateckém táboře v Poltavě. Do legie vstoupil 13. 8. 1916 k 1. střeleckému záložnímu pluku. Dne 27. 3. 1917 byl zařazen ke 3. střeleckému pluku ke 2. rotě. Od 19. června 1917 bojoval u Zborova a zde byl raněn. Vyznamenán medailí Sv. Jiří IV. stupně. Invalidou uznán od 18. srpna 1919. Evakuován byl 24. června 1919 a 22. srpna 1919 byl povýšen na podporučíka. Do vlasti přijel lodí "Archer" a demobilisován byl 18. 8. 1921. V civilu pracoval jako poštmistr v Mělnickém Vtelnu. Byl zde předsedou Jednoty čs. obce legionářské. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze pod číslem 14640.

Tablo legionářů v Rožďalovicích:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ADAMEC Jan * 27. 3.1891 Rusko, 3. pluk, 9. rota Rožďalovice + 27. 7.1964 v Praze 6

BOUŠKA František

Rožďalovice

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BRTEK

BURIAN Antonín

ČECH Josef

ČECH František * 25. 4.1877 Rusko, 5. pluk

Košík + 22. 6.1957 v Jičíně

ČERV Karel * 30.10.1891 Rusko K. Radouň

DOVOLIL František * 17. 4.1874 Rusko

Rožďalovice + 21. 8.1949

ENDLER František * 25. 7.1895 Rusko, 3. pluk

Rožďalovice + 20. 4.1979 v Rožďalovicích

ERBEN Karel

HAVLÍK Antonín

HOJSÁK Josef * 18. 2.1897 Itálie Rožďalovice + 15. 6.1918 popraven

HOLANEC Jan * 18. 6.1896 Rusko, 4. pluk, 2. rota

Pohoří + 17. 7.1980 v Rožďalovicích

HOLATA František

HOŠEK Václav

JEČNÝ František * 30. 9.1889 Rusko, 3. pluk

Podlužany

KABELKA František

KALFUS Václav

KILMAN J. Itálie

Košík

KOHOUT Jindřich

KORDAČ František

KOŠÍK Václav

KULHÁNEK František * 3. 8.1885 Rusko

Podlužany + 31. 3.1965 v Rožďalovicích

KUNCÍŘ K.

MALÝ František

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

MELOUN Václav

PLESAR František * 23. 3.1890 Rusko

Břístev + 20. 9.1962 v Rožďalovicích

RASOCHA Václav * 14. 1.1894 Rusko Výskytné + 12.10.1971

ŘEHOUNEK Rudolf * 6. 4.1890 Rusko, 3. pluk, 2. rota

Rožďalovice

SADÍLEK Jaroslav

SEVERA Josef * 23. 9.1898

Podlužany + 8. 2.1974 v Rožďalovicích

SEVERA Štěpán * 19. 2.1882 Itálie, 33. pluk, 3. rota

Podlužany + 26. 6.1969 v Rožďalovicích

SLUKA Eduard

ŠLECHTA Miroslav

ŠTAFL Josef * 7. 4.1876 Rusko

Viničná Lhota

TYKVA Josef * 5. 6.1896 Všechlapy + 11.10.1960

VACEK Josef * 20. 8.1896 Rusko, 7. pluk

Břístev

VEPŘEK Alois * 15. 5.1897

Oumolín + 26.12.1980

VESELÝ Václav

Doubravany + 7. 8.1948

VLČEK Josef

VYNIKAL Josef * 29. 1.1896 Francie, 22. pluk

Hasina + 21. 2.1952

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, ve Francii, v Itálii a na Slovensku, občanů města SADSKÁ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BATLÍK Robert * 8.11.1889 Rusko

rodák + 4. 9.1952

BOROVIČKA Antonín * 4.11.1884 Rusko

rodák + 13. 2.1968 v Sadské

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BULKA Viktor * 4. 8.1893 Rusko, 1. dělostř. brig.

rodák

ČERVENÝ Bohdan * 11. 4.1877 Rusko, 5. pluk, 9. rota

rodák

ČIHÁK František * 25. 5.1898 Rusko, 5. pluk, 4. rota

rodák + 20. 8.1978 v Nymburce

DOBŘICHOVSKÝ Václav * 19. 9.1873 Rusko

rodák + 8. 3.1960 ve Slotově - Jaroměř

DOSTÁL Josef * 15. 8.1885 Rusko, 8. pluk

rodák dělostřelec

DROBNÝ František * 4.12.1874 Itálie, 3. pluk, 6. rota

rodák z čp. 439 + 19.11.1935

DROBNÝ Jan * 20.10.1898 Rusko, 4. pluk, neř.

rodák

DŘEVICKÝ Josef * 28.12.1865

Nesměn - Kolín + 16. 7.1954

HOLÝ František * 21.11.1892 Rusko

rodák

HONČÍK Václav * 21. 3.1894 Rusko, 4. pluk

rodák + 7. 5.1954 v Lounech

HOUŽVIČKA Josef * 15. 3.1877 Rusko

rodák

CHÁBERA Josef * 4. 2.1890 Rusko, 8. pluk, 4. rota

rodák

CHARVÁT Antonín * 5. 5.1895 Rusko

rodák + 2. 1.1946 v Sadské

JANÁK Bedřich * 3. 3.1896 Rusko, 1. pluk, 9. rota

rodák

JEŘÁBEK Antonín * 11. 2.1890 Rusko, 1. pluk, 10. rota

rodák

JIRÁSEK Jan * 13.12.1890 Rusko, 7. pluk, 5. rota

rodák

KUČÍREK Jan * 17. 5.1892 Rusko

rodák + 27. 2.1977 ve Veži u Havlíčkova Brodu

KůRKA Jan * 13. 5.1892 Rusko, 6. pluk

rodák + 9. 9.1971 v Nymburce

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KVÍZ Jindřich * 28. 4.1879 Rusko, 8. pluk

rodák

KVÍZ Miroslav * 28.10.1886 Rusko, 3. prapor

rodák spojov. praporčík

KYNCL Vojtěch * 21. 4.1895 Itálie

rodák z čp. 381 + 26. 5.1936 podporučík

LÍBAL Václav * 5. 4.1882 Rusko, 2. pluk

rodák

MRZENA Vojtěch * 7. 1.1889 Rusko, 6. pluk

Poděbrady + 16. 4.1983

Pracoval v Dílnách ČSD v Nymburce od 15. 9. 1920. Bydlel v Sadské, Barákova ul. čp. 628. Veden jako rodák v Poděbradech.

NOVÁK Josef * 14. 3.1891 Rusko, 2. pluk záložní

rodák + 23.12.1954 v Plzni

OPTÁLIUS Karel * 3.11.1893 Rusko, 21. pluk

rodák + 1. 7.1915

Padl u vesnice Pjasky Šlachetskie, sloužil u Dagestanského pluku. Padl jako 22 letý. Starodružiník.

PISKÁČEK Adolf * 25.10.1894 Rusko, 1. pluk

+ 14.12.1956 v Liberci

PISKÁČEK Alois * 9. 4.1896 Rusko

rodák + 19. 7.1969 v Městci Králové

PISKÁČEK Josef * 11. 1.1886 Rusko

rodák + 8. 8.1966 v Městci Králové

SLÁDEK Josef * 16. 3.1891 Rusko, 8. pluk

rodák

SLÁDEK Karel * 12.10.1893 Rusko, 8. pluk, 3. rota

rodák

SOKOL František * 14.10.1874 Rusko, 8. pluk

rodák

STIBOR František * 29. 1.1892 Rusko, 4. pluk, 1. rota

rodák + 13. 2.1960 v Praze 4

ŠANDERA Antonín * 19. 4.1881 Rusko, 6. pluk

rodák + 1. 8.1952 v Třebestovicích

ŠEBA František * 27. 8.1895

rodák + 9. 4.1961 v Liberci

ŠEDIVÝ Antonín * 19. 2.1894 Rusko

rodák + 13. 8.1964 v Praze 4

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ŠMÍD Emil * 7. 1.1897 Rusko, 1. pluk, 6. rota

rodák + 11.11.1954 v Hradci Králové

ŠTĚLIBSKÝ Apolinář * 20. 6.1887 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák

ŠULC František * 30. 7.1897 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák z čp. 471 + 6.10.1957 v Brandýse nad Labem

VYSKOČIL Bedřich * 23. 3.1882 Rusko, 2. pluk

rodák + 4.11.1956 v Sadské

VYSKOČIL Jindřich * 17. 4.1892 Rusko, 2. pluk, 11. rota

rodák

ZELLNER Jindřich * 1.12.1878 Rusko

rodák

KVÍZ Miroslav, rodák ze Sadské, okres Poděbrady, z otce Jana. Absolvent obchodní akademie, ženatý, člen Sokola, povoláním bankovní úředník. V rakousko-uherské armádě sloužil u 10. regimentu jako desátník. Zajat byl 21. 12. 1914 u Ryglice, gubernie Tarnov. Do legie vstoupil dne 25. 2. 1914 do České družiny ke 4. rotě. Byl jmenován správním důstojníkem armádního sboru, mladším písařem od 1. 4. do 5. 4. 1917 a starším od 2. 6. 1917. Správcem kanceláře byl jmenován u 3. střeleckého pluku, na nadporučíka 31. 12. 1919 a povýšen na kapitána 1. 1. 1920. Do vlasti byl evakuován 27. 4. 1920 a 15. 6. 1920 dorazil do kasáren M. R. Štefánika. V civilu pracoval jako úředník Legiobanky.

KYNCL Vojtěch, rodák ze Sadské, absolvent reálky, bankovní úředník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 21. regimentu jako kadet aspirant a od 20. 5. 1915 u téhož regimentu jako desátník. Zajat byl 1. 9. 1917 u Hermada. V zajetí byl v táboře Padula - Itálie. Do legie se přihlásil 24. 2. 1918 a 26. 4. 1918 nastoupil k 34. pěšímu pluku k 7. rotě. Dne 15. 10. 1918 jmenován podporučíkem a v prosinci 1918 návrat do vlasti. Zemřel 26. 5. 1936 na tuberkulozu jako kapitán v Sadské v čp. 381. Evidován je ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně pod číslem 13392/II.

 

Členové Jednoty čs. obce legionářské v Sadské:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BATLÍK Robert * 8.11.1889 Rusko rodák + 4. 9.1952

BOROVIČKA Antonín * 4.11.1884 Rusko

rodák + 13. 2.1968 v Sadské

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BULKA Viktor * 4. 8.1893 Rusko, 1. dělostř. brig.

rodák

ČERVENÝ Bohdan * 11. 4.1877 Rusko, 5. pluk, 9. rota

rodák

ČIHÁK František * 25. 5.1898 Rusko, 5. pluk, 4. rota

rodák + 20. 8.1978 v Nymburce

DOBŘICHOVSKÝ Václav * 19. 9.1873 Rusko

rodák + 8. 3.1960 ve Slotově - Jaroměř

DOUDĚRA Josef * 8. 4.1896 Rusko 2. pluk, 4. rota

DROBNÝ Jan * 20.10.1898 Rusko, 4. pluk, neř.

rodák

HOLÝ František * 21.11.1892 Rusko

rodák

HONČÍK Václav * 21. 3.1894 Rusko, 4. pluk

rodák + 7. 5.1954 v Lounech

CHÁBERA Josef * 4. 2.1890 Rusko, 8. pluk, 4. rota

rodák

CHARVÁT Antonín * 5. 5.1895 Rusko

rodák + 2. 1.1946 v Sadské

JANÁK Bedřich * 3. 3.1896 Rusko, 1. pluk, 9. rota

rodák

JEŘÁBEK Antonín * 11. 2.1890 Rusko, 1. pluk, 10. rota

rodák

JIRÁSEK Alois * 21. 6.1886 Rusko, 5. pluk, 10. rota

JIRÁSEK Jan * 13.12.1890 Rusko, 7. pluk, 5. rota

rodák

KUČÍREK Jan * 17. 5.1892 Rusko

rodák + 27. 2.1977 ve Veži u Havlíčkova Brodu

KůRKA Jan * 13. 5.1892 Rusko, 6. pluk

rodák + 9. 9.1971 v Nymburce

KVÍZ Jindřich * 28. 4.1879 Rusko, 8. pluk

rodák

KVÍZ Miroslav * 28.10.1886 Rusko, 3. prapor

rodák spojov. praporčík

LÍBAL Václav * 5. 4.1882 Rusko, 2. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NOL Miroslav * 23. 5.1894 3. sanitní vlak

NOVÁK Josef * 14. 3.1891 Rusko, 2. pluk záložní

rodák + 23.12.1954 v Plzni

PISKÁČEK Adolf * 25.10.1894 Rusko, 1. pluk

+ 14.12.1956 v Liberci

PISKÁČEK Josef * 11. 1.1886 Rusko

rodák + 8. 8.1966 v Městci Králové

SLÁDEK Josef * 16. 3.1891 Rusko, 8. pluk

rodák

SLÁDEK Karel * 12.10.1893 Rusko, 8. pluk, 3. rota

rodák

SOKOL František * 14.10.1874 Rusko, 8. pluk

rodák

STIBOR František * 29. 1.1892 Rusko, 4. pluk, 1. rota

rodák + 13. 2.1960 v Praze 4

ŠANDERA Antonín * 19. 4.1881 Rusko, 6. pluk

rodák + 1. 8.1952 v Třebestovicích

ŠEBA František * 27. 8.1895

rodák + 9. 4.1961 v Liberci

ŠEDIVÝ Antonín * 19. 2.1894 Rusko

rodák + 13. 8.1964 v Praze 4

ŠMÍD Emil * 7. 1.1897 Rusko, 1. pluk, 6. rota

rodák + 11.11.1954 v Hradci Králové

ŠULC František * 30. 7.1897 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák z čp. 471 + 6.10.1957 v Brandýse nad Labem

VYSKOČIL Bedřich * 23. 3.1882 Rusko, 2. pluk

rodák + 4.11.1956 v Sadské

VYSKOČIL Jindřich * 17. 4.1892 Rusko, 2. pluk, 11. rota

rodák

ZELLNER Jindřich * 1.12.1878 Rusko

rodák

 

 

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii, občanů obce SÁNY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BULÍČEK Josef * 21. 1.1893 rodák

SKÁLA Josef * 27. 9.1894 Rusko, 4. pluk rodák + 9. 5.1964

SLAVÍK František * 21. 9.1889 Rusko, 7. pluk, 7. rota

rodák + 12. 5.1972 v Městci Králové

SLAVÍK Václav, ing. * 16. 1.1885 Itálie

rodák + 11.11.1974 v Poděbradech

VOKOUN František * 27.10.1895 Rusko, 5. pluk, 5. rota

rodák + 2. 2.1985

VOLEJNÍK Karel * 6. 8.1895 rodák + 16. 3.1937

VONDRÁK Václav * 27.11.1891

rodák + 10.11.1949

VRBENSKÝ Václav * 12. 5.1896 Rusko, 1. pluk, 6. rota rodák

 

SLAVÍK František, narozený 21. 9. 1889 v Sánech, příslušný do Labské Týnice, okres Kolín. Vychodil měšťanskou a obchodní školu, vyučen pekařem - obchodník. V rakousko - uherské armádě sloužil u 36. regimentu u 12. praporu polních myslivců jako desátník. Zajat byl 11. 9. 1914 a do legie vstoupil 23. 5. 1918 u Novo Nikolajevska a zařazen k 7. pluku k 7.rotě /7. pluk "Tatranský"/.Raněn byl v boji u Kultuku dne 19. 7. 1918. Evakuován do vlasti 24. 6. 1919 lodí "Archer".

 

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SELETICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NOSEK František * 7. 4.1895

rodák + 3.12.1970

Bydlel v Košíku čp. 14.

NOVÁK Rudolf * 9.10.1890

rodák + 2. 4.1958 v Hrádku nad Nisou

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SEMICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BODLÁK František * 18. 2.1892

rodák

BODLÁK Jaroslav * 20. 5.1895 Rusko, 1. pluk, 12. rota

rodák

BENDL František * 1.10.1895 Rusko, 5. pluk

ČEPIČKA Václav * 26. 8.1886 Rusko, št. arm. voz.

rodák

DLOUHÝ Václav * 31.12.1895 Rusko, 5. pluk

rodák + 30. 6.1992 v Lysé nad Labem

JUNGR Antonín * 23.10.1896 Rusko, 8. pluk

rodák + 22. 2.1961

JUNGR Josef * 16. 3.1893 Rusko, 8. pluk

rodák

KLICPERA Václav * 17.10.1893 Rusko, 9. pluk, 3. rota

rodák

KOŠTÍŘ Alois * 8.11.1886 Rusko, 6. pluk

rodák + 19.12.1973 v Praze 10

KRATOCHVÍL Alois * 7. 8.1885 Rusko, 5. pluk, 1. rota

rodák

KREJČÍK František * 6. 5.1894 Rusko, 2. pluk, 8. rota

rodák

PAČES František * 8. 1.1894 Rusko, 1. pluk, 10.rota

rodák

PAČES Josef * 26. 5.1889 Rusko, 5. pluk

rodák

PROCHÁZKA František * 8. 4.1884 Rusko, 5. pluk

rodák

ŘEHÁK Jaroslav * 6. 3.1892

rodák + 20. 9.1973 v Nymburce

SKŘIVÁNEK Jaromír * 5. 1.1892 Rusko, 6. pluk

rodák

Po válce pracoval jako úředník Legiobanky na Poříčí-Praha 2.

VEREŠ Ferdinand * 19.12.1877

rodák

DLOUHÝ Václav, narozený 31. 12. 1895 v Semicích, tehdy okres Český Brod, otec František. Absolvent měšťanské školy, rolník, člen Sokola, politicky organizován ve straně agrární, svobodný, později ženat. Do rakousko-uherské armády narukoval do Čáslavi k 12. pluku. Zajat byl 5. 7. 1915 u Kolky, zajatecký tábor v Juzovke, gubernie Jakaterinoslavská. Do legie vstoupil 11. 6. 1917 k 5. střeleckému pluku, 2. roty. Sloužil jako desátník, vyznamenán Křížem Sv. Jiří IV. stupně 21. 6. 1919 generálem Gajdou. 5. 8. 1918 povýšen na svobodníka a 4. 9. 1918 na desátníka za chrabrost. 22. 5. 1919 vyznamenán medailí Anglickou za chrabrost. Oženil se 14. dubna 1920 s Nikolajevnou Georievnou Koževníkovou, narozenou 27. 2. 1899. Zúčastnil se bojů na Sibiřské magistrále. 13. 6. 1917 do legií v Borispolu, 16. 6. 1917 zařazen do 1. roty záložního praporu 1. pluku, 30. 6. 1917 přejmenován na 5. střelecký pluk TGM. Žil dlouhou dobu svého života v Lysé nad Labem, kde pracoval v Zámku a dožil se jako ruský legionář vysokého věku 97 let - nejstarší ruský legionář nymburského okresu. Přímý pamětník vyvraždění carské ruské rodiny.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SENICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

DĚDEK František * 15. 8.1881 Rusko, 9. pluk, 1. rota rodák

FUKS František * 4.10.1878 Rusko, 12. pluk

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii, občanů obce SLIBOVICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HAVRÁNEK Josef * 26. 3.1883

rodák

HRUŠKA Adolf * 12. 2.1892 Francie, 21.pluk, 1.rota

rodák + 19. 8.1918 padl

Střelec, padl v boji u Michelbachu Hte Alsace, pohřben tamtéž. Příslušný do Mokrovous, okres Hradec Králové.

LIBUS Otakar * 7. 8.1893 Rusko, 8. pluk, 11. rota

rodák + 8. 8.1972 v Praze 4

Veden též v Běrunicích.

VLACH Rudolf * 23.11.1894 Rusko, 7. pluk

rodák + 15. 5.1964 v Praze 10

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii, občanů obce SLOVEČ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BRZÁK Jan Rusko

rodák z čp. 43

BRZÁK Josef * 4.10.1888 Rusko, 9. pluk

rodák z čp. 41 + 4. 1.1955

BRZÁK Václav * 3. 1.1883

rodák + 4. 7.1955

FAJL Václav * 29. 7.1877 Rusko, zdravotní vlak

rodák z čp. 125

JANSTA Josef * 4. 2.1893 Rusko, 4. pluk, 11. rota

rodák

KOLMAN František * 30. 5.1884

rodák

KOPŘIVA Václav Rusko

rodák z čp. 20

KOŽICH Václav * 8.10.1896

rodák + 17. 7.1971

LEJSEK Josef * 10.12.1891 Rusko, 1. dělostř. divize

rodák + 14. 3.1958 v Hradci Králové

MATOUŠEK Josef * 10.11.1890 Rusko, 6. pluk, desátník

rodák z čp. 95 + 16. 1.1965 v Městci Králové

PIŽL Josef * 1.10.1878 Itálie, 6. zásob. oddíl

rodák z čp. 66 + 19. 8.1977

PROKEŠ Karel * 14.10.1896 Rusko, 7. pluk

rodák

ŘÍBEK Václav * 3. 9.1884 Rusko, 9. pluk, 11. rota

rodák z čp. 108 + 18. 5.1954

SOUKUP Josef * 12. 2.1893 Rusko, 5. pluk

rodák + 26. 3.1964 v Teplicích

SOUKUP Václav * 10. 1.1884 Rusko, 7. pluk, 11. rota

rodák z čp. 73 + 2.11.1964

SUCHÁNEK Jan * 20. 9.1885 Rusko, 5. pluk, 2. rota

bydlel v čp. 68 + 22.10.1935

Rodák z Nového Hradce - Nové Město nad Metují.

VALENTA Josef * 7. 7.1885 Rusko, želez. dílny

+ 3.11.1956 v Pístech

Rodák z Dvořiště - Kr. Městec.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SOKOLEČ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BERAN Jan * 15. 2.1874 rodák

BERAN Josef * 30. 6.1878 strážní rota

rodák

ČVANČARA Jaroslav * 11. 2.1890 5. pluk, 7. rota

rodák

HERCOG Václav * 31.12.1886 rodák + 26. 4.1961

KOVÁŘ Jaroslav * 2. 9.1888 10. pluk, podporučík

rodák

KULICH Jaroslav * 16. 6.1897 3. pluk

rodák + 22.10.1981 v Pečkách

KYNCL Josef * 24.12.1893 5. pluk, 9. rota

+ 12. 2.1960 v Praze 12

NOVÁK Václav * 23. 9.1894 8. pluk, 10. rota rodák + 12. 7.1964 v Kolíně

NOVÁK Václav * 25. 2.1893 4. pluk, 3. rota

rodák

PALUSKA František * 10. 3.1888 1. pluk, hudba rodák + 25. 5.1969 v Ústí nad Labem

ŠPINKA Jaroslav * 1. 1.1896 8. pluk, 3. rota rodák

ŠTĚPAŘ František * 20. 1.1897 1. pluk, 10. rota

rodák + 16. 7.1978 v Praze 3

TŘEŠŇÁK Alois * 1. 1.1891 2. pluk, 4. rota rodák + 8. 8.1959 v Praze 14

ZÁPOTOCKÝ Josef * 29. 8.1896 3. pluk, zákopový oddíl

rodák + 2. 9.1918 padl u Jekozy

Otec Josef. 4 třídy obecné školy, obuvník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. regimentu. Zajat byl 2. 1. 1917 u Poseče. Držen v zajateckém táboře v Dárnici. Do legie vstoupil 27. 4. 1917 a zařazen 12. 5. 1917 ke 3. střeleckému pluku k zákopovému oddílu. Dne 2. 9. 1918 v boji u Jekozy proti bolševikům padl a pohřben je v Čeljabinsku. Úmrtní list za velitele nemocnice podepsal poručík Bartůněk - nemocnice číslo 3. Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně pod číslem 15811.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SOVENICE a zde narozených. Přidružená obec ke Křinci.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

DUDEK Pavel * 19. 9.1879 Rusko

rodák

HÁZA Jaroslav * 18. 3.1893

rodák + 2. 3.1982 v Sovenicích

HÁZA Václav * 5. 2.1887 Rusko, 4. pluk, vozataj.

rodák + 29. 8.1960 v Blatné

MRAVÝ Ladislav * 9. 2.1882 Rusko

rodák

NAJMON František * 20.12.1882 Rusko, 4. pluk

rodák + 20.11.1958 v Řetenicích - Litoměřice

NAMIAN Štěpán * 10. 1.1879 Rusko

rodák

PROKEŠ Václav * 3. 5.1890 Rusko

rodák

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 30. 7. 1920 a bydlel v Nymburce, Kolonie 380.

ŘÍHA Václav * 14. 1.1893 Rusko, 11. pluk

rodák + 4. 3.1973 v Nymburce

SVOBODA Josef * 28. 8.1894 Rusko, 7. pluk

rodák + 5.11.1970 v Nymburce

ŠMELHAUS Josef * 26. 2.1893

rodák

ZEDNÍK Josef * 12. 1.1891 Rusko, 8. pluk, 8. rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SOVOLUSKY a zde narozených. Přidružená osada ke Košíku.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KOMÁREK Josef * 5. 3.1885 Rusko, 5. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SRBCE a zde narozených. Přidružená obec k Okřínku.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

JIRÁSEK Alois * 21. 6.1886 Rusko, 5. pluk, 10. rota

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

VNOUČEK Karel * 9. 4.1882 Rusko, 7. pluk, 2. rota

technická

Rodák z Polep - Kolín.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce STARÁ LYSÁ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ADAM František * 31. 7.1893

rodák + 7. 3.1943 ve Staré Lysé

BOHÁČ Josef * 14. 4.1894 4. pluk, 4. rota

rodák

HELIMAN Karel * 24. 5.1896 8. pluk, 5. rota

+ 6.11.1968 v Praze 6

JELÍNEK Josef * 8. 3.1897 4. pluk, telef.

+ 12.11.1965 v Praze 8

POŽIVIL Pavel * 11. 1.1874

rodák

ROUBÍČEK František * 7.11.1884 5. pluk, 4. rota

rodák

ŠÁCHA Karel * 4.11.1893 1. pluk, 2. eskadrona

rodák

Pokřtěn na pravoslaví, jméno při křtu Vladimír. Z otce Jana. Vychodil školu měšťanskou, vyučený číšník, politicky organizován u národních socialistů, svobodný. V rakousko - uherské armádě sloužil u 36. regimentu jako desátník. Zajat byl 29. 11. 1914 v Karpatech u Tyumenu. Do legie vstoupil 25. 7. 1906 a povýšen byl na praporčíka 1. 8. 1918. Později na podporučíka a 11. 5. 1919 na poručíka. Zařazen byl k 1. jezdeckému pluku k 2. eskadroně Jana Jiskry z Brandýsa. 1. 7. 1919 velitelem eskadrony. Do vlasti dorazil 2. 8. 1920. Evidován pod číslem 10876/I na VHA v Praze v Karlíně.

ŠELLER František * 25.12.1895

rodák

ŠŤASTNÝ Josef * 18. 5.1887

rodák

URBAN František * 3. 9.1891 6. pluk, 12. rota

rodák

 

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce STARÝ VESTEC a zde narozených. Legionáři v Itálii a na Slovensku.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ČERNÝ Václav * 17. 9.1886 Rusko, 7. pluk, 7. rota

+ 21. 9.1961 v Praze 8 Kobylisích

CHARAMZA Antonín * 20. 5.1896 Rusko, úderný prapor

rodák + 27.11.1983 v Rudníku 84, Vrchlabí

KLICPERA Bohumil * 20. 7.1873

rodák

KODEŠ Jaroslav * 10.10.1888

rodák

NECHVÍLE Josef Itálie

bydlící

PEKÁREK František Slovensko

bydlící

PEKÁREK Josef * 24. 6.1890 Rusko, 3. pluk, 3. rota

rodák + 2. 2.1971 ve Starém Vestci

SERBUS Alois * 4. 6.1896 Rusko, 8. pluk

rodák

Otec František. Vychodil školu měšťanskou, vyučen cukrářem, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. pěšího regimentu. Zajat na ruské frontě 16. 6. 1916 U Kolky - zajatecký tábor Revel. Do legie vstoupil 20. 5. 1918 a zařazen byl k 8. pluku "Slezskému" k 1. strážní rotě do Vladivostoku. Byl lékařsky uznán jako méně schopný vojenské služby pro anemii. Byl přijat do legie 10. 3. 1918 a 21. 5. 1918 zařazen k 8. střeleckému pluku. Zúčastnil se bojů při ochraně Sibiřské magistrály. Do vlasti byl evakuován 8. 6. 1920 transportem číslo 21, lodí "Titán" jako svobodník a demobilisován byl ve Frýdku u 8. střeleckého pluku "Slezského" dne 8. 6. 1920.

SRNEC Václav * 16.10.1896 Rusko, 7. pluk, 4. rota

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce STRAKY a zde narozených.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ČECH Antonín * 20. 8.1885

rodák

ERBEN František * 6. 9.1896 10. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

FEŘST Karel * 8. 2.1896 8. pluk

rodák

KOTEK František * 6. 6.1887

rodák

KREJČÍK Václav * 16. 2.1893 8. pluk, poručík

rodák + 8. 2.1983 v Loučeni

KRUPIČKA František * 11. 3.1887 1. inž. rota, desátník

rodák + 12.11.1967 ve Strakách

KRUPIČKA Josef * 9. 3.1884 8. pluk, kulomety

rodák svobodník

LAZAR Karel * 15. 8.1892 9. pluk, poručík

rodák + 1. 4.1975 v Praze 10

MAŠEK Jaroslav * 12. 5.1892 9. pluk, desátník

rodák + 21. 7.1962 ve Strakách

MRŇÁK Jan * 11. 5.1898 1. pluk, 1. rota

+ 13. 1.1978 v Opolanech

MYŠKOVSKÝ Václav * 25. 2.1897 4. pluk, 1. rota

rodák četař

NOVOTNÝ Josef * 14. 3.1890 8. pluk

rodák + 14.10.1965

PECKA Václav * 22. 4.1892 1. jezdecký pluk

rodák

PROKEŠ Josef * 25. 5.1881 8. pluk

rodák + 26. 9.1955 ve Strakách

VYŠOHLÍD Josef * 27. 1.1889 2. pluk, 10. rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii, občanů obce STRATOV a zde narozených nebo bydlících:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BÁRTA Josef * 14. 9.1886 Rusko, 3. pluk

rodák

BARTOŠ Antonín * 7. 5.1885 Rusko. 4. pluk

rodák ze Zámostí + 14.11.1970 v Lysé nad Labem

DUŠKA Josef * 1. 3.1894 Francie

rodák + 1. 8.1947

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

JEŽEK Alois * 18. 2.1895

rodák

JEŽEK Václav * 19. 4.1893 Rusko, 10. pluk

rodák

KRATOCHVÍL Alois * 1.10.1894

rodák

KRATOCHVÍL Frant. * 10. 1.1878

rodák

KURKA Alois * 27.12.1892 Rusko, 7. pluk

rodák

MACHÁČEK Alois * 24. 1.1892 Rusko, 5. pluk

rodák

PEŠKA * 17. 1.1883

rodák

PETRYNIEC Josef * 1. 3.1892

rodák z Čelákovic

TOUŠ Václav * 4.10.1893

rodák

TUZAR Václav * 17.12.1893

rodák

VÁCHA Josef * 5. 2.1883 Rusko, 2. pluk, 12. rota

rodák

VAJSHAJTL Antonín * 31. 7.1886

rodák z Kostomlat + 16. 7.1956 v Lysé nad Labem

VERNER František * 28.10.1874 Rusko, 3. pluk

rodák

VERNER František * 24. 5.1896 Rusko, 5. pluk, 3. rota

rodák z čp. 37

VERZICH Alois * 17. 1.1883

rodák + 18. 5.1932 ve Stratově

VERZICH Josef * 25. 8.1883 Rusko, 5. pluk

VOLEK Josef * 5.12.1883 Rusko, 2. pluk

rodák + 26. 2.1961 ve Stratově

ŽÁK Josef * 11. 4.1894

rodák z Dvor + 18. 2.1968 v Lysé nad Labem

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii, občanů obce STŘIHOV a zde narozených. Přidružená obec pod Sloveč.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HARTMAN Josef * 17.10.1893 Rusko, 4. pluk, 2. rota

rodák z čp. 50 + 28. 4.1968 v Novém Bydžově

CHLUBNA František * 10.10.1893 Rusko, 6. pluk, 4. rota

rodák

Po světové válce pracoval jako vrchní respicient finanční stráže ve Spišské Nové Vsi a bydlel v Pribinově ulici čp. 16.

KOŽICH Václav * 8.10.1896 Itálie, 32. pluk

bydlící + 17. 7.1971 v Dobrušce-Rychnov n. K.

KRAČMER Josef * 25. 5.1879 Rusko, 11. pluk, 6. rota

bydlel v čp. 87 + 23.10.1946

Veden jako rodák v Kamilově.

SOBOTA Josef * 27. 1.1889 Rusko, 9. pluk

rodák z čp. 30 + 13. 1.1975 ve Sloveči

SUCHÁNEK Jindřich * 20. 9.1881 Rusko

bydlel v čp. 10 + 27. 2.1969

Rodák z Lužce nad Cidlinou.

ŠTYRSA Josef * 22. 6.1879 Rusko

rodák z čp. 18 + 24. 5.1947

VLASÁK Josef * 20.10.1891 Rusko, 2. pluk, kulomety

rodák z čp. 17

ZEZULKA František * 27. 3.1883 Rusko, 3. pluk, nestr. r.

rodák + 25. 4.1933

HARTMAN Josef, narozen 17. 10. 1893 ve Střihově, okres Městec Králové z otce Františka. Vychodil školu obecnou, vyučen tesařem, sociální demokrat, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. regimentu v Liberci. Zajat byl 27. 5. 1915 ve Sviňavě, v zajateckém táboře držen Alexejevka v gubernii Cherson. Do legie vstoupil 9. 11. 1917 a zařazen byl ke 4. pěšímu pluku, ke 2. kulometné rotě /4. pluk "Prokopa Velikého"/. 26. 9. 1919 super. určen do vlasti. 24. 12. 1919 odplul lodí "Shunko".

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obcí STUDCE a STUDEČKY a zde narozených. Obce přidružené pod Loučeň.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KLABAN František * 10. 4.1889 11. pluk

rodák + 17.11.1976 v Milešově - Litoměřice

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NEZDARA František * 14. 4.1895 9. pluk, 2. rota

rodák + 13.10.1978 v Praze 5

Z otce Jana. Absolvoval Vyšší průmyslovou školu strojní - konstruktér. V rakousko-uherské armádě sloužil u 10. pěšího pluku Landwehr jako šikovatel. Oženil se v Rusku. Zajat na ruské frontě 10. 7. 1916 a do legie vstoupil 19. 8. 1917 a zařazen byl k 9. pluku K. H. Borovského ke kulometům. 6. 8. 1917 kapitán, později velitel 2. kulometné roty. Evakuován 9. 7. 1920 lodí "Sherman". Aktivní důstojník. Evidován pod číslem 38539/I ve Vojenském historickém archivu v Praze.

RENČ Václav * 3. 1.1884 10. pluk

rodák

Z otce Jana. 3 třídy měšťanky a 4 roky obchodní akademie, tovární úředník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil jako poručík velitel roty u 8. a u 30. zeměbraneckého pluku. Zajat byl 7. 7. 1915. Do legie vstoupil 18. 7. 1917 a zařazen k 8. pluku jako poručík 5. 8. 1917 a později k 10. pluku. Evakuován do vlasti 1. 6. 1920 a demobilisován 10. 8. 1920. Evidován je pod číslem 86724/I na VHA v Praze Karlíně.

ŠOŇA * 27. 4.1886 1. pluk, 8. rota

rodák z čp. 39

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce SVÍDNICE a zde narozených. Obec přidružená pod Dymokury.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HALUŠKA Stanislav * 6. 8.1893

rodák + 2. 6.1972 ve Svídnici

CHMELAŘ Alois * 10. 4.1877

rodák

KRČMAŘÍK Josef * 9. 3.1888 3. pluk

rodák údajně* 3. 1.1888

+ 15. 9.1961

KUBÁLEK Josef * 1. 3.1882 6. pluk

rodák + 31.10.1961 v Lužanech

Po světové válce bydlel v Dubečku 3 - Běchovice u Prahy.

MALÁT Václav * 15. 6.1878 7. pluk

rodák + 9. 2.1967 ve Svídnici

NOVOTNÝ Václav * 16. 7.1892 5. pluk, 3. rota

+ 19.12.1966 v Turnově

OUŘEDNÍČEK Josef * 19. 4.1882

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce TATCE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

VANĚČEK František * 26. 4.1881 7. pluk, 4. rota

rodák

VOSECKÝ Rudolf * 24. 5.1895 4. pluk, 10. rota

rodák

ŽÁK František * 10. 4.1881 12. pluk, 10. rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce TŘEBESTOVICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BENDL Václav * 20. 6.1892 6. pluk

rodák + 17.10.1972 v Nymburce

FILIP František * 5.10.1894 záložní pluk

bydlel v čp. 147

Rodák z Vídně. Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 8. 10. 1920.

HOMOLA Josef * 10. 4.1886

rodák + 22. 6.1954 v Praze 7 Holešovicích

HOMOLA Josef * 17. 3.1888 6. pluk

NOVÁK Alois * 23. 6.1883 5. pluk, 3. poch. rota

rodák + 1.11.1969 v Uhříněvsi - Praha východ

PIVOŇKA František * 27. 9.1889

+ 6. 7.1977

ŠANDERA Antonín * 19. 4.1881 6. pluk

bydlel v čp. 157 + 1. 8.1952

Rodák z nedaleké Sadské, kde je také veden. Po válce povoláním štábní rotmistr.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce TUCHOM a zde narozených. Přidružená obec ke Košíku.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BLAŽEK Josef * 25. 3.1895

rodák

ERBEN Josef * 5. 6.1880 8. pluk, 12. rota

+ 4. 9.1960 ve Svobodě nad Úpou

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KORDÁČ František * 13.12.1891 5. pluk, 8. rota

rodák + 28. 4.1974 v Praze 2

KUTMÁN Antonín * 5. 6.1888 2. pluk, zál.

rodák + 26. 6.1967 v Ústí nad Labem

KUTMÁN Štěpán * 24. 7.1882 1. pluk

rodák + 25.10.1965 v Milešově - Teplice

MELOUN Václav * 25. 9.1896

rodák + 15.11.1970 v Krouně - Chrudim

VODHÁNĚL Jan * 16. 5.1885 2. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce ÚMYSLOVICE a OSTROV a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BRZÁK Štěpán * 6. 2.1893 4. pluk, nestroj. rodák + 2. 4.1964 v Úmyslovicích

ŠULC Josef * 21.11.1894 rodák

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 6. 4. 1921. Bydlel v Nymburce, Boleslavská 1369.

ŠULC František * 24.11.1889 6. pluk, 1. rota

rodák + 4. 3.1963 v Nymburce

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD jako skladník. Bydlel v Nymburce čp. 1281.

ŠULC Václav * 3.11.1897

rodák + 7. 9.1968 v Chrudimi

VANČURA Václav * 15. 1.1897 1. pluk rodák + 25.10.1967 v Poděbradech

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VÁPENSKO a zde narozených. Přidružená obec ke Kostomlatům.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BÍLEK František * 7. 6.1879 5. pluk

rodák + 21. 7.1944 ve Vápensku

BÍLEK Václav * 20. 5.1883 3. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje ve Francii, občanů osady VELELIBY, kteří se zde narodili nebo bydleli. Přidružená osada pod Dvory.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

MARTINOVSKÝ Josef * 14.12.1896 Francie, 21. pluk

bydlel v čp. 244 + 30. 1.1965 v Nymburce

Rodák z Brodců - Mladá Boleslav. Veden též v Nymburce, kde dlouho bydlel a pracoval.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VELENICE a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

DROZD František * 4. 2.1899

rodák

HORYNA František * 17. 5.1892 Rusko - údajně

bydlel v čp. 26

Rodák z Červeného Hrádku - Kolín.

JECH Josef Rusko - údajně

bydlel v čp. 120

KUBÁLEK Josef * 21. 8.1896 Rusko, 6. pluk, 3. rota rodák

KUCHTA Jan * 25. 6.1881 Rusko, 8. pluk, 4. rota

rodák + 25. 4.1963 v Kloboukách - Kladno

KUNC Václav

LUKAVEC Jaroslav * 27. 9.1889 Rusko, 1. záložní pluk rodák z Podmok + 18.11.1967 v Mimoni - Česká Lípa

Před válkou pracoval jako obuvník ve Velenicích.

MIČOVSKÝ Karel Itálie - údajně

bydlel v čp. 87

NOŽIČKA Josef * 15. 4.1886 rodák

PETRÁŠEK Josef Itálie - údajně

bydlel v čp. 55

PETRÁŠEK František * 21.12.1898 Itálie - údajně

bydlel v čp. 87

Rodák z Novohrad.

PETRÁŠEK Karel * 25.10.1893

rodák + 15. 3.1960 v Praze 8

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

PLACHÝ František * 17.11.1886

rodák

RůŽIČKA Josef * 15. 4.1896

rodák

ŠPINKA Josef * 15. 3.1890

rodák + 6. 1.1974 ve Všejanech-Mladá Boleslav

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VELENKA a zde narozených. Legionáři v Itálii, ve Francii a na Slovensku.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BAŠUS Emil * 7. 8.1900 Slovensko

rodák + 26. 3.1978 ve Velence čp. 34

BAŠUS Miroslav * 23. 8.1892 Rusko, 11. pluk

rodák

BAŠUS Václav * 22. 1.1893 Rusko, 5. pluk

rodák

BÍM Karel * 1. 2.1894 Itálie, 3. baterie

bydlící + 26.11.1954 v Brně

ČERVENÝ Alois * 19.12.1892

rodák + 18.12.1974 v Roudnici nad Labem

ČERVENÝ Jaroslav * 24. 7.1896 Itálie, 6. pluk

bydlící + 24. 3.1967

FRIDRICH Václav * 3.10.1893 Rusko, 3. pluk, 8. rota

rodák z čp. 43 + 12. 6.1926

HAMÁČEK Jindřich * 17.12.1889 Rusko, 7. pluk, kulomety

rodák + 14. 7.1967 v Praze 8

HRÁZKÝ František Francie

CHARAMZA Alois * 11.11.1882

rodák

KOŘÁN Václav * 15. 9.1887 Francie, 21.pluk,10.rota

KRÁL Vojtěch * 16. 4.1889 Rusko, 6. pluk, 12. rota

rodák + 16. 4.1989 v Praze 4

Po světové válce pracoval jako účetní a bydlel v Praze - Bráník čp. 441.

MIKOLÁŠ František * 26. 5.1878 Rusko, 7. pluk

+ 21. 6.1955 v Běcharech - Jičín

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

NEUMAN Václav

SMRKOVSKÝ Václav * 18. 8.1864 Itálie, 32. pluk

bydlící + 13. 1.1939 kulometná rota

VESELÝ František * 14.12.1873 Rusko, št. ochrana

rodák armádního sboru

FRIDRICH Václav, rodák z Velenky, narozen 3. 10. 1893, škola měšťanská, vyučen zedníkem, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. regimentu. Zajat byl 26. 2. 1914 v Karpatech u Domanovičů, v zajateckém táboře v Tobolsku. Do legie vstoupil 1. 6. 1916 a zařazen byl k 3. střeleckému pluku do 8. roty. U Zborova raněn a od 9. 7. 1917 nezvěstný. Chronologie jeho působení v legii: 24. 8. 1916 - 1. záložní rota, 27. 3. 1917 přeřazen k 3. pluku k 8. rotě, 25. 4. 1917 ve výzvědném oddílu 3. roty a 21. 5. 1917 zpět ke 3. pluku. Evidován je ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně pod číslem 55617.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VELKÉ VÝKLEKY a zde narozených. Přidružená osada pod Běrunice.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BAROCH František * 30. 5.1892

rodák

BÍNA Alois * 6. 1.1878 8. pluk

rodák

KADA Václav * 4. 7.1878

rodák + 2. 8.1961

KARBYLA Jaroslav * 14. 9.1887 rodák

KOHOUT František * 9. 6.1888

rodák

LOUDA František * 25. 9.1891 8. pluk rodák + 7.10.1966 v Běrunicích - Nymburk

NEDOBITÝ František * 30. 8.1895 rodák + 28. 6.1969 v Praze 4

ŠTĚRBA František * 1. 7.1880

+ 8. 2.1961 ve Ždánicích - Pardubice

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VESTEC a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HLAVÁČEK František * 15.12.1896 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák

HLAVÁČEK Václav * 3. 3.1895 Rusko, 3. pluk, 2. rota

rodák + 30. 9.1918

V rakousko-uherské armádě sloužil u 38. regimentu. Zajat byl 6. 6. 1916 u Lucku. Do legie vstoupil 19. 11. 1916, zařazen k 1. střeleckému pluku ke 2. rotě a 10. 4. 1917 přeřazen k 3. střeleckému pluku ke 2. rotě. 10. 7. 1917 raněn u Zborova a 30. 9. 1918 padl v boji proti bolševikům u Nižního Tagilu.

JECH Josef * 24. 3.1881 Rusko, 1. pluk, 10. rota

rodák

KOMÁREK Antonín * 12. 2.1890 Rusko, 5. pluk

rodák + 7. 5.1958 v Drahelicích - Nymburk

KUMŠTÝŘ Josef * 24. 7.1897 Rusko, 7. pluk, 2. rota

rodák

KUNC František * 28. 3.1892 Rusko, 6. pluk, 7. rota

+ 14. 1.1967 v Křinci

MUSIL František * 7. 6.1898 Itálie, 32. pěší pluk

bydlel v čp. 115 + 23. 9.1963 ve Vestci

Rodák ze Šlotavy. Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 12. 2. 1929.

ŠTOČEK Josef * 27.12.1894 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák + 28.12.1972 ve Vestci

VESELÝ Vilém * 15. 5.1891 Rusko, 4. pluk, 9. rota

+ 28.11.1981 ve Vestci

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VLKOV NAD LESY a zde narozených. Přidružená obec pod Běrunice.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

JIRSÁK Josef * 27.11.1878 8. pluk

rodák + 21. 7.1971 v Rožďalovicích

OUZKÝ Josef * 15. 1.1886 8. pluk, hudba

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VLKOV POD OŠKOBRHEM a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BEDNÁŘ Václav * 26. 9.1890

rodák + 3. 9.1960 v Mimoni - Česká Lípa

ČECH Josef * 27.12.1888 6. pluk

rodák

DOUDĚRA Antonín * 24. 1.1893 2. pluk

bydlel v čp. 11

Rodák z Hostovic - Kutná Hora.

JIRSÁK Josef * 27.11.1878 8. pluk

rodák + 21. 7.1971 v Rožďalovicích

STEJSKAL Josef * 26. 1.1878 5. pluk

rodák

STRÁNSKÝ Václav * 16.10.1895 8. pluk, 6. rota

rodák + 29.12.1953 v Kostomlatech

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VRBICE a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HRDINA Jan * 7. 1.1889 Rusko, 6. pluk

bydlel v čp. 104 + 27. 6.1962 v Krásné Studánce

Pravděpodobně rodák z Dlouhopolska.

HROUDA Alois * 9. 4.1896 Rusko, 7. pluk, 1. rota rodák z čp. 5 + 16. 6.1972 v Poděbradech

HROUDA Bohumil * 27. 3.1890 Rusko, 7. pluk, 8. rota

rodák z čp. 38

Vychodil školu obecnou a 3 třídy měšťanské školy, absolvoval obchodní akademii v Praze. Zaměstnáním účetní, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil jako šikovatel u 36. pěšího regimentu. Zajat byl 7. 6. 1916, do legie vstoupil 10. 12. 1916 v Carycinu /dnešní Volgograd, dříve Stalingrad/ a zařazen byl k 7. pěšímu pluku jako střelec. Zprvu k 5. pluku k 8. rotě a 28. 10. 1918 k 7. pluku k 8. rotě. Bojoval proti bolševikům u Novonikolajevska a pod Kurgurem. 1. 2. 1920 povýšen na svobodníka a 1. 5. 1920 na desátníka. 28. 7. 1920 byl evakuován lodí "Belgie" do vlasti.

KAUCKÝ Václav * 2. 2.1889 Rusko, 4. pluk, 7. rota rodák z čp. 94

KUCHAŘÍK Václav * 28. 1.1892 Rusko, 6. pluk, 6. rota

rodák z čp. 3

Vyznamenán Řádem M. R. Štefánika "Sokol s meči".

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

LITERA Jan * 30. 6.1888 Rusko, 5. pluk rodák

MORÁVEK Josef * 7. 2.1889 Rusko, 8. pluk

rodák

NETÍK Václav * 9. 4.1896 Rusko, 4. pluk, 9. rota rodák

Vyučil se krejčím. Zajat byl v září 1915, do řad čs. armády vstoupil 1. února 1917. Po výcviku u záložního praporu sloužil u 3. pluku, s nímž prodělal boje proti Němcům a při založení 4. pluku byl k němu přeložen. Byl to dobrý a statečný hoch, vyznamenal se hlavně v bojích proti bolševikům. Svobodník 9. roty 4. pluku "Prokopa Velikého Holého" byl zabit nešťastnou náhodou ručním granátem na nádraží v Batrakách, je zde pohřben na hřbitově.

NOVOTNÝ František * 24. 4.1884 Rusko, 2. zál. pluk

rodák

SKOŘEPA František * 16.11.1894 Rusko, 7. pluk, 1. rota rodák z čp. 25

SMLSAL Alois * 16. 3.1889 Rusko, 5. pluk rodák z čp. 6 + 23.11.1977

STRÁNSKÝ Václav * 16. 3.1889 Rusko, 8. pluk, 6. rota

rodák

ŠIMON František * 26. 2.1886

rodák

ŠTĚRBA František * 1895 Itálie, 33. pluk, 3.rota

rodák z čp. 80

Povoláním rolník.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VŠECHLAPY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BOROVIČKA Josef * 30. 3.1885

rodák + 26. 6.1964

HLADÍK Karel * 18. 3.1888 5. pluk, 9. rota

rodák z Mochova

Po válce byl zaměstnán v nymburských Dílnách ČSD od 22. 2. 1921. Svůj plodný život prožil ve Všechlapech čp. 139.

NEJEDLÝ Vladimír * 29.11.1883 3. pluk nestr.

rodák

TYKVA Josef * 5. 6.1896

rodák + 11.10.1960

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce VYKÁŇ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

ČERNÝ František * 24. 9.1883

+ 2. 7.1956 v Platěnicích

DRAŽIL Josef * 24.12.1877 4. pluk, 1. rota

rodák + 10. 4.1976 ve Vykáni

HAMTÁK Josef * 20. 9.1896 1. pluk, 1. rota

rodák

CHROUST Josef * 18.10.1877

rodák

KADEŘÁBEK Josef * 15. 5.1895

rodák

KADEŘÁBEK Karel * 19. 7.1884 6. pluk, 8. rota

rodák

RADA Josef * 5.11.1893 6. pluk, 4. rota

rodák

Otec Josef. Vychodil obecnou školu a 1 rok školy měšťanské, dělník, svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 12. pěšího pluku. Zajat byl 29. 3. 1915 na Dukle - gubernie Cherson. Do legie vstoupil 4. 7. 1917 v Borispolu. Zařazen byl 1. 7. 1917 k záložnímu praporu ke 2. rotě. 24. 7.1917 byl přeřazen k 6. pluku ke 4. rotě. 10. 7. 1918 byl povýšen na desátníka. Do vlasti se vrátil 10. 6. 1920. Evidován je pod číslem 25032/I na VHA v Praze v Karlíně.

ŽERT Vladimír * 23. 3.1881

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce ZÁHORNICE a osady POUŠŤ a zde narozených. Legionáři v Itálii a ve Francii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BERNARD František * 11.10.1893 Rusko, 5. pluk

rodák

HRADECKÝ Josef * 7.12.1881 Rusko, 2. pluk, 11. rota

rodák z čp. 40 + 29. 9.1952

HYŠPLER Josef * 3. 4.1897 Rusko, 4. pluk, 3. rota

rodák z čp. 119

CHÁRA Josef * 9. 8.1886

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KLIMEŠ František Rusko - Zborov

rodák z čp. 63 + 1984

KůRKA Josef Rusko

rodák z čp. 138

MALÝ Karel * 30. 9.1896 Rusko

rodák z čp. 114

PECHÁČEK František * 15. 2.1896 Francie

rodák z čp. 41

PODĚBRADSKÝ Josef * 19. 3.1890 Rusko, 2. pluk, 8. rota

rodák z čp. 27 podporučík

Vyznamenán Řádem M. R. Štefánika "Sokol s meči".

POLEJ Josef * 11. 3.1888 Rusko, 7. pluk, 9. rota

rodák praporčík

Otec František. Absolvent České státní pokrokové reálky s 8 semestry technického stavitelství. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. pěšího regimentu jako kadet aspirant. Zajat byl 13. 9. 1915 u Ikva-Susdal. Do legie se přihlásil 28. 8. 1917 a zařazen byl jako praporčík k 7. pluku k 9. rotě. Dne 1. 4. 1920 jmenován poručíkem a velitelem čety. Evakuován do vlasti byl 22. 7. 1920 lodí "Czaritza". Evidován je ve Vojenském historickém archivu pod číslem 28790/I v Praze v Karlíně.

POLÝ Vojtěch Rusko

rodák z čp. 81

POPEK Josef * 20. 7.1874 Itálie

rodák z čp. 121

PROKůPEK Josef * 23.10.1897 Itálie, 31.pluk, 2.rota

rodák z čp. 114

SOBOTKA Josef * 28. 7.1900 Itálie, 34.pluk,10.rota

rodák z čp. 29 domobrana

STOKLASA Antonín Itálie

Přestěhoval se do Pouště.

ŠŤASTNÝ Václav * 28. 4.1884

rodák

VACEK František * 23. 7.1894 Rusko

rodák z čp. 12

VACEK Václav * 8.10.1892 Rusko, 8. pluk, 6. rota

rodák

VESELÝ František * 31.12.1892

rodák z čp. 29

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce ZÁMOSTÍ. Legionáři v Itálii. Přidružená osada k Rožďalovicím.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BARTOŠ Antonín * 7. 5.1885 Rusko, 4. pluk

rodák + 14.11.1970 ve Stratově

ČÍŽEK Josef * 11. 2.1896 Itálie, 33. pluk

bydlící + 15.12.1995

Rodák z Horesedla čp. 4 u Mirotic, okres Písek. Obchodní příručí. Odveden do rakousko-uherské armády v červnu 1915 v Písku. Narukoval 15. 10. 1915 k 11. pluku 3. praporu. Zajat 19. 8. 1917 v Mcermadě, 19. 11. 1917 do zajateckého tábora Fossago. Do legie vstoupil 16. 3. 1918 a přidělen k 33. pluku. 16. 6. 1919 ke štábní rotě 33. pluku. Zemřel 15. prosince 1995 jako 99 letý - nejstarší žijící legionář okresu.

KUMŠTÝŘ Josef * 1. 3.1900 Itálie, 35. pluk

bydlící + 14.11.1979 v Rožďalovicích

Italský domobranec, štábní rota pluku 35. Demobilisován 13. 8. 1919, v evidenci pod číslem 997a/II. Nejmladší legionář vůbec našeho okresu mimo dobrovolce bojujících na Slovensku.

ZVOLÁNEK Ladislav * 2.12.1889 Itálie, 17. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce ZBOŽÍČKO a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

BACHTÍK Miloslav * 12. 9.1893 2. pluk

rodák

KERLICKÝ František * 11. 6.1888

rodák

ŠTĚRBA Miloslav * 15. 2.1897 1. pluk, 4. rota

rodák + 21. 2.1955 ve Zbožíčku

ŠULC Josef * 26. 7.1879 5. pluk, 4. rota

rodák - údajně + 21. 2.1955 ve Zbožíčku

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce ŽEHUŇ a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

HERČÍK František * 7. 3.1893 Itálie

rodák + 28.11.1966 v Žehuni

KONÍČEK František * 30. 8.1893 Rusko, 1. pluk, 7. rota

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil úmrtí

KOSINA Bohumil * 23.12.1897 Rusko, 7. pluk, 3. rota

rodák + 20.12.1976 v Městci Králové

KOZÁK Cyril * 25. 8.1887 Rusko, 8. pluk

rodák + 26. 5.1953 v Nymburce

MALÝ Václav * 10. 9.1890

rodák z Choťovic + 14.11.1950

PIVOKOUSKÝ Josef * 21.11.1877 Rusko, 8. pluk

rodák

PIVOKOUSKÝ Václav * 1.11.1893 Rusko, 2. pluk rodák + 13. 3.1978 v Kolíně

STEKLÝ Karel * 17.11.1887 Rusko, 1. pluk rodák + 4.12.1958 v Ústí nad Labem

SVOBODA Karel * 9. 5.1877

rodák + 24. 2.1961 v Žehuni

SÝKORA Jan * 19.12.1894 Rusko, 9. pluk, 9. rota

rodák + 21. 3.1974 v Trutnově

TICHÝ Jan * 8.10.1877 Rusko, 1. brig. rodák

VIZEK František * 10.10.1886 Rusko, 7. pluk, 5. rota rodák

VOLEJNÍK Alois * 26. 6.1881

rodák + 9. 9.1965 v Praze 5

VOLEJNÍK Arnošt * 16. 7.1898 Rusko, 8. pluk

rodák + 30. 4.1977 v Pardubicích

VONDRUŠKA František * 28. 3.1893 Rusko, 8. pluk

rodák + 5. 3.1960 v Žehuni

VONDRUŠKA Karel * 14. 9.1883 Rusko, 5. pluk

rodák + 22. 3.1969 v Městci Králové

Bydlel v Městci Králové v čp. 645 a pracoval zde jako strojník.

VONDRUŠKA Václav * 24. 8.1895 Rusko, 7. pluk, 3. rota

rodák + 23. 6.1971 v Městci Králové

ZELENÝ Josef * 31. 8.1885 Itálie

rodák + 14.10.1977 v Žehuni

ZIKMUND Václav * 8. 2.1881 Rusko, 8. pluk rodák + 28. 1.1970 v Hradci nad Nisou-Liberec

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii, občanů obce ZVĚŘÍNEK a KERSKO a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HOMOLA Antonín * 26.10.1877 Rusko, 9. pluk

rodák

MIKOLÁŠ Alois * 24. 3.1889 Rusko, 1. pluk

rodák

MÜLLER František * 10. 3.1894 Itálie

bydlel ve Zvěřínku + 29. 4.1984 v Radotíně - Šumperk

REMEŠ Jaroslav * 28. 9.1894 Rusko

rodák z Chotělic + 2.10.1955 ve Zvěřínku

Bydlel ve Zvěřínku čp. 44. Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 15. 10. 1920.

VLASÁK Alois * 10. 5.1894 Rusko

rodák padl v bitvě u Zborova

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, v Itálii a na Slovensku, občanů obce ŽITOVLICE a POJEDY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

NĚMEC František * 6. 2.1898 Itálie a Slovensko

Pojedy + 23.12.1985

Žil v Křinci čp. 123.

RYBÍN František * 12.11.1888 Rusko, 3. pluk, 8. rota

Žitovlice

© Webmaster