Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
DVORY a ZDONÍN a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

JEHLIČKA Alois * 19.11.1891 Rusko, 6. pluk

rodák z Dvor + 20. 2.1966 v Praze 10

SEDLÁČEK Antonín * 14.10.1891

rodák z Dvor + 1.10.1967 v Nymburce

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 7. 2. 1921.

SEDLÁČEK František * 14.10.1892

rodák z Dvor

VRZOŇ Josef * 21. 1.1891 Rusko, 3. pluk

rodák ze Zdonína + 3. 8.1978 v Rumburku - Děčín

ZITA Josef * 19. 7.1897 Rusko, 1. pluk, 1. rota

rodák z Dvor + 15. 2.1970 v Nymburce

ŽÁK Josef * 11. 4.1894

rodák z Dvor + 18. 2.1968 ve Stratově

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
DYMOKURY, ČERNÉ HORY a SVÍDNICE a zde narozených. Bojovníci
též z Francie, Itálie a Slovenska:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ASTER Václav * 28. 9.1894 Rusko, 1. inž. rota

rodák z Dymokur + 15.11.1973 v Ostrově - Karlovy Vary

BITMAN Karel * 7.12.1893 Rusko, 1. pluk

rodák z Dymokur + 6. 5.1954 ve Vysokém Mýtu

BITMAN Václav * 8.11.1888 Rusko, 5. pluk

rodák z Dymokur

ČÍŽEK František * 28. 9.1894 Rusko, 3. pluk, 7. rota

rodák z Dymokur + 8. 2.1954

ČÍŽEK Josef * 22. 9.1899 Itálie, 1. baterie

rodák z Dymokur + 1. 8.1975 těž. houf.

DRAHOKOUPIL Václav * 22.12.1883 Rusko, 5. pluk

rodák z Dymokur + 14. 4.1954 v Zábrdovicích - Křinec

DROZD Josef * 5. 1.1880

rodák z Dymokur + 7.11.1964 v Teplicích

FIALA Karel * 25. 8.1892 Rusko, 4. pluk, 11. rota

rodák z Dymokur + 31. 5.1918 padl v boji u Batraku

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

GROF František * 25.10.1891 1. dělostř. brigáda

rodák z Dymokur + 5.12.1964 v Kostelci n. Č. lesy

HLAVÁČEK František * 29.12.1894

rodák z Dymokur + 17. 1.1979 v Mladé Boleslavi-Kosmonosy

HOLÝ Stanislav * 6. 4.1894

+ 8. 9.1966 v Jincích u Příbrami

CHMELAŘ Alois * 18. 4.1877 Rusko, obr.vlak Orlík

rodák z Dymokur

KAPRAS František * 16. 2.1889

rodák z Dymokur + 26. 7.1971 v Černé Hoře

KARÁSEK Alois * 10.10.1893 úderný prapor

+ 24. 7.1969 v Říčanech-Praha východ

KAZDA Karel * 15.11.1885 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák z Dymokur

KOSINA Alois * 20. 6.1895 Rusko, 11. střelecký pluk

rodák z Dymokur + 28.11.1962 v Praze 4

KOSINA Josef * 20. 4.1889 Itálie, 32. pluk

rodák z Dymokur

MEJSTŘÍK Josef * 25. 6.1888 Rusko, 1. pluk

rodák z Černé Hory + 22. 7.1955 v Černé Hoře

SEMECKÝ Josef * 27. 8.1894 Rusko, 7. pluk, 12. rota

rodák z Dymokur

SMITKO Antonín * 11. 8.1877

rodák z Dymokur

SOBOTA Josef * 25. 3.1895 Itálie, 31. pluk, kulom.

rodák z Dymokur

SVATOŇ Vojtěch * 16. 9.1886 Rusko, 6. pluk

rodák z Dymokur

SVOBODA Václav * 15. 1.1895

rodák z Dymokur + 9. 6.1954 Straky - Nymburk

SVOBODA Vlad. * 6. 7.1896 Rusko, 3. pluk J. Žižky

rodák z Dymokur

ŠAFRÁNEK Ladislav * 16. 4.1896 Rusko, 2. pluk

rodák z Černé Hory + 17. 8.1979 v Jičíně

ŠŤASTNÝ František * 9. 8.1891

rodák z Dymokur

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

TUZAR Václav * 28.12.1885

rodák z Dymokur

VESELÝ František * 1. 7.1883 Rusko, 12. pluk, 1. rota

rodák z Dymokur

VOŠOUST František * 31. 5.1899 Francie, 23. pluk

rodák z Dymokur

ZAJÍČEK Antonín * 22. 1.1886 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák z Dymokur + 17.11.1967 v Městci Králové

ZAJÍČEK Václav * 23. 7.1889 Rusko, 6. pluk, 7. rota

rodák z Dymokur

Po 1. světové válce bydlel v Pasekách u Světlé pod Ještědem.

ZMRZLÍK Antonín * 25. 3.1889 Rusko, 1. dělostř. pluk

+ 2. 6.1974 Kolovraty - Praha východ

FIALA Karel, narozen 25. 8. 1892 v Dymokurech z otce Václava,
příslušný do obce Čístá, politický okres Král. Městec.
Vychodil 3 měšťanky, pracoval jako rolník, svobodný. V
rakousko-uherské armádě sloužil u 36. infant. regimentu.
Zajat byl v prosinci 1914, do legie vstoupil 4. 4. 1918 a
zařazen byl ke 4. pluku k 11. rotě. Padl 3
1. 5. 1918 u mostu
přes řeku Volhu u Batruky. Pohřben je v Olšárovce na levém
břehu řeky Volhy. V Rusku pracoval jako zajatec v muniční
továrně v Tagenrodu. Je evidován ve Vojenském historickém
archivu v Praze v Karlíně pod číslem 81303/I.

Na Slovensku proti maďarským bolševikům bojovali občané obce
Dymokur, členové Sokola, a to:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HADRBOLEC Josef

 

KAČÍREK LADISLAV

 

MATUCHA Josef * 27. 3.1899 Slovensko

rodák z Dymokur + 7. 9.1975 v Městci Králové

MATUCHA Václav * 27.11.1901 Slovensko

rodák z Dymokur + 22. 2.1964 v Dobrovicích, Ml. Boleslav

MOC Josef * 7.12.1889 Slovensko

rodák ze Svídnice + 17. 2.1957 v Dymokurech čp. 159

ŠPAČEK Josef

Hadrbolec Josef, Kačírek Ladislav, Špaček Josef - u těchto
bratří se nám nepodařilo získat datumy narození ani místa
jejich narození.

Legionáři bojující v Rusku a na Sibiři, kteří svůj plodný
život prožili v obci DYMOKURY, ale mají problematické místo
narození:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KOSINA Antonín

KUCHAŘÍK František nebo Václav

POPELKA Jan

U těchto bratří se nepodařilo získat naprosto žádné
informace.

Seznam legionářů I. odboje v Itálii a ve Francii, občanů obce
HASINA a zde bydlících:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŘEHOUNEK Josef * 25. 7.1893 Itálie

rodák z Rožďalovic + 15. 4.1981 v Nymburce

VYNIKAL Josef * 29.1.1896 Francie, 22. pluk

rodák + 21. 2.1952

 

Seznam legionářů I. odboje bojujících v Rusku a na Sibiři, ve
Francii a v Itálii, občanů obce HOŘANY a zde bydlících:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ADAMEC Josef * 21. 8.1889 Rusko

rodák z čp. 50 + 4. 9.1957 v Hořanech

NĚMEC Emanuel * 25.12.1892 Rusko,1.dělostř.,2.bater.

rodák z čp. 21 + 19. 6.1962 v Českém Brodě

NOVÁK Josef * 12. 3.1870 Itálie

rodák + 24.11.1957 v Hořanech čp. 59

ŠMEJKAL Otokar * 25. 9.1888 Rusko, 4. pluk

rodák z čp. 2 + 18. 6.1969 v Nymburce

TYL Alois * 7.10.1887 Rusko, 4. pluk, 1. rota

rodák

ZEDNÍK František * 25. 3.1898 Francie, 24. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
HOŘÁTEV a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BUREŠ Jaroslav * 28. 6.1897 Rusko, 9. pluk, 10. rota

rodák

CYRUS Karel * 26. 6.1885 Rusko, 7. pluk, 3. rota

rodák + 10. 6.1956 v Kluku u Poděbrad

JECH Josef * 30. 8.1885 Rusko, 1. pluk, 5. rota

rodák + 8.11.1976 v Nymburce

JEŘÁBEK Antonín * 8. 2.1897 Rusko, 2. pluk, 4. rota

rodák + 17. 5.1979 v Mostě

KNESPL Jaroslav * 30. 4.1891 nákupčí intendance ve

rodák Vladivostoku

KUBÍČEK Jan * 15.11.1886 Rusko, 9. pluk, 9. rota

rodák + 17.12.1974 v Olomouci

NAJBRT Ladislav * 15. 6.1897

rodák + 30. 7.1968 v Městci Králové

ZÁHORA Václav * 25. 6.1881

rodák + 14. 8.1957 v Jizbicích

BUREŠ Jaroslav vedený pod číslem 1 bydlel v Děčíně, kde byl
členem jednoty Čs. OL a jeho fotografie je na tablu: Jednota
československé obce legionářské v Děčíně nad Labem - 1933.

Bratr KNESPL rodák z Hořátve, žil před válkou v Rusku, kde
pracoval jako hospodářský správce, byl absolventem
hospodářské školy. V legii byl zařazen k intendanci jako
nákupčí ve Vladivostoku.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
HRADČANY a zde narozených a též legionářů v Itálii a ve
Francii:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BAJTLER František * 16. 5.1894 Rusko, 2. pluk, zál.

rodák + 2. 2.1980 v Měšicích u Prahy východ

DAŠEK Josef * 21. 3.1889 Rusko, 8. pluk

rodák

FIALA Alois * 30. 1.1897 Rusko, 6. pluk

rodák z Jihlavy + 24. 6.1954

HRUŠKA Bohumil * 6.12.1891 Rusko, 7. pluk, 8. rota

rodák + 16. 7.1977 v Praze 4

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KONVALINKA Václav * 17. 5.1880

rodák

KOUTSKÝ Jan * 5. 6.1893 Itálie

rodák + 20. 8.1947 v Hradčanech

LINHART František * 12.11.1889 Itálie

rodák z Dolní Krče + 18. 1.1973 v Hradčanech

MANDLÍK Josef * 4. 7.1888 Rusko

rodák + 20.12.1962 v Hradčanech

MIKŠOVSKÝ Josef * 11. 8.1892 Rusko, 6. pluk

rodák + 7.10.1978 v Městci Králové

Po válce bydlel v Nové Báni čp. 56.

MORAVEC Jan * 17. 3.1898 Francie

rodák z Nové Báně + 31. 7.1973 v Rožďalovicích

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
HRADIŠTKO a KERSKA a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HLAVIČKA Václav * 12. 8.1898 Rusko, 4. pluk

rodák z Hradištka + 8.11.1974 v Rýnholticích - Liberec

MILLER František * 7.12.1889 Rusko, 6. pluk, 3. rota

rodák z Hradištka + 31. 7.1973 v Moravské Třebové

Po válce bydlel v Praze - Michli, Palackého 618.

MÜLLER Antonín * 17. 7.1888 Rusko, 5. pluk, 5. rota

rodák z Hradištka + 31. 7.1972 v Hradištku

ŘEHÁK Rudolf * 21. 1.1885 Rusko, 5. pluk 6. rota

rodák z Hradištka

ŠŤASTNÝ Rudolf * 28. 8.1896

rodák z Hradištka + 8.12.1970 v Ústí nad Labem

 

Dobrovolci na Slovenku roku 1919:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

PIPAL JAN * 14. 3.1898 Slovácká brig. Hodonín

narozen ve Vídni + 1. 7.1987 v Hradištku

Bydlel v Kersku čp. 194.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
HRONĚTICE a zde narozených.
Přidružená obec ke Kostomlatům.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČÁP Václav * 22.11.1889 Rusko, 5. pluk

rodák

ČERNÍK Antonín

ELIŠKA ALOIS * 25. 3.1892 Rusko, 8. pluk

rodák

FOLTYS Bohuslav * 8.11.1883 Rusko, 7. pluk, 9. rota

rodák

HLADÍK Václav * 20.10.1894

rodák

KRÁL Antonín * 18. 8.1887 Rusko, 1. pluk, telef.

rodák

POKORNÝ Václav * 18.10.1897 dělostř. pluk 2. baterie

rodák

SEDLÁČEK Karel * 20. 1.1895

rodák

ZAJÍČEK Josef * 10. 1.1889

rodák

V Ruské legii zemřel v říjnu 1918 Antonín ZAJÍČEK.

V kronice obce uvádějí tyto legionáře v Rusku a na Sibiři:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HORÁČEK Josef * 7.11.1893 Rusko, 2. pluk

rodák z Ratenic * 7. 3.1895

KOŠTÍŘ ALOIS * 8.11.1886 Rusko, 6. pluk

rodák ze Semic

RAMPAS Josef * 18. 9.1887 3. hudební kumpanie

rodák z Holoví - Ostrog

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
HRUBÝ JESENÍK a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BLAŽEK František * 15. 7.1883 Rusko, 8. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ČIHULA Josef * 10. 4.1889

rodák

ČIHULA Václav * 18. 9.1894 Rusko, 8. pluk, 6. rota

rodák + 30.10.1955 v Praze 11 - Žižkov

ČINOVSKÝ Josef * 21. 3.1892 Rusko, 4. pluk, 1. rota

rodák

DŘEVICKÝ Josef * 30.12.1885 Rusko, 5. pluk

rodák

MACHÁČEK Josef * 15. 1.1889 Rusko, 2. pluk, 1. rota

rodák + 11. 7.1918 padl u Dalumatova

PRÁŠEK František * 8.12.1881 Rusko, 8. pluk

rodák

RATHAUSKÝ Rudolf * 20. 5.1880 Rusko, 5. pluk, nest.

rodák

SVÁROVSKÝ Josef * 3. 5.1890

rodák z čp. 41 + 29. 5.1930 v Hrubém Jeseníku

MACHÁČEK Josef narozený 15. 1. 1889 v Jeseníku z otce
Františka a Kateřiny Macháčkové z Jíkve. Vychodil školu
obecnou, dělník, sociální demokrat, ženat, 2 děti s manželkou
Kateřinou z Jíkve. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36.
regimentu. Zajat byl v Karpatech 7. 2. 1915 u Gorlice. Do
legie vstoupil 1. 1. 1918 a zařazen byl k 2. pěšímu pluku, k
1. rotě. Padl v boji proti bolševikům 11. 7. 1918 u
Dalumatova /Dalmatova/. Evidován pod číslem 52149/I
ve
Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně.

Seznam legionářů, kteří velkou část svého života žili,
pracovali a bydleli v HRUBÉM JESENÍKU. Tito legionáři
bojovali na frontě v Itálii:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BRZOBOHATÝ Jan * 22. 4.1894 Itálie

+ 10. 3.1969 v Hrubém Jeseníku

Údajně rodák z Mečíře, obuvník. Bydlel v Hrubém Jeseníku.

FIŠKA František * 1.12.1889 Itálie

+ 29.12.1977 v Hrubém Jeseníku

Bydlel v Hrubém Jeseníku čp. 102, cestář.

ŠTĚDRÝ Karel * 8. 3.1892 Itálie

+ 29.10.1946

Bydlel v Hrubém Jeseníku, je veden též v Loučeni - číslo
potvrzení 77915.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
CHLEBY a DRAHO a zde narozených. Legionáři z Itálie a
Francie.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BLAŽEK Josef * 13.12.1884 Rusko, 8. pluk, 3. rota

rodák z Chleb

HERZOG Antonín * 6.10.1898 Itálie, 35. pluk, 4. rota

rodák z Chleb + 3.10.1965 v Olomouci

HETVER Josef * 25.11.1891 Rusko, 1. pluk, 9. rota

rodák z Chleb

KALINA Jaroslav * 13. 5.1884 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák z Chleb

KOLENÁČ Josef * 3. 1.1895 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák z Chleb + 17. 1.1925 v Jizb. Zavadilka

KůRKA

 

LOUNEK Josef * 14. 2.1884

rodák z čp.43 + 13.10.1935

LOUNEK Václav * 9.10.1893 Rusko, 8. pluk

rodák z Chleb + 15. 8.1975 v Praze 8

OTTA Otakar * 3.12.1897

rodák z Chleb

OTTA Václav * 15. 7.1894 Rusko, 1. pluk, 6. rota

rodák z Chleb + 3. 4.1916 padl u Mečiščova - Halič

PULDRA Břetislav * 23. 7.1892 Rusko, 7. pluk, 6. rota

rodák z Draha

PULDRA František * 4.10.1886

rodák z Chleb

RADECHOVSKÝ Frant. * 15.10.1894

rodák z Chleb + 29. 8.1961 v Koutech - Poděbrady

ŘÍHA Václav * 17.11.1885 Rusko, 5. pluk

rodák z Chleb

SERBUS Josef * 2.11.1892 Rusko a Francie

rodák z Chleb + 20.12.1980

Žil v Pátku čp. 82.

SVOBODA František * 8. 2.1898 Rusko, 7. pluk

rodák z Chleb

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŠMELHAUS Stanislav * 25.12.1880 Rusko, 1. pluk, 1. rota

rodák z Chleb + 17. 4.1956 v Praze 12

URBÁNEK Karel * 5. 4.1878 Rusko, štáb

+ 2. 3.1937 v Žilině na Slovensku

Narozen - Stařeč na Moravě, příslušný Chleby. Major, velitel
obrněnce č. 3.

ŽIVNůSTKA Václav * 15. 2.1891 Rusko, 1. pluk

rodák z Chleb + 2. 7.1953 v Praze - nemocnice Bulovka

URBÁNEK Karel narozen 5. 4. 1878 ve Starči na Moravě,
příslušný Chleby okres Nymburk. Otec Karel. Absolvent 6 tříd
gymnásia, aktivní důstojník, ženat. V rakousko-uherské armádě
sloužil u 45. regimentu jako setník. Zajat byl 10. 9. 1915 u
Lucku. V zajateckém táboře v Sanoku v Haliči a v Carycinu na
Volze
- pozdější Stalingrad a nyní Volgograd. Do legie
vstoupil 14. 4. 1918 v Penza a převzat byl jako kapitán a byl
zařazen na štáb Čsl. vojska na Rusi. V roce 1920 byl povýšen
na majora. Jeho bojová cesta: 14. 4. 1918 u 4. ešelonu
Kurganského praporu, 10.
6. 1918 velitel obrněnce č. 3 a 5.
5. 1918 raněn. Byl vyznamenán Řádem M.R. Štefánika - Sokola s
meči. Evakuován byl transportem číslo 23 lodí "President
Grant" jako major. Zemřel 2. 3. 1937 v Žilině na Slovensku.
Je evidován pod číslem 86556 ve Vojens
kém historickém archivu
v Praze v Karlíně.

OTTA Václav narozen 15. 7. 1894 ve Chlebích okres Poděbrady z
otce Jana. Svobodný - technik. V rakousko-uherské armádě
sloužil u 18. pěšího regimentu jako podporučík - desátník. Do
legie vstoupil 25. května 1916 a zařazen byl k 1. pluku k 6.
rotě jako praporčík. Padl v noci 3. dubna 1916 na úseku 108.
divize u Mečiščova - Halič. Pohřben v Rožmitůvce. V dubnu
1926 byly ostatky převezeny do vlasti a pohřbeny na
evangelickém hřbitově ve Chlebích. Dne 25. 4. 1
926 mu byla na
rodném domě odhalena pamětní deska. /26. 6.1927/

KOLENÁČ Josef narozen 3. ledna 1895 ve Chlebích okres
Poděbrady z otce Františka. Vychodil školu obecnou, vyučen
zedníkem, svobodný, sociální demokrat. Zajat byl 27. 5. 1915
ve Sviňavě /Siňava?/. Do legie vstoupil 24. 5. 1917 a zařazen
byl k 2. pěšímu pluku k 6. rotě /2. pluk byl zván plukem
Jiřího z Poděbrad/. Evakuován do vlasti byl 10. 11. 1920 jako
19. transport lodí "Madawaska".

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
CHOTĚŠICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HLADÍK FRANTIŠEK * 1.12.1893 Rusko, úderný prapor

rodák + 25. 9.1961 v Oldříši - Polička

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HOLAN Alois * 21. 7.1889 Rusko, 3. pluk, 2. rota

rodák + 2O. 8.1918 padl ve Verchoějevinsku

HOLAN František * 7. 3.1892 Rusko, 7. pluk, 5. rota

rodák + 22. 1.1963 v Městci Králové

KAČÍREK František * 3. 6.1885 Rusko, 7. pluk, 9. rota

rodák + 4. 6.1958 v Chotěšicích

Vyřazen z legie pro 2 měsíční nepřítomnost?

KAFKA Josef * 30. 5.1875 Rusko, 8. pluk, 11. rota

rodák

KOPECKÝ Josef * 1. 4.1887 Rusko, 8. pluk, 5. rota

+ 11.11.1976 v Žibřidicích - Liberec

KOPECKÝ František

údajně legionář

KUBEŠKA Josef * 11. 6.1880 Itálie

rodák + 11. 9.1958 v Chotěšicích

LIBÁŇSKÝ Antonín * 7. 2.1886 Rusko, 3. pluk

rodák + 27. 4.1975 v Chotěšicích

NAVRÁTIL Václav * 7. 1.1889

rodák + 27. 3.1965 v Písku

NEZBEDA Václav * 19. 7.1893 Rusko, 1. pluk, 1. rota

rodák + 12. 2.1924

RIBIN František * 1894 Itálie

+ 9. 4.1969

STRNAD Josef * 2O. 6.1885

rodák

SUCHÁNEK Josef * 4. 7.1891 Itálie

rodák ze St.Bydžova + 16.11.1968 v Chotěšicích

SUCHÁNEK Josef * 4. 6.1891

údajně legionář /ruský?/ italský

VANĚK Jan, Jaroslav * 29. 4.1897 Rusko, 4. pluk, 10. rota

rodák

ZACH František * 1. 2.1886 Rusko, 2. pluk, 4. rota

rodák

ZACH František * 30. 1.1890

+ 2. 1.1918

údajně jde o ruského legionáře

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ZACH Václav * 15. 1.1885 Rusko, 8. pluk, 5. rota

rodák

HOLAN Alois nebo HOLÁŇ, rodák z Chotěšic u Králova Městce.
Dělník, obecná škola, svobodný, polit. org. - sociální
demokrat. V rakousko-uherské armádě sloužil u 36. regimentu.
Zajat byl 28. 11. 1914 u Polan. Do legie vstoupil 18. 7. 1917
a zařazen byl 16. 10. 1917 k čs. záložnímu pluku ke 4. rotě.
A 17. 10. 1917 byl přeřazen ke 3. střeleckému pluku ke 2.
rotě. Dne 26. 8. 1919 padl v boji proti bolševikům ve
Verchojejevinsku. Pohřben je v Jekatěrinburku.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
CHOŤÁNKY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CHVALKOVSKÝ Josef * 13. 5.1880

rodák

KŘIČKA Bohuslav * 1. 4.1886 Rusko, 10. pluk, poručík

rodák

MACHAČKA Josef * 28. 5.1897 Rusko, 4. pluk

rodák + 28. 7.1978 v Choťánkách

PEŘINA Václav * 29. 9.1891 Rusko, 5. pluk, 7. rota

rodák

URBÁNEK Josef * 9.11.1883 Rusko, 2. pluk, 2. rota

rodák + 4. 1.1920

Otec Matěj. Rolník, 8 roků obecné školy, svobodný. V rakousko
-uherské armádě sloužil u 36. regimentu. Zajat byl 20. 10.
1914 v Ostrově. Do legie vstoupil 15. 8. 1918 v Omsku.
Zařazen k 2. pluku k 12. rotě. Zemřel 4. 1. 1920 na praporní
ošetřovně na skvrnitý tyf. Pohřben je na stanici Chilok. Je
evidován ve Voj
enském historickém archivu v Praze v Karlíně
pod číslem 74381.

KŘIČKA Bohuslav ing.narozen 1. 4. 1886 v Choťánkách, okres
Poděbrady. Absolvent vysoké školy chemické v Praze, zaměstnán
jako technik v cukrovaru. Sokol, realistická strana, člen
UMČ. Svobodný, v rakousko-uherské armádě sloužil u 11. pěšího
regimentu - zeměbranci jako poručík. Zajat na ruské frontě 5.
7. 1916 u Grusjotu u Semipalatinsku. Do legie vstoupil 14. 9.
1917 u Borispolu a zařazen byl k 5. střeleckému pluku a
přeložen k 10. stře
leckému pluku jako kapitán. 10. střelecký
pluk byl plukem Jana Sladkého Koziny. Dne 6. 1. 1919 byl
povýšen na kapitána a 17. 10. 1919 na majora. Velel rotě,
později 9. 11. 1918 praporu a 17. 10. 1919 pluku. Dne 1. 6.
1920 byl evakuován 30. transportem
lodí "Evelyn" do vlasti,
kam přibyl 10. 8. 1920. Je evidován ve Vojenském historickém
archivu v Praze - Karlíně pod číslem 21966/I.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
CHRÁST a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HEDRLÍN František * 18. 9.1885 Rusko, 10. pluk, 1. rota

rodák

NĚMEČEK Václav * 6. 6.1893

rodák + 21. 1.1941 v Chrástu

ŠIBIL František * 2. 2.1879

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
CHROUSTOV a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

COP Josef * 14.12.1879

rodák + 31. 7.1955 v Muštěvsi

ČÍŽEK Josef * 17. 3.1894 Rusko, 5. pluk

rodák

ČÍŽEK Václav * 15. 4.1888 Rusko, 8. pluk

rodák + 20. 7.1957 v Pardubicích - Čipera

GABRIEL František * 6. 8.1894 Rusko

rodák z čp. 80

FEJFAR Jan * 2. 7.1889 Rusko, zál. pluk

rodák

HÁLA František Rusko

rodák z čp. 80

HANZL Alois * 27. 4.1890

rodák + 11. 8.1965 Slavnostice - Jičín

HASPRA Alois * 11. 1.1895 Rusko a Francie

rodák z čp. 78 u 21. čs. pluku

Vyznamenán francouzským Válečným křížem.

LUKAVSKÝ Josef * 18. 2.1893 Rusko, 6. pluk

rodák + 11. 10.1954 v Mor. Budějovicích

MÜLLER Antonín * 19. 8.1894 Rusko, 3. pluk

rodák + 10. 3.1974 v Tuchoměřicích-Praha západ

NOVOZÁMSKÝ Josef * 15. 4.1896 Rusko, 12. pluk, 2. rota

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

PIŽL Pavel * 20. 8.1890 Rusko, 1. pluk

rodák + 1. 3.1964 Kopidlno - Jičín

PELIKÁN Filip * 30. 4.1894 Rusko, 6. pluk

rodák + 10. 9.1974 v Polné - Jihlava

POLMAN Karel * 23. 1.1895 Rusko

rodák z čp. 23

RYGL Ladislav * 14. 1.1884 Rusko, 6. pluk, 7. rota

rodák

ŠIMůNEK František * 24. 7.1880 1. zál. pluk, 5. rota

rodák

ŠTURM František * 5. 8.1895 Rusko, 8. pluk

rodák

VACEK František

rodák z čp. 13 Údajně ruský legionář.

ŽAMPA František * 22. 5.1886 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
JÍKEV a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HAVLAS Václav * 4. 8.1876 Rusko, 5. pluk

rodák

KLOUČEK František * 20. 7.1881

rodák

KOSTELECKÝ Frant. * 18. 2.1873

rodák

KOŠVANEC František * 24.10.1892

rodák + 3. 5.1971 Liberec

KOŠVANEC Václav * 30.10.1889 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák + 22. 8.1962 v Liberci

KUBÁLEK Josef * 21.12.1893

rodák + 25.11.1969 v Praze 4

PULDA Vladimír * 20. 3.1896 Rusko, 1. pluk, 10. rota

rodák

REJMON Josef * 6. 9.1890 Rusko, 12. pluk, 1. rota

rodák + 19.12.1960 v Jíkvi

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŘÍHA Jan * 15. 5.1884 Rusko, 7. pluk, 3. rota

rodák + 28. 9.1957 v Pečkách

ŠIMÁČEK Petr * 13. 1.1892

rodák + 12.10.1974 v Kamenném Zboží

PULDA Vladimír narozený 20. 3. 1896 z otce Františka v Jíkvi
okres Nymburk vychodil obecnou školu. Vyučil se sedlářem,
svobodný. V rakousko-uherské armádě sloužil u 19. pěšího
regimentu. Zajat byl 30. 9. 1916 na ruské frontě v Brodech.
Držen v zajateckém táboře v Dárnici. Do legie vstoupil 28. 6.
1916 a byl 28. 9. 1916 zařazen k záložní rotě 1. střeleckého
pluku. Dne 30. 10. 1916 zařazen k 1. pluku ke 2. rotě a 1.
11. 1916 přeřazen k 10. rotě. 20. 12. 1916 přijal jméno
Vladimír. Za statečnost v boji mu byl udělen Kříž Sv. Jiří.
Dne 23. 12. 1920 byl v Mladé Boleslavi demobilisován.
Evidován je pod číslem 13525 E/I ve Vojenském historickém
archivu v Praze v Karlíně.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
JIŘICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

DAVÍDEK Václav * 9. 2.1889 Rusko, 5. pluk, 1. rota

rodák

POSPÍŠIL František * 26. 6.1878

rodák

ŠUBRT Václav * 10.11.1893 Rusko, 4. pluk, telef.

rodák

ŠULC Antonín * 17. 6.1897 1. art. div., 3. baterie

rodák + 28.11.1977 v Praze Klánovicích

ŠULC František * 2. 7.1891 Rusko, 5. pluk rozvěd.

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
JIZBICE a ZAVADILKY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HRADSKÝ Václav * 15. 3.1882

rodák ze Zavadilky

LUDVÍK Josef * 2. 2.1886

rodák ze Zavadilky

MICHL Antonín * 26. 2.1891

rodák ze Zavadilky + 12. 4.1978 v Kovači - Jičín

Legionáři bojující v Itálii:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

TUZAR Václav * 11. 1.1896 Itálie - výzvědný pluk

rodák z Jíkve + 30. 4.1980

Bydlel v Jizbicích čp. 39. Potvrzení číslo VHÚ 69, číslo
75687 ze dne 14. 3. 1934.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KAMENNÉ ZBOŽÍ a zde narozených
.Legionáři ve Francii a Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BERNÝ Alois * 17.12.1888 Rusko, 11. pluk, 2. rota

+ 5. 4.1974 v Rumburku - Děčín

Rodák z Velkých Kozojed okres Bydžov, bydlel v Kamenném Zboží
čp. 126. Sloužil jako ženista - sapér.

FILIP Josef * 24. 3.1889 Itálie

+ 30. 3.1967 v Lysé nad Labem

Rodák z Bystřece-Lanškroun, bydlel v Kamenném Zboží čp. 84,
pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 19. 3. 1920.

JENÍČEK Josef * 16. 6.1893 Rusko

+ 18. 6.1972

Rodák ze Zadní Hutě čp. 32 Blatná, bydlel v Kamenném Zboží
čp. 142 a pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 14. 4. 1919.

JUSTA Antonín * 2. 2.1887 Rusko, 8. pluk, 11. rota

rodák

LOCHMAN Antonín * 25.12.1895 Rusko, 8. pluk

+ 20. 6.1958 v Nymburce

Rodák z Prahy Libně, bydlel v Kamenném Zboží čp. 91 a
pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 27. 9. 1920.

MIKOLÁŠ František * 26. 5.1878 Rusko, 7. pluk

rodák z Velenky + 21. 6.1955 v Běcharech - Jičín

NEŠETŘIL František * 9. 5.1891 Rusko, 4. pluk, 2. rota

+ 25. 8.1955 v Kamenném Zboží

OMELENČUK Ondřej * 29.11.1897 Francie, 21. pluk, 6. rota

+ 21. 3.1969

Narozen na Podkarpatské Rusi - Radechovo, bydlel v Kamenném
Zboží čp. 19. Číslo
potvrzení 29124 26 VHA 71 ze 14. 1. 1971.

ŠŤASTNÝ Václav * 19.12.1897 Francie, 21. pluk

rodák z čp. 11 + 29.12.1984

Číslo potvrzení 52531/VHÚ-1968 ze dne 29. 6. 1968.

VODIČKA Bohumil * 4.10.1888 Rusko, 2. pluk, 9. rota

rodák + 21. 7.1967 v Nymburce

BERNÝ Alois narozen 17. 12. 1888 ve Velkých Kozojedech u
Bydžova, otec Josef, vychodil obecnou školu a vyučil se
tesařem. Sloužil v rakousko-uherské armádě u 12. regimentu
Landwehr v hodnosti četaře - odveden by v Čáslavi roku 1909 -
politicky organizován v sociální demokracii. Zajat na ruské
frontě u Kurníku dne 10. 9. 1914 a v zajateckém táboře byl v
Kuzněcku. Do legie vstoupil 20. 8. 1918 v Tomsku a zařazen
byl k 11. střeleckému pluku do 2. roty "Palackého". Na
desátníka byl povýšen 3. 9. 1919, na četaře 1. 5. 1920 a na
rotmistra 1. 6. 1920. 15. 5. 1920 byl vyznamenán anglickou
Stříbrnou medailí. Demobilisován byl 18. 11. 1920. Podle
ministerstva vnitra měl zemřít 5. 4. 1974 v Rumburku, okres
Děčín.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KAMILOV a zde narozených.
Přidružena pod Sloveč.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HUČEK Jan

rodák z čp. 21 Údajně měl být v legii.

KRAČMAR Josef * 25. 5.1879 Rusko, 11. pluk, 6. rota

rodák + 23.10.1946

SUŠÍR František

rodák z čp. 6 Údajně měl být v legii.

KRAČMAR Josef po návratu z legie /oženil se před válkou/ se
nastěhoval do Střihova do domu čp. 87. Na VHA v Praze v
Karlíně má tento zápis: Příslušný do Střihova, škola obecná,
rolník, ženat, 1 dítě. V rakousko-uherské armádě sloužil u
10. regimentu Landwehr. Zajat byl na ruské frontě 22. 3. 1915
u Přemyšlu, v zajateckém táboře v gubernii Smolenské. Do
legie vstoupil 7. 9. 1918 v Nikolajevsku a zařazen k 11.
pluku k 6. rotě /"Palackého"/. 3. 10. 1918 v boji s
bolševiky
byl raněn do ruky. Do vlasti byl evakuován 3. 6. 1919 lodí
"Archer".

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KÁNÍN a zde narozených.
Přiřazena k Opolanům.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HAVRÁNEK Václav * 3. 2.1893 Rusko, 7. pluk, 3. rota

rodák kulometná

JEHLIČKA Václav * 14. 1.1878

rodák

KALINA Václav * 23. 1.1865 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák

KONÝVKA Jan * 16. 4.1898 Rusko, 3. pluk

rodák + 10. 8.1981 ve Velkém Oseku - Kolín

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

PLACHÝ Josef * 3. 5.1888 Rusko, 1. pluk

rodák

ROBOVSKÝ František * 4. 8.1895 Rusko, 6. pluk, 11. rota

rodák

Po válce příslušník policie jako strážmistr v Kolíně, kde
bydlel v Příčné ulici čp. 364.

KALINA Václav žil od roku 1911 na Ukrajině, kde si zakoupil
statek a v revoluci prchl i s rodinou do legie. V legii
sloužil od 26. 5. 1918 do 31. 12. 1919. Od 14. 2. 1918 byl
zprvu u 2. pluku, později u 3. pluku.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KLIPEC a zde narozených.
Přiřazena k Pňovu - Předhradí.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

PAROULEK Josef * 7. 6.1880

rodák

ŠAFRÁNEK František * 18. 5.1888

rodák + 2. 3.1971 v Hořicích okres Jičín

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KNĚŽICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BAUMGARTEN Bernard * 18. 4.1884 Rusko, 4. pluk

rodák

BEDNÁŘ Josef * 18. 4.1897 Rusko 5. pluk, 11. rota

+ 7.10.1975 v Přestavlkách Žiar n. Hr.

DOSTÁL Josef * 14. 8.1883 Rusko, 8. pluk

 

FORNAN Václav * 23. 3.1888 Rusko, 5. pluk - hudba

rodák + 9. 2.1945 v KT Buchenwald

HLADKÝ Josef * 9.12.1886 Rusko

rodák ze Sluštic

CHVALINA Alois * 2. 4.1893 Rusko, 3. pluk žen.

rodák sapér

JÁGR Josef * 17. 4.1887 Rusko, 1. pluk, 5. rota

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KLOUČEK Václav * 28. 9.1892 Rusko, 9. pluk, 2. rota

rodák + 27. 6.1978 v Mladé Boleslavi

LITERA Josef * 3.11.1898 Rusko, 7. pluk

rodák z Podmok + 29. 2.1968

Žil a bydlel v Kněžicích čp. 44. Zapsán jako rodák v
Podmoklech.

PLAŠIL František * 8. 4.1890 Rusko

rodák ze Smilových Hor

Žil a bydlel v Kněžicích v čp. 20.

PROKEŠ František * 26.10.1888 Rusko, 5. pluk, 4. rota

rodák + 2. 4.1973 v Jičíně

PROKEŠ Václav * 10.10.1878 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák + 12. 9.1961

SEMÍK Josef * 8.11.1895 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák + 26. 9.1983 v Hradci Králové

SVĚCENÝ František * 15. 2.1886 Rusko, 2. pluk

rodák + 29. 5.1958

FORMAN Václav narozen 23. března 1888 v Kněžicích okres
Poděbrady. Obecnou školu vychodil v Kněžicích, 3 roky hudební
školy v Hamburku, poté pracoval jako hudebník tamtéž.
Povoláním kapelník. Zkoušky z obchod. nauk na obchodní
akademii v Praze. VHÚ Praha Karlín ze služebního spis
u osob.
č. 36097/II, nesig.: odveden dne 10. 9. 1909 na rakouském
konsulátu v Hamburku a presentován dne 1. 10. 1909 u zeměbr.
pluku 36 v Mladé Boleslavi. Dne 17. 8. 1914 nastoupil u téhož
pluku v Liberci a odeslán do pole 11. 10. 1914. Byl zajat v
Ha
liči 21. 11. 1914. V zajateckém táboře Volčansk. Do čs.
legií vstoupil 20. 6. 1917 v Borispolu a zařazen jako
kapelník do 5. střeleckého pluku TGM. Povýšen na ppor. 6. 1.
1919. Jako poručík aktivován 8. 1. 1921 u 5. pěšího pluku
TGM. Dne 17. 8. 1922 př
emístěn k 8. pěšímu pluku a v roce
1923 ustanoven správcem budov. V době okupace v hodnosti
plukovníka bydlel v Brně a byl zapojen do odbojové organizace
- vojenského odboje - Obrana národa. Zatčen gestapem v Brně
čp. 12 dne 26. března 1943 a po výsleš
ích byl 20. srpna 1943
transportován do KT Buchenwald, kde 9. února 1945 zemřel
utýrán nacisty.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KNĚŽIČKY a zde narozených. Legionáři ve Francii a Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CHALUPNÍČEK Josef * 30.10.1892 Itálie, 4. pluk, 3.bater.

rodák + 7. 6.1976 v Městci Králové

Do řad čs. vojska v Itálii vstoupil 24. 4. 1918 a byl zařazen
k dělostřelectvu ke 4. regimentu 3. baterii. V boji u Levice
na Slovensku byl raněn a za 4 měsíce demobilisován.

CHLÁD Alois * 13. 7.1893 Francie z Ruska

rodák + 3. 2.1959

Ruský legionář od 10. 9. 1917 a 24. 9. 1917 odjel jako
dobrovolník do Francie, kde bojoval.

CHLÁD Jan * 1. 9.1891 Rusko, 1.lehk. děl. pluk

rodák z čp.57 + 21. 4.1961

MAŠINDA František * 15. 4.1890 Rusko, 6. pluk

rodák z čp. 58

NOVÁK Václav * 10. 9.1883 Rusko, 12. pluk, 5. rota

rodák z Oseka

PÁNEK Václav * 4. 1.1894 Rusko, 6. pluk

rodák z čp. 28 + 13. 2.1961 v Praze 10 Zahradní Město

VEJR Václav * 16. 7.1892 Rusko, 1. dělostř. divize

rodák z Lužce n/C. + 5. 4.1971 v Běrunicích

VOLEJNÍK Jan * 25. 6.1883 Rusko, 3. pluk, kulom.

rodák + 19. 5.1960 v Brandýse nad Labem

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOLAJE a zde narozených
. Legionáři ve Francii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HÁJEK František * 21. 7.1894 Rusko, 8. pluk, 6. rota

rodák z čp. 58 + 10. 9.1947

HÁJEK Josef * 14. 2.1874 Rusko, 8. pluk, 9. rota

rodák z čp. 48 + 13. 2.1956

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KARÁSEK Václav Francie

rodák z čp. 60

KREJČÍK Václav * 21. 6.1889 Rusko, 1. pluk

rodák z čp. 16 + 22. 4.1968 v Kostelci nad Č. lesy

POLÁK Václav padl v Rusku

rodák z čp. 14

TUREK František * 20. 2.1894 Rusko, 8. pluk, 6. rota

+ 9. 3.1967 v Bílině - Teplice

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOSTELNÍ LHOTA a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BLECHA Emil * 26. 2.1880 Rusko, 4. pluk

rodák + 1949

DROBNÝ Alois * 31. 1.1893

rodák + 15. 6.1959

HOMOLA Josef * 23. 2.1884 Rusko, 6. pluk

rodák + 23. 5.1955 v Hořicích v Podkrkonoší

Po světové válce bydlel v Mělníce - Pšovka 32, obchodník.

JIROUŠEK František * 18. 3.1896

rodák

MAREK Bedřich * 2. 3.1888 Rusko, 8. pluk

rodák + 22.11.1953 v Nymburce

MARTÍNEK František * 9. 3.1892 Rusko, 4. pluk

rodák + 1.11.1962 v Předhradí

SLEZÁK František * 31. 3.1891 Rusko, 8. pluk

rodák + 14. 7.1959 v Kostelní Lhotě

VYSKOČIL Karel * 4. 1.1885 Rusko, 6. pluk

rodák z čp. 134 + 7. 1.1957 v Praze 8

ZRADIČKA Jan * 17. 8.1887 Rusko, 5. pluk

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOSTOMLATY NAD LABEM, LÁNY a ROZKOŠ a zde narozených.
Legionáři ve Francii a Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BRYNYCH Josef * 23.11.1893 Rusko, 3. sap.

rodák z Kostomlat + 8. 7.1969

ČERNÍK Antonín * 25. 6.1883 Rusko, 1. pluk

rodák z Rozkoše + 28. 6.1964 v Poděbradech VI

ČERNÝ Alois * 30. 9.1889 Rusko, 7. pluk, 6. rota

rodák z Kostomlat + 27. 1.1951 v Kostomlatech

ČERNÝ Alois * 25. 3.1886 Rusko, 12. pluk, 6. rota

rodák z Kostomlat + 24. 9.1952 v Kostomlatech

FRANC Antonín * 9. 6.1893 Rusko, zál. pluk

rodák z Kostomlat

HRON Jaroslav * 20. 7.1894 Francie, 21. pluk

rodák z Kostomlat + 10. 4.1971 v Kostomlatech

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KARLÍK Antonín * 15. 1.1895

rodák z Kostomlat

KRÁL Antonín * 3. 7.1891 Rusko, 5. pluk,

rodák z Kostomlat kulometná rota

KREJČÍK Václav * 21. 4.1896 Rusko, 8. pluk

rodák z Kostomlat

LOUDIL František * 27. 8.1893 Rusko

rodák z Kostomlat + 20.12.1961 v Přelouči okres Pardubice

MACHATA František * 23.10.1895 1.střelecký pluk,10. rota

rodák z Kostomlat + 2. 7.1917 padl u Zborova

PONEC Emanuel * 14.11.1893 Rusko, 6. pluk

rodák z Brandýsa + 27. 7.1956 v Kostomlatech

Bydlel v Kostomlatech nad Labem čp. 219

PROCHÁZKA Josef * 20. 2.1885 Rusko, 7. pluk

rodák z Kostomlat

RYCHETSKÝ Antonín * 13. 2.1880 Rusko, 11. pluk, 6. rota

rodák z Kostomlat

Bydlel v Kamenném Zboží a pracoval v nymburských Dílnách.

ŘEHÁK Ladislav * 29. 3.1898 z Rumunska do Francie

rodák z Křečkova 22. pluk

ŘÍPA Václav * 30. 7.1890 Itálie - Oderzo

rodák z Kostomlat + 23. 6.1918 33. střel.pluk, 8. rota

Oběšen stanným soudem rakouským.

SEDLÁČEK Josef * 20. 2.1892 Rusko, 3. pluk, 7. rota

rodák ze Mcel + 8. 4.1964 v Kostomlatech

Bydlel v Kostomlatech nad Labem v čp. 176, pracoval v
nymburských dílnách ČSD od 15. 3. 1920.

SEIFRT František * 18. 3.1881

rodák z Kostomlat

SRŠEŇ Jindřich * 13. 2.1890

rodák z Kostomlat

VAJSHAJTL Antonín * 31. 7.1886 Rusko, 2. pluk, 14. rota

rodák z Kostomlat + 16. 7.1956 ve Stratově

VERZICH František * 17.11.1893

rodák z Kostomlat + 2. 9.1960 v Nymburce

VOKÁL Josef * 6. 3.1889 Rusko, 5. pluk, kulom.r.

rodák z Kostomlat + 23.11.1946 v Kostomlátkách

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ŽÁK Karel, Nikolaj * 2. 3.1892 Rusko, 5. pluk, 3. rota

rodák z Kostomlat

MACHATA František narozený 23.10.1895 v Kostomlatech, otec
František. Vychodil obecnou školu, vyučen krejčím, politicky
organizován u sociálních demokratů, svobodný. U
rakousko-uherské armády sloužil u 12. regimentu. Zajat byl
dne 5. 9. 1915 v Kolki. V zajateckém táboře v Dárnici. Do
legie vstoupil dne 19. 12. 1916 a zařazen byl k 1.
střeleckému p
luku k 10. rotě. 19. 6. 1917 odpochodoval ke
Zborovu a 2. 7. 1917 zde padl.

/4439/I/

ŘÍPA Václav narozený 30. 7. 1890 /podle křestního listu/ ve
Velkých Kostomlatech - matka Anna Řípová, Kostomlaty čp. 37.
Obecná škola, vyučen obuvníkem, svobodný. Narukoval k 38.
regimentu rakousko-uherské armády a zajat na italské frontě
23. 5. 1917. Do legie vstoupil 27. 5. 1918 a zařazen k 33.
střeleckému pluku k 8. rotě. Popraven byl oběšením 23. 6.
1918 v Oderze v Itálii. Odsoudil jej rakouský stannný soud.

/15520/I/

ŽÁK Karel, Nikolaj narozený 2. 3. 1892 v Kostomlatech okres
Nymburk, domovská příslušnost Křečkov okres Poděbrady, z otce
Karla. Absolvoval reálku a učitelský ústav, člen T.J. Sokol,
povoláním učitel. V rakousko-uherské armádě sloužil u 11.
pěšího regimentu jako kadet. Zajat byl 28. 7. 1915 u
Sokayda. Do legie vstoupil 6. 8. 1917 v Borispolu a zařazen
byl jako praporčík 8. 10. 1917 k 5. pěšímu pluku k 6. rotě
jako novodružiník. 8. 10. 1917 byl přeložen jako mladší
důstojník od 6. roty k ro
tě 3. Dne 11. 3. 1918 byl jmenován
zatímním velitelem 3. roty. Dne 31. 5. 1918 byl raněn v boji
do nohy v Nikolajevsku. 30. 9. 1918 přeřazen k neřadové
službě a 1. 12. 1918 povýšen na poručíka. Dne 6. 9. 1919 byl
k dispozici jako zpravodajský důstojník
veliteli města
Vladivostok jako pobočník. Dne 18. 10. 1919 vyznamenán Řádem
Sokola. A 16. 4. 1920 byl povýšen na kapitána. Do vlasti byl
evakuován lodí "Huntseud" 7. 8. 1920. Evidován na VHA v Praze
v Karlíně pod číslem 24872.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOSTOMLÁTKY a DOUBRAVA a zde narozených. Legionáři z Francie
a Itálie.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BRÁNIŠ Josef * 9. 4.1893 Rusko, 1. pluk

rodák z Doubravy

ČEMUS Václav * 11.10.1894 Rusko, 3. pluk, 7. rota

rodák z Kostomlátek + 22. 8.1960 v Nymburce

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KŘÍŽ František * 5. 3.1894 Rusko, 7. pluk, 16. rota

rodák z Kostomlátek

LAŠMAN Alois * 17. 6.1896 Rusko, 8. pluk, 3. rota

rodák z Kostomlátek

MALÝ Josef * 10. 1.1894 Francie, 23.pluk

+ 14.3.1968 v Nymburce

Rodák z Velkého Zboží okres Poděbrady. Svobodný, tesař,
pracoval jako železničář v USA. Přijel do legie ze Stamfortu
v USA. Do legií přihlášen 3. 6. 1918, přijat 26. 7. 1918 a
zařazen k 23. pluku k 1. kulometné rotě do Francie. Přiženil
se do Kostomlátek okres Nymburk, kde rolničil.

NOVÁK Antonín * 1. 5.1877 Rusko, 6. pluk

rodák z Kostomlátek

PIVOŇKA Josef * 17. 6.1894 Rusko, 7. pluk

rodák z Doubravy + 22.11.1968 v Kostelci nad Č. lesy

Na základě vzpomínek svého otce nám pan Josef Malý z
Kostomlátek čp.30 sdělil následující jména legionářů, občanů
Kostomlátek a Doubravy:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HLAVIČKA Alois Rusko

KARLÍK Josef Rusko

MALÝ Josef * 10. 1.1894 Francie, americká legie

+ 14. 3.1968 v Nymburce

NOVÁK Alois * 29. 1.1869 Rusko

+ 15.11.1941 v Doubravě

RYCHETSKÝ Václav * 26. 1.1860 Itálie

+ 16. 4.1946 v Kostomlátkách

VAVÁK Josef * 9. 8.1891 Rusko

rodák z Kostomlat + 8. 4.1954 v Nymburce

VOKÁL Josef * 6. 3.1889 Rusko

+ 23.11.1946 v Kostomlátkách

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOŠÍK a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ANDĚL Václav * 3. 7.1890 Rusko, 1. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ČECH František * 25. 4.1877 Rusko, 5. pluk

rodák + 22. 6.1957 v Jičíně

FOKT Josef * 30. 1.1883 Rusko, 1. pluk, zál.

rodák + 23. 8.1982 v Poděbradech III

KILMAN J. Itálie

Bydlel v Košíku.

ZACH František * 17. 2.1886 Rusko, 2. pluk, 4. rota

rodák

ZBUDIL Alois * 16. 2.1883

rodák + 27. 8.1958 v Niměřicích

ZACH František narozený 17. 2. 1886 v Košíku, příslušný do
Chotěšic okres Městec Králové, z otce Josefa. 2 třídy školy
měšťanské, svobodný, zemědělský dělník. V rakousko-uherské
armádě sloužil u 36. pěšího pluku, zajat u Siňavy na ruské
frontě. Do legie vstoupil 12. 7. 1917 a zařazen byl k 2.
pluku 4. rotě Jiřího z Poděbrad. Demobilisován byl 5. 5. 1920
v Litoměřicíc
h.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOUNICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BENEŠ Václav * 15.11.1876 Rusko, 2. pluk, 7. rota

rodák

ERBEN František * 28. 2.1892 Rusko, 8. pluk, 4. rota

rodák

HAVLÍČEK Josef * 8.11.1888 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák

LONSKÝ Alois * 14.10.1894

rodák

LONSKÝ Jan * 16. 5.1890 Rusko, 8. pluk

rodák

MACHÁČEK František * 8. 1.1892 Rusko, 1. pluk

rodák

MAJSTR Václav * 25. 9.1892 Rusko, 6. pluk

rodák

Po válce bydlel v Praze Vysočanech, Na břehu 498.

MUŽÍK Josef * 8. 6.1886 Rusko, 8. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

NEHASIL František * 1.12.1880 Rusko, 6. pluk, 6. rota

rodák

NOVÁK Jan * 19. 1.1890

rodák

PEŠEK Josef * 18. 4.1895

rodák

POKORNÝ Vincenc * 22. 5.1896 Rusko, 6. pluk

rodák

RYDVAN Václav * 26. 9.1878 Rusko, 2. pluk, telef.

rodák

SKÁLA František * 14. 1.1897 Rusko, I. artelerie

rodák

SOUČEK Alexandr * 15. 9.1891 Rusko, 4. pluk

rodák

ŠMEJKAL Josef * 14.12.1892 Rusko, 6. pluk

rodák

TEMR Alois * 4. 3.1880

rodák

TEMR Josef * 19. 9.1877 Rusko, 4. pluk

rodák

 

BENEŠ Václav rodák z Kounic okres Nymburk - otec Karel.
Narodil se 15. 11. 1876. Absolvent měšťanské školy a školy
obchodní, učitel tělocviku, člen Sokola, ženat.
Starodružiník, žil před válkou v Rusku. V rakousko-uherské
armádě před odjezdem do Ruska byl zařazen k 11. pluku
hulánskému v Mladé Boleslavi. Chronologický popis jeho
činnosti: 14. 11. 1915 jako záložník 26. pochod. záložního
pluku. 18. 11. 1915 b
yl zanesen do seznamu české roty jako
vojín střelec. 13. 3. 1916 jmenován praporčíkem. Zařazen k
33. pěšímu záložnímu praporu. 31. 8. 1916 k 15. střeleckému
pluku Finlandský k 11. rotě. 21. 11. 1918 jmenován velitelem
8. roty. 28. 8. 1918 povýšen na ka
pitána. 16. 11. 1918
jmenován majorem pomocníkem velitele pluku. Velitelem pluku
byl major Hasal, pozdější generál a ministr v Československé
vládě. V legiích sloužil u 2. pluku Jiřího z Poděbrad u 7.
roty. 3. 3. 1919 navržen k evakuaci do vlasti. Odje
l z
Vladivostoku 24. 5. 1919 lodí jako velitel do vlasti.
Evidován ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně
pod číslem 12168/I.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOUTY a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BORECKÝ František * 12. 9.1878 Rusko, 6. pluk, 7. rota

rodák

LINHART Karel Itálie

Bydlel v Koutech.

RADECHOVSKÝ Josef * 26. 9.1890

rodák

RYŠAVÝ Josef * 5.11.1893 Rusko, štáb. diviz.

rodák + 27. 4.1977 v Mělníce

SUCHÁNEK Bohuslav * 7. 4.1889 Rusko, 1. pluk

+ 20.12.1975 v Koutech

Bydlel v Koutech čp. 14.

SUCHÁNEK Vít * 27. 7.1892 Rusko, 3. pluk

rodák + 24.12.1967 v Praze 10

ŠTĚPINA Bedřich * 19. 3.1894 Rusko, 10. pěší pluk

rodák 2. rota

TYKVA Josef * 4. 7.1896 Rusko, 3. pluk, 12. rota

rodák

URBÁNEK Jaroslav * 27. 3.1877 Rusko, strážní rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KOVANICE a CHVALOVICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CINEK Rudolf * 19. 5.1887 Rusko, 7. pluk, 6. rota

rodák z Kovanic + 16.12.1919 v Krasnojarsku

Otec bratra Cinka byl Václav z Loučeně. Cinek Rudolf byl
odveden do rakousko-uherské armády k 36. pluku v Mladé
Boleslavi. Zajat dne 10. 9. 1914. Do legií vstoupil dne 10.
10. 1917 v Konstantinovogradu. Zařazen 12. 3. 1918 k 7.
pěšímu pluku Tatranský k 6. rotě. Zemřel v Krasnojarsku v
nemocnici na skvrnitý tyfus - pohřben tamtéž.

ČMUGR Jaroslav * 26. 3.1883 Rusko, 2. pluk, 7. rota

+ 4.11.1967 v Opavě

HOLATA Eduard * 18.10.1896 Rusko, 7. pluk

rodák z Boskova u Semil

Bydlel v Kovanicích v čp. 18 a od 1. 1. 1921 pracoval v
nymburských Dílnách ČSD.

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

LAZAR František * 1. 6.1898

rodák z Kovanic

PEŠKA Karel * 16.12.1888

rodák z Chvalovic

PETRNOUŠEK Frant. * 9. 5.1896

+ 27.10.1957 v Nymburce

POUPA Jaroslav * 4. 3.1890 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák z Chvalovic + 27. 1.1961 v Praze 13 Záběhlicích

VORTEL Ladislav * 6. 6.1896 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák z Kovanic + 26. 1.1971 v Mělníce

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KRCHLEBY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

DĚDEK Alois * 15.12.1879

rodák + 31.12.1956 v Bradleci

KŘIČKA Josef * 1. 6.1879

rodák

LACINA Václav * 14.10.1891 Rusko, 2. pluk

rodák + 19.10.1964 v Jičíně

MÁLEK Josef * 22. 2.1890 Rusko, 9. pluk

rodák

MAREČEK Alois * 10. 7.1891 Rusko, 5. pluk

rodák

MATĚJKA Pavel * 20. 4.1885

rodák + 26.10.1954 v Benátecké Vrutici

MUZIKANT Antonín * 13.10.1883

rodák

PROCHÁZKA Antonín * 11.11.1888 Rusko, 7. pluk 5. rota

rodák

ŘÍHA František * 4.11.1896 Rusko, 5. pluk, 10. rota

rodák

SKLEPNÍK František * 16.12.1891 Rusko, 7. pluk

+ 17. 3.1972 v Praze 7

SOUMAR Jan * 14. 6.1884

rodák + 14.10.1968 v Krchlebích čp. 162

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

STEHLÍK František * 12. 8.1880

rodák

ŠIMON František * 10. 6.1894 Rusko, 6. pluk

rodák z čp. 26 + 24. 8.1956 v Krchlebích

ZEMAN Ladislav * 20. 9.1891

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
KŘEČKOV a zde narozených. Legionáři v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BOUDA Boleslav * 17. 5.1898 Itálie

rodák z Jirkova + 13. 5.1969 v Městci Králové

Bydlel v Křečkově čp. 116.

ČAPEK František * 4. 7.1878

rodák

MRZENA Vojtěch * 7. 1.1889 Rusko, 6. pluk, telef.

rodák

Po válce bydlel v Sadské, Barákova 628. Pracoval v
nymburských Dílnách ČSD od 15. 9. 1920.

MUZIKÁŘ Josef * 12. 9.1893 Rusko, 2. pluk, 5. rota

rodák + 18. 8.1967

NĚMEC Josef * 11. 3.1894 Rusko, 2. pluk, 3. rota

rodák z Chrudimi + 28.12.1962

Bydlel v Křečkově čp. 98, pracoval v nymburských Dílnách ČSD
od 4. 12. 1919.

NOHÁČEK Karol * 1. 9.1897 Rusko, 2. pluk 1. rota

rodák + 22. 6.1970 v Košicích na Slovensku

PAROUBEK Štěpán * 26.12.1886

rodák

PROCHÁZKA František * 25. 5.1893 Rusko, 4. pluk

rodák + 26.12.1974 v Jaroměři - Náchod

SERYNEK František * 23. 3.1888 Rusko, 1. jízdní pluk

rodák z Poděbrad

Svůj život prožil v obci Křečkov.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

SOUČEK František * 6. 1.1893 Rusko, 1. děl. brigáda

+ 20. 2.1979 v Kostelci nad Orlicí

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ZIKMUND Josef * 25. 7.1890 Rusko, 8. pluk

rodák

ŽÁK Karel, Nikolaj * 2. 3.1892 Rusko, 6. pluk 3. rota

+ 22. 3.1967 v Praze 6

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů
městečka KŘINEC a ZÁBRDOVICE a zde narozených. Legionáři ve
Francii a Itálii.

KŘINEC

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BARÁK Karel * 26. 1.1886

rodák

BARÁK Václav * 24. 8.1893 Rusko, 2. pluk

rodák + 15. 1.1964 v Nymburce

CERHA Josef ing. * 5.10.1880

rodák + 18. 8.1965 v Křinci

ČERVENKA Václav * 21. 1.1894 Rusko, 7. pluk, 4. rota

rodák + 9.11.1976 v Prosečnici - Beroun

ČERVINKA Jan * 21. 5.1880 Rusko, 7. pluk, neřad.

rodák

DLABAČ Antonín * 23. 9.1893 Rusko, 2. inž. rota

rodák + 10. 4.1954 v Praze

DOUSEK Josef * 21. 4.1879

rodák

FRANCOUS Josef * 20. 8.1881 Rusko, záloh.

rodák

HENDRYCH František * 19.10.1893 Rusko, 1.pluk, úderný pr.

rodák + 26. 2.1969 v Mimoni

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 7. 2. 1921 a bydlel v
Nymburce, Pražská 7.

HRADECKÝ František * 13. 3.1876 Rusko, 5. pluk, 4. rota

rodák

CHMELAŘ Jaroslav * 9. 1.1881

rodák + 25. 1.1954 v Praze Vršovicích

JIRÁNEK Josef * 23. 2.1889 Rusko, 9. pluk 11. rota

rodák + 10. 8.1962 v Nymburce

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

NĚMEC František * 6. 2.1898 Itálie

rodák z Pojed + 23.12.1985

Bydlel v Křinci.

NOVOTNÝ Václav * 16. 7.1892 Rusko, 5. pluk, 3. rota

rodák + 19.12.1966 v Turnově

PEKÁREK František * 6. 1.1893 Rusko

rodák z Vídně, příslušný 20. okres

POKORNÝ Jan * 20. 5.1895

rodák + 18. 6.1966 v Praze 2

PŘIKRYL Vladimír * 3. 8.1895 Rusko

rodák ze Štěpánova u Šternberka

Bratr Přikryl Vladimír-Josef bydlel jeden čas v Křinci v čp.
14, později se odstěhoval za dcerou do Plzně a zde zemřel.
Bratr Přikryl byl bojovníkem v I. i II. odboji jako generál.

RAŠE Rudolf MUDr. * 21. 3.1872 Rusko, 5. pluk

rodák + 25.11.1954 v Praze 6 Dejvicích

Vrátil se z legie s nejvyšší hodností v okrese Nymburk -
plukovník.

ROŠTENSKÝ Josef * 4.11.1895 Rusko, 8. pluk

rodák + 13. 5.1973 v Nymburce

RůŽE Josef * 26. 1.1898 Rusko, 6. pluk, záloh.

rodák

ŠÁDEK František * 8. 4.1889

rodák + 5. 5.1957 v Křinci

ŠIMÁČEK Josef * 5. 8.1893

rodák + 6. 3.1972 v Nymburce

ŠÍDA Jan * 25. 5.1889 Itálie, 34. pluk

rodák z Propeře + 20. 4.1980 v Rožďalovicích

ŠTOČEK Bohumil * 29. 4.1877

rodák + 5.11.1940

Bydlel v Křinci.

 

MUDR. Raše Rudolf narozený 21. 3. 1872 v Křinci okres
Poděbrady, otec Josef. Absolvent gymnásia v Jičíně a Karlovy
university v Praze. Ženat, 1 dítě. V rakousko-uherské armádě
sloužil jako plukovní lékař u 29. pěšího regimentu. Zajat na
ruské frontě 1. 9. 1914 a držen v zajatecké
m táboře
Kremalkolskája v gubernii Charkov. Do legie vstoupil 1. 7.
1916 v Borispolu. Zařazen k 5. pěšímu pluku TGM jako starší
lékař. Dne 2. 12. 1917 jmenován brigádním lékařem a 19. 5.
1918 jmenován podplukovníkem zdravotnictví. 7. 7. 1918 jako
hlav
ní lékař ve Vladivostoku. Dne 17. 7. 1919 jmenován
náčelníkem evakuace Čs. vojska na Rusi. 12. 5. 1920 poslán
služebně do Japonska. Dne 24. 8. 1920 odjel lodí "Legie" do
vlasti, kam dorazil 15. 10. 1920 jako plukovník
zdravotní služby. Byl vyznamenán z
a zásluhy Řádem Sokola. Ve
vlasti v civilu pracoval jako lázeňský lékař v Luhačovicích.
Zemřel 25. 11. 1954 v Praze 6 Dejvicích.

 

ZÁBRDOVICE

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KRAJ Karel * 12. 2.1889 Rusko, 11. pluk, 7. rota

rodák

KůRKA Jan * 25.12.1890 Rusko, 2.dělostř.brigáda

rodák + 25. 8.1947 v Zábrdovicích

ZÁVESKÝ Antonín * 7. 5.1891 Rusko, 9. pluk, 10. rota

rodák

ZEMAN František * 15. 1.1895 Rusko, 5. pluk

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii,
občanů obce LEDEČKY - VINIČNÁ LHOTA a zde narozených.
Přidružená obec k Rožďalovicím.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

MECHANIK Jan * 5. 2.1890 Rusko, 9. pluk

rodák z V. Lhoty

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

NEZBEDA Josef * 10. 5.1892 Itálie

bydlel v Ledečkách

ŠTAFL Josef * 7. 4.1876

rodák z V. Lhoty

VELECHOVSKÝ Frant. * 24. 3.1887 Rusko, 1. dělostř. park

rodák z V. Lhoty + 10. 9.1975 v Rumburku

VELECHOVSKÝ Karel * 14.12.1898 Rusko, 5. pluk, 7. rota

rodák z V. Lhoty

VELECHOVSKÝ Václav * 27. 9.1889 Rusko, 5. pluk, 7. rota

rodák z V. Lhoty + 24.12.1974 v Jablonci nad Jizerou

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, v Itálii, ve
Francii a na Slovensku, občanů obce LIBICE NAD CIDLINOU a zde
narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BAŠTA Čeněk * 7. 2.1888 Rusko, 10. pluk

rodák z čp. 196 + 19. 2.1962 v Libici nad Cidlinou

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 13. 12. 1920.

BLECHA Bedřich * 24. 3.1886 Rusko, 5. pluk

rodák + 24. 4.1959 ve Veselí nad Lužnicí

HAVLINA Bohuslav * 10. 5.1897 Itálie, 32. pluk

rodák z Choťánek + 11. 8.1974 v Libici nad Cidlinou

HAVLINA František * 22. 7.1897 Rusko, 3. pluk, 10. rota

rodák + 14. 2.1966 v Českém Brodě

HLAVÁČEK Emanuel * 1. 2.1897 Rusko, 7. pluk 5. rota

rodák z Vídně + 6. 5.1969 v Libici nad C. čp. 257

HOLUB Karel * 16. 1.1878 Rusko, centr. sklady

rodák z Haber

Bydlel v Libici nad Cidlinou.

HORÁLEK Rudolf * 16. 4.1888 Rusko, 1. pluk

rodák

JEŽEK Josef * 28.10.1896 Rusko, 7.pluk, úder.prap.

rodák z Čermné + 23. 7.1974 v Liberci

Bydlel v Libici nad Cidlinou.

JIRÁČEK František * 25.12.1895 Itálie, 33. pluk

rodák z D. Počernic + 17. 6.1961 v Libici nad Cidlinou

KLIMEŠ František * 22. 8.1898 Itálie

rodák z Plzně + 4. 5.1980 v Městci Králové

Bydlel v Libici nad Cidlinou.

KUBÍK František * 26.10.1896 Rusko, 2. pluk, 7. rota

rodák z Prachovic + 15.12.1964 raněn u Zborova

Do okupace pohraničí pracoval u ČSD v České Lípě, pak až do
smrti žil v Libici nad Cidlinou.

MĚCHEJŘ František * 17. 8.1893 Rusko, inž. rota, rotmis.

rodák + 13. 4.1967

MYŠIČKA Václav Slovensko, dobrovolník

bydlel v čp. 171

NĚMEC Josef * 15. 2.1889 Rusko, 10. pluk

rodák z Výčap + 23.11.1969 v Městci Králové.

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 18. 10. 1920. Bydlel v
Libici nad Cidlinou čp. 272 nebo 235.

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

PAROULEK Václav * 9.10.1899 Rusko, 7. dělostř.pluk

rodák

SOUČEK Antonín * 10.10.1886 Itálie, 33. pluk

bydlel v Libici

ŠULC Josef * 6. 3.1890 Rusko, 5. pluk

bydlel v Libici

VEVERKA František * 9. 8.1892 Rusko 2. pluk

rodák + 2. 8.1967 v Měšicích - Praha východ

VYTLAČIL Karel * 27. 9.1895 Francie, 23. pluk

+ 7. 2.1982 v Poděbradech

Rodák z Uhl. Lhoty - Nový Bydžov, bydlel v Libici nad C.

WOLGEMUTH Bohumil * 30.11.1896 Francie, 23. pluk

rodák z Okřínka + 5. 1.1970 v Městci Králové

Bydlel v Libici nad Cidlinou.

 

JIRÁČEK František narozený 25. 12. 1895 v Dolních Počernicích
okres Praha vychodil 3 třídy měšťanky a 2 roky školy
obchodní, vyučen sladovník. V rakousko-uherské armádě sloužil
u 28. pluku /Pražské děti/, rukoval 15. 3. 1915 a zajat byl
12. 7. 1917 u St. Michele. Do legie vstoupil 17. 12. 1917 k
31. pluku. Vyznamenán Záslužným křížem. Bojoval
jako
rozvědčík u 6. divize karabiniérů. Bojoval též na Slovensku.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, ve Francii a
Itálii, občanů obce LOUČEŇ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ANDĚL František * 11.12.1894 Rusko, 4. pluk, 11. rota

rodák

BALDA Josef * 29. 3.1877

rodák + 5. 4.1950 v Loučeni

BALOUN František * 23.11.1888 Rusko, 4. pluk

rodák

BOHÁČEK Břetislav * 3.10.1886 Rusko, 8. pluk, 4. rota

rodák + 7. 3.1967 v Liberci

ČIHÁK Václav * 21. 2.1882 Rusko, 8. pluk, 2. rota

rodák + 3. 2.1956 v Chocni

FADRHONC Václav * 19. 6.1879 Rusko, 8. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

FICHTL Josef * 14.12.1893 Itálie, 39. pluk

bydlel v Loučeni + 1943 v Osvětimi

HAVLÁT Josef * 28. 2.1895 Itálie, 39. pluk

bydlel v Loučeni + 9. 6.1919 padl na Slovensku

HEJDA Otto * 17. 9.1895 Rusko, 12. pluk, 3. rota

rodák + 23. 1.1920 padl

HLADÍK Václav * 27. 7.1892 Rusko, 5. pluk

rodák + 18. 9.1958 v Litoměřicích

HORÁK Václav * 20. 3.1893 Rusko, 1. pluk

rodák + 5. 1.1968 v Kosmonosích-Ml. Boleslav

HOUŽVIČKA Ladislav * 28.11.1879 Rusko, 7. pluk, 5. rota

rodák

CHLUM /Vais/ Frant. * 12. 7.1883 Rusko, 8. pluk, 7. rota

rodák

JIROUŠEK František * 11.12.1893

rodák + 2. 4.1965 v Praze 10

KHAIL Jan * 18. 5.1885 Rusko, 6. pluk, 7. rota

rodák + 7.11.1957 v Nymburce

KLABAN Pavel * 14.10.1893 Francie, 21. pluk

bydlel v Loučeni důst. zást.

KRETBA František * 4.10.1889 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák

MULAČ Karel * 6. 6.1895 Rusko, 1. jezdecký pluk

rodák + 23.12.1983

POKORNÝ Čeněk * 17.10.1894 Itálie, 33. pluk

bydlel v Loučeni

RICHTER Karel * 24. 2.1889

rodák

RICHTER Ottokar * 19.11.1889

+ 11. 1.1973 v Praze 5

ŘÍHA Bohumil * 13. 6.1893 Rusko, 8. pluk, 6. rota

+ 31.10.1966 v Mlýnech - Tábor

SLUKA Eduard * 3.1.1886 Rusko, 6. pluk

rodák

ŠKOP František * 2.10.1891

rodák ze Solnice + 6. 5.1945 padl v Loučeni

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ŠTĚDRÝ Karel * 8. 3.1897 Itálie, 31. pluk

bydlel v Loučeni

VYŠOHLÍD Pavel * 29. 6.1891 Rusko, 4. pluk

rodák + 18.12.1968 v Loučeni

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 14.6. 1920.

 

ANDĚL František, narozen 11. 12. 1894 v Loučeni okres
Nymburk, otec Josef narozen ve Vysočanech, matka Marie
narozená v Loučeni. Vychodil 8 tříd obecných, svobodný.
Pracoval jako rolník v Loučeni. V rakousko-uherské armádě
sloužil u 11. regimentu Landwehr. Zajat byl 13. 6. 1915 a
držen v zajateckém táboře v Kyjevě. Do legie vstoupil 3. 4.
1918 a zařazen byl ke 4. střelec
kému pluku k 11. rotě Prokopa
Velikého. 2. 7. 1919 byl postaven před divizní soud pro
neuposlechnutí rozkazu a 17. 12. 1919 vymazán ze seznamu
pluku. Bojoval na Povolžské frontě, Penza, Sysráň. Evidován
pod číslem 48336 ve Vojenském historickém archivu
v Praze.

 

FICHTL Josef narozen 14. prosince 1893 v Rokycanech byl
příslušný do Holoubkova okres Rokycany. Povoláním slévač. Byl
zajat 2. 8. 1917 v Jeleniku na Soči. Do legií vstoupil v
říjnu 1917 v zajateckém táboře Asinaria. Byl zařazen ke 3.
rotě 39. pluku. Do vlasti se dostal koncem roku 1918. K
četnictvu odešel 30. 9. 1919. Sloužil jako vrchní strážmistr
- velitel stanice v Loučeni. Člen loučenského Sokola. Byl
zatčen gestapem za národní odboj - Národní obranný svaz a
přes pražskou Pečkárnu vě
zněn v Kolíně, přes KT Terezín -
Malá pevnost deportován do KT Osvětim a zde zahynul v plynové
komoře v roce 1943.

HEJDA Otto - Otakar, otec Alexandr, revident státních drah.
Bratr Hejda se narodil 17. září 1895 ve Vídni v hlavním městě
Rakousko-Uherska. Příslušný podle otce do Loučeně u Nymburka.
Absolvoval 5 tříd obecných a 4 třídy vyšší lesnické školy.
Zaměstnán byl jako lesní adjunkt v Jistebnicích. V rakousko-

uherské armádě sloužil jako kadet jednoročák. Do legií
vstoupil 15. července 1918 a byl zařazen k 12. pěšímu pluku
R. M. Štefánika ke 3. rotě jako střelec. Dne 23. ledna 1920
zemřel na stanici Chilok na střevní tyfus. Pohřben je na
hřbitově Mandžurije.

 

ŠKOP František narozen 2. 10. 1891 v Solnici okres Rychnov
nad Kněžnou absolvoval obecnou a střední průmyslovou školu.
Ženatý, sociální demokrat, malíř a natěrač. Vojenský
historický archiv Praha Karlín - ze služebního spisu: č.
38356/I nesign.: Byl odveden v roce 1912 a zařazen k 30.
zeměbraneckému pluku ve Vysokém Mýtě. Byl zajat
8. 9. 1914 v
prostoru Malá Mýsenka. Byl umístěn do zajateckého tábora v
Semipalatinsku na Sibiři. Dne 15. března 1916 se dostal do 1.
srbské divize. Dne 20. 9. 1916 se vrátil do čs. armády v
Rusku. Byl zařazen do 1. střeleckého pluku k 1. záložní rotě
.
Dne 20. 11. 1916 byl přidělen k nestroj. oddílu záložního
praporu. Dne 28. 11. 1916 do Ochranné roty štábu armádního
sboru. Mezitím sloužil v nemocnici a ve frontové prádelně.
22. 9. 1919 byl uznán neschopným služby a určen k evakuaci.
Dne 1. března
1920 byl zařazen do 16. transportu a lodí
"Silesia" dopraven do vlasti. Za prvé republiky žil v
Loučeni, byl členem loučenského Sokola a zapojil se se zbraní
v ruce v povstání českého lidu v roce 1945 a byl zastřelen
dne 6. května 1945 v Loučeni. Jako
legionář dosáhl hodnosti
četaře.

Členové jednoty Čs. obce legionářské v Loučeni 1920 - 1934 a
jejich místa narození:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BACHTÍK Miloslav * 12. 9.1893 Rusko, 2. pluk

Zbožíčko

HAVLÁT Antonín * 6.12.1876 Rusko, 12. pluk

Chudíř

HAVLÁT Václav * 30. 2.1898 Rusko, 2. pluk

Chudíř

HEJDA Eduard, major * 8. 2.1886 Rusko, 7. pluk

Jistebnice

HEJDA Otakar * 17. 9.1895 Rusko, 12. pluk, 3. rota

Vídeň + 23. 1.1920

HLADÁČEK Ladislav * 12. 3.1895 Rusko, 3. pluk

Jabkenice + 27.11.1983 ve Mcelích

JECHA Jan * 1. 6.1883 Rusko, 3. pluk dělostř.

Lipník + 20.10.1964 v Sadské

KLABAN František * 10. 4.1889 Rusko, 11. pluk

Studce + 17.11.1976 v Milešově - Litoměřice

KLÍMA František * 8. 9.1891 Rusko, 7. pluk

Markvartice-Jičín + 11.10.1978 v Rokytnici nad Jizerou

KOMÁREK Josef * 5. 3.1885 Rusko, 5. pluk

Sovolusky

KROUPA Josef * 7.11.1888 Rusko, štáb I. divize

Poděbrady + 31. 5.1963 v Nymburce

MOUCHA Josef * 9. 8.1890 Rusko, 11. pluk

Jabkenice + 6. 8.1972 ve Cvrkově - Česká Lípa

MULAČ Karel * 6. 6.1895 Rusko, 1. jezd. pluk

Loučen + 23.12.1983

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

ŘÍHA Václav * 14. 5.1893 Rusko, 11. pluk

Sovenice + 4. 3.1973 v Nymburce

ŠKOP František * 2.10.1891 Rusko, štáb I. arm. sboru

Solnice + 6. 5.1945 padl v Loučeni

VYŠOHLÍD Václav * 30. 9.1891 Rusko, 6. pluk

Domousnice + 15. 3.1959 ve Mcelích

Jejich fotografie jsou na tablu z roku 1935.

 

Seznam legionářů I. odboje bojujících v Rusku a na Sibiři, v
Itálii, ve Francii a na Slovensku z města LYSÁ NAD LABEM a z
obcí přičleněných: BYŠIČEK, DVORCů a LITOLE a zde narozených:

LYSÁ NAD LABEM

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ADAM Alois * 27. 7.1891 Rusko, 2. pluk

rodák

BÁRTA Antonín * 8. 9.1897 Francie, 22.pluk, 6.rota

rodák + 31.10.1918 padl jako 21 letý

BECK František * 4.10.1888 Rusko, 3. pluk

rodák

CUC Josef * 22. 8.1895 Rusko

rodák + 29. 8.1961 v Lysé nad Labem

CUC Josef * 6. 3.1886 Rusko, div. vozat.

rodák + 4. 4.1970 v Lysé nad Labem

ČERMÁK Adolf * 7. 9.1888 Rusko

rodák + 12. 7.1954 v Praze 3

DOLEŽAL Jan * 24. 5.1883 Rusko, 1.kulometný oddíl

bydlel v čp. 788 + 27. 4.1963

Rodák z Předměřic nad Jizerou - Nové Benátky.

DRAHOŇOVSKÝ Josef * 3. 4.1896 Rusko, 2. pluk, 12. rota

bydlel v čp. 1424 + 22. 7.1956 v Horní Bukovině

Rodák z Proseče - Semily.

FINSTR Adolf * 21. 5.1893 Rusko, 3. pluk

bydlel v čp. 1110 + 5. 1.1987

Rodák z Včelné.

FIŠER Alois * 28. 9.1870 Rusko, 7. pluk

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

FIŠER Alois * 25.10.1878 Rusko, zál. pluk

rodák + 4.12.1934 v Lysé nad Labem

FIŠERA Alois * 31. 7.1897 Rusko, 4. pluk

bydlel v čp. 1442 + 21. 3.1981

Rodák z Nové Skřeneře.

FORMÁNEK Emil * 18. 6.1891 Rusko, 9. pluk

bydlel v čp. 711 + 2. 7.1956 v Kosmonosích

Rodák z Českého Brodu.

HOLEČEK Jaroslav * 8. 4.1901 Slovensko, 1. pluk

bydlel v Lysé n. L. + 12.10.1983 v Lysé nad Labem

HOUDEK Karel * 6. 2.1895 Rusko, 1. jezdecký pluk

bydlel v čp. 1193 + 4. 12.1950

Rodák z Prahy Vinohrad.

HOUŠTECKÝ Václav * 27. 9.1895 Rusko, 3. pluk, 3. rota

rodák + 12. 2.1962 v Lysé nad Labem

HRADECKÝ František * 3. 8.1891 Rusko, 5. pluk

rodák + 10. 5.1974 v Nymburce

HRADECKÝ Josef * 26.11.1895 Rusko, 2. pluk, 10. rota

rodák + 11. 5.1956 v Praze 9

HRÁSKÝ František * 23. 9.1884 Rusko

rodák + 3. 1.1974 v Lysé nad Labem

HYNČÍK Václav Francie, 2. pluk, 1. rota

rodák + 21.10.1918

KALÁT Josef * 8. 3.1893 Itálie, 33. pluk

bydlící + 24. 6.1975 v Lysé nad Labem

KALFUS Václav * 17. 9.1881 Rusko, 5. pluk, hosp. rota

rodák + 30. 3.1957 v Křinči

KALISTA Karel * 13. 4.1882 Rusko, 6. pluk, 1. rota

rodák + 4. 6.1952

KALISTA Vilém * 6. 3.1894 Rusko, 7. pluk, sapér

rodák + 28.10.1960 v Lysé nad Labem

KARPÍŠEK Viktor * 13. 2.1888 Rusko, 8. pluk, 11. rota

rodák

KÁŽA Ludvík * 21. 3.1891 Rusko, 3. pluk, 6. rota

rodák + 8. 8.1969 v Trutnově

KESLER Josef * 26.10.1892 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák + 19. 3.1945

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KLOS Vojtěch * 16.11.1893 Rusko, 2. pluk, 4. rota

rodák + 7. 9.1958 v Lysé nad Labem

KOVANDA Josef * 11. 2.1895 Rusko, 5. pluk, 7. rota

rodák + 22.10.1971 v Hradci Králové

KOVÁŘ Karel * 25. 4.1895 Rusko, 7. pluk - rozvěd.

rodák + 15. 3.1966 v Jablonci nad Nisou

KOVÁŘ Václav * 24. 6.1892 Rusko, 5. pluk, 3. rota

rodák

KROJIDLO Josef * 12. 9.1892 Rusko, 1. pluk, poručík

rodák

KRUPIČKA Karel * 26. 9.1878 Rusko, 2. pluk, 10. rota

rodák

LAJNER František * 26. 9.1883 Rusko, 4. pluk

rodák + 7. 7.1956 v Lysé nad Labem

LÖBL Rudolf * 21. 8.1895

bydlel v Lysé n. L. + 14. 4.1964 v Lysé nad Labem

Rodák z Prahy.

MAIXNER Josef * 3.12.1880 Rusko

rodák + 20. 2.1956 v Praze - Žižkov

MELICHAR František * 13. 7.1897 Rusko

rodák + 1.11.1969

MÍKA Jan * 8. 4.1886 Rusko, 9. pluk, 9. rota

rodák + 4. 7.1956 v Kamenici

NABITÝ Antonín * 14. 2.1896 Slovensko, 81.pluk,7.rota

bydlící + 12. 8.1981 v Lysé nad Labem

Byl údajně rodákem z Turska v Jugoslávii.

PAZDERA Josef * 10. 8.1893 Rusko

rodák

POMAHAČ Josef * 11.11.1884 Rusko, 7. pluk

rodák

PROCHÁZKA Alois * 4. 5.1893 Rusko, 3. pluk, 10. rota

rodák

ROUBÍČEK Jan * 4. 1.1892 Rusko, 5. pluk, 9. rota

rodák

RůŽIČKA Emil * 27. 2.1885 Rusko, 3. pluk, 9. rota

rodák + 21.11.1957

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

RůŽIČKA Emil * 27. 2.1883

bydlel v čp. 78 + 20.11.1957 v Nymburce

Rodák ze Žabovřesk.

SAJDL Karel * 15.12.1894 Rusko

rodák + 9. 4.1963 v Lysé nad Labem

SALAMÁNEK Karel * 13. 2.1885 Rusko

rodák + 25.12.1963 v Žilině

SCHUSTER Jakub * 8. 7.1894

+ 30.10.1972 v Českých Budějovicích

Bydlel v Lysé nad Labem - domov důchodců. Rodák z Chmelné -
Český Krumlov.

SOUMAR Jaroslav * 22.11.1895 Rusko, 1. pluk

rodák + 27. 6.1969 v Brandýse nad Labem

ŠERÁK Josef * 1. 9.1893 Rusko

rodák

ŠINKMAJER František * 27. 9.1876 Rusko, 1. pluk

rodák + 22.12.1944 zálož. strojní

ŠTOK Josef * 16.11.1894 Rusko

rodák + 26. 3.1972 v Sánech

ŠULC František * 21. 4.1881 Rusko, 8. pluk

rodák

ŠULC Václav * 4. 6.1888 Rusko, 1. pluk, 5. rota

rodák

ŠVÁRA Jaroslav * 7. 9.1890 Rusko, 4. pluk, kulomety

bydlel v čp. 47 + 13.11.1964 v Praze 6

Rodák z Mladé Boleslavi.

TOMŠOVSKÝ Alois * 5.10.1898 Itálie

+ 6. 5.1981 v Lysé nad Labem

VELACH Antonín * 17. 9.1894 Rusko, 8. pluk

rodák + 20. 9.1975 v Nymburce

VILÍMEK Jaroslav * 2. 9.1890 Rusko, 1. pluk

rodák + 23. 6.1917 padl u Zborova

VOLF Antonín * 14.1.1879 Rusko, 5. pluk

rodák + 4.1.1951

VOTKA Karel * 16. 5.1886 Rusko, 3. pluk, 1. rota

rodák + 26.7.1957

ZELINKA Alois * 18. 7.1895 Rusko, 3. pluk

rodák + 30. 3.1977 v Říčanech

BYŠIČKY

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

NOVÁK Karel * 12.10.1887 Rusko

rodák + 1. 1.1952

DVORCE

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŠULC Jaroslav * 23. 2.1896 Rusko, 3. pluk, 5. rota

rodák + 21. 3.1971 ve Dvorcích

LITOL

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KEFURT Antonín * 24.10.1893 Rusko, 4. pluk, 6. rota

bydlel v čp. 50 + 1. 6.1975 v Lysé nad Labem

Rodák z Ludíny.

KRAMER Stanislav * 9. 5.1896 Rusko, Francie

bydlel v čp. 259 + 22. 5.1985

Rodák z M. Lhoty

RUTH Josef * 3.10.1893

bydlel v čp. 193 + 27. 6.1974 v Lysé nad Labem

Rodák z Dobrovítova.

ŘÍPA Břetislav * 3. 3.1896 Itálie

bydlel v Litoli + 26. 7.1969 v Petrově

ŠAŠEK František * 15.11.1890 Rusko, 1. pluk

rodák + 29. 8.1962 v Poděbradech

ŠAŠEK Karel * 25.10.1884 Rusko, 4. pluk

rodák + 25.12.1917 padl jako 33 letý

ŠAŠEK Karel, Dimitrij, střelec, narozen 25. 10. 1884 v
Litoli. Zajat byl v roce 1914. Zařazen k 1. střeleckému
pluku, kam vstoupil 26. června 1916, účastnil se bitvy u
Zborova, kde byl raněn střepinou šrapnelu. Vyznamenán medailí
Sv. Jiří IV. stupně. Dne 27. 12. 1917 přeřazen ke 4.
střeleckému pluku. V boji s lupiči u Serbinovky byl těžce
raněn a zakrátko umírá na plukovní ošetřovně 25. 1
2. 1917 ve
věku 33 let. Pohřben je na hřbitově v Romanově.

ŠINKMAJER František, narozen 27. 9. 1876 v Lysé nad Labem.
Obecná škola, vyučen zámečníkem, ženatý, 2 děti, politicky
organizován u sociálních demokratů. V rakousko-uherské armádě
sloužil u 1. Landwehr. Zajat byl 23. 10. 1914 u Samboru.
Zařazen do legie byl 20. 7. 1918 v Omsku a sloužil u 1.
záložního pluku u strážní roty. Demobilisován byl 20. 11.
1919 v Čáslavě. Evidován ve Vojenském historickém archivu v
Karlíně.

KESLER Josef, narozen 26. 10. 1892 v Lysé nad Labem z otce
Jana. Vychodil 2 třídy školy měšťanské, sociální demokrat,
svobodný, povoláním železniční zřízenec. V rakouské armádě
sloužil u 36. regimentu a zajat byl 29. 11. 1914 v Karpatech
v Haliči, v zajateckém táboře v Sělko
vo - Moskevská gubernie.
Do legie vstoupil 14. 5. 1918 a zařazen byl k 5. pěšímu
pluku ke 2. rotě /5. pluk byl plukem zvaný T. G. Masaryka/.
Demobilisován byl 31. 12. 1919.

FIŠERA Alois, narozený 31. července 1897, Nová Skřeneř, okres
Nový Bydžov. V letech 1908 až 1915 absolvoval reálné
gymnásium v Novém Bydžově. Odveden do rakousko-uherské armády
16. 6. 1915 v Mladé Boleslavi. Narukoval 15. 10. 1915 k 44.
pěšímu pluku do Liberce. Zajat byl 16. 6. 1916 u
Podkarnienky. 30. 6. 1916 vstoupil dobrovolně ke 3. pluku
Srbské dobrovolnické divize. 6. 9. 1916 raněn u Dohudaše. 6.
8. 1917 k české brigádě zál. praporu v Bobrujsku a zařazen k
1. střeleckému pluku k 11. rotě. 19. 11. 1917 ke 4. pluku, 8.
rotě. 18. 7. 1919 jmenován podporučíkem. Zúčastnil se
bitev u
Zborova, Tarnopole a Bachmače a u Lipjag. Do vlasti odjel 22.
transportem lodí "Amerika" dne 15. 7. 1920 jako poručík 4.
střeleckého pluku Prokopa Velikého u 8. roty.

10. května 1939 jako podplukovník odešel přes Polsko do
zahraniční armády. 15. 6. 1943 pracoval jako atašé u polské
vlády jako podplukovník generálního štábu. 11. 10. 1945 byl
jmenován brigádním generálem, profesorem VŠV. 15. dubna 1948
jmenován velitelem VŠV. Část svého plodného života prožil v
Lysé nad Labem v čp. 1442.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
MALÁ STRANA a zde narozených.
Přidružená osada k Chotěšicím.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

PAŽOUT Václav * 19. 9.1888 Rusko

rodák + 7. 5.1974

Ve stáří pracoval a žil jako rolník v obci Osek čp. 13.

ŘÍMAL Josef * 8.12.1887

rodák z čp. 6 + 29.11.1960 v Malé Straně

SOUČEK Bohumil * 9. 8.1896 Rusko, 3. pluk

+ 27. 1.1968 v Praze 10

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
MCELY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí
ČERVINKA Bohuslav * 24.12.1889

rodák + 8. 4.1960 v Praze 15 - Podolí

ČERVINKA Josef * 11.12.1896 Rusko, 7. pluk

rodák

DUDEK Josef * 15. 8.1892 Rusko, 7. pluk, neř.

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

HALEŠ Karel * 20.10.1875 Rusko, 2. inž.

rodák + 1. 7.1958 v Hořicích v Podkrkonoší

HEMYŠ Josef * 3. 3.1894 Rusko, 5. pluk

rodák

HLADÁČEK Ladislav * 12. 3.1895 Rusko, 3. pluk

bydlící + 27.11.1983 ve Mcelích

Rodák z Jabkenic. Příslušník jednoty Čs. obce legionářské v
Loučeni v roce 1920 - 1934 - zvěčněn na tablu. V obci Mcely
vybudoval řeznictví, trafiku a hostinec. Pochován je v obci.

KLOUČEK Štěpán * 22.12.1890 Rusko, 6. pluk, 8. rota

rodák

KUBÍN František * 10. 4.1881 Rusko, 4. pluk, kulom.r.

rodák + 23. 8.1958 v Kolíně

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

MARŠÁLEK Emil * 9. 3.1887 Rusko, 8. pluk

rodák

OPLATEK František * 23. 8.1890 Rusko

rodák + 7. 6.1974 v Železném Brodě

RYBÍN Josef * 11. 5.1894 Rusko, 3. pluk,8. rota

rodák

SEDLÁČEK Josef * 20. 2.1892 Rusko, 3. pluk, 7. rota

rodák + 8. 4.1964 v Kostomlatech nad Labem

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od 15. 3. 1920. Bydlel v
Kostomlatech nad Labem čp. 176.

SUCHÁNEK Josef * 8. 1.1884

rodák

ŠUK František * 9. 5.1898 Rusko, 3. pluk

rodák

VELEBA Eduard Francie, 22. pluk, 5. rota

příslušný do Mcel + 20.12.1918 v Tappadově v Itálii

Narozen v Karlových Varech. Desátník, podlehl nemoci ve
vojenské nemocnici.

VYŠOHLÍD Václav * 30. 9.1891 Rusko, 6. pluk

bydlící + 15. 3.1959 ve Mcelích

Rodák z Domoucnice. Příslušník jednoty Čs. obce legionářské v
Loučeni v roce 1920 - 1934 - zvěčněn na tablu. V obci Mcely
vybudoval pekařský závod. Pohřben je ve Mcelích.

Bratr Ladislav HLADÁČEK , občan z obce Mcely - jeho
vojenská chronologie: do rakousko-uherské armády byl odveden
16. 11. 1915 v Mladé Boleslavi a přidělen k 52. pěšímu pluku
maďarskému v Kiškunhalaši a 17. 4. 1916 odvelen na frontu.
Zajat ruskou armádou dne 24. 12. 1916 u o
bce Kozolovsko u
Kyjeva. Vstoupil do legie. 22. září /neděle/ 1918 byl v boji
s bolševiky raněn do nohy.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, v Itálii a ve
Francii, v roce 1919 na Slovensku, občanů obce MEČÍŘ.
Přidružená obec pod Křinec.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

KNESPL Bedřich * 19.10.1888 Rusko

rodák + 18. 5.1964 v Mečíři

PIROUTEK Josef * 25. 4.1894 Rusko, 6. pluk

rodák + 4. 1.1958 v Nymburce

Pracoval v nymburských Dílnách ČSD od roku 1920. Bydlel v
Nymburce, Bolesla
vská 1003.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ROZA Josef * 19. 8.1886 Rusko, dělostřelec

rodák + 8. 6.1979 v Novém Dvoře

Seznam legionářů I. odboje bojujících v Rusku a na Sibiři, ve
Francii, v Itálii a na Slovensku, občanů města MĚSTEC KRÁLOVÉ
a obcí přičleněných NOVÝ a VINICE a zde narozených:

MĚSTEC KRÁLOVÉ

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BAUMGARTNER Bernard * 18. 4.1884 Rusko, 4. pluk

rodák

BORECKÝ František * 1. 9.1890 Itálie, 31. pluk

rodák + 27. 6.1980

BYŠKO Karel * 3.11.1882 Rusko, 12. pluk

rodák + 29.10.1962 v Praze 8

CABALKA Jindřich * 29.12.1894

bydlel v čp. 423

FIALA Václav * 2.10.1890

bydlel v čp. 614 + 18. 1.1969

Rodák z Opočnice, veden v Opočnici

FOUSEK Florián * 18. 8.1893 Rusko, 3. pluk, 10. rota

rodák + 24.12.1971 v Městci Králové

FOUSEK Josef * 17. 7.1890 Rusko, 8. pluk, 10. rota

rodák + 16. 5.1963 ve Slaném

GREGOR Josef * 23. 9.1891 Rusko

rodák

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

HAMÁČEK Josef * 22. 7.1897 Rusko, 1. pluk, 2. rota

rodák + 15.10.1963 v Horním Beřkově

HANUŠ Josef * 29.11.1893 Rusko

rodák + 30. 9.1976 v Rožďalovicích

HÉRA Arnošt * 12. 3.1893

bydlel v čp. 44 + 4.10.1978

HůLA Josef, kapitán * 19.10.1895 Itálie, 35. pluk

rodák + 16. 2.1920 na Slovensku

CHALUPNÍČEK Josef * 7. 7.1901

bydlel v čp. 28

JÁGR Josef * 25.7.1887

bydlel v čp. 702

Rodák z Vinice. Ředitel školy v Městci Králové.

JANATA Josef * 24. 2.1896 Rusko, 1. pluk

rodák

KOLÁČNÝ Antonín * 14. 6.1880 Rusko, 5. pluk, 11. rota

rodák

KOŽENÝ František * 12.12.1888 Rusko, 3. pluk

rodák + 17. 6.1954 v Žilnově u Svitav

LIBÁNSKÝ Jaromír * 10. 9.1895 Rusko

rodák

LOŠAN Andrej * 24. 3.1887 Francie, 22.pluk, 1. rota

rodák + 27.10.1918 padl u Vouziers

LOUDA Josef * 30. 1.1895 Rusko

rodák + 5.10.1959 v Děčíně

MALINA Alois * 22.11.1889 Rusko, 4. pluk

rodák + 12. 2.1962 v Nové Vsi u Břeclavi

MENŠÍK Jan * 16. 5.1874 Rusko, štáb arm. sboru

rodák

MLADĚJOVSKÝ Josef * 8.11.1893

bydlel v čp. 333

NOVÁK Václav * 26. 8.1883 Rusko

rodák + 28. 2.1954 v Mymburce

OTTO František * 2.11.1890 Rusko, 8. pluk, 9. rota

rodák

OUZSKÝ František * 26. 9.1888

bydlel v čp. 677

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

POPEK Antonín * 5.11.1879 Rusko, 2. techn. divize

rodák

ŘEHÁČEK František * 2. 7.1881 Rusko, 5. pluk

rodák

SEDLÁČEK František * 17. 3.1878 Rusko, 1. pluk, 1. rota

rodák

SCHOVÁNEK Josef * 8. 9.1890 Rusko

rodák

STEKLÝ Karel * 16.10.1886 Rusko, 6. pluk

rodák

SUCHÁNEK Antonín * 4. 5.1886 Rusko

rodák + 15. 5.1961 v Městci Králové

SVOBODA Jan * 6.11.1893

bydlel v čp. 556 + 31. 5.1969

ŠLAMLŠTEK Karel * 3. 1.1893

bydlel v čp. 256

ŠMELHAUS František * 4. 8.1880 Rusko

rodák

ŠTĚPÁN František údajně ruský legionář

ŠTĚPÁN Václav * 8. 6.1895 Rusko, 7. pluk,1. rota

bydlel v čp. 524 + 18. 7.1969 v Městci Králové

Rodák z Opočnice, veden v Opočnici.

TUČÍM Josef * 20. 3.1890 Rusko

rodák

VOLNÝ Antonín * 10. 2. 1890 Rusko, 8. pluk

rodák

VONDRUŠKA Karel * 14. 9.1883

bydlel v čp. 645 + 22. 3.1969

Rodák ze Žehuně, veden v Žehuni.

VYLEŤAL Alois * 12. 8.1897 Rusko, 8. pluk

rodák + 7. 1.1955 v Litoměřicích

ZAJÍČEK Jaroslav * 26. 4.1889 Rusko

rodák + 10. 7.1958 v Praze 1

HůLA Josef, narozený 19. 10. 1895 v Městci Králové, otec
Josef, matka Cecilie. Absolvoval gymnásium a 1. semestr
medicíny - důstojník z povolání, svobodný. V rakousko -
uherské armádě sloužil u 12. regimentu a 15. 3. 1915 odešel
do pole. Zajat 5. 7. 1916 v Rusku - Golki. Do legie vstoupil
17. 9. 1917 a zařazen k 5. střeleckému
pluku TGM. Absolvoval
důstojnický kurs v Borispolu. Dne 28. 9. 1918 zařazen k 35.
Čs. pluku v Itálii ke 3. rotě. Předtím absolvoval důstojnický
kurs od 21. pěšího pluku v Saint Maixent ve Francii. Dne 17.
7. 1919 přešel k 1. čs. pěšímu pluku a 21. 3.
1920 jmenován
poručíkem - důstojník z povolání. Dne 16. 2. 1920 ve Velkém
Bytči na Slovensku, kde bojoval , při jízdě vlakem na
dovolenou, při výstupu z vlaku, byl tímto stržen a smrtelně
zraněn přejetím.

 

NOVÝ

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CHALUPNÍČEK Josef * 30.10.1892 Itálie, 34. pluk

rodák

JANATA Jan * 19. 6.1878 Rusko, Kurj. prapor

rodák + 22. 8.1958 v Českých Budějovicích

JIROUDEK Rudolf * 17. 4.1890 Rusko, 5. pluk, 5. rota

rodák + 25.12.1969 v Horních Beřkovicích

VOLEJNÍK Josef * 26. 4.1890 Rusko, 6. pluk, 6. rota

bydlel v čp. 36

Rodák z Dlouhopolska. Po válce žil a pracoval jako rolník v
Novém u Městce Králové. Veden v Dlouhopolsku.

VINICE

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

JÁGR Josef * 25. 7.1887 Rusko

rodák + 8. 4.1952

Ředitel školy v Městci, bydlel v Městci Králové čp. 702.

MALINA František * 28. 1.1887 Rusko, 2. pluk, 9. rota

rodák z čp. 50

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
MILČICE a zde narozených. Legionáři ve F
rancii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HOŘČIČKA Václav Francie, 21.pluk, 6. rota

rodák + 30.10.1918

Desátník, padl v boji u cest z Vandy do Vrizy v Ardennes.
Pohřben byl na severu silnice vedoucí z Vrizy do Vandy.
Narozen v Milčicích okres Poděbrady, příslušný Běchary okres
Jičín. Jeho ostatky byly vyzdviženy a pochovány na vojenském
hřbitově C.M.F. de Vouziers, číslo hrobu 1.242.

HOTOVEC František * 7. 7.1893 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák + 20. 1.1973 ve Vyškově

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

KINDL Josef * 7. 1.1894 Rusko, 8. pluk

rodák + 21. 2.1968 v Křečkově - Kolín

KUBÍČEK Jan * 21. 1.1880 Rusko, 2. pluk, 10. rota

rodák

NOVÁK Jaroslav * 25. 4.1897 Rusko, 2. pluk, 3. rota

rodák

NOVÁK Miloslav * 14. 6.1895

rodák

STÁREK Václav * 10. 8.1893 Rusko, 1. pluk, 9. rota

rodák ze Žner + 14. 4.1959 v Novém Boru, Arnoltovice

VAJS František * 13.1.1893 Rusko, 1. pluk, 3. rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
MILOVICE NAD LABEM a zde narozených. Legionáři ve Francii a v
Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BERNARDY Alois * 24. 5.1889 Itálie, 37. prapor

rodák z Polné + 18.10.1982 v Lysé nad Labem

BUREŠ Josef * 26. 6.1897 Rusko, 1. pluk, 2. rota

rodák z Tlumačova + 4. 9.1980 v Lysé nad Labem

ČANČÍK Josef * 9. 4.1895 Rusko, 2. pluk, 7. rota

rodák + 1. 1.1933

DVOŘÁK Jan * 12. 6.1882 Rusko, 5. pluk

+ 9. 1.1956 v Benešově

HLAVSA Jan * 2. 6.1882 Rusko, 6. pluk, 2. rota

bydlící

HRADECKÝ Václav * 21. 7.1894 Rusko, 8. pluk, 10. rota

rodák + 29.10.1943

KOUŘÍK Gusta * 28. 8.1892 Rusko, 2. pluk

rodák z Nepomuk + 4. 8.1964

NOVÁK Václav * 6. 6.1889

rodák + 18.12.1920

NOVÝ Jan * 18. 6.1891 Rusko, 6. pluk

rodák z Budňan + 12. 8.1963

PECKA Josef * 9. 8.1882 Rusko

bydlící

příjmení a jméno narození a sloužil
úmrtí

PŘIKRYL Vladimír * 3. 8.1895

rodák ze Štěpánova + 14. 4.1968 v Plzni.

Bojoval v 1. i 2. světové válce jako generál.

SOVADINA Josef * 29. 4.1895 Francie, 22. pluk

rodák z Přílep + 21. 7.1928 ve Světlé nad Sázavou

SYROVÝ Václav * 23.10.1884 Rusko, 5. pluk

rodák

URBAN Josef * 6. 9.1892 Rusko, 1. pluk

+ 20. 6.1963 v Praze 2

ŽÁK František * 26. 8.1896 Rusko, 6. pluk, 9. rota

rodák + 19. 5.1953 v Milovicích

Po válce bydlel v Blučině čp. 317 u Židlochovic.

ŽÁK Josef * 11. 4.1894 Rusko, 1. pluk - hudba

rodák + 18. 2.1968 ve Stratově

Dobrovolci na Slovensku roku 1919:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŠTIPČÁK Josef * 7. 1.1890 Slovensko

rodák z Knězdub + 30.10.1980 v Pardubicích.

Bydlel v Milovicích nad Labem.

 

ČANČÍK Josef, narozen 9. 4. 1895 v Milovicích, otec
František. Absolvoval 2 třídy měšťanky, rolník, svobodný,
člen TJ Sokol. Odveden do rakousko-uherské armády dne 15. 3.
1915 v Mladé Boleslavi k 36. regimentu. 7. 6. 1917 u
Bobrujska vstoupil do legie, zajat byl 7. 6. 1915 u Brest
Litewského. Zařazen byl k 4. pluku k 8. rotě 8. 8. 1917 a k
2. pluku k 7. rotě byl přeložen 8. 10. 1917. Do vlasti byl
evakuován 17. 6. 1920 lodí "Amerika" a demobilisován 3. 11.
1920 v Mladé Boleslavi.

SOVADINA Josef, narozen 29.4. 1895 v Přílepech okres Holešov,
bydlel v Milovicích. V rakousko-uherské armádě sloužil u 3.
regimentu, zajat byl v Rusku 16. 9. 1916. Byl přijat do Čs.
legie a přesunut 2. 2. 1917 do Francie do St. Maixent. Z
poručíka na kapitána byl povýšen 1. 4. 1919 a 4. 2. 1920
absolvoval vojenskou akademii v Hranicích. Zemřel na
žaludeční vřed 21. 7. 1928 ve Světlé nad Sázavou.

ŽÁK Josef, narozený 11. dubna 1894 v Milovicích, domovská
příslušnost Dvory, otec Josef. Vychodil obecnou školu,
svobodný, hudebník. V rakousko-uherské armádě sloužil u
45. pěšího regimentu. Zajat byl 8. 11. 1914 u Mnichova. Do
legie vstoupil 5. 7. 1918 v Omsku a zařazen byl k 12.
střeleckému pěšímu pluku dne 17. 5. 1919 a přeřazen byl 4.
10. 1919 k 1. s
třeleckému pěšímu pluku. Demobilisován byl 26.
7. 1920.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii,
občanů obce NETŘEBICE a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BŘEZINA Václav * 1. 9.1885 Rusko, 5. pluk, 9. rota

rodák + 14. 4.1957 v Ratajích nad Sázavou

DOUŠA Jaroslav * 8. 7.1897 Rusko, 9. pluk

rodák z čp. 54 + 14.11.1944

HAVRÁNEK Gustav * 19. 5.1893 Itálie, 31. pluk, 6. rota

rodák + 9. 7.1921 na TBC v Karlíně

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

JENÍK Bedřich * 17. 2.1896 Rusko, 8. pluk, 8. rota

rodák + 6. 3.1979 v Netřebicích

MALÝ Jaroslav * 31.10.1893 Rusko, 1. pluk

rodák ze Skřivan + 4. 6.1952 v Nymburce čp. 244

Bydlel ve dvoře Šumbor u Netřebic.

ŠULC Josef * 6. 3.1890 Rusko, 5. pluk, telef.

rodák

DOUŠA Jaroslav se narodil 8. července 1897 v Netřebicích
okres Poděbrady. Vychodil obecnou a měšťanskou školu.
Vystudoval učitelský ústav v Čáslavi. Je příslušný tamtéž.
VHÚ Praha Karlín ze služebního spisu os. č. 43599/I, nesig.:
byl odveden 15. 10. 1915 v Mladé Boleslavi. Byl zařazen k 10.
zeměbraneckému pluku. Byl zajat po zranění na frontě. Umístěn
do zajateckého tábora v Kanavině a léčen v hospitálu č. 182 v
Novgorodské gubernii. Do čs. legií byl přijat 20. 12. 1917 v
Kyjevě a zařazen d
o 9. střeleckého pluku Karla Havlíčka
Borovského v Žitomíru. Byl určen jako správní desátník 26. 1.
1918 k 1. čsl. záložnímu pluku, písařem v plukovní kanceláři.
Dne 18. 6. 1918 odeslán do srbského dobrovolnického oddílu,
ale už 25. 6. 1918 byl vrácen
zpět. Dne 12. 8. 1918 byla 10.
setnina změněna na 13. setninu a převedena do obozní setniny.
Dne 23. 8. 1918 z 1. záložního pluku a Kurganského
pochodového praporu byl vytvořen 9. střelecký pluk K.H.B. a
14. 2. 1919 obozní setnina změněna na hospodářsk
ou setninu.
Dne 12. 3. 1919 byl uznán do neřadové služby a přidělen v
pravomoc velitele zdravotního vlaku č. 1 v hodnosti správního
šikovatele. Dne 12. 7. 1919 byl odeslán na přezkum k lékařské
komisi 1. střelecké divize do Irkutska a dne 24. 9. 1919 b
yl
evakuován lodí "Shunko" do vlasti. Ve vlasti pracoval jako
řídící učitel v Opočnici a ve Hrubém Jeseníku a byl členem
Sokola. Byl zatčen gestapem a obžalován z přípravy velezrady
proti Velkoněmecké říši a vězněn ve Waldheimu a 14. listopadu
1944 za
hynul v Saské Kamenici.

 

HAVRÁNEK Gustav, narozený 19. 5. 1893 v Netřebicích, domovská
příslušnost v Dubečnu, okres Poděbrady. Absolvent školy
obchodní, dělník, svobodný. V rakousko-uherské armádě -
nezjištěno. Zajat byl 24. 11. u Monte Grappa - Sulmona. Do
legie vstoupil 13. 7. 1918 a zařazen byl k 31. pluku k 6.
rotě dne 6.8. 1918. 25. 9. 1918 byl přeložen k 35. pluku k 3.
rotě a 29. 10. 1918 odeslán do nemocnice. Zemřel 9. 7. 1921 v
nemocnici v Karlíně v Praze na tuberkulozu. Pohřben je na
Olšan
ech v Praze.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii,
občanů obce NOUZOV a zde narozených.
Přidružená obec k
Chotěšicím.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HURYCH Alois * 5. 3.1892

rodák + 30.12.1974 v Mladé Boleslavi

JANSTA Václav * 23.11.1894 Rusko, 2. brigáda

rodák + 24. 8.1970

KAFKA Josef * 13. 3.1890

rodák + 16. 4.1954 ve Zvol Březové Praha vých.

LACINA Josef * 25.10.1892

rodák + 27. 7.1967 v Pelhřimově

LACINA Václav * 6. 9.1893 Rusko, inž.rota, 2.diviz.

rodák + 14.11.1954 v Hostivicích -Praha západ

ŘEHÁČEK Josef * 14.12.1895 Francie, 22. pluk,2. rota

rodák + 23.10.1918 padl v Chestres

VESELÝ Jaroslav * 12. 3.1887 Rusko, 8. pluk

rodák + 31.10.1955 v Křinci

 

JANSTA Václav, rodák z Nouzova, narodil se 23. /29./ 8. 1894
v čp. 48. Byl zajat 30. 1. 1915 v Karpatech. Místem jeho
posledního pobytu byl Taškent. Do čs. vojska byl zařazen dne
24. 6. 1916 v Kijevě do 4. pluku, 2. roty v hodnosti
desátníka. Bratr Jansta se zúčastnil bojů u Zborova i u
Bachmače. Byl vyznamenán Řádem Sv. Jiří. V boji u Bachmače
dne 10. 3. 1918 pod obstřelem nepřítele s několika bratry
přerušil telegrafní spojení a tím přinutil německý oddíl "Von
Rensdorfa" ustoupit až do stanice Kruty. Dále dne 29. 5. 1918
v Serdobsku, když se vracel se svým rotným velitelem ze
Rtiščeva, zachránil mu život, když svedl bolševiky na
nepravou stopu. Zemřel dne 24. 8. 1970. Vojenský historický
ústav jej vede jako Janstu Rudolfa - ostatní náležitosti jsou
totožné. V seznamu legionářů "Sibířs
ké armády" je veden
legionář 2. brigády Jansta Václav, narozený 23. listopadu
1894, rodák z Nouzova, okres Poděbrady.

ŘEHÁČEK Josef, střelec, padl v boji na kótě 153 u obce
Chestres u Vouziers Ardennes dne 23. října 1918, pohřben
tamtéž. Narozen dne 14. prosince 1895 v Nouzově, okres
Poděbrady, příslušný tamtéž. Ve Francii sloužil u 22. pluku,
2. roty. Bylo mu 23 let, když padl. Jeho ostatky byly
vyzdviženy a pochovány na vojenském hřbitově C.M.F. de
Vouziers, hrob číslo 1.095.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, ve Francii a
v Itálii, občanů obce NOVÁ VES a zde narozených.
Přidružená
obec k Chotěšicím.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ADAMEC František * 9. 5.1898 Francie, 22. pluk

rodák + 23.10.1918 padl u Chestres

BRZÁK Josef * 17. 2.1890

rodák z čp. 29 + 18. 8.1934

BUREŠ František

rodák - údajně

NEPIMACH František * 27. 8.1892 Itálie, 35. pluk, 2. rota

rodák z čp. 20

POLEJ Jaroslav * 21. 1.1896 Rusko, 6. pluk, 11. rota

rodák

ŠTĚPÁNEK František * 14. 6.1886 Rusko - údajně

rodák z čp. 13

 

ADAMEC František - od 20. 12. 1916 v Rumunsku, Francie, 22.
pluk, 3. kulometná rota. Padl v boji o kótu 153 u Chestres
dne 23. 10. 1918, pohřben tamtéž. Vyznamenán za statečnost
Francouzským válečným křížem s hvězdou. Evidován pod číslem
710149 ve Vojenském historickém archivu v Praze v Karlíně.

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii,
občanů obce NOVÉ ZÁMKY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

FOKT Petr * 29. 6.1893 Rusko, 10. pluk

rodák + 25. 8.1958 ve Skalici - Nový Bor

MUSIL Jakub * 29. 4.1892 Francie, 21.pluk, 11.rota

bydlící

Rodák z Drahnětic, okres Tábor. Svobodný, 3 třídy měšťanky, 2
roky školy obchodní, obchodník. V rakousko-uherské armádě
sloužil u 28. regimentu, 10. roty od 4. 10. 1913. Zajat byl
13. 12. 1914 v Srbsku u Stepojevac. Do legie vstoupil 2. 9.
1917 a zařazen byl k 21. pluku, kulometné rotě. Poručíkem od
1. 3. 1919, bojoval ve Francii, kde byl do 26.5. 1916 v
zajateckém táb
oře Blaye. V roce 1919, 1. března, byl jmenován
nadporučíkem. Vyznamenán Válečným Křížem Čs. Evidován u VHA v
Praze v Karlíně pod číslem 2004/III.

ŠŤOVÍČEK František * 18. 6.1893 Rusko, 7. bomb. komp.

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
ODŘEPSY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BULÍČEK Josef * 3.11.1880 Rusko, 5. pluk, 2. rota

rodák + 19. 6.1954 v Odřepsích

EŠNER Václav * 3. 8.1895 Rusko, 10. pluk

rodák + 11. 7.1981 v Okřínku čp. 69

Otec Václav. Narukoval k 36. pluku do Mladé Boleslavi, zajat
26.5. 1915 u Siňavy - Donská oblast. Do legií vstoupil 10. 1.
1918 a zařazen k 10. pluku Jana Sladkého Koziny k 10. rotě -
hospodářská - hudba, jako svobodník. Evakuován 30.
transportem lodí "Edell
yn" 1. 6. 1920, do vlasti dorazil
10. 8. 1920. Demobilisován 15. 9. 1920 v Mladé Boleslavi.

PEŘINA Rudolf * 4. 6.1890

rodák + 5. 5.1980 v Kolíně

VANČURA František * 9. 6.1894 Rusko, 5. pluk

rodák

ZEMAN Josef * 16. 3.1892 Rusko, 4. pluk, 6. rota

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OKŘÍNEK a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČERNÝ Josef * 5. 8.1880

rodák

MÁLEK Josef * 20. 2.1892

rodák + 2.11.1958 v Okřínku

NOVOTNÝ Ferdinand * 16. 2.1891 Rusko, 1. jezdecký pluk

rodák

NOVOTNÝ Josef * 17. 9.1889 Rusko, 5. pluk

rodák

NOVOTNÝ Karel * 15.10.1882 Rusko, 3. pluk, 2. rota

rodák + 18. 6.1964 v Městci Králové

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OPOČNICE a zde narozených. Legionáři ve Francii a v Itálii.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

FIALA Václav * 19. 4.1894 Francie

rodák z čp. 28 + 9. 9.1978 v Městci Králové

FIALA Václav * 10. 9.1892 Rusko, 6. pluk, 10. rota

rodák + 1976

FIALA Václav * 4.10.1890 Rusko, 6. pluk, 10. rota

rodák + 18. 1.1969

Bydlel v Městci Králové v čp. 614.

FIALA Vlastimil * 11. 8.1891 Rusko, 5. pluk

rodák + 1947

HAMRAL František * 12.11.1893 Itálie, 34. pluk, 10.rota

rodák z čp. 211 + 16. 4.1984 v Rožďalovicích

JÁGRIK Josef * 9. 2.1893 Itálie, 34. pluk, 8. rota

bydlel v čp. 189 + 20.10.1972 v Opočnici

Rodák ze Skochovic čp. 76.

JANOUŠEK Josef * 15. 8.1897 Itálie

rodák z čp. 76 + 25. 5.1919 padl na Slovensku

Zajat Maďary a umučen /přibit na vrata/.

JANOUŠEK Vojtěch * 6. 1.1895 Rusko, 1. pluk, 1. rota

rodák + 11. 5.1971 v Hradci Králové

JIRÁNEK Václav * 29. 7.1875 Itálie

rodák z čp. 68 + 11.11.1950

MATĚJ Bohumil * 6. 5.1895 Rusko, 5. pluk

rodák

POLÁČEK Jan * 14. 9.1886 Itálie, domobrana

rodák z čp. 20 + 25. 5.1972 v Městci Králové

Bojoval ve Slezsku v roce 1919.

ŠTĚPÁN František * 11. 8.1891 Rusko, inž. rota

rodák + 26. 6.1945

ŠTĚPÁN Václav * 8. 6.1895 Rusko, 7. pluk, 1. rota

rodák + 18. 7.1969 v Městci Králové čp. 524

ŠUKAL Josef * 5.12.1899 Itálie

rodák z čp. 85 + 2. 2.1966 v Bratislavě

Zajat 30. 6. 1918 u Col di Rossa. Do legie vstoupil 19. 9.
1918, raněn 7. 6. 1919 na Slovensku a 27. 11. 1919
demobilisován. Pravděpodobně nejmladší legionář - 19 let.

VÁCHA František * 26. 6.1899 Rusko, 3. pluk, 12. rota

rodák z čp. 161 + 9. 2.1971

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

VOCÁSEK František * 25. 6.1899 Francie

rodák + 9. 2.1971

VRBENSKÝ Josef * 15.11.1874 Rusko, 1. pluk, 11. rota

rodák

ŽIVNůSTKA Václav * 1.11.1897 Rusko, 9. pluk

rodák + 31. 1.1941

FIALA Vlastimil, narozený 11. 8. 1891 v Opočnici, okres
Poděbrady. Otec František bydlel v Poděbradech, Pátecká 385.
Bratr Vlastimil absolvoval 8 semestrů vysoké školy technické
- 7. reálnou školu v Poděbradech, letec, svobodný. V rakousko
-uherské armádě zařazen k leteckému oddílu č. 1 a odveden
jako poručík - letec 1. 9. 1914. Přeletěl k Rusům na letounu
"Brandenburg" v Bukovině dne 5. 5. 1917 a 15. 5. 1917 do Jasy
v Rumunsku. Do legie vstoupil 1. 10. 1917 k 5. stř
eleckému
pluku TGM. Absolvoval důstojnickou školu v Borislavi. Dne 7.
3. 1919 při pádu letounu těžce zraněn a uznán invalidním. 15.
11. 1917 jmenován poručíkem, 6. 1. 1919 povýšen na kapitána a
1. 1. 1920 na majora. Do vlasti odeplul lodí "Hefron" 13.
8.
1919. Demobilisován ve vlasti 27. 12. 1920 v Plzni a zařazen
do stavu 35. pěšího pluku v Plzni.

JANOUŠEK Josef, narozený 15. 8. 1897 v Opočnici, okres Městec
Králové, obecná škola, vyučený truhlář, svobodný. V rakousko-
uherské armádě u pěchoty. Zajat 26. 5. 1918 na Monte Sele v
Itálii. Do legie vstoupil 13. 7. 1918 a zařazen téhož dne k
Čs. pěšímu pluku 35 k 5. rotě. Dne 26. 9. 1918 přeložen k
pěšímu pluku 31 k 5. rotě a 25. 5. 1919 v bojích na Slovensku
nezvěstný. Údajně maďarskými bolševiky z
ajat a umučen.

JANOUŠEK Vojtěch, narozen 6. ledna 1895 v Opočnici, okres
Poděbrady, modelář. 3 třídy školy měšťanské, 2 roky školy
průmyslové, svobodný, politického přesvědčení sociální
demokrat.Zařazen do České družiny jako člen dne 8. září 1914.

Dne 9. 10. 1914 nastoupil s Českou družinou na frontu jako
rozvědčík III. armády. Dne 10. 5. 1915 raněn. 1. 9. 1915
absolvoval poddůstojnickou školu a 23.1. 1916 ji ukončil. Dne
13. 2. 1916 vyznamenán medailí Sv. Jiří IV. stupně. 8. 12.
1916 povýšen na de
sátníka a 7. 4. 1917 na četaře. Bojoval u
Zborova u 1. pluku, 1. roty pod velením poručíka Čečka. Dne
20. 7. 1917 absolvent důstojnické školy. Dne 1. 9. 1917
jmenován důstojnickým čekatelem u 9. roty. Dne 1. 7. 1918
jmenován praporčíkem u 4. roty. Dne
15. 8. 1918 přeložen k
9. pěšímu pluku K. H. Borovského jako velitel 4. roty. 8. 11.
1918 jmenován velitelem jízdního oddílu výzvědného. 7. 7.
1919 jmenován podporučíkem. Vyznamenán dne 10. 8. 1919 Řádem
Sokola. A 4. 10. 1919 povýšen na poručíka. Dne 24. 4. 1920
byl jmenován velitelem sbor. ešelonu do Vladivostoku. Dne 14.
7. 1920 odplul lodí "Belgie" do vlasti. Prodělal boje:
rozvědná činnost 1914, Zborov 2. 7. 1917, Bachmač, Syzraň,
Povolžská fronta, Narva, obrana magistrály.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OPOLÁNKY a zde narozených.
Přidružená obec k Opolanům.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HLAVÁČEK František * 16.11.1896 Rusko, 5. pluk

rodák + 11. 4.1935

MAŇÁSEK František * 19. 1.1893 Rusko, úderný prapor

rodák + 20.10.1965 v Městci Králové

POTMĚŠIL Jan * 11. 1.1878 Rusko, stráž. rota

rodák + 19.12.1930

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OPOLANY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BORECKÝ Jan * 6. 1.1870

rodák

ČEJKA Josef * 20. 3.1895

rodák + 25.11.1959 v Poděbradech

FIKEJS Břetislav * 1. 1.1890 Rusko, 3. štábní divize

rodák + 22. 9.1954 v Praze 14

HLAVÁČEK František * 16.11.1896 Rusko, 5. pluk

rodák + 22. 8.1924 ve Vestci

KREJČÍK František * 2. 4.1883 Rusko, 6. pluk, 12. rota

rodák podplukovník

KREJČÍK Josef * 25. 5.1894 Rusko, 2. pluk

rodák

KůRKA Josef * 11. 5.1889 Rusko, 7. pluk

rodák + 1. 6.1965 v Nymburce

MOC Jan * 21. 9.1875 Rusko, 5. pluk, 11. rota

rodák

PEŘINA František * 24.10.1890 Rusko, 5. pluk, 7. rota

rodák + 1.10.1956 v Osičkách - Hradec Králové

ŠAFRÁNEK František * 31.10.1892

rodák

VANÍČEK František * 12. 9.1888 Rusko, 6. pluk, 3. rota

rodák

 

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OSEČEK a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

POLÁK Josef * 2. 8.1880 Rusko, 8. pluk

rodák

ŠAFER Vladimír * 22.10.1881

rodák

TRNKA Bedřich * 27. 9.1894 Rusko, 8. pluk, 10. rota

rodák + 6. 8.1973 v Olomouci

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a v Itálii,
občanů obce OSEK a zde narozených.
Přidružená obec ke
Kněžicím.

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BRZÁK Josef * 30. 5.1892 Rusko, 6. pluk, 5. rota

rodák z čp. 8 + 25. 5.1918 padl u Marianovky

KABELÁK Václav * 21. 7.1892 Itálie

rodák z čp. 44 + 21. 7.1988

LEJSEK Josef * 5. 2.1892 Rusko, 1. pluk

rodák z čp. 27

NOVÁK Václav * 10. 9.1886 Rusko, 2. pluk, 4. rota

rodák

Učitel, absolvent důstojnické školy na Rusi.

PAŽOUT Václav * 19. 9.1888 Rusko

rodák z Malé Strany + 7. 5.1974

Měl se zúčastnit bojů s bolševiky na řekách Dněpru a Dněstru.
V obci Osek pracoval a žil. Zapsán a veden jako rodák v obci
Malá Strana.

SEMIRÁD Václav * 4. 9.1897 Itálie

rodák z čp. 13 + 28. 8.1968

STRÁNSKÝ Arnold * 1.10.1881

rodák

Bratr BRZÁK Josef, rodák z Oseka čp. 8. Byl zajat dne 24. 5.
1915 u Kosčiska /Halič/. Zajatecký tábor Bobrov - Voroněžská
gubernie. Do Čs. legie byl zařazen 21. 6. 1916 do 6. pluku,
5. roty jako praporčík. Dne 12. 7. 1917 byl přidělen k
náborové komisi jako emisař. 2. 9. 1917 nastoupil službu ml.
důstojníka 5. roty. Dne 25. 5. 1918 padl v boji s bolševiky
při přepadení vlaku na stanici Marianovka. Také se zúčastnil
bojů u Bachmače a proti bolševickým vystoupením
v
Čeljabinsku.

LEJSEK Josef, narozený 5.2. 1892 z otce Josefa v Oseku, okres
Městec Králové. Vychodil školu měšťanskou a reálku v Jičíně,
povoláním rolník. V rakousko-uherské armádě sloužil u 10.
regimentu Landwehr. Před světovou válkou pracoval v Rusku a
zde vstoupil 13. 12. 1914 do České družiny jako šikovatel u
3. roty. 31. 12. 1914 přejmenována Česká družina na 1.
střelecký pluk pěší. V roce 1915 byl rozvědčíkem u 10.
armádního sboru, v letech 1915 až 1916 u 16. armádního sboru.
V únoru 1918 přeřazen ke štábu 1. čsl. divize a 2. 8. 1918 na
štáb armádního sboru. 4. 8. 1919 určen k evakuaci do vlasti.
V legii se zúčastnil bitvy u Zborova a ústupu od Tarnopole.
Evidován pod číslem 3258/I na VHA v Praze v Karlíně.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii,
občanů obce OSKOŘÍNEK a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČERVINKA Karel * 24. 2.1877 Rusko, 6. pluk, 2. rota

rodák

HÁJEK Josef * 16. 8.1890 Rusko, 8. pluk

rodák

HODAČ Josef * 4.12.1892

rodák + 27.12.1938

KREEL Josef * 6. 1.1888 Rusko, 7. pluk, 9. rota

rodák + 28.12.1981 v Oskořínku čp. 181

KORDAČ Ladislav * 2.10.1880 Francie

rodák + 14. 5.1915 v ACQ - Pas de Calais

Zemřel po zranění jako příslušník roty "Nazdar" ve Francii
jako 35 letý. Jeho ostatky byly vyzdviženy a pochovány na
vojenském hřbitově C.M. de La Targette, číslo hrobu K-O3.

KUNC František * 28. 3.1892 Rusko, 6. pluk 7. rota

rodák z N. Dvora + 14. 1.1967 v Křinci

MACH Václav * 7. 4.1893 Rusko, 8. pluk

bydlel v čp. 166 + 28. 5.1969 v Liberci

Rodák z Jestřebí Lhoty, okres Kolín. Pracoval v nymburských
Dílnách ČSD od 31. 1. 1921.

NOVÁK Josef * 7. 8.1894 Rusko, 1. pluk, 4. rota

rodák + 28.11.1958

RYS Josef * 9. 3.1891 Rusko, 8. pluk

rodák

KREEL Josef, narozen v Ronově - Oskořínku, okres Nymburk.
Otec Adolf. Dvě třídy měšťanky, člen Sokola, vyučen
strojní zámečník. Ženat, bezdětný. Narukoval k 36. regimentu
do Mladé Boleslavi k autooddílu 1914.Sloužil u 1. pevnostního
dělostřeleckého pluku jako če
tař. Zajat dne 22. března 1915 v
Přemyšlu. Zajatecký tábor Stará Česmenka -Voroněžská gubernie
Bobrov. Do legií vstoupil 28. 7. 1917 a zařazen k 7. pěšímu
pluku "Tatranský" k 9. rotě. Vyznamenán medailí Sv. Jiří IV.
stupně. Bojoval u Bachmače, na Usuri
jské frontě, na Uralské
frontě a na Kunguské frontě. Povýšen na desátníka 14. 9.
1917, na četaře 25. 10. 1917 a na rotmistra 20. 7. 1918.
Evakuován do vlasti 28. 7. 1920 lodí "Belgie".

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
OSTRÁ a
osady ŠNEPOV a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CUC Josef * 25.12.1875 Rusko, 4. pluk, 7. rota

rodák z Ostré

ČERNÝ Josef * 2. 2.1886

rodák z Ostré

KADEŘÁBEK František * 11.11.1895 Rusko, 3. pluk, 12. rota

rodák z Ostré

LÍZÁLEK Alois * 16. 2.1891 Rusko, 5. pluk

rodák z Ostré + 14. 5.1950

LÍZÁLEK Antonín * 15.11.1884 Rusko, 9. pluk

rodák z Ostré

LÍZÁLEK Jan * 2. 6.1895 Rusko, 1. pluk

rodák z Ostré

NOVÁK Karel * 12.10.1887

rodák z Ostré

ZITA Karel * 18.11.1884 Rusko, 7. pluk

+ 9.11.1957 v Ostré

Rodák mimo náš okres, ale bydlel a zemřel v Ostré a je zde
také pohřben. Jeho dcera, která bydlí v Litoli - Lysá nad
Labem, uvádí datum narození 19. 11. 1884 a místo narození
Bezno, okres Mladá Boleslav.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, v Itálii a ve
Francii, občanů obce PÁTEK a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

DOBIÁŠ Václav * 17. 1.1891 Rusko, 2. pluk, 12. rota

rodák

HNĚVSA Václav * 21. 7.1887 Francie, 23. pluk

rodák z Choťánek pomocná rota

CHARVÁT Jan

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

CHARVÁT Václav * 1. 8.1886 Rusko, 5. pluk, neř.

rodák poručík

JANEBA František * 16.2.1895 Rusko, 5. pluk, hosp.

rodák

JANEBA Jan * 28. 1.1892 Rusko, 4. pluk, 9. rota

rodák + 10. 2.1950

JOZEF Karel * 7. 5.1880 Rusko, 5. pluk, hosp.

rodák

JOZEF Václav * 24. 4.1883 Rusko, 2. pluk, 6. rota

rodák

KREJČÍK František

KVÍČALA František * 15.12.1890 Rusko, 3. dělostř. pluk

rodák + 8.11.1957 v Pátku

LÍBAL Václav * 25.11.1880

rodák

MARTINEC Václav * 20.10.1894 Rusko, 5. pluk

rodák + 29. 3.1961 v Pátku

MÜLLER František

MÜLLER Jan * 8. 4.1893 Rusko, 5. pluk

rodák

MÜLLER Václav * 26.10.1894 Rusko, 5. pluk

rodák + 21. 3.1953 v Teplicích

NEJEDLÝ Karel * 22.10.1889 Rusko, 8. pluk

rodák + 21. 6.1962 v Roudnici nad Labem

PAROULEK Václav * 9.10.1899 Itálie

rodák z Libice

PEŘINA František * 29. 6.1883 Itálie, 6. dělostř. pluk

rodák 2. baterie

PROCHÁZKA Karel * 14.11.1880 Rusko, 5. pluk

rodák

SEKERA Josef * 3. 3.1895 Rusko, 5. pluk, 12. rota

rodák

SERBUS Josef * 2.11.1892 Francie

bydlel v čp. 82 + 20.12.1980 v Pátku

SVOBODA František * 14. 3.1895 Rusko, 5. pluk

rodák + 17.11.1970 v Praze 10

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ŠUBRT Josef * 3. 7.1886 Rusko, 3. pluk, voz. rota

bydlící + 1.11.1961 v Městci Králové

Rodák z Oulibic - Jičín.

VOHEŇ Jan * 18. 1.1891 Rusko, 3. pluk, 4. rota

rodák + 27. 6.1977 v Kosmonosích

VOHEŇ Karel

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
PATŘÍN a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

HOLINA František * 18.12.1888

rodák

LIBICH Josef * 9. 2.1896 Rusko, 4. pluk

rodák

SÝKORA Josef * 2. 8.1880 Rusko, 1. inž. rota

rodák

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři a ve Francii,
občanů obce PÍSKOVÁ LHOTA a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BERÁNEK Josef * 7. 3.1880 Rusko, 1. pluk

rodák

BŘEZINA Josef * 20.10.1888 Rusko, 7. pluk, 2. rota

rodák z Kolína + 16. 2.1953 v Pískové Lhotě

HOTOVEC František * 10. 6.1880 Rusko, 3. pluk, 4. rota

rodák

JEŽEK František * 22. 6.1890 Rusko, 6. pluk, 10. rota

rodák

Po světové válce pracoval a bydlel jako rolník v Ohnišťanech.

KRATOCHVÍL Josef * 15.12.1873 Rusko, 1. zál. pluk

rodák

MACHůRKA František * 1.11.1888 Rusko, 8. pluk

rodák

MACHůRKA Josef * 25.12.1895 Rusko, 1. pluk

rodák + 27.10.1962 v Duchcově - Teplice

MACHůRKA Václav * 27. 1.1894 Rusko, 8. pluk

rodák + 22.10.1959 v Liberci

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

MAREK František Francie, 21.pluk, 1. rota

bydlící

NAJBRT Karel * 7. 7.1888

rodák

ŘEHÁK * 1898 Francie, 22. pluk

bydlící

SALAVA František * 27.10.1883 Rusko, 5. pluk, 6. rota

rodák

VEJTRUBA Josef * 14. 4.1894 Rusko, 9. pluk, 11. rota

rodák

VINČ Josef * 22. 1.1896 Rusko, 5. pluk

rodák

ŽIVNůSTKA Josef * 9. 9.1895 Rusko, 1. pluk

rodák + 20. 2.1959 v Poděbradech

Bydlel v Poděbradech, Budovcova 556.

VEJTRUBA Josef, narozen 14. 4. 1894 v Pískové Lhotě, otec
Matěj. Vychodil obecnou školu, svobodný, vyučen kovářem. V
rakousko-uherské armádě sloužil u 12. regimentu Landwehr.
Zajat na ruské frontě 6. 1. 1916 u Čartorijska a v zajateckém
táboře Gliváň - gubernie Podolská. Do legií vstoupil 7. 12.
1917 a zařazen k 2. strážní rotě do Vladivostoku. Domů s
e
vrátil jako příslušník 9. pluku 11. roty K. H. Borovského.
Demobilisován dne 17. 11. 1920 v Mladé Boleslavi.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obce
PÍSTY a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

ČERNÍK František * 4. 5.1880

rodák + 10. 3.1964 ve Chvalovicích

HORÁK Jaroslav * 31. 7.1895 Rusko, 2. pluk

rodák + 26.12.1973 v Nymburce

KLICPERA František * 13. 3.1881

rodák z čp. 38 + 11. 8.1943 v Pístech

SOBĚSLAV Josef * 13. 2.1881 Rusko, 12. pluk

rodák + 10.10.1961 v Rožďalovicích

ZÁHORA Václav * 25. 6.1881

+ 14. 8.1957 v Jizbicích

ŽIVNůSTKA Josef * 10.12.1875 Francie

rodák + 16. 6.1915 u Souches-Pas de Calais

Příslušník roty "Nazdar", prohlášen za nezvěstného.

Seznam legionářů I. odboje v Rusku a na Sibiři, občanů obcí
PŇOV a PŘEDHRÁDÍ a zde narozených:

příjmení a jméno narození a sloužil

úmrtí

BENEŠ Karel * 10. 9.1896 Rusko, 2. pluk

+ 7.1987

Rodák z Klenče u Domažlic. Bydlel v Předhrádí čp. 83.

BERAN Bohumil * 27.10.1894 Rusko, 8. pluk

rodák z Pňova + 2. 1.1981 v Kouřimi - Kolín

ČERNÝ František * 2. 5.1878 Rusko, 11. pluk

armádní dílny

Rodák z Podolib - Nový Bydžov. Bydlel v Předhrádí čp. 47.

HLAVATÝ Jan * 22. 5.1892 Rusko, 7. pluk, 2. rota

rodák z Pňova + 24.12.1972 v Pňově - Předhrádí

HOBORT František * 19.12.1895

JECH Alois * 7.10.1877

rodák z Pňova + 10.12.1956 v Kolíně

KOTEK Bedřich * 8. 4.1889 Rusko, 2. pluk

rodák z Předhrádí + 20. 4.1963 v Kolíně

KOTEK Bohumil * 19. 9.1890 Rusko, 3. pluk, 2. rota

rodák z Předhrádí + 1942 popraven

LADRA Alois * 1. 9.1896 Rusko, 3. pluk

rodák z Pňova + 23. 2.1976 v Jihlavě

LADRA Bohumil * 1. 8.1891

rodák z Pňova + 25. 7.1973 v Komárově - Beroun

PLACHÝ Josef * 30. 8.1891 Rusko, 6. pluk, 7. rota

rodák z Pňova

Po válce bydlel v Bílkově čp. 28 u Dačic na Moravě.

SRŠEŇ Břetislav * 9. 2.1884 Rusko, 7. pluk, 4. rota

rodák z Předhrádí + 16. 9.1961 v Praze 8

BENEŠ Karel, narozen 10. 9. 1896 v Klenči u Domažlic, otec
František. Vychodil obecnou školu, vyučen pekařem. V rakousko

-uherské armádě sloužil u 35.inf. regimentu v Plzni. Zajat
11. 9. 1915 u Tarnopolu, v zajateckém táboře Antonovka na
Volyni.Do legie zařazen 7. 5. 1917 ke 2. střeleckému pluku k
12. rotě. S tímto plukem evakuován. Demob
ilisován 7. 7. 1920
v Plzni.

KOTEK Bohumil, narozený 19. září 1890 v Předhrádí, okres
Poděbrady. Vychodil obecnou školu, měšťanku a obchodní kurs.
Byl ženatý, povoláním obchodník, politicky organizován u
národních socialistů. Otec Josef Kotek. VHA Praha Karlín ze
služ. spisu 4043/I nesig.: sloužil u 36. zeměbraneckého pluku
v hodnosti šikovatele, zajat 5. 8. 1916 v Dárnici u Kijeva.
Dne 20. 7. zařazen k 11. rotě 1. střeleckého pluku čs. legií.
Dne 26. 10. 1916 byl odeslán do telef. kursu a zařazen
k
naslouchajícímu oddílu. 16. 1. 1918 odeslán ke štábu 2. čsl.
divize do Jagotina. Dne 19.2. 1918 předán odd. 8. střeleckého
pluku a poté k 6. střeleckému pluku. Dne 6. 3. 1919 předán k
1. čsl. sboru v Pirjatině, 8. 5. 1919 k 2. jízdnímu pluku
"Sibíř
ský". Odsunut do vlasti a demobilisován 7. 9. 1920. Ve
vlasti sloužil u finanční stráže jako respicient v Českém
Těšíně. Byl zatčen gestapem za převádění občanů z
protektorátu do Polska. Převedl i Alici Masarykovou. Byl
vyšetřován v pražské Pečkárně a
v sekyrárně na Pankráci v
roce 1942 popraven jako 39. zde popravený. V legii dosáhl
hodnosti četaře. Byl členem tělocvičné jednoty DTJ.

© Webmaster