Bílá pyramida

Na obrázku je tzv. Bílá Pyramida z Qin Ling Shanských hor asi 100km JZ od města Xian v ČLR. Má být 300 m vysoká. Pojmenoval ji patrně Hartwig Hausdorf-není to jisté. Pojednává o ní v knize Bílá Pyramida, která zatím vyšla jen v němčině. Dle Hausdorfa byl snímek pořízen během 2. světové války americkým vojenským pilotem, který byl pro poruchu nucen letět nízko. Hausdorf ji pak údajně vyfotografoval ještě později, snímky však nejsou k dispozici. Níže uvedené informace jsou sebrány z různých zdrojů. Pokud byste měli další vztahující se informace, kontaktujte prosím autora.
Po nálezu tohoto skvělého místa jsem oslovil Hausdorfa, který má copyright na fotografie uveřejněné na webu Laura Lee radio show. Požádal jsem ho o svolení použít je na mé stránce, a on mi ho dal. Více než zde můžete vidět na Laura Lee show, avšak bez popisků. Uvítám pomoc při identifikaci jednotlivých objektů.

Čínské pyramidy

Není mi zatím znám rozsah kontaktů Číny s civilizací Sfinx z Gízy ze stejné doby, tj. před 6-9 tis. lety. Podobnost je v tom, že čínská Velká pyramida je 40 mil JZ od Xianu. Dle Childresse (Ztracená města Číny, Adventures Unlimited 1991) je patrně min. 4 tis. let stará, ale spíše více. Říká se, že její stěny byly na sev. straně natřeny černě, modrošedě (nebo bledězeleně) na vých. straně, červeně na jihu a bíle na západě. Vrchní plošina pak byla žlutá.
O čínských pyramidách
Chybí diskuse na toto téma. Nedávno čínská vláda uznala existenci pyramid. V časopise Nexus byly článek se 2 fotografiemi. Jedna z největších pyramid je přirovnávána k té v Gize, alespoň co do hmotnosti. Druhé foto je skupina 5-6 pyramid. Článek říká, že jich tam je minimálně 20.
JW: komplex pyramid je v provincii Shaanxi v Číně. Zmínil jsem se o něm již před pár lety. Psal o něm také Bruce Cathie, autor Energetické sítě Země. Nemáte o tom někdo víc informací nebo článků? Pokud je veřejnost slepá k existenci těchto velkých staveb na povrchu země (i když jsou v komunistické zemi- ale jen posledních pár desetiletí), bude pak možné zakrývat i existenci Atlantidy, podvodních pyramid a UFO. Pojďme dát lekci všem těm sucharům, kteří chtějí důkazy o existenci Atlantidy, a samozvaným “expertům” na archeologii, kteří zdaleka ještě nemohou vědět všechno o naší záhadné Zemi.
Překvapivý objev pro archeology
Hausdorf, autor Bílých pyramid, promítal filmy z jeho poslední cesty do provincie Xian, kde objevil až 90 pyramid, jedna z nichž byla kolosálních 300 m vysoká, ostatní 35-90 m. V jedné oblasti je vidět 17 pyramid i ve znečištěném ovzduší Xianu. Největší pyramida 50 km JZ od Xianu byla poprvé zaznamenána zmíněným pilotem během poslední války. Kulturní revoluce však všechny důkazy o pyramidových polích vymazala. Místní “archeologové” a kurátor muzea v Xianu neudělali ohledně pyramid vůbec nic. Vymlouvají se, že neměli peníze ani instrukce, že průzkum musí počkat na příští generaci. Konstrukce čínských pyramid je podobná Teotiuhauacanské – navršená hlína se stupňovitými stranami. Nepodobá se už tolik překrásným stavbám Chúfu. Také ploché vršky spíše připomínají Maye.
Zůstává otázkou, k čemu při své velikosti sloužily? Kdo je postavil a kdy? Nikdo nic neví. Kolik profesionálních archeologů o nich vědělo? Jak je možné, že takové místo zůstávalo tajemstvím po tak dlouhou dobu? Kolik toho ještě naše planeta skrývá?
Pyramida – vnitřní a vnější zahrada
Mohyla je obklopena dvojitou hradní zdí. Uvnitř za vnitřní zdí je zahrada, nazývaná Vnitřní královská mohylová zahrada, mezi zdmi je pak Vnější zahrada. Ta měří 2 km po severojižní ose a 1 km po východozápadní. S branami na všech 4 světových stranách, čtverhrannými náměstími a 20m vysokými zdmi to byla velice působivá stavba. Známé sochy koní a bojovníků jsou 1,5 km na východ od mohyly.
Qin Shi Huangská mohyla , Xian, ČLR

Kvůli několika čínským “pyramidám” (pohřebním mohylám) poblíž města Xian zobrazuji níže mapu tohoto města. Trochu jsem ji pozměnil, protože originál moc nešel číst. Také pro představu o jejich podobě pyramid uvádím řadu fotografií. Následující foto je ze stránky "Virtual Tour of Xi'an". Je oříznutá, aby byla vidět hlavně mohyla (bez soch podél cesty k ní). Pod ní je fotka Maolingské mohyly, z téže stránky.

QIANLING mohyla

 

MAOLING mohyla

NationalGeographic
říjen 1996 (str. 74)
Na str. 74 říjnového vydání NG z roku 1996 je obrázek pohřebiště Qin Shi Huang v Xi'anu. Na spodní straně s označením Mohyla Qin Shi Huang můžete vidět zástupce takové pyramidovité mohyly. Navíc bych rád zmínil, že totéž místo je také nazýváno čínsky “mohylou” na výše uvedené mapě Xianu. Čínský výraz pro mohylu je "Ling."

Autor: David B. Kelley

Překlad: Agrimonrix