Chotuc je vrch tyčící se zhruba 1 km od Křince, městečka na Nymbursku.

Vrch kopce obtáčí ještě dnes dobře rozeznatelný val. Vrch býval halštatským nebo halštatsko laténským hradištěm s velmi významnou strategickou polohou. Fotografie ukazuje výhled, který se tehdejším strážným naskýtal z jižní brány hradiště. Brána je poměrně dobře rozeznatelná a za slušného počasí je z ní možné dohlédnout až k Nymburku.

K vrchu se vztahuje pověst, podle které se na kopci slétali čarodějnice ke svému sabatu. V minulosti byl Chotuc významným kultovním místem. Od nepaměti lidé z okolí pořádali poutě na vrchol. Je pozoruhodné, že poutě údajně pokračovaly, navzdory křesťanskému vyznání obyvatel, až do 13. století. Údajně byli poutníci pravidelně "odměňováni" výpraskem od místního drába:-))) Tento zvyk v druhé polovině 13. století nakonec přiměl církev postavit na vršku kopce kostelík (či spíše kapli), aby lidé nelezli nahoru klanět se "pohanským modlám" ale kříži.
Kostelík byl zbarokizován, v 19. století opraven a chátral až do roku 1995, kdy byl znovu opraven do dnešní podoby, kdy byly práce z větší části dokončeny. Okolo kostelíka se rozkládá starý hřbitov.
Zajímavé je že prostor okolo kostelíka a hřbitova je od zbytku masívu kopce oddělen hlubokým příkopem a valem. Nutně to svádí k doměnce, že kostelík je postaven přímo na místě původní keltské akropole, které právě byly většinou chráněny vlastním valem. Místo má velmi silnou, přímo "magickou" atmosféru a už kvůli ní stojí za to na kopec vylézt.

Poslední fotorafie ukazuje zbytky jižní brány, ve které lze rozpoznat typický "klešťový" profil.

Další informace o tomto místě se dozvíte na této stránce :http://www.detizeme.cz/polabi/chotuc.html

Hade, 9.9.99