Co to jsou megality

Dolmen Mane-Braz
Dolmen Mane-Braz u Erdevenu

Tak, a teď se konečně dostáváme k oněm slibovaným megalitům. Nejprve trocha názvosloví:

Autory megalitických staveb nejsou Keltové, jak tvrdí jeden velmi rozšířený omyl. Megalitické stavby jsou prokazatelně o mnoho starší. Keltové je pravděpodobně využívali, ale rozhodně nejsou jejich autory. O původních obyvatelích Bretagne, kteří tyto stavby postavili, nevíme skoro nic. Archeologické nálezy je datují do let 4700-2000 př. Kr. Zachovaných artefaktů je ale poměrně málo - je zde agresivní zásaditá zem, která mnoho věcí za ta léta rozpustí. V celé Bretagni se ze stejného důvodu našlo jen několik málo hrobů z té doby.

Dnes také víme, že megalitické památky prodělávaly určitý vývoj. Nejdříve se stavěly jen menhiry a kromlechy, potom dolmeny a snad nakonec řady. Materiál se někdy "recykloval", zjistilo se, že krycí kámen tumulu na ostrově Gavrinis přesně pasuje do krycího kamene dolmenu v Locmariaquer 7 km daleko.

A teď si zkusíme přiblížit, k čemu jednotlivé stavby sloužily.

Menhir

Menhiry mohli sloužit úplně k čemukoliv. Mohly to být posvátné náboženské objekty, pohřební stély nebo jenom hraniční kameny. Menhiry se v pozdějších dobách občas začleňovaly do stavěných zdí, není vyloučeno, že u menších menhirů je to i jejich původní účel. A nebo to bylo úplně jinak...Kromlech

Kromlechy měli pravděpodobně úlohu astronomickou, zřejmě sloužily ke stanovení kalendáře a k pozorování různých úkazů na obloze. U obdélníkových kromlechů to však není pravděpodobné. Tento typ kromlechů tvoří nejspíš samostatný typ megalitických památek a asi jen ohraničoval nějaké prostranství - obětiště, svatyni, náčelnický okrsek, tenisový kurt nebo něco podobného.

Dolmen a tumulus

Dnes se zdá poměrně jisté, že dolmeny sloužily jako pohřební komory. Původně byly zakryté kopcem kamení a zeminy, některé se tak zachovaly dodnes a říká se jim tumuly. V Bretagni se v nich žádné kosterní pozůstatky díky nepříznivým půdním podmínkám nezachovaly, vychází se z analogie z megalitických památek jinde v Evropě.

Alee couverte

Jedná se pravděpodobně o obdobu dolmenu, takže sloužila též jako pohřební komora.

Řady

Fenomenální jev, o kterém toho také nevíme skoro nic. Jedna stará legenda praví, že se jedná o zkamanělou římskou armádu. Méně pravděpodobné hypotézy v nich vidí astronomické observatoře, přistávací dráhy létajících talířů, dostihová závodiště nebo pohřebiště.

A nyní postupně navštívíme čtyři oblasti megalitických kultur - Carnac, Erdeven, Locmariaquer a Cote d'Armor


[Předchozí] [Obsah] [Další]