Nahoru ]


Vítám vás v novém týdnu. Vítám vás v něm touhle fotečkou která je z loňského jara na Bučickém rybníku...
Musím přiznat, že mě zaujala minulý týden následující zpráva:-):
Společnost Microsoft, která na prestižní vývojářské konferenci WinHEC, předváděla nástupce současných Windows, se v průběhu prezentace dostala do velice nepříjemné situace, kdy nový operační systém zcela zkolaboval.
V této souvislosti jsme si vzpomněl na mejl od kolegy:-):
Auto podle Billa
Na jednom počítačovém veletrhu jistý Bill G. Prohlásil na adresu General Motors: Kdyby se GM věnovalo technologickému výzkumu tak, jako my, jezdíme dnes všichni v autech za dvacet dolarů a na galon benzínu ujedeme tisíc mil.
Jako odpověď vydalo GM následující prohlášení: Kdyby GM vyvíjelo technologii stejně jako Microsoft, měla by naše auta takovéto vlastnosti:
I. Ke každému autu by musel mít řidič zvláštní řidičské oprávnění.
II. Každé auto by mělo minimálně dvakrát za den bez důvodu crash.
III. Po každé obnově čar na silnici by si museli řidiči koupit nové auto.
IV. Klidně by se stávalo, že by vůz zatuhl na dálnici, aniž by řidič věděl, proč (to by bylo všeobecně respektováno; vůz by se restartoval a pokračovalo by se dál).
V. Při složitějších manévrech, jako je levá zatáčka nebo jízda do kopce, by auto zdechlo a pomohla by jen demontáž a nová montáž motoru.
VI. Do normálního auta by se vešla jen jedna osoba-pro více lidí by bylo nutné sehnat auto 98, auto 2000 nebo auto NT (a za každé místo by se muselo zvlášť platit).
VII. Macintosh by vyráběl designově dokonalé auto na sluneční energii, které by bylo pětkrát rychlejší a jednodušší na obsluhu - ovšem díky všudypřítomné reklamě by jej požívalo jen pět procent řidičů.
VIII. Olejová, brzdová, teplotní, benzínová a napěťová signální světélka by byla nahrazena jedinou kontrolou s nápisem generální chyba auta.
IX. Řidiči by museli mít do sedadel modifikované zadnice.
X. Airbag by se při nárazu zeptal: Jste si opravdu jistý...
XI. Občas by se stalo, že by auto nešlo otevřít. Pomohlo by asi jen zároveň mačkat kliku, otáčet klíčkem ve dveřích na druhé straně vozu a dotýkat se rukou antény.
XII. Pokaždé, kdy by si řidič koupil nový typ auta, musel by se učit znovu řídit.
XIII. Motor by se vypínal tlačítkem start...
 

"Zmocnit se znamená ztratit. Zmocnit se, znamená podrobit se, a tudíž tratit sám sebe."

F.Pessoa - Kniha neklidu

Náhodná ukázka od Polly pro tento týden...Spektrometr PFS na sondě Mars Expres který již potvrdil výskyt metanu v atmosféře Marsu nyní zdá se našel v marsovské atmosféře důkaz o molekulách formaldehydu, amoniaku a benzenu.
"Spekulace že již metan je dost silný indikátor současného života na Marsu jsou zkrátka založeny jen na metanu.
...Formaldehyd je zničen v marťanské atmosféře během 7.5 hodiny. Není žádná možnost aby formaldehyd mohl  existovat a dlouho přetrvat v marťanské atmosféře. Jestliže se formaldehyd potvrdí  - na Marsu je asi nyní život, ano."


Vittorio Formisano, Ph.D., Physicist

Více zde: http://www.earthfiles.com/news/news.cfm?ID=707&category=Science
Převzato: www.rozhlas.cz

Krumlovský les a záhada "posvátné práce"

Frederik Velinský 23.04.2004


Krumlovský les je jednou z největších těžebních oblastí evropského pravěku. Přitom se o ní až donedávna vůbec nic nevědělo. V době bronzové se tu masově těžila zdejší kamenná surovina - rohovec. Logicky by to mělo znamenat, že o ní byl zájem v širokém okolí a že šlo o surovinu velmi kvalitní. Ale logika je jedna věc a skutečnost věc druhá. Právě o tom jsme před časem hovořili s geologem Antonínem Přichystalem (viz článek Tajemství Krumlovského lesa ) a dnes se k tématu vracíme v rozhovoru s dalším zainteresovaným - archeologem Martinem Olivou.

Kopete v oblasti Krumlovského lesa už deset let, a tak nepochybně víte, jak to s těžbou a využitím zdejšího rohovce v pravěku bylo opravdu.


Pravěké těžební jámy v Krumlovském lese dnes
Autor: Martin Oliva, Karel Ondra
Rohovec byl využíván většinou v mladší a v pozdní době kamenné, zatímco vrchol jeho těžby v Krumlovském lese spadá do starší doby bronzové. Rozsáhlá činnost tam pak probíhala i v době popelnicových polí - to už se tam však nejspíš netěžilo. Lidé sbírali rohovec po haldách a vůbec jim nezáleželo na jeho kvalitě; zpracovávali ho nicméně v obrovském množství. V letech 2002-3 jsme v Krumlovském lese zkoumali dokonce až osm metrů hluboké jámy z doby halštatské - tedy ze starší doby železné, kdy už kámen jako surovina nebyl vůbec zapotřebí. Z té doby zatím u nás neexistuje žádné sídliště, na kterém by se při vykopávkách našlo víc než deset kusů kamenné industrie; většinou je jich podstatně méně.

Každého teď asi napadne otázka, proč tedy v Krumlovském lese lidé rohovec těžili, když jim k ničemu nebyl? Jaký z něj měli užitek?

Protože vrchol těžby je ve starší době bronzové, domnívám se, že šlo asi o vyrovnávání nějakého napětí v tehdejší společnosti. Právě v té době totiž byly například znovu osídlovány jeskyně a kopaly se poměrně hluboké hroby s větším množstvím pohřbené populace než předtím. Docházelo i k tzv. "vylupování hrobů". Vůbec přitom nemuselo jít o činy s nějakým kriminálním pozadím, jen o kontakt se světem mrtvých. Představuji si, že právě v té době se v Krumlovském lese mohly nějakým způsobem protnout dávné vzpomínky na starobylou tradici zdejšího těžebního prostoru s nějakým novým akcentem na svět podzemních sil. A toho pak bylo nějak využito. Ti lidé samozřejmě nevěděli, že zbůhdarma plýtvají svou prací a energií. Buď jim bylo nějak implantováno, anebo koneckonců sami sdíleli přesvědčení o smysluplnosti své práce, i když třeba transcendentální. Vykonávali ji zřejmě ve víře, že jim to něco přinese, přičemž spotřebovávali značné množství energie. Mohlo se to dít v obdobích, kdy nebylo na polích co na práci, například mezi setím a sklizní.

V Krumlovském lese se našlo obrovské množství opracovaných kamenů. Vedle hotových artefaktů to byly i výrobky nehotové, rozpracované; těch byla dokonce většina. Dá se vůbec nějakým způsobem odhadnout, kolik jich tam bylo?

To se odhadnout nedá. Šachty ze starší doby bronzové, původně hluboké až osm metrů, jsou v Krumlovském lese i v současné době dobře viditelné - jako zhruba půlmetrové nebo metrové prohlubně, lemované haldami. Jenomže i pod těmito haldami se často skrývají další staré jámy, které jdou zase o několik metrů níže, takže celá krajina je tu zcela přeměněná. Takováto situace je v Krumlovském lese minimálně na ploše několika desítek hektarů. Přičemž z pouhé půlky krychlového metru země z okraje jedné únětické těžní jámy, kterou jsem ručně, bez nějakého přesívání a plavení probral, jsem získal přibližně 140 kg štípané industrie. To je asi 15 000 kusů. Při důkladnější probírce za pomoci plavení by to bylo 2-3x tolik. I těch 15 000 kusů je však víc štípané industrie, než kolik se jí našlo na všech sídlištích a pohřebištích starší doby bronzové v celém středním Podunají! Je tu zkrátka naprostá diskontinuita mezi těžbou a použitím. Absolutní počet artefaktů v Krumlovském lese může jít do miliard, bilionů - opravdu nevím. Na váhu by se mohlo jednat o tisíce až desetitisíce tun.

Podle čeho jste těžbu datovali? Znamená to, že se na místě našla i nějaká keramika?


Nejvýraznější skupina balvanů v Krumlovském lese, u které se našly pravěké artefakty a také střepy ze středověkých nádob
Autor: Martin Oliva, Karel Ondra
V těch jámách, které jsme zkoumali až opravdu do hloubky, jsme prakticky pokaždé našli keramiku - a je to keramika ze starší doby bronzové. Kromě toho jsme nechali datovat i některé vzorky uhlíků. U nich vyšlo, že jsou to uhlíky z přechodu kultur únětické a věteřovské, čili z nejvyspělejší fáze starší doby bronzové. Zajímavé také je, že v jednom místě, kde v pravěku docházelo k terasovitému snímání svahu o rozloze několika desítek metrů a výšce těžní stěny asi 4-5 metrů, jsme našli uhlíky z doby, která starší době bronzové bezprostředně předchází. Práce tam probíhaly někdy za pozdně eneolitických pohárových kultur - tedy buď v období šňůrové keramiky, anebo zvoncovitých pohárů. Což jsou kultury, které s výjimkou hrobů prakticky nekopaly do země. I jejich sídlišť známe málo, z kultury se šňůrovou keramikou nebo z protoúnětické kultury prakticky žádné. Proto je s podivem, že právě v Krumlovském lese vykonávali tito lidé tak rozsáhlou kopáčskou činnost s tak obrovským množstvím vytěžených a zřejmě stoprocentně na místě ponechaných místních rohovců.

Velké koncentrace štípané industrie jste našli také v okolí různých výrazných balvanů. Je to jen proto, že si na ně štípači rohovcových brekcií při práci sedali, anebo to mělo ještě nějaký hlubší význam?

Štípaná industrie je v této oblasti prakticky všude, nejen kolem těch plochých, "sedátkovitých" balvanů, které asi máte na mysli. Ty jistě mohly při práci jako sedátka sloužit, protože jsou velké a od pravěku jistě nehnuté. V areálu Krumlovského lesa jsou však i další nápadné skupiny balvanů, kolem nichž je pazourků podstatně méně. Nacházejí se zhruba 100-150 metrů od vlastních těžebních revírů a zdá se, jako by některé z nich byly poznamenané lidskou rukou. Na konci jednoho podlouhlého balvanu, který byl dřív zřejmě vztyčený, jsme našli vytesané jakési dvě hlavy. Jsou určitě hodně staré, jenomže nevíme jak. Nevíme, zda pocházejí z období vrcholu těžby, anebo z pozdější doby. Okolí "balvanu s hlavami" jsme celé prokopali. Mnoho štípané industrie tam nebylo, zato tam byly střepy - ovšem ne pravěké; takový tam byl snad jen jeden, dost atypický. Ale byly tam střepy asi ze 13. století našeho letopočtu. Proto si musím položit otázku, zda nešlo o cosi jako "odpohanštění" míst, ke kterým se třeba pojila určitá pohanská tradice. Známe to ze západní Evropy, kde se kdysi kácely megality, anebo se na ně stavěly kříže, aby se pohanská tradice narušila.

Z vašich nálezů v Krumlovském lese vyplývá, že se tam kdysi masově vyráběla štípaná industrie, kterou však její výrobci nikam neodnášeli, takže zůstávala na místě, a to v obrovském množství. Řekli jsme si, že smysl té práce mohl být symbolický a že mohlo jít o jakousi "posvátnou práci". Známe z té starší historie i jiné podobné případy, kdy naši předkové konali ve velkém objemu nějakou (z našeho pohledu) zbytečnou činnost?

Třeba egyptské pyramidy jsou něco velice blízkého. Hérodotos a podle něj třeba ještě i Ceram sice sugestivně popisovali řady otroků táhnoucí od Nilu pod biči otrokářů obrovské kvádry, ale my už dnes víme, že to tak zřejmě vůbec nebylo. Chyběl mocenský aparát, který by byl něco podobného schopen zvládnout. Podle dochovaných záznamů to ti lidé dělali z nadšení, možná v naději na alespoň malý kousek faraonovy nesmrtelnosti nebo pro něco podobného; byť jim to bylo třeba implantováno shora, představiteli vládnoucích tříd. Z našeho prostředí známe zase neolitické rondely. To jsou víceméně kruhové příkopové struktury o průměru mnoha desítek metrů, často mnohonásobné a často také přesazované z místa na místo. Vidíme u nich obrovské množství odvedené práce a nacházíme jen velmi malé stopy nějakého reálného využití, třeba jen rituálního. Na Moravě se rondely budovaly např. v období moravské malované keramiky, ze kterého známe velké množství ženských plastik - což je jistě rituální záležitost. Nepozorujeme však, že by se na sídlištích s rondely těch plastik našlo víc než na nerondelových. Další příklad: Ve starší fázi moravské malované keramiky se na výrobu štípané industrie často používal obsidián, importovaný z východního Slovenska a z Maďarska. Ani ten není u rondelů početněji zastoupen než na obyčejných sídlištích; nemůžeme tedy říci, že by se na sídlištích s rondely scházeli lidé z širokého okolí, případně z různých kulturních okruhů. Proč se tedy rondely budovaly a jaké bylo jejich reálné využití? Způsob jejich stavby je navíc velmi segmentovaný. Některé úseky rondelových příkopů jsou stále opravovány a přehlubovány (známe až pětinásobné reparace), zatímco jiné úseky příkopů třeba u téhož rondelu nejsou vůbec vykopány, jenom naznačeny. Zdá se tedy, že při budování rondelů fungovala jakási centrální autorita jenom ze začátku, kdy se průběh rondelového příkopu nějakým způsobem natrasoval. Rondel pak už byl, bez ohledu na podobu příkopů, schopen nějaké funkce, řekněme rituální. Jednotlivé skupiny pracovníků pak jako by už dělaly jen samy pro sebe, možná s nějakými prvky soutěživosti. I v tomto případě se mi proto zdá, že šlo víc o samotnou práci při budování rondelu než o jeho pozdější využití.

Svou roli asi hraje i ta skutečnost, že na ploše samotných rondelů se toho mnoho nenašlo.

To je pravda - nenašlo. Plocha ohraničená kruhovým příkopem nebývá zastavěná; jam je tam podstatně méně než v okolí rondelu a nějaké kůlové domy jsou velice vzácné. Jedna kůlová stavba byla sice odkryta na jednom slovenském rondelu, ale to je trochu diskutabilní záležitost, protože někteří badatelé tento nález za rondel nepovažují. Z rondelů neznáme žádné centrální domy ani jiné objekty rituálního charakteru, žádné významnější pozůstatky obětí a na rondelech se nenašly ani žádné býčí lebky s barvivem, které jsou dost běžným nálezem rituálního charakteru z té doby. Je pravda, že v některých příkopech byly nalezeny i poházené lidské kosti. Ty však známe i ze starších opevnění, z období lineární keramiky, kde se podobné nálezy vyskytují daleko častěji.

Nejde však jen o těžbu v Krumlovském lese a budování rondelů. Existují i jiné předimenzované stavby; například různá pravěká opevnění.


Kroužek, vyrytý do kamenného sedátka. Před 3600 lety?
Autor: Martin Oliva, Karel Ondra
Jsou to třeba eneolitická hradiště. Vznikají v dobách, kdy už se rondely dávno nepoužívaly - v době kultury s nálevkovitými poháry a později. Mnohé z nich mají skutečně značně předimenzované rozměry a přitom se nacházejí v dost odlehlých končinách. Pozorujeme u nich mnohdy takovou mohutnost hradeb a takové směrování nejrůznějších předsunutých valů, že by to bylo snad užitečné proti nějaké jízdě nebo pro nějaký moderní způsob válčení, kde se o pohybech nepřítele dozvídáme s dostatečným předstihem; tak aby se populace mohla do těch odlehlých opevněných míst stáhnout. V případě nějakých drobných šarvátek, k jakým tehdy nejspíš převážně docházelo, považuji budování podobných obřích opevnění za zcela bezpředmětné. Myslím si, že i v tomto případě byly důležitější nějaké symbolické aspekty válčení, kde nešlo ani tak o to, pobít maximum nepřátel, jako spíš o jakési harašení zbraněmi, předvádění své moci, prosperity a podobných věcí.

Hovoří se o institutu jakési "posvátné práce" i mezi zahraničními badateli? I jinde než u nás přece existují podobné předimenzované objekty pravěkého stáří, které by mohly být jejím produktem?

Toto téma není zatím příliš rozvinuto. Já osobně si myslím, že třeba v případě západoevropských megalitů jde prakticky o totéž. Víme, že do dolmenů se ukládali mrtví, třeba i po mnoho generací, přičemž pozůstatky těch starších se vždy odsunuly stranou. Význam dalších megalitických objektů je pro nás dodnes záhadou. Například aleje kamenů v bretaňském Carnacu - to je velice temná záležitost, které vůbec nerozumíme. Koneckonců i Karel Sklenář ve své vynikající knížce o megalitech (Tanec obrů. Academia, Praha 1996 - pozn. F. V.) tvrdí v podstatě totéž co já. I podle něj šlo při stavbě megalitů do značné míry o to, ovládat skrze práci nějakým způsobem tehdejší společnost. Dát jí určitý řád, určitý cyklus prací atd., a to zřejmě ve vztahu k ročnímu cyklu; k tomu stále se opakujícímu zemědělskému času, odlišnému od našeho času křesťanského, jdoucího odněkud někam. Zemědělský čas šel naproti tomu pořád dokola, od sklizně k sadbě a tak dále.

Pro některé z archeologů a možná i pro některé z vás je asi hypotéza o pravěkém kultu "posvátné práce" obtížně stravitelná. Pravdou však je, že o tom, co si naši předkové skutečně mysleli a jak odůvodňovali to či ono své konání, nevíme zhola nic. A bude tomu tak vždy.

S Martinem Olivou rozmlouval Frederik Velinský, fotografie Martin Oliva a Karel Ondra.
 
Toutatis

04.05.2004 09:47 - Na podzim proletí kolem Země asteroid o velikosti menšího města, píše server Space.com. Bude to prý nejbližší průlet tak rozměrného tělesa v tomto století. Právě to nejspíš vyvolalo zvěsti, že naší planetě hrozí v několika měsících zkázonosný střet s ohromným vesmírným tělesem.

V některých internetových diskusích se objevila i tvrzení, že možnost střetu s kosmickým tělesem dosahuje 63 procent.

Odborníci však o žádné hrozbě nevědí, uklidnil server řadu svých čtenářů, kteří se na něj obraceli s dotazy ohledně hodnověrnosti kolujících zpráv.

Zvěsti s největší pravděpodobností vyvolal asteroid, který je v odborných kruzích znám jako 4179 Toutatis a který by měl 29. září proletět kolem Země.

Pro naši planetu ale není nikterak nebezpečný, z vědeckého hlediska je to nicméně velmi zajímavý objekt s nevšedním tvarem i pohybem.

Vypadá tak trochu jako činka svištící si nemotorně vesmírem. Zvláštní je i jeho rotace, kterou si vědci podobně jako jeho tvar zatím neumějí vysvětlit. Možná i díky tomu se na těleso zaměřují tak často, že se jim podařilo určit jeho dráhu tak přesně, jako u žádného z dalších asteroidů, které kolem Země prolétají.

Toutatis, který měří na délku 4,6 kilometru a na šířku 2,4 kilometru, míjí modrou planetu míjí každé čtyři roky. Letos proletí ve vzdálenosti nepřesahující 1 600 000 kilometrů, což je zhruba čtyřnásobek dráhy mezi Zemí a Měsícem. Tak blízko byl naposledy v roce 1353 a příště se tak stane až někdy kolem roku 2562, vypočítali vědci z NASA.

Astronomové odhadují, že v blízkém okolí Země se vyskytuje asi 900 až 1100 asteroidů, které mají v průměru nejméně jeden kilometr a které by mohly způsobit katastrofu obrovských rozměrů. Na 700 z nich už bylo objeveno a označeno.

Asteroidy či planetky schopné způsobit rozsáhlé škody v globálním měřítku zasahují Zemi zhruba jednou za milion let. Před 65 miliony roků pád takového tělesa podle některých vědeckých teorií vyhubil na naší planetě dinosaury.

O rizicích, že by se někdy Země s takovým objektem mohla srazit, a způsobech, jak případné nebezpečí řešit, koncem února jednali vědci na zvláštní konferenci v kalifornském Garden Grove.

Navrhli tehdy řadu způsobů, včetně využití laserů či jaderných zbraní, s jejichž pomocí by bylo možné hrozící nebezpečí odvrátit.

Toutatis, který objevili francouzští astronomové v roce 1989, Zemi podle výpočtů NASA nezasáhne nejméně dalších šest století. Dále do budoucna zatím vědci nevidí s dostatečnou přesností, takže i proto byl zařazen na seznam potenciálně nebezpečných asteroidů.

Lidé ale v září asteroid bez pomoci zvětšovacích přístrojů neuvidí. Bude-li dostatečně jasná obloha, pro jeho nalezení by mohl stačit i naprosto obyčejný dalekohled, uvedl Alan Harris z vesmírného vědeckého institutu v americkém Boulderu. "Avšak na to, abyste přesně věděli, co sledujete, by se hodil alespoň malý teleskop."
Kdo byli čtyři zabití "civilisté", jejichž mrtvá těla zohavil dav ve Fallúdži?Američané ukončili operaci v okolí irácké Fallúdži, kde se marně a za cenu vysokých civilních ztrát pokoušeli zneškodnit, nebo zajmout vzbouřené Iráčany. Podnětem k této operaci s neslavným výsledkem byl nedávný přepad, při kterém byli zabiti 4 "civilisté" a jejich těla byla následně zohavena davem Iráčanů. Kdo byli tito lidé, kteří tak neslavně dopadli? 

Pojmy "civilisté" a "lidé, podílející se na obnově Iráku" byli nejčastějším označením pro tyto čtyři mrtvé v našich novinách i televizním zpravodajství. V některých našich denících se však člověk dočetl i další informace - šlo o "pracovníky bezpečnostní agentury".

Skutečnost je taková, že v současné době působí jen v Iráku na 10.000 soukromých vojáků /ozbrojení strážci konvojů, ropovodů, firem, amerických okupačních zařízení či různých podniků/. Tito v pravém slova smyslu žoldnéři, jsou mnohem lépe placeni než profesionální vojáci armády USA. Zaměstnávají je americké okupační úřady, jednotlivé zahraniční firmy i sama armáda USA. 

Čtyři zabití strážci byli najati americkou vojenskou firmou BLACKWATER. Tato firma je jednou z největších, která je schopna dodat za dolary vycvičené soukromé vojáky k boji proti terorismu, proti partyzánům, k ochraně různých zařízení, politiků, ale také vojenské experty. Společnost BLACKWATER má proto v Severní Karolíně rozsáhlé cvičiště v rozsahu 5200 akrů. Pro svou činnost najímá především bývalé americké vojáky - specialisty z jednotek Zelených baretů, vojenských rangerů, či námořních jednotek Navy Neals. V poslední době podle amerického tisku začala tato společnost cvičit a bojově připravovat pro službu v Iráku bývalé členy komand, kteří sloužili v Chile za vlády krvavého prezidenta Augusta Pinocheta. Za dolary je tu možné získat jednotlivce i celé jednotky, perfektně vycvičené a vyzbrojené. Tito lidí slouží za větší mzdu než profesionální vojáci USA proto, že bývají posíláni na nejnebezpečnější místa, často za horších situací než normální armáda.

Irák ovšem není první zemí, kde byli tito privátní vojáci nasazeni. Objevili se již například ve válce v bývalé Jugoslávii, kde byli použiti také při nechvalně známé chorvatské operaci "Bouře" v roce 1995, při které mimochodem zahynuli úmyslnou chorvatskou palbou také dva čeští vojáci sloužící OSN. Bývalí američtí důstojníci, sdružení v jedné z těchto vojenských firem pomáhali operaci "Bouře" naplánovat a také se na ní podíleli.

Další země, kde byli privátní vojáci nasazeni jsou: Libérie, Pákistán a některé země LatinskéAmeriky. V Afghánistánu tito lidé zase hlídají loutkového prezidenta Karzáího. Specialisté jedné z vojenských firem postavili také koncentrační tábor na Guantánamu.

Prezident firmy BLACKWATER G.Jackson řekl nedávno novinářům, že podle jeho názoru přijde den, kdy celé jednotky jeho námezdných vojáků budou pro USA zajišťovat různé "mírové operace" ve světě. Jeho optimismus vyplývá z toho, že dodávky těchto ozbrojenců představují pro firmu dobrý byznys. Podle odborníků přináší pronájem privátních ozbrojenců vojenským firmám ročně až 100 miliard dolarů.

Závěrem chci připomenout ještě jednou, že při operaci ve Fallúdži zahynuly stovky civilistů včetně žen a dětí, a že tato akce byla uskutečněna kvůli dopadení, nebo zneškodnění viníků smrti čtyř "civilistů", jak nám sdělovala naše veřejnoprávní televize.

/hlavním zdrojem informací o privátních jednotkách byl článek "Za dolary můžete mít privátní vojenské jednotky" od J.G. Müllera, který vyšel v týdeníku Sondy č.17/2004/ mess 7.5.2004

Jaroslav Sečkář
 

 A jak tento týden ?

Astrologický diagram

Diagram ukazuje situaci ve středu 12.5.2004 .
Jak vypadají jednotlivé aspekty, které nás budou provázet příští týden ?
 • Slunce
  stojí ve znamení Býka. Slunce v tomto znamení způsobuje že do popředí lidského snažení se dostávají peníze, nemovitosti, územní nároky

   
 • Lilith
  - Černá Luna, která ovlivňuje pudovou sexualitu, se nachází ve znamení Blíženců. V tomto znamení Lilith působí spiritualizaci a zjemnění pudů. Její působení je v tomto znamení oslabeno, neb je zde podřízena rozumové kritice a instinkty jsou neutralizovány rozumem. Díky jejímu poškození Plutem nelze ani v nejmenším spoléhat na své pudy a instinkty.
   
 • Merkur
  stojí ve znamení Skopce. V tomto znamení Merkur oživuje ducha, lidé mají sklon k diskusím, sarkasmům, planeta v tomto znamení bude přát mluvčím, politikům, advokátům. Přeje i grafikům a spisovatelům satiry.
  Sextil Merkuru s Venuší. Zlepšuje psychickou pohodu a dává myšlenkám rozlet.
   
 • Venuše
  stojí ve znamení Blíženců. Symbol lásky a tělesnosti v podvojném znamení. Může svádět k nevěrám, dejte si pozor i na infantilní milostná vzplanutí:-))). Planeta přeje poezii, tanci, smlouvy uzavřené v tomto období vedou obvykle k úspěchu.
  Konjunkce Venuše s Marsem. Aspekt zvyšuje vášeň ve vztazích, nese prudké citové prožitky, umožňuje hladké sexuální sbližování, celkově silně zvyšuje sexualitu.
  Celý týden bude situaci poněkud komplikovat opozice Venuše s Plutem vyvolávající nestabilitu ve vztazích, nepříznivé podmínky komplikují milostný život, vztahy se často stávají terčem pomluv.
   
 • Mars
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení vždy poškozena. Lidé jednají příliš příkře, diktátorsky, narůstá počet konfliktů mezi lidmi a to i v rodině. Postavení nepříznivě ovlivňuje i politiku. Mars v Raku nepříznivě ovlivňuje zažívání především žaludek.
  Konjunkce Marsu se Saturnem přináší v Raku sklony k násilí, krutosti a impulsivnímu chování. Přináší vzdor snahu jít proti zavedeným pořádkům, systému. Problémy mohou nastat i ze strany přírody.
  Od úterý pak trigon Marsu s Uranem zlepší hospodaření s energií alespoň v psychické oblasti.
   
 • Jupiter
  stojí ve znamení Panny. V tomto znamení je planeta poškozena. Přeje pouze obchodu. Lidé pod vlivem Jupiterova působení mají problémy s pochopením skutečných citů a duchovna. Planeta způsobuje že vše se topí v přízemnostech, konzumním způsobu života. Roste i nebezpečí mezigeneračních konfliktů a střetů s těmi kdo představují opačný pohled na život.
  Situaci ještě zhoršuje jeho poškození opozicí s Uranem. Aspekt velmi často způsobuje veřejné skandály, prudce a nepříznivě dokáže měnit běh věcí. Osobně bych se obával i problémů s přírodními silami.
  Sextil Jupiteru se Saturnem. Je to aspekt při kterém balancují nové myšlenky v rovnováze se starými, a děje které jsou v tomto období zahájeny mohou přinést významné změny do budoucna.
   
 • Saturn
  stojí ve znamení Raka. Planeta je v tomto znamení poškozena a narušena. Symbolicky to lze označit tak jako když se kámen, symbol pevnosti a jistoty ztrácí v moři. Celkově postavení planety může znamenat problémy s přírodou, přírodní katastrofu ve které hraje roli voda nebo moře. Saturn nás vybízí abychom se více zabývali minulostí, historií. 
  Trigon Saturnu s Uranem je aspektem jehož působení často podstatným způsobem mění politickou situaci, umožňuje zavést nové vědecké hypotézy, pomáhá měnit stávající paradigma.
   
 • Uran
  stojí ve znamení Ryb. Planeta působí v tomto znamení působí jen slabě. Přeje především tvůrčí činnosti v oblasti skrytých věcí - v esoterice, okultismu a podobně. Planeta může způsobovat utrpení v souvislosti s otřesením zdánlivě neotřesitelných "jistot".
   
 • Neptun
  stojí ve znamení Vodnáře - přeje ideálům a idealistům. 
   
 • Pluto
  stále ve znamení Střelce a je retrográdní. Planeta přeje nové mystice, objevování skrytých věcí a ideálů. Díky retrográdnosti mohou být ponory do skrytých tajemství až nebezpečné.

Pokud čtete tyto stránky pravidelně jistě víte, že poloha posledních tří planet je vždy dlouhodobá a symbolizuje směr kterým se doba ubírá z dlouhodobého hlediska.

Tento týden budou na nás nejsilněji působit Merkur, Venuše a Mars.

Mějte se hezky...

 
Hade, 9.5.2004