Pravěcí Egypťané v Austrálii – neuvěřitelné důkazy


Para-Normal.com neručí za věrohodnost tohoto článku a obrázků, závěry jsou ponechány na čtenáři.


napsal Paul White

 

Po 5,000 letech úžasné australské hieroglyfy stále nedošly uznání! Jelikož místo nálezu je neaboriginské, australská vláda stále není schopná ho chránit. Významný australský výzkumník Paul White nám přináší tento úžasný příběh a překlady egyptských hieroglyfů, nalezených v Novém Jižním Walesu v Austrálii…

Hieroglyfy vyprávějí pohádku o ranných egyptských průzkumnících, zraněných a zmučených ve starověké Austrálii. Hlavním nálezem je soubor více než neobvyklých skalních rytin, nalezený v lesním národním parku Hunter Valley (Údolí lovců), 100 km severně od Sydney.

Záhadné rytiny jsou součástí místního národopisu již nejméně celé století, a existují svědectví lidí, kteří je viděli již krátce po roce 1900.

Místo bylo tajně navštěvováno jen „zasvěcenými“ rodinami v 50. letech, a na pár desetiletí pak upadlo zpět do místní mytologie. Pak bylo náhodně znovuobjeveno místním obyvatelem, hledajícím ztraceného psa… Rytiny se nacházejí ve skalní rozsedlině, ve velkém rozděleném pískovcovém skalním bloku. Jsou na místě, kde se vytvořila malá mezera, jakási komora, mezi dvěma plochými stěnami naproti sobě. Komora se rozšiřuje ze dvou na čtyři metry. Na užší straně je překlenuta velkým plochým kamenem jako střechou. Je to spíše jeskyně, přístupná pouze po malém skalním splazu, seshora nebo zespoda. Je tedy dobře ukryta běžnému kolemjdoucímu.

 

Když se poprvé vydáte nahoru splazem a vystoupáte do kamenné chodby, ihned na vás zapůsobí velké množství omšelých rytin, které jsou jasně symboly starého Egypta. Nejde rozhodně o běžné aboriginské rytiny zvířat, ale o něco, co je zdejšímu buši zcela cizí… Je zde nejméně 250 hieroglyfů. Na konci komory, chráněno okrajem kamenného stropu, je nevídané třírozměrné vyobrazení pravěkého egyptského boha, Anubise, soudce zemřelých! Hieroglyfy jsou prastaré, mají archaický styl ranných dynastií.

Tento archaický styl je velice málo známý a pro většinu egyptologů nepřeložitelný. Umějí totiž číst jen věci od středního Egypta dále. Klasické egyptské slovníky se zabývají pouze střední dobou egyptskou, a jen pár lidí na světě umí číst tvary ranného stylu.  Jelikož tento starý styl obsahuje ranné formy glyfů, které se podobají starým fénickým a sumerským zdrojům, člověk chápe, že se univerzitní výzkumníci, kteří je viděli, mohli snadno domnívat, že jde o bizarní a ujeté padělky. Nakonec s překladem těchto dvou skalních stěn uspěl starší egyptolog Ray Johnson, který již přeložil extrémně staré texty pro Historické muzeum v Káhiře –pocházejí ze třetí dynastie.

Skalní stěny zaznamenávají kroniku tragické ságy starověkých průzkumníků, ztroskotavších u neznámé nehostinné pevniny. Vypráví o konečné smrti jejich královského vůdce „Pána Džes-eba“. Skupina tří rámců (zarámované seskupení glyfů) uvádí jméno "RA-DŽEDEF" jako jméno krále Horního a Dolního Nilu, a   "CHUFU", syna krále "SNEFERU".

To by časově umísťovalo expedici někam těsně po ukončení vlády krále Chuféva (známého z řečtiny jako Cheops – údajný stavitel Velké pyramidy), tedy někam mezi roky 1779 a 2748 př. n. l. Pán Džes-eb mohl být tedy jedním ze synů faraona Ra Džedefa, který vládl po Chufévovi.

Hieroglyfický text byl zřejmě napsán na pokyn kapitána lodi nebo podobně (glyf na stěně v rohu uvádí titul vysokého oficiální osobnosti nebo představeného kněze). Přepis znamená „hovoříce za jeho Výsost, Prince, z tohoto nešťastného místa, kam nás přinesla loď“. Velitel expedice, popsaný výše jako králův syn, je Pán Džes-eb, který přišel k neštěstí daleko od domova.

Hieroglyfy načrtávají jeho cestu a jeho tragický konec: "Po dvě období se plavil na západ, vyčerpán, ale silný až do konce. Vždy v modlitbě, vesel, pobíjel hmyz. On, služebník boží, řekl, že hmyz pochází od boha… Obešel kopce a pouště, ve větru a dešti, bez blízkosti jezer… byl zabit když nesl vysoko prapor Zlatého Sokola v cizí zemi, překračujíc hory, poušť a vody na své cestě. … Ten, který zemřel, je zde uložen k odpočinku. Kéž ho čeká život věčný. Již nikdy nebude stát nad vodami posvátné Mer.“ MER znamená „láska“. Kolem pyramid býval vodní příkop, který se nazýval „vody Mer“. Na druhé skalní stěně, mnohem více zvětralé, jsou popsány další detaily tragédie.

Na začátku je silně zvětralý glyf hada (Heft) spolu se znakem čelistí (kousat) a symbolem pro „dvakrát“….Had kousl dvakrát. Následovníci pána Chufu, vládce Dolního Egypta, pána dvou Adzes, nevrátí se již. Musíme jít vpřed a neohlížet se. Všechna koryta potoků a řek jsou suchá. Náš člun je poškozen a uvázán na laně. Smrt způsobil had. Dávali jsme žloutek z příruční lékárny a modlili se k Amenovi, Jemu Skrytému, neb byl uštknut dvakrát.

Dále jsou popsány pohřební rituály, modlitby a přípravy:"Vyložili jsme boční vchod do komory kameny z celého okolí. Nasměrovali jsme komoru podél Západních Nebes. …Troje dveře věčnosti byly propojeny do zadní části královské hrobky a zapečetěny. Položili jsme za ně nádobu, posvátnou oběť, pro případ, že by se v hrobce probudil. Daleko od domova je královské tělo a všechna ostatní….“ Nevídaný 5 tis. let starý příběh smrti a pohřbu „Pána Džes-eba“, jednoho ze synů faraona Ra Džedefa.

Již na pohled je jasné, že značně omšelé rytiny, vystavené pobřežnímu podnebí, musejí být nejméně několik století až tísíciletí staré… Když bylo místo poprvé objeveno, bylo zcela hustě zarostlé vegetací a plné úlomků skal. Také linie půdy byla mnohem výše. Mnohé pokusy zainteresovaných stran o vykopávky nepřinesly žádné nálezy artefaktů ani těl. Nebyly však uplatněny dokonalejší a dražší techniky laserového skenování…

Existují jasné důkazy, že dávní cestovatelé byli dobře obeznámení s Velkou Jižní zemí. V Sumeru i u Mayů byla tradice „ztracené vlasti“ v Pacifiku. Austrálie se objevuje pod názvem "Antoecie" i na známé kulaté mapě Crates of Mallos, ba dokonce i na řecké mapě Eratosthenově z r. 239 př. n.l. Zdá se poměrně jisté, že staré námořní civilizace byly schopné dlouhých oceánských cest. Zejména ranní Egypťané, jak dokazuje známá Hrobka člunu v Gíze. 

Náčrtky částí skalních rytin

V padesátých letech bylo vedle Velké Pyramidy v Gíze vykopáno 4.500 let staré 30 m dlouhé plavidlo pro oceánské plavby aerodynamického tvaru. V roce 1991 byla nalezena celá flotila ještě starších člunů pod pískem pouště v Abydosu v Horním Egyptě. Podle Cairo Times odhalili archeologove v r. 1982 ve Fayumu poblíž oázy Siwa fosílie klokanů a jiných australských vačnatců.  A také existuje zvláštní soubor zlatých bumerangů, objevený profesorem Carterem v Tutanchámonově hrobce v roce 1922…

 

Co vy na to?

 

 

Copyright © by Para-Normal.com
All material displayed on this page is copyright of the author

 Překlad: Agrimonrix.