Z b e č n o - P o ž á r y

50°04'05.99" N; 13°55'02.37"E; 415 m n.m.

Ves Ztibečná či Stbecna bývala ještě v době kronikáře Kosmy důležitým orientačním střediskem; nejbližším známým městem od dnešního Krakovce (postaveného až r.1381-83), snad původně bájného sídla Krokova (soudce Krok či Krak - jméno keltského původu, Krokov ležel na rozhraní nejhustšího keltského osídlení a tvořícího se českého státu, mohl tedy být pozůstatkem Bójské-Keltské slávy.) Ve Zbečně býval knížecí dvorec Přemyslovců.

Kámen leží v historicky i krajinně velmi zajímavém místě. Tam kde začínají lesy jižně od usedlosti Písky a cesta se prudce sklání ke Zbečnu, v místech ještě dnes dobře patrné staré úvozové cesty, v těsné blízkosti malého rybníčku, byl vztyčen kámen. Mělo se tak stát celkem nedávno zásluhou místních hasičů, kteří kámen vztyčili na počest svého zemřelého kamaráda. V kameni je zbytek kovového hřebu, který připevňoval tabulku. I když jde s jistotou o novodobý menhir dovolujeme si ho zde uvést. Tento téměř metr vysoký buližník je opravdu krásný.

pseudomnhir ve Zbečně