S m e č n o

50°10´36´´s. š. ; 14°00´30´´v. d.; 415 m. n. m.

Smečeň Dolní, smícené místo; Muncifaj; Mons Fagi - Hora buková; ves doložena r.  1252; snad gotická tvrz na místě zámku Martiniců; o přísné katoličnosti Martiniců svědčí plno božích muk, pomníků, kalpiček a křížů kolem Smečna, obelisk Clamu Martiniců - kolem dokola s kovovými písmeny
HRABĚTI KLAMU = MARTINICOW ... O KRÁLE A ŘÍŠI - RADOU I SKUTKEM V POLI JAK V MÍRU VELE ZASLOUŽILÉHO ... KMENE RODNE ČESKÉHO ŠLECHETNÉ RADOSTI  VLASTI A VLASTENCÚ ZÁŠTITĚ A OZDOBĚ ... JEHO VÝTEČNÝCH ZÁSLUH VDĚČNÍ CTITELOVÉ VĚRNI SLUŽEBNÍCI ...(r. 1865?) tento nápis značně již poškozen stejně jako okolí pyrámu; socha sv. Januária, snad ve vztahu k Božímu hrobu na Kvíčku, umístěna dnes v depozitáři.

Kámen na Muclavské louce u Smečna; http://www.geolab.cz Smečno. Smečno.

Pěkný kámen se nachází na Muclavské louce poblíž silnice Smečno - Kačice, asi 2,5 km jihozápadně od kostela ve Smečně, u bývalé polní cesty, dnes na okraji parcely malého zahradnictví. Podle pověsti jde o označení místa na formanské cestě do Nového Strašecí, kde byl přepaden a zabit jakýsi obchodník s prasaty. Jedná se tedy pravděpodobně o křížový kámen, nebo milník na jehož obou stranách jsou rytiny kříže, jedna v negativním reliéfu, druhá v pozitivním, spolu s málo znatelnými slunečními symboly. Rezavě šedý, hrubozrnný, železitý pískovec, velikosti 1,1 m a hmotnosti 600 kg.

Smečno - jiný kámen.Úlomek železitého křemence s připevněním kovovým křížkem se povaloval ve škarpě, asi 20 m od čerpací stanice směrem ke Kačici.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz