R o u d n i c e   n a d   L a b e m

50°25'9,6"N; 14°15'6,5"E; 210 m n.m.

Osada zmiňována již ve 12. století vystavená u brodu Lužické cesty přes Labe, kde byl počátkem XIV. století postaven kamenný most. Zemská cesta procházející od Cítova, Mělnickou branou k brodu je zaznamenána na Klaudyánově mapě z roku 1518 spolu se značkou milníku.

Roudnice; http://www.geolab.cz

Možná se setkáváme právě s tímto mílovým kamenem. Ale podle našeho úsudku stojí na místě velice zajímavém z hlediska archeoastronomického.
Jako u kamene v Klobukách lze z tohoto stanoviště sledovat beltinový(lugnasadový) východ slunce nad kultovní horou, v tomto případě nad Bezdězy. Vlevo vedle nižšího kužele se objeví první paprsky a postupně kotouč vystoupá nad oba vrcholy, jejichž vzdálenost je právě 34´, téměř shodná s šířkou slunečního kotouče.
Dále lze uvažovat o východech ve směru rovnodennostním, přes čertovy hlavy, nad úbočím vrchu Strážnice (325,7 m; 18 km); samainový (imbocový)114° přes jižní hranu Pšovky u Mělníka ve směru Černavy (286 m), s dalekým hradištěm u Oškobrhu (76 km) a zimním slunovratu nad Vidlákem (264,6 m; 9km).
Také při kalendářně významných západech je zajímavý především směr rovnodennostní mezi vrchy Srdov (481,6 m; 30,5 km) a Brník (471 m), jejichž vzdálenost se také rovná průměru slunečního kotouče. Daleko za nimi se nachází ohrazený prostor v Droužkovicích poblíž tzv.Generalschteine. Zajímavým se jeví zimní slunovrat přes Klobuky k hradišti u Klečetné (62km) a především beltinový západ Slunce mezi vrchy Košťálov (292,7 m; 20,5km) a Jezerku (471 m; 21 km), a letní slunovrat mezi Lovoš (569,7 m; 20,5 km) a Kubičku (489 m; 20,3km) s panenskými kameny na úbočí.
Jelikož jsou výhledy zástavbou znemožněny, nelze tyto předpoklady ověřit či vyvrátit z provedeného fotografování.

Roudnice

Při úpravách pozemku místní Vyšší odborné školy měl být odstraněn. Místnímu občanovi panu Volkovi a řediteli školy vděčíme za záchranu této památky.

Roudnice

Kámen "BEM" byl zapracován do zahradní úpravy, tím je ochráněn před zničením. Děkujeme.

Roudnice

Dle pamětníků je kámen velice starý, ale žádné písemné zmínky o něm nemáme.

Roudnice

Nákres kamene z různých směrů
Text:foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz