K e r s k o - H r a d i š t k o   u   S a d s k é

50°09´56´´N; 14°55´28´´E; 180 m n.m.

Nedaleko u hlavní silnice se nacházel kostel Božího těla jehož půdorys je dobře patrný. Zde se také odjakživa pohřbývalo. Přírodní park; značená stezka Bohumila Hrabala; léčivý minerální pramen. Na turistických mapách je vyznačeno místo U kamene.

Kersko; http://www.geolab.cz Pohled na Labe Kersko-Hradištko


Snad tudy vedla stará cesta na Nymburk a zmíněný kámen je milníkem. Kámen se nachází asi 8 km jihovýchodně od Lysé nad Labem, na jeho levém břehu, necelý kilometr od obce Hradišťko. Je možné, že hladina Labe v dřívějších dobách dosahovala do jeho blízkosti, mohl mít tedy i význam pro lodníky, určitě musel být z řeky dobře vidět, na protilehlém břehu je zřícenina celocihelného hradu Mydlovary ze 13. století, od r.1553 zpustlého, postaven na umělém návrší, ojedinělý druh stavby s plášťovou hradbou.

Kersko-Hradišťko

Opracovaný pískovec obdélníkovitého půdorysu cca 50 x 30 cm, je vysoký 76 cm nad zemí, jak je hluboko zasazen se neví.
Jeho hmotnost je odhadnuta na 200 kg.

Kersko-Hradištko

Zde uvedená informace o zničení lokality v roce 2005 byla mylná. Jak vyplývá z dopisu pana Svatopluka Šebka: "Musím Vám s radostí sdělit, že kerský menhir je v pořádku a je, zejména v sezoně, často navštěvován turisty jednotlivými i celými skupinami. Menhir, jak je na Vašich fotkách, je pouze "nadzemní " část. Před několika léty jeden z turistů se snažil odkopat zeminu okolo kamene do hloubky asi 1 metru a zjistil, že tato horní část kamene "vyrůstá" ze základního hranolu velikosti asi 1 x 1 metr neznáme hloubky . Samozřejmě jsme s celou rodinou u toho byli a viděli to. Turista si to ofotografoval, kámen zase pečlivě zasypal a odešel, takže fotku bohužel nemám, protože jsem ten den neměl s sebou foťák, ale je to pravda...

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz