H ř i v č i c e

50°20´02´´N; 13°55´05´´E; 320 m n.m.

Hřivčice; http://www.geolab.cz

Obec se nachází přibližně deset kilometrů severozápadně od Klobuk, jižně od obce Slavětín.
Tento 1,8 metru vysoký štíhlý kámen stojí dnes v jihozápadním konci obce, chráněný nízkým oplocením.
Na kameni je dobře patrné, že byl rozlomen a znovu slepen cementem.

Hřivčice Hřivčice Hřivčice Hřivčice

Byla na něm tabulka s nápisem, že se jedná o "Starý ukazatel směru cest z roku 1680, Památkový úřad v Praze", období, kdy byla do kamene zasazena, není známo.

Ve státním seznamu nemovitých památek je kamenný sloup uveden jako milník (údaj z r.1965). Po prozkoumání staré mapy z r. 1518 se domníváme, že jde skutečně o milník na cestě z Prahy do Loun a Chebu.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz