H o m o l e - B a l v a n i s k a - C h l í s t o v

Vrch mezi Hodkovem a Branišovem v kraji Sedlčanském, 7 km jižně od Vysokého Chlumce, označený jako Balvaniska. Na starých mapách jako Homole.
Nalezneme zde nejzachovalejší a nejrozsáhlejší bukový porost na Sedlčansku.

Homole-Balvaniska; Chlístov; http://www.geolab.cz Homole-Balvaniska. Homole-Balvaniska. Homole-Balvaniska.

Zajímavý kámen v těsné blízkosti kóty 670,8 m.
Pro velmi značný výskyt stejných kamenů máme pochybnosti, zda jde o úmyslně vztyčený kámen, nebo o přírodní výtvor.

Chlístov - původní kamenná stéla. Chlístov - původní kamenná stéla.

Na mapě z let 1819-58 (Františkovo mapování Čech) je kóta označená Jweny B. výška 352,08 vídeňských sáhů (1sáh=1,896484m).

Necelé čtyři kilometry od Sedlece - Prčice, jihozápadně po modré turistické značce, spatříme u cesty na vrcholu hned tři vztyčené kameny.

Chlístov - pozůstatky dřevěných podpěr. Chlístov - pozůstatky dřevěných podpěr.

Původní kamenná stéla, která je zmiňována v Sedleci na informační tabuli jako pravěká, má dnes dvě družky. Tyto dva kameny ležely poblíž staré stély, v úrovni s okolním terénem. Byly vztyčeny v létě 1999. Na snímcích je dobře vidět dřevěné podpěry.

Text a foto: ©Pritulová
Výřezy historických map: © 1st (2nd ) Military Survey, Section No. xy, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna
©Geoinformatics Laboratory, University of J.E.Purkyne; http://www.geolab.cz
©Ministry of Environment of Czech Republic; http://www.env.cz